Table of contents

Vytvořte si podnikatelský záměr pro e-commerce

Možná jste už od někoho slyšeli, že si pro své podnikání v oblasti e-commerce máte sepsat podnikatelský záměr (případně podnikatelský plán). Co tím ten někdo myslel? Podnikatelský záměr je text, ve kterém rozpracujete, jaký máte nápad, jak bude fungovat, jak budete vydělávat, jakou máte cílovou skupinu, a další základní charakteristiky vašeho podnikání.

Podnikatelský záměr je užitečný jak pro vás, podnikatele – protože vidět všechno rozplánované vám pomůže udělat si ve věcech jasno – tak pro každého, na koho se obrátíte s žádostí o financování. Banky i jiné subjekty, které půjčují peníze, většinou chtějí vidět podnikatelský záměr, aby mohly posoudit, zda investují do podniku s šancí na úspěch.

Jak napsat podnikatelský záměr? Nejdřív si ho rozvrhněte do jednotlivých kapitol. Typický podnikatelský záměr má devět kapitol (viz obsah vlevo), to se však dá upravit podle toho, kolik má vaše podnikání prvků.

Kapitoly můžete sloučit nebo doplnit podle povahy vašeho podnikání.

Exekutivní souhrn

Pořadí většiny kapitol podnikatelského záměru můžete bez větších problémů změnit, ale exekutivní souhrn je vždycky první. Měl by shrnout klíčové body vašeho plánu, aby se čtenář rychle zorientoval, o co ve vašem podnikání jde a jak bude fungovat. Proto byste ho měli napsat nakonec, až budete hotoví se všemi dílčími úvahami.

Popis podniku

V této kapitole zodpovíte dvě otázky: kdo jste a co děláte. To znamená, že vysvětlíte, v čem je váš podnik jiný a proč by do vás lidé měli investovat. Zahrňte mimo jiné:

 • Strukturu vašeho podniku

 • Obchodní model

 • Poslání podniku

 • Obchodní cíle

Analýza trhu

V této kapitole pojednáte širší kontext, ve kterém budete působit. Zahrnout byste měli tyto tři prvky:

 • Analýzu odvětví: Přehled odvětví, do kterého vaše podnikání spadá

 • Cílový trh: Analýzu, která popisuje zákazníky, na něž cílíte, a vyčísluje velikost trhu

 • Analýzu konkurence: Soupis hlavních konkurentů a jejich silných a slabých stránek

Vedoucí pracovníci a organizace

Proberte, jaká bude struktura organizace – většinou ještě s organigramem – a vyjmenujte vedoucí pracovníky. Osoby samostatně výdělečně činné bez zaměstnanců mohou tuto kapitolu vynechat.

Produkty a služby

Upřesněte, co máte v plánu zákazníkům prodávat, včetně hlavních silných stránek vašich položek či služeb, jejich cen a srovnání s nabídkou konkurence. Pokud máte v plánu předkládat obchodní záměr potenciálním investorům, stojí také za to rozepsat se o tom, jak budete vyřizovat objednávky, o duševním vlastnictví a právních záležitostech, případně o plánech na budoucí vývoj produktů.

Segmentace zákazníků

Obdobně jako u analýzy trhu, ale soustřeďte se na ideálního zákazníka. Popište demografickou skupinu, na kterou cílíte, včetně:

 • Věku

 • Lokality

 • Obvyklých vzorců chování

 • Vzdělání

 • Příjmu

 • Hodnot a přesvědčení

Marketingový plán

Vysvětlete čtenářům, jakým marketingem chcete zacílit na své ideální zákazníky. Jak detailní má tato kapitola být záleží na tom, kdo váš podnikatelský záměr bude číst. Marketingový plán by měl objasnit:

 • Co budete prodávat

 • Kde to budete prodávat

 • Kolik to bude stát

 • Jak to budete propagovat

Logistický a provozní plán

V této kapitole nastíníte, jak své plány uvedete do praxe. Zmiňte dodavatele, jak budete zboží vyrábět nebo nakupovat, jaké budete potřebovat vybavení a jak budete mít zorganizované zásoby a skladování. Pro jistotu zahrňte také náhradní plán pro případ problémů v dodavatelském řetězci.

Finanční plán

Jednou z nejdůležitějších částí vašeho podnikatelského záměru je finanční plán. Hlavními složkami této kapitoly by měly být: výkaz zisku a ztráty, rozvaha, přehled o peněžních tocích a někdy i finanční prognóza. Jak se dělají první tři z těchto položek se dozvíte zde.

Další tipy:

 • Pokuste se se vším vejít do 20 stránek.

 • Než se pustíte do psaní, rozmyslete si, jakého cíle se svým plánem chcete dosáhnout

 • Investujte čas do průzkumu a zjišťování, abyste lépe porozuměli svému trhu, odvětví a produktům

 • Snažte se psát jasně a udržet ve všech kapitolách jednotný sloh a tón

 • Požádejte známé, příbuzné a spolupracovníky, aby si po vás plán přečetli a dali vám zpětnou vazbu

Přejít do mého obchodu

SumUp Team