Table of contents

Sestavite svoj poslovni načrt za elektronsko trgovanje

Morda ste že slišali, da mnogi priporočajo podporo vašega podjetja za elektronsko trgovanje s pripravo poslovnega načrta. Kaj menijo s tem? Poslovni načrt je enostavno dokument, v katerem je podrobno razdelana vaša zamisel, kako bo delovala, kako boste zaslužili denar, kdo je vaše občinstvo in druge bistvene lastnosti vašega podjetja.

Poslovni načrti so uporabni tako za vas v vlogi podjetnika, ker je z jasnim pregledom vseh korakov bolj jasna tudi pot naprej, kot za vse, ki jih želite morda povprašati za financiranje. Banke ali drugi finančni subjekti, ki ponujajo denarna posojila, želijo običajno videti poslovni načrt, na podlagi katerega lahko ocenijo, ali gre za varno investicijo v dobičkonosen posel.

Kako sestavite poslovni načrt? Najprej ga razdelite v odseke. Običajni poslovni načrti imajo devet delov (glejte kazalo vsebine na levi), čeprav pa se to lahko spremeni glede na število elementov vašega podjetja.

Morda bo smiselno dodati več odsekov ali združiti sorodne odseke, glede na vaše dejansko podjetje.

Povzetek

V svojem poslovnem načrtu lahko vrstni red teh odsekov spremenite brez težav, na začetek pa morate vedno postaviti povzetek. V njem morate povzeti ključne točke vašega načrta, da lahko bralci hitro razumejo vaše podjetje in njegovo delovanje. Zato ga morate sestaviti na koncu, ko končate z določanjem podrobnosti o vašem podjetju.

Opis podjetja

Tukaj odgovorite na dve vprašanji: kdo ste in kaj počnete. Tako morate pojasniti, zakaj je vaše podjetje drugačno in zakaj je dobra izbira za vlagatelje. Vključite vsaj naslednje:

 • Struktura vašega podjetja

 • Poslovni model

 • Opredelitev poslanstva

 • Poslovni cilji

Analiza trga

Tukaj opišete širši kontekst vašega delovanja. Vključiti morate te tri elemente:

 • Analiza panoge: Širši pogled na panogo, v katero bo umeščeno vaše podjetje.

 • Ciljni trg: Analiza, ki opredeli vaše ciljne stranke in določi velikost trga.

 • Analiza konkurence: Razčlenitev glavnih konkurentov ter njihovih prednosti in šibkosti.

Vodenje in organizacija

Omenite strukturo organizacije – to običajno prikažete z organizacijsko shemo – vključno s člani vodstvene ekipe. Če ste samostojni podjetnik, lahko ta odsek izpustite.

Izdelki in storitve

Podrobno opišite, kaj želite prodajati strankam, vključno s prednostmi vaših artiklov ali storitev, določanjem cen in primerjavo s ponudbo konkurenčnih podjetij. Če nameravate svoj poslovni načrt pokazati potencialnim vlagateljem, je pametno vključiti tudi podrobnosti o izpolnjevanju naročil, blagovni znamki ali pravnih zadevah ter prihodnjih načrtih za razvoj izdelkov.

Segmentacija strank

Podobno kot v analizi trga, se tukaj osredotočite na svojo idealno stranko. Opišite ciljno demografijo, vključno z naslednjimi podatki:

 • Starost

 • Lokacija

 • Skupni vzorci vedenja

 • Izobraževanje

 • Dohodek

 • Vrednote in prepričanja

Načrt trženja

Bralcem opišite, kako nameravate izvajati trženje svojim idealnim strankam. Potrebna količina podrobnosti v tem odseku je odvisna od bralcev poslovnega načrta. Vaš načrt trženja mora vključevati naslednje:

 • Kaj prodajate

 • Kje prodajate

 • Kakšni so stroški

 • Kako boste izvajali oglaševanje

Načrt za logistiko in poslovanje

Tukaj opišete načine, na katere boste uresničili svoje načrte. Omenite dobavitelje, kako boste proizvajali ali nabavljali svoje izdelke, katero opremo boste potrebovali in kako boste upravljali svojo zalogo. Prav tako bo dobrodošel načrt ukrepov ob nepredvidenih dogodkih, npr. pri težavah z dobavno verigo.

Finančni načrt

Finančni pregled je eden najpomembnejših elementov vašega načrta. Glavne komponente v tem odseku morajo vključevati izpisek dohodkov, bilanco, analizo denarnega toka in v določenih primerih tudi finančno napoved. Tukaj se naučite pripraviti prve tri.

Dodatni namigi:

 • Pripravite največ 20 strani

 • Pred začetkom pisanja, razmislite o cilju, ki ga želite doseči s svojim načrtom.

 • Vložite nekaj časa v raziskave, da boste bolje razumeli vaš trg, panogo in izdelke.

 • Poskusite biti jasni in neposredni ter ohranjajte enak slog in ton nagovora v vseh odsekih.

 • Prijatelje, družinske člane ali poslovne partnerje zaprosite za pregled načrta in povratne informacije.

Pojdi v mojo trgovino

SumUp Team