Allmänna villkor

Inledning

Följande villkor ("Villkor") är ett juridiskt avtal mellan dig ("du", "din/ditt") och SumUp Limited ("SumUp", "vi", "vår", "oss") som styr din användning av vår betalningsprocess och andra tjänster, vår mobilapplikation ("App" eller "Programvara") och vilken version som helst av våra enheter för kortacceptans ("Terminaler") (tillsammans, "Tjänsterna"). SumUp Limited regleras av Central Bank of Ireland. SumUp är en auktoriserad institution för elektroniska pengar (licens Nr C195030, utfärdad den 27/10/2020) och är ett aktiebolag (limited liability company) registrerat i republiken Irland med registreringsnummer 505893 och registrerad adress Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland D02 K580.

DEL 1 - Bearbetningstjänster för säljföretag

1 Allmänt

1.1 Våra tjänster gör det möjligt för dig att acceptera betalkortstransaktioner ("Transaktion(er)") för dina kunder ("Kortinnehavare") genom att använda din kompatibla mobila enhet, vår app och en terminal (som inte behövs för manuellt inmatade transaktioner). Vi tillhandahåller en uppdaterad lista över alla kompatibla mobila enheter och de accepterade betalkort på vår webbsida.

1.2 Du kan använda tjänsterna antingen via en terminal som vi förser dig med eller genom att manuellt mata in betalkortsinformationen. När du accepterar Transaktioner via en av våra Terminaler, kommer Terminalen att användas för att hantera och auktorisera Transaktioner mellan betalkortet och våra servrar.

1.3 Vi kan förse dig med en betaltjänst utan kort som gör det möjligt för dig att acceptera e-handelsbetalningar genom en tredjeparts applikation (en "Partner-applikation") d v s genom en mobilapp eller en webbsida som tillhandahålls dig av en partner ("Partnern") i en separat kommersiell relation mellan dig och Partnern. Information om Partners finns tillgänglig på begäran. Punkterna i detta avtal avseende kortläsare och procedurer när betalaren visar ett kort gäller inte dig om du endast accepterar e-handelsbetalningar.

Vi är endast ansvariga för betaltjänster som vi tillhandahåller som en del av partnerapplikationen. Vi är inte ansvariga för funktionerna i Partnerapplikationen eller någon annan tjänst som tillhandahålls dig eller kortinnehavarna av Partnern.

Om du och partnern kommit överens om avtal, kan vi komma att ta ut avgifter som inte bara täcker våra transaktionsavgifter, utan också en avgift för partnerns räkning för att kassera in medel som du är skyldig en partner enligt det separata kommersiella avtalet som du har med denne ( "Partneravgift").

1.4 Vi kommer att se till att pengar från dina Transaktioner kommer att krediteras oss och kommer att betala alla belopp som tillfaller dig enligt dessa Villkor till ditt bankkonto när vi har mottagit dem ("Utbetalning"). Före varje Utbetalning kommer vi att dra av tillämpliga avgifter ("Avgifter"). Om du väljer en prisprenumeration ("Prenumeration") ska du betala alla tillämpliga återkommande avgifter baserade på den Prenumeration du väljer. Våra aktuella Avgifter och Prenumerationer är listade på vår webbplats.

1.4.1 Genom att acceptera dessa villkor bekräftar du för oss att vi får debitera olika avgifter för olika kortprodukter enligt avgiftstabellen.

1.4.2 Vi förser dig löpande med åtkomst till kontoutdrag. Genom att acceptera dessa villkor bekräftar du och samtycker till att vi sammanställer avgiftsinformation för varje varumärke, applikation, betalningsverktyg och kurser för förmedlingsavgifter som är tillämpliga på transaktionen, och att vi gör den här informationen tillgänglig för dig regelbundet, åtminstone en gång i månaden och på ett sätt som låter dig lagra informationen och reproducera den i oförändrad form.

1.5 Våra åtaganden enligt dessa Villkor är begränsade till att förse dig med ett Konto och Tjänsterna. Vi kommer att använda alla rimliga medel för att förse dig med Tjänsterna dygnet runt, alla veckans dagar, hela året. Men vi kan, efter vårt gottfinnande, stänga av Tjänsterna tills vidare eller begränsa varaktigheten av Tjänsterna för att utföra underhåll eller om så krävs enligt lag eller om du underlåtit att uppfylla väsentliga åtaganden enligt dessa Villkor eller om där finns, enligt vår åsikt, en rimlig misstanke om pengatvätt och/eller finansiering av terrorister.

1.6 Vi upprätthåller en transaktionshistorik för dig och ytterligare analyssystem, som är tillämpligt.

1.7 Vi förbehåller oss rätten att utse en tredje part för att fullfölja några av våra åtaganden i enlighet med dessa Villkor.

2 SumUp-konto

2.1 För att kunna använda SumUp-tjänsterna måste du ansöka om och registrera ett SumUp-konto ("Konto"). Du bekräftar att all information som du skickar in om dig och/eller ditt företag är korrekt vid tillfället när dessa Villkor träder i kraft. Efter att anmälan godkänts kommer du att få bekräftelse via e-post till din primära registrerade e-postadress. Du får öppna endast ett (1) Konto, om vi inte uttryckligen ger tillstånd till att öppna ytterligare Konton eller Underkonton. Du måste se till att informationen som är registrerad på ditt Konto alltid är korrekt och uppdaterad.

2.2 Du måste välja ett rimligt beskrivande identifieringsnamn som - om det skiljer sig från ditt företagsnamn - tydligt identifierar dig eller din verksamhet. Du måste också ange ditt korrekta telefonnummer för kontakt. Identifieringsnamnet och telefonnumret för kontakt kan synas på Kortinnehavarens kredit- eller debetbesked.

2.3 När du har anmält dig och registrerat dig för ett Konto och accepterat dessa Villkor, kan vi göra en kreditupplysning på dig och kan komma att kräva att du förser oss med ytterligare dokumentation för att vi ska kunna genomföra alla olika slags kontroller i enlighet med tillämpliga lagar och regler mot pengatvätt och finansiering av terrorism som vi efter eget gottfinnande beslutar om. Vi ska få sådan kreditinformation och genomföra sådana ytterligare kontroller och du ska hjälpa oss med detta i den utsträckning som krävs.

2.4 Beslutet om huruvida din identitet har blivit korrekt verifierad enligt avsnitt 2.3 kommer att fattas helt och hållet av oss efter vårt gottfinnande. Fram till att du blivit identifierad och verifierad av oss utgör dessa Villkor ett preliminärt avtal som är bindande och vi reserverar oss rätten att avsluta eller inte börja att tillhandahålla några Tjänster enligt dessa Villkor när som helst under denna period.

2.5 Tjänsterna är betalning och tjänster inom e-betalning och Kontot är inget bankkonto.  Även om det finns pengar på Kontot så är det ingen kontoinsättning och du får ingen ränta.  Kontot täcks inte av någon utbetalningsgaranti. Ditt Konto kommer att registreras på en av våra servrar. Vi kommer att kvarhålla ett belopp motsvarande det du är skyldig oss, skilt från våra tillgångar men tillsammans med belopp kvarhållna från andra Konton. Dessa finns på ett separat bankkonto och sådana belopp kommer att hållas säkra i enlighet med våra åtaganden under EG-lagarna (för e-valuta) 2011. Skulle vi bli insolventa skyddas alla belopp som satts in i enlighet med ovan mot våra kreditorers anspråk.

2.6 Om där inte förekommer någon aktivitet på ditt SumUp-Konto på två (2) år i följd har vi rätt att skicka ett meddelande till din registrerade e-postadress och om du inte svarar på vårt meddelande inom trettio (30) dagar och uppger att du vill behålla ditt Konto kommer vi automatiskt att stänga ditt Konto. Du kommer fortfarande att kunna lösa in dina medel när som helst genom att kontakta Kundservice (via e-post på [email protected] eller via vår chattfunktion online, tillgänglig på vår webbsida - https://sumup.se/kontakt/.

3 Begränsningar i nyttjande av tjänster

3.1 För att använda våra Tjänster behöver du en kompatibel mobil enhet (undantag för 3G-enheter) och Internetanslutningstjänster tillhandahållna till dig av tredje part. Sådan tredje part kan komma att debitera dig en avgift för att använda en mobil enhet och/eller Internetanslutning för att få åtkomst till Tjänsterna och du är ensam betalningsansvarig för sådana avgifter.

3.2 Genom att acceptera dessa villkor bekräftar du att du är en verklig person eller juridisk enhet som agerar i egen kommersiell eller professionell kapacitet (och inte som enskild person) och att du, när du skriver under dessa villkor, är fullständigt berättigad till att handla i ett eller flera av de länder som stöds av oss ("Områden"). Vi tillhandahåller och kommer då och då att uppdatera en lista över Områdena på vår webbplats. Om du är en verklig person måste du vara arton (18) år eller äldre för att använda Tjänsterna. Vi kan när som helst kräva att du presenterar bevis på din ålder.

3.3 Genom att acceptera dessa villkor samtycker du också till nätverksreglerna ("Nätverksregler") som anges av kreditkortsorganisationer inklusive, men inte begränsat till VisumMasterCard och American Express (tillsammans, "Betalningssystem"). Nätverksreglerna kan kräva att en del av dina användare ingår ett separat avtal med en av våra förvärvade bankpartners eller Betalningssystemen själva beroende på antalet Transaktioner de har. Om du är en sådan användare kommer vi att meddela dig och förse dig med ett separat avtal vid en sådan tidpunkt. Vid en eventuell konflikt mellan dessa Villkor och sådant förvärvsavtal ska villkoren i förvärvsavtalet gälla för att lösa denna konflikt.

3.4 Utan föregående uttryckligt tillstånd från oss får du inte acceptera Transaktioner relaterade till varor och/eller tjänster, (i) som inte tillhandahålls till ditt eget konto eller fås på beställning från en tredje part annan än dig själv; (ii) som inte erhålls i den vanliga verksamheten i ditt företag som du uppgett för oss, inklusive att ta emot återbetalningar av en kredit som tidigare beviljats eller en kontantbetalning som tidigare gjorts av dig till Kortinnehavaren; (iii) som innebär eller kan kopplas till något olagligt innehåll, innehåll som är föremål för skydd av minderåriga enligt tillämplig lag eller instruktioner för tillverkning av vapen eller sprängämnen; (iv) som är relaterat till speltjänster, lagliga eller inte, enligt gällande lagar; (v) som är relaterade till sexbutiker eller pornografisk underhållning (med undantag för porrtidningar); (vi) som är relaterade till vapen eller olagliga droger eller produkter; (vii) som är relaterade till alkohol eller tobak i den mån alkohol och tobak representerar de enda produkterna som ditt företag säljer; (viii) som vi rimligen kan anse kan skada kortsystemen eller vårt rykte; (ix) som är förbjudna enligt lagar och förordningar tillämpliga för dig, kortinnehavaren eller någon av dina produkter eller tjänster, eller som är på annat sätt olagliga. Vi ska enligt eget gottfinnande besluta om huruvida din användning av Tjänsterna ska anses vara hänförliga till någon av ovanstående produkter eller tjänster och därför inte i överensstämmelse med Villkoren. Vi förbehåller oss rätten att enligt eget gottfinnande lägga till kategorier av förbjudna transaktioner eller företagskategorier genom att lägga till sådana kategorier antingen i dessa Villkor eller i en acceptable användningspolicy som publiceras på Supportcenter på vår webbplats.

3.5 Om du skickar in till oss eller försöker att skicka in till oss någon Transaktion som vi anser strider mot dessa Villkor eller lagen och/eller vållar oss, andra användare av våra tjänster eller våra processorer någon skada (inklusive utan begränsning bedrägeri, skada på varumärke eller rykte eller brottsliga gärningar) reserverar vi oss rätten att inte auktorisera, att stoppa eller skicka tillbaka Transaktionen: och/eller permanent eller tillfälligt stänga av ditt Konto; och/eller rapportera transaktionen till relevant rättslig enhet; och/eller kräva skadestånd från dig; om vi utför något av ovanstående.

4 Terminaler och programvara

4.1 Du kan köpa eller hyra våra Terminaler till fast pris eller enligt hyresvillkor som bestäms av oss i varje enskilt fall eller som publiceras på vår webbplats. Separata villkor kan gälla för inköp av Terminaler.

4.2 Du kan endast använda en Terminal per Konto. På begäran kan vi förse dig med ytterligare Terminaler för ytterligare Konton eller underkonton som auktoriserats av oss.

4.3 Du får inte sälja, hyra, licensiera eller överföra terminalen till tredje part eller tillåta användning av terminalen av tredje part. Du får inte heller ändra programvaran eller terminalens hårdvara på något sätt. Du ska inte använda terminalen för något annat ändamål än att acceptera transaktioner.

4.4 Med undantag för för varje givet köp av terminalen, på vår begäran, ska du returnera terminalen till oss, antingen vid upphörande eller utlöpande av dessa villkor eller för att byta ut en befintlig terminal. Vid uppsägning av dessa villkor, ska du returnera terminalen på egen kostnad.

4.5 För att få fortsätta använda Tjänsterna ska du installera alla uppdateringar av Appen när du informeras om dessa av oss.

5 Dina Åtaganden 5.1 Du får initiera betalningar enligt dessa Villkor enbart genom att använda Terminaler som tillhandahållits av oss.

5.2 Du får inte acceptera några Transaktioner där betalkortet inte innehåller alla de element som är typiska för den sortens kort, där betalkortet verkar ha manipulerats eller skadats eller där betalkortet har gått ut.

5.3 Utan vår tillåtelse får du inte sätta en lägsta tröskel som är högre än 1,00 euro för någon Transaktion. Vidare måste du tillhandahålla minst likvärdiga villkor för kortinnehavare som du har för de kunder som betalar kontant för dina varor och/eller tjänster, och du ska inte debitera Kortinnehavare några ytterligare summor eller tilläggsbelopp.

5.4 Du ska övervaka ditt konto och transaktionshistorik och återbetala till respektive kortinnehavare alla transaktioner som du har fått felaktigt överfört till dig eller övertrassering där transaktionsbeloppet var felaktigt.

5.5 Du ska snarast informera oss om alla förändringar i informationen som du lämnade när du ingick avtal om dessa Villkor, inklusive förändringar i affärsverksamhetens art eller karaktär, förändringar i produktsortiment, försäljning eller uthyrning av ditt företag eller annan förändring av ägarskap, förändringar av juridisk form eller förändring av namn på ditt företag, förändringar av adress eller information gällande bankkonto för företaget, en väsentlig negativ förändring för din finansiella ställning och förändringar i informationen som du lämnat i enlighet med lagar mot pengatvätt och finansiering av terrorism.

5.6 Du ska visa all SumUp-annonsmaterial som du får från oss fullt synligt i dina affärslokaler. Sådant material kan innehålla klistermärken för din affär, butik eller bilfönster med SumUp-logotypen och/eller kortnätverk med logotyper eller skyltar eller broschyrer som ska visas enligt kortnätverk, lag eller SumUp.

5.7 Du ska göra tillgänglig ett pappersbaserat mottagande av transaktionen till kortinnehavaren om det krävs enligt lag eller bestämmelser för kortplanen. Dessutom kan du ge kortinnehavare ett alternativ (men inte i stället för ett pappersbaserat kvitto om sådant krävs enligt lag) till ett kvitto för transaktionen via e-post- eller textmeddelande.

5.8 Du erkänner att du är ensam ansvarig för att se till att din inloggningsinformation för ditt Konto hålls säker från alla andra, att ingen användare av Terminalen ska kunna manipulera inmatningsdata och att där inte förekommer någon oauktoriserad användning av ditt Konto, din Terminal eller av annan konfidentiell information relaterad till användningen av Tjänsterna. Om du misstänker eller vet att ditt Konto har använts utan auktorisation måste du omedelbart meddela vår kundtjänst via vår webbsida (via e-post på [email protected] eller via vår chattfunktion online, tillgänglig på vår webbsida - https://sumup.se/kontakt/) och/eller ändra ditt lösenord via vår webbsida. Vi vidtar rimliga åtgärder för att förhindra oauktoriserad användning av din data när vi får meddelande om detta.

5.9 Du är skyldig att följa gällande bestämmelser för Kortindustrins Datasäkerhetsstandard (PCI-DSS) under dessa villkors varktighet ("Efterlevnad av PCI"). Framförallt måste du efterleva dessa regler avseende lagring, behandling och överföring av betalkortsuppgifter. Information om PCI-DSS finns tillgänglig på PCI-rådets webbsida, https://www.pcisecuritystandards.org/.

5.10 Du måste snarast läsa igenom alla besked (d v s fakturor eller avräkningar) som vi tillhandahåller liksom avräkningar, återbetalningar, kortreklamation eller andra transaktioner, betalda eller debiterade ditt bankkonto eller Kortinnehavaren. Du måste invända mot beskedet utan oskälig väntetid, senast inom tjugofem (25) arbetsdagar (“Arbetsdagar” innebär alla dagar från måndag till fredag, förutom dagar då banker har stängt eller andra helgdagar på Irland) efter mottagande av ifrågavarande besked eller datum för respektive betalning. Att inte invända inom stipulerad tidsperiod anses som godkännande om inte ett fel gjorts från vår sida. Om ett fel har gjorts från vår sida måste du meddela oss utan oskälig väntetid och under alla omständigheter inte senare än tretton (13) månader från debiteringsdatum för betalningstransaktionen felet är relaterat till (som beskrivs mer i detalj i Paragraf 27 (Fel och oauktoriserade betalningar). Vi förbehåller oss rätten att skicka ut korrigerade avräkningar eller att korrigera betalningar efter att denna tidsfrist gått ut. Med undantag för vad lagen kräver, ska du vara ensam ansvarig för att upprätthålla arkiv över alla transaktioner och annan data som relaterar till ditt konto och din användning av tjänsterna.

DEL Två - Hantering av betalningar

6 Medel

6.1 För ändamålet i dessa Villkor godkänner du explicit oss och alla finansiella institutioner som vi arbetar med för att för din räkning inneha, ta emot och utbetala medel som anges i avsnitt 1.3. Ovanstående godkännande förblir i full kraft och verkan tills ditt Konto stängs eller avslutas. Utbetalningar till ditt bankkonto utförs, åtminstone delvis, av tredje parts finansiella institutioner (till exempel, bankerna där du och vi har våra bankkonton) och vi ansvarar inte för den sista krediteringen av medel till ditt bankkonto när vi väl har betalat ut medlen till din bank.

6.2 Du kommer inte att få någon ränta eller andra intäkter på några medel på ditt Konto. Du tilldelar oåterkalleligen oss alla rättigheter och juridiska anspråk på alla räntor och/eller andra intäkter som kan uppstå eller hänföras till medlen på ditt Konto.

6.3 Om du behandlar Transaktioner där Kortinnehavarens betalkortsinformation matas in manuellt i vår App eller Kortinnehavarens smartphone med ett totalbelopp som överstiger vår tröskel över en efterföljande sjudagarsperiod kommer SumUp att hålla inne beloppet som överstiger tröskeln i trettio (30) dagar innan pengarna överförs till ditt Konto. Om du av någon anledning sannolikt kommer att överskrida ovan nämnda tröskel, kan du kontakta oss för att be om ett påskyndat utbetalningsschema. Baserat på en rad olika faktorer kommer SumUp att överväga din begäran om att besluta om du är berättigad till sådan påskyndad utbetalning. Tröskeln för sådana manuellt inmatade Transaktioner finns i avsnittet om avgifter i vår webbplats.

6.4 Vi kommer inte att göra några utbetalningar av medel relaterade till transaktioner som ännu inte har mottagits av oss från de utsedda finansiella institutionerna.

6.5 Vi ska vara berättigade att genomföra en utredning för att lösa alla väntande tvister gällande ditt Konto och som ett resultat kan vi komma att begränsa åtkomst till dina medel under den tid det tar för oss att göra det. Vi kan också komma att begränsa åtkomst till dina medel om så krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7 Reservmedel

7.1 I syfte att säkerställa fullgörandet av dina betalningsskyldigheter under dessa Villkor bekräftar du och samtycker till att vi när som helst har rätt att tillfälligt innehålla utbetalningar till dig och att bygga upp en reserv ("Reserv"). Vi kan när som helst enligt eget gottfinnande innehålla riskprofilbaserade reservmedel för din användning av Tjänsterna.

7.2 Trots avsnitt 7.1 ska reservmedel också tjäna som en säkerhet till vår fördel och vi har berättigade att samla in och avsätta alla från reservmedel alla belopp som du är skyldiga oss enligt dessa villkor, inklusive eventuellt kontounderskott, utan något föregående meddelande till dig i varje enskilt fall.

7.3 Om du har ett skuldbelopp till oss som överstiger beloppet för reservmedel, betalar du omedelbart men dock senast 3 (tre) arbetsdagar på vårt krav till oss för respektive belopp. Du samtycker härmed uttryckligen oss att debitera alla belopp som du är skyldiga oss, inklusive eventuella kostnader och utgifter uppkomna i samband med insamlande av dessa belopp från ditt bankkonto som används för att ta emot utbetalningar och/eller ditt kreditkort eller bankkonto som används att till att köpa någon av våra terminaler eller avsätta belopp mot eventuella utbetalningar som du är berättigade dig. Underlåtenhet att helt betala belopp som du är skyldig oss på begäran kommer att utgöra ett allvarligt brott mot dessa villkor, och du kommer att bära alla kostnader förknippade med ingående av sådana belopp, inklusive utan begränsning, advokatavgifter och kostnader, avgifter för inkassobyråer och alla tillämplig ränta.

8 Återdebiteringar

8.1 Transaktionsbeloppet kan debiteras tillbaka till ditt konto om transaktionen är omtvistad, är reverseras av någon anledning av den relevanta kortplanen, vår processor, kortinnehavaren eller någon av våra utsedda finansinstitut, som inte var behörig eller att har av någon anledning att tro att transaktionen inte var godkänd, eller påstådd olaglig, misstänksam, eller i strid med dessa villkor (“Debitera åter”).

8.2 Du ska hjälpa oss när så krävs, på egen bekostnad, för att undersöka vilken som helst av dina Transaktioner gjorda genom Tjänsterna och erkänna att din underlåtenhet att hjälpa oss inom rimlig tid, inklusive att förse oss med nödvändig dokumentation inom tio (10) Arbetsdagar från vår beäran, kan leda till en oåterkallelig återdebitering. Vi förbehåller oss rätten att debitera en avgift för att undersöka och/eller medling vid eventuella Kortreklamationer; alla avgifter meddelas i varje enskilt fall i vår webbplats.

8.3 Om en tvist om återdebitering uppstår och har lösts av varken den utfärdande banken eller kortplanen till din fördel, eller om du väljer att inte bestrida ett återdebiteringen, förbehåller vi oss rätten att driva in det ursprungliga transaktionsbeloppet plus avgifter och kreditera det ursprungliga transaktionsbeloppet tillbaka till kortinnehavaren.

8.4 Om vi bedömer att du har alltför stora återdebiteringar har vi rätt att fördröja utbetalningar från Kontot till ditt bankkonto, innehålla reservmedel till ett belopp som rimligen fastställs av oss för att täcka förväntade Kortreklamationer och relaterade avgifter eller avsluta eller tillfälligt stänga av Tjänsterna och stänga ner ditt Konto.

9 Återbetalningar och returer

9.1 Enligt dessa Villkor och genom att acceptera Transaktioner med Tjänsterna ska du behandla returer och tillhandahålla återbetalningar via ditt Konto i enlighet med dessa Villkor och Nätverksreglerna.

9.2 Nätverksreglerna kräver att du - bland andra krav - erbjuder och informerar vid köptillfället en rättvis policy för returer och hävande av köp och att du inte ger återbetalning i kontanter för Transaktioner, om inte detta krävs enligt lag, och inte accepterar kontanter eller något annat föremål av värde för att göra en återbetalning av en Transaktion.

9.3 Återbetalningsbeloppet ska inkludera alla skatter som krävs för återbetalning och får inte överstiga beloppet på den ursprungliga transaktionen.

9.4 I fall av byte, delvis retur eller felaktig transaktion eller transaktionsbelopp ska du alltid återbetala det totala beloppet för den ursprungliga transaktionen först, och därefter initiera en ny transaktion för alla nya varor och/eller tjänster som sålts eller belopp som faktiskt debiterats.

9.5 Återbetalningar som behandlats via ditt konto är godkända upp till trettio (30) dagar från den dag du initierade transaktionen. Vi insamlar från dig det ursprungliga transaktionsbeloppet, plus avgifter och krediterar det ursprungliga transaktionsbeloppet till kortinnehavaren.

9.6 Om vi bedömer att du behandlar ett för stort återbetalningsbelopp, kan vi komma att inaktivera ditt återbetalningsalternativ.

10 Skatter

10.1 Du ska ensamt hållas ansvarig för att bedöma, samla in, innehålla källskatt, rapportera och överlämna till de berörda skattemyndigheterna alla fastställda skatter, som ådragits eller krävts samlas in, betalas eller kvarhållas av någon anledning i samband med användningen av våra tjänster. Om det krävs av lagen eller en regeringsmyndighet, ska vi vara behöriga men inte skyldiga att rapportera dina kontouppgifter och historik om transaktioner till de berörda myndigheterna.

DEL TRE – SumUp Förbetalt kort

11 Allmänt

11.1 SumUp kan efter eget gottfinnande utfärda till dig ett Förbetalt kort ("Kort") och en Plånbok ("Plånbok") som är kopplade till ditt SumUp-Konto. Tillgängligheten för den här tjänsten är föremål för aktiveringsprotokoll, identitetsverifiering och tillgängliga medel, och är inte allmänt tillgänglig för alla SumUp-kunder.

11.2 Transaktionsavgifter kan debiteras när denna tjänst används. Avgiftstabellen finns här.

11.3 SumUp Förbetalt kort utfärdas av SumUp Limited, i enlighet med den licens som det har med Mastercard International Incorporated.

11.4 Användning av detta kort kräver ett konto för tjänsten SumUp och som sådant gäller alla Villkor listade i DELARNA ETT, TVÅ & FYRA (i tillägg till denna DEL TRE) för denna Tjänst.

11.5 SumUp Förbetalt kort är avsett för företag och får endast användas för att göra betalningar till ett företag registrerat hos SumUp. SumUp Förbetalt kort får inte användas för personligt bruk.

12 Tjänsten

12.1 Alla konton med tjänsten SumUp som har ett kort kopplat har alternativet att ta emot utbetalningar av medel från korthantering till sitt bankkonto eller till sitt kort. Du kan välja lämplig utbetalningsmetod genom att gå in på ditt konto genom SumUps online-portal.

12.2 När du väljer att ta emot dina medel på ditt kort, lagras medlen i en elektronisk plånbok som SumUp upprätthåller för dig för detta ändamål.

13 Ladda medel till plånboken och ta ut medel

13.1 Din plånbok kan laddas genom att välja att motta intäkterna från ditt handelskort för betalning direkt till din plånbok.

13.2 Förutom finansiering av din plånbok genom din aktivitet för varubehandling, kan SumUp också ge dig möjligheten att finansiera din plånbok genom att ladda upp pengar till den direkt genom en kredit- eller betalning med debetkort eller genom en banköverföring.

13.3 Överföringar till din plånbok kan inte återföras eller annuleras. Men du kan begära utbetalning till ditt bankkonto när som helst.

13.4 SumUp Förbetalt kort kan användas för att köpa varor och tjänster hos alla handlare som visar symbolen för att de accepterar MasterCard eller för att ta ut kontanter i alla uttagsautomater som har MasterCard-loggan.

13.5 När köp görs med ett SumUp Förbetalt kort kommer vi att behandla dina transaktionsinstruktioner när vi får transaktionsmeddelandet från användaren. Vi får alla dina andra transaktionsinstruktioner när du ber oss slutföra den aktuella transaktionen.

14 Lösa in oförbrukade medel från plånboken

14.1 Du kan välja att reglera saldot i din plånbok och överföra dem till ditt bankkonto när som helst. Denna inlösen är föremål för säkerhets- och antibedrägerikontroller och du kan behöva bekräfta din identitet i förväg.

14.2 Det finns ingen avgift kopplad till inlösen av medel som beskrivs i klausul 14.1.

14.3 Övertrasseringar är inte tillgängliga på ditt SumUp-konto.

15 Dina åtaganden

15.1 Du måste ställa in en PIN-kod när du registrerar och aktiverar ditt kort.

15.2 Du ska inte skriva ner eller förvara PIN-koden tillsammans med ditt kort.

15.3 Dela aldrig din PIN-kod med någon. I enlighet med klausul 15.4 är du ansvarig för alla auktoriserade transaktioner som initierats och avgifter som uppstår vid användning av ditt kort. Om du låter en annan person få tillträde till ditt kort, kortnummer, kontonummer, PIN-kod, virtuella konto eller inloggningsuppgifter kommer vi att behandla detta som om du har auktoriserat sådant användande och i enlighet med klausul 15.4 kommer du att vara ansvarig för alla transaktioner och avgifter som dessa personer ådragit sig.

15.4 Som betalare, där kortet förlorats eller stulits, eller om du inte har hållit säkerhetsfunktionerna för ditt kort säkra i enlighet med dessa Villkor, kommer ditt maximala ansvar att begränsas till 50 € eller motsvarande i lokal valuta, om du inte har agerat bedrägligt eller med avsikt eller på grund av grov vårdslöshet inte efterlever dessa Villkor, i vilket fall du kan hållas ansvarig för hela förlusten.

15.5 En del korttransaktioner kan kräva ytterligare verifiering genom Mastercards 3D Secure System innan de slutförs. Detta kan kräva att du besvarar säkerhetsfrågor för att verifiera transaktionen genom användning av bekräftelsekod som du får via sms eller e-post, eller att du verifierar transaktionen genom fingeravtrycksläsning som tas via en kompatibel enhet.

15.6 Du är helt ansvarig för användningen av alla kort, kortnummer, kontonummer, PIN-koder, virtuella konton och inloggningsuppgifter i enlighet med villkoren i detta Avtal.

15.7 Kontakta oss omedelbart via kundtjänst på [email protected] eller via vår chatt-funktion online som finns på vår webbsida https://sumup.se/kontakt/. Om du tror att ditt kort, kortnummer, kontonummer, PIN-kod, virtuella konto eller inloggningsuppgifter har förlorats eller stulits eller att någon har överfört eller kan komma att överföra pengar från ditt kortkonto utan ditt tillstånd.

15.7.1 Skulle du misstänka att ditt kort äventyrats kan du tillfälligt blockera det genom att logga in på SumUps kontrollpanel. Du bör också kontakta oss i sådana fall så att vårt säkerhetsteam kan undersöka och skydda ditt konto.

15.8 Stark kundautentisering. För att behandla transaktioner kräver SumUp ytterligare säkerhetsfunktioner och en ytterligare autentiseringsmetod krävs för att verifiera din identitet. Kombinationen av en smartphone kopplad till ditt konto och en personlig funktion, som din pinkod eller ditt lösenord, tjänar som en ytterligare metod för autentisering. Du måste ha båda två av ovanstående för att behandla transaktioner.

15.8.1 Du är skyldig att hålla din pinkod och ditt lösenord hemliga hela tiden och att förvara din smartphone tillräckligt säker från åtkomst från tredje part. Anledningen till detta är att vem som helst som har din pinkod, ditt lösenord eller din smartphone kan använda Tjänsterna på ett obehörigt sätt.

15.8.2 Följande måste specifikt iaktas för att skydda din pinkod, ditt lösenord och din smartphone:

  1.  Din pinkod och ditt lösenord får inte förvaras elektroniskt på ett osäkert sätt.

  2. När du anger din pinkod eller ditt lösenord måste du se till att andra personer inte kan se informationen.

  3. Din pinkod eller ditt lösenord får inte vidarebefordras utanför säkerhetsproceduren för SumUp-plånboken, d v s till exempel får det inte skickas via e-post.  

  4. Din pinkod eller ditt lösenord får inte lagras på samma plats som din smartphone.

15.9 Open Banking. Du kan göra det möjligt för operatörer av open-banking och tredjepartsleverantörer att få tillgång till din kontoinformation eller att göra betalningar för din räkning, i den utsträckning de agerar i enlighet med dina instruktioner och tillämpliga lagkrav. Dessa leverantörer måste enligt lag ha tillstånd att göra betalningar och måste ofta auktoriseras av en tillsynsmyndighet såsom Finansinspektionen. 

15.9.1 Om du överväger att använda en leverantör av open-banking eller en tredjepartsleverantör, bör du be dem om information om deras auktoriseringsstatus (om sådan finns) och även ytterligare undersöka detta själv. (Du kan göra detta genom att kontrollera relevanta tillsynsmyndigheters online-register över auktoriserade företag). Om du vill inaktivera att leverantörer av open-banking och tredjepartsleverantörer har tillgång till din kontoinformation eller får göra betalningar för din räkning, ska du kontakta oss eller dem direkt.

15.9.2 Alla betalningsförfrågningar som vi kan få från leverantörer av open-banking eller tredjepartsleverantörer som aktiverats av dig ska behandlas som om de skickades till oss av dig och ska omfattas av dessa Villkor. Om en leverantör av open-banking eller en tredjepartsleverantör förväntas göra en betalning för din räkning och de inte gör det, tar vi inget ansvar för att din betalning inte fullföljs. 

16 Villkor, avstängning, avslutande av tjänsten för plånboks- och korttjänsten

16.1 I enlighet med gällande lagar och bestämmelser om finansiering för penningtvätt och finansiering av terrorismbekämpning måste vi erhålla, verifiera och registrera information för alla våra kunder. Fram till att denna process är klar, kan din tjänst vara delvis eller helt begränsad.

16.1.1 Om din identitet är delvis verifierad kommer fullt förfogande av Kortkontot att begränsas, men du kanske kan använda kortet för köp i butiker. Begränsningarna inkluderar: inga uttag i uttagsautomater, internationella transaktioner, överföringar konto till konto och ytterligare belastningar. Användning av Kortkontot är också föremål för begränsningar som förebygger bedrägeri när som helst och utan föregående meddelande.

16.2 Vi reserverar oss rätten att blockera, tillfälligt stänga eller annullera ditt kort eller din plånbok om vi till följd av våra policyer och processer upptäcker vad vi rimligen anser vara bedrägligt, misstänkt eller kriminell aktivitet eller någon aktivitet som inte är i enlighet med dessa Villkor. Om vi blockerar, tillfälligt stänger av eller annullerar ditt kort eller din plånbok, om det inte finns objektivt berättigade säkerhetsskäl eller är olagligt för oss att göra det, kommer vi att informera dig om blockeringen den tillfälliga avstängningen eller annulleringen av ditt konto eller din plånbok innan ditt kort eller plånbok blockeras, tillfälligt stängs av eller annulleras om detta är möjligt, eller senast efter ditt kort eller din plånbok blockeras, tillfälligt stängs av eller annulleras.

16.3 Vi kan temporärt stänga av ditt kort eller din plånbok om vi upptäcker ovanlig eller misstänkt kontoaktivitet. Om vi utövar denna rättighet ska vi inte åläggas något ansvar från dig på grund av eventuell otillgänglighet av medlen på ditt kortkonto och/eller virtuella konto, eller din oförmåga att använda ditt kort.

16.4 Av säkerhetsskäl kan vi begränsa beloppet för eller antalet transaktioner som du kan göra på ditt kort. Du får inte använda ditt kort för illegalt spel online eller andra olagliga transaktioner. Vi kan när som helst öka, minska, annullera eller tillfälligt stänga någon av begränsningarna, eller lägga till nya.

DEL FYRA - Ytterligare juridiska villkor

17 Våra skulder

17.1 Så långt som som lagen tillåter, ska vi inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta åsamkade förluster och skador, eller bristande prestanda enligt dessa villkor som härrör från vår efterlevnad av lagstadgade och lagstiftande krav och med nätverksreglerna, eventuella force majeure-händelser eller ditt brott mot dessa villkor eller tillämpliga lagliga och föreskrivna krav.

17.2 Vi ska inte hållas ansvariga för indirekta eller följdförluster, inklusive förlust av vinst eller rykte.

17.3 Ingenting i dessa villkor ska utesluta vårt ansvar för något lagstadgat ansvar som inte kan undantas eller ändras genom avtal mellan parterna.

17.4 SumUp kan inte garantera och ska inte hållas ansvariga för handlingar eller underlåtenhet från någon tredje part involverad i Tjänsterna eller för tredje parter som annonserar på vår webbsida.

17.5 Vi ska inte hållas ansvarig för några störningar eller försämring av tjänsterna eller för störningar eller försämringar av förmedlingstjänster enligt dessa villkor.

17.6 Under alla omständigheter ska vi inte vara ansvariga för några anspråk, förfaranden, skador eller förluster till ett belopp som överstiger de avgifter som vi har dragit in för att tillhandahålla tjänsterna till dig under de senaste tre (3) månaderna förekommande den händelse som det eventuella anspråket bygger på.

17.7 Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella fel på hårdvara från tredje part och andra produkter som vi kan sälja eller inkludera med tjänsterna. Tillverkaren, som ensamt ansvarar för service och support, ska specificera garantin och andra villkor för sådan hårdvara och produkter.

18 Skadeersättning

Du ska hålla oss skadeslösa, försvara och hålla oss och våra anställda, direktörer, agenter, dotterbolag och representanter och våra processorer skadeslösa från och mot alla anspråk, kostnader (inklusive och utan begränsning rimliga advokatkostnader), förluster och skador som uppstår till följd av eventuella anspråk, åtal, granskning, utredning eller annat förfarande som härrör från (i) ditt brott mot någon lag, regel eller bestämmelse i tillämplig jurisdiktion eller mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor, i Nätverksreglerna eller andra ytterligare villkor gällande ditt Konto; eller (ii) din felaktiga eller olämpliga användning av Tjänsterna; eller (iii) någon Transaktion som skickats av dig genom Tjänsterna; eller (iv) ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive utan begränsning till någon integritetsrättighet, publiceringsrättighet eller immateriell rättighet; eller (v) någon annan parts tillträde till och/eller användning av Tjänsterna med ditt unika användarnamn, lösenord eller andra tillämpliga säkerhetskoder.

19 Konfidentialitet och integritet

19.1 Du och vi ska behandla konfidentiell information som du får från oss eller som vi får från dig eller från Kortinnehavaren i samband med detta avtal som konfidentiell och i synnerhet inte låta tredje part få åtkomst till sådan konfidentiell information. I synnerhet all verksamhets- och/eller affärshemligheter för någon av oss liksom all icke-anonym information om Kortinnehavaren konfidentiell information. Du och vi är skyldiga att efterleva tillämpliga dataskyddslagar och att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder mot obehörig användning av kort och kortinnehavarens data. Sådan data kan endast lagras om och så länge som det är absolut nödvändigt.

19.2 Om personuppgifter från kortinnehavare överförs tillbaka från oss till dig, får du endast använda sådana uppgifter i den utsträckning som krävs för att kontrollera gränser, vidta åtgärder mot bedrägeri eller för att undvika uteblivna betalningar, och inte för andra ändamål som profilering (t.ex. utvärdering av köparens beteende) eller för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, såvida inte kortinnehavaren uttryckligen medger samtycke till sådan annan användning. Du får inte avslöja eller distribuera sådan information till tredje part eller använda informationen i marknadsföringssyfte såvida du inte får kortinnehavarens uttryckliga medgivande. Du måste uppfylla all relevant dataskyddslagstiftning.

19.3 Detaljerad information om hur vi samlar in, använder och skyddar din data hittar du i vår Integritetspolicy på vår webbplats.

20 Affärsrelationer med tredje part

20.1 Vi är inte någon part i det rättsliga förhållandet mellan dig och kortinnehavare och vi tar överhuvudtaget inget ansvar för underliggande transaktioner, inklusive, men inte begränsat till, varors och tjänsters kvalitet karaktär och som du erbjuder till försäljning , försäljningspris, rabatter, garantivillkor, etc. Du ska alltid presentera dig själv som en separat enhet från SumUp.

21 Villkor, tillfälligt upphävande, uppsägning

21.1 Dessa Villkor förblir i kraft, i enlighet med klausul 21.3, till dess att dessa Villkor sägs upp av dig eller av oss i enlighet med klausul 21.2.

21.2 Du kan när som helst gratis avsluta och stänga ditt konto. Vi kan när som helst tillfälligt stänga eller avsluta ditt Konto av någon eller ingen anledning som helst genom att meddela dig inte mindre än 2 månader i förväg. Vi kan också tillfälligt stänga eller avsluta och stänga ditt Konto utan föregående meddelande om: (i) du bryter mot någon punkt i dessa Villkor eller annat villkor som gäller specifika Tjänster som omfattas av separata villkor, inklusive, utan begränsning, Nätverksreglerna; eller (ii) du bryter mot, eller vi har anledning att tro att du bryter mot, lagar eller förordningar som är tillämpliga vid din användning av våra Tjänster; eller (iii) vi har anledning att tro att du är på något sätt inblandad i bedrägliga handlingar, pengatvätt, finansiering av terrorism eller andra kriminella handlingar; eller (iv) du utgör en oacceptabel kredit- eller bedrägeririsk för oss, eller (v) om vi rimligen kan tro att ditt Konto har äventyrats eller av andra säkerhetsskäl.

21.3 Om ditt Konto sägs upp eller avslutas av någon anledning ska du: (i) fortsättningsvis vara bunden av dessa Villkor, (ii) omedelbart sluta använda Tjänsterna, (iii) bekräfta att licensen för åtkomst och användning av Tjänsterna som tillhandahållits dig i enlighet med dessa Villkor ska upphöra, (iv) acceptera att vi reserverar oss rätten, men har inte någon skyldighet, att radera alla dina kontouppgifter lagrade på våra servrar, och (v) inte göra oss ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av åtkomsten till Tjänsterna eller för radering av dina kontouppgifter.

21.4 Efter det faktiska avslutandet av ditt Konto ska du omedelbart betala oss alla belopp som du är skyldig enligt dessa Villkor proportionellt fram till avslutandet av dessa Villkor och vi ska likvärdigt betala dig alla belopp som vi är skyldiga dig enligt dessa Villkor. Trots ovan nämnda bestämmelse har vi rätt att innehålla Reservmedlen tills Kontot slutligen är avräknat, inklusive eventuella Kortreklamationer, men inte i något fall längre än tretton (13) månader efter det faktiska avslutandet.

22 Kommunikation

22.1 Skriftlig kommunikation och meddelanden från oss till dig kommer att skickas med e-post till din angivna e-postadress eller postas på vår webbsida. Sådan kommunikation och sådana meddelanden anses vara mottagna av dig inom tjugofyra (24) timmar efter att de postats på vår webbsida, eller inom tjugofyra (24) timmar efter de e-postats till dig om vi inte får meddelande om att e-postmeddelandet inte levererats.

22.2 För detta ändamål ska du alltid ha minst en giltig e-postadress på ditt Konto. Vi kommer inte att ta ansvar för om den enda e-postadress du uppgivit för oss inte är giltig eller om du har ändrat din e-postadress men inte har meddelat oss om sådan ändring.  Vi kommer att meddela dig via den e-postadress som du tillhandahållit, som beskrivs i denna klausul 22.2, i händelse av misstänkt eller faktiskt bedrägeri eller säkerhetshot relaterat till ditt Konto hos oss.

22.3 Du ska kontrollera för inkommande meddelanden regelbundet och ofta. E-postmeddelanden kan innehålla länkar till ytterligare kommunikation på vår webbplats. Där lagstiftning kräver att vi förser information till dig på ett hållbart medium, kommer vi att antingen skicka ett e-postmeddelande eller ett meddelande som visar på dig till information på vår webbplats på ett sätt som gör att du kan behålla informationen i tryckt format. All kommunikation som vi skickar eller gör tillgängliga för dig ska kopieras och förvaras tillgängligt.

22.4 Bortsett från kommunikation via e-post, förbehåller vi oss rätten att kontakta dig via brev eller telefon, när så är lämpligt. All kommunikation och alla meddelanden skickade via post kommer att anses mottagna tre (3) Arbetsdagar från det datum de postades inom Irland eller inom fem (5) Arbetsdagar för internationell postförsändelse.

22.5 Vi kommer att ställa in ditt språk baserat på det land du valde under registreringen och vi kommer att skicka dig standardkommunikation på ditt valda språk. För icke-standardiserad kommunikation förbehåller vi oss rätten att kommunicera med dig på engelska. Dokument eller kommunikation på andra språk är endast av bekvämlighetsskäl och ska inte utgöra någon skyldighet för oss att utföra ytterligare kommunikation på det språket.

22.6 Du kan begära en kopia av dessa Villkor när som helst genom att kontakta kundtjänst på [email protected] eller via vår chattfunktion online, tillgänglig på vår webbsida - https://sumup.se/kontakt/.

23 Immateriella rättigheter

23.1 Immateriella rättigheter ("IP Rights") innebär att alla rättigheter relaterade direkt eller indirekt till Tjänsterna, Terminalerna, webbsidan, domännamn på Internet, allt innehåll, tekniken relaterad till Tjänsterna och alla logotyper, inklusive men inte begränsat till, copyright, moraliska rättigheter, databasrättigheter, varumärken, namnrättigheter, verktygsmodeller och designrättigheter, patent och alla andra exklusiva och icke-exklusiva rättigheter runt om i världen som nu existerar eller kommer att existera, beviljas eller överförs i framtiden.

23.2 Vi (eller våra licensgivare) är exklusiva ägare till alla IP-rättigheter som rör tjänsterna och inget i dessa villkor ska tolkas som överföring eller upplåtelse av IP-rättigheterna till dig. Du får inte kopiera, imitera eller använda IP-rättigheterna utan vårt tidigare skriftliga medgivande.

23.3 Vi beviljar dig en personlig, begränsad, icke-exklusiv, återkallelig, icke-överlåtbar licens (utan rätt att underlicensiera) för att elektroniskt få åtkomst till och använda tjänsterna för ändamålet att acceptera transaktioner. 23.4 Utan vårt skriftliga medgivande ska du inte (i) överföra några rättigheter som beviljats enligt dessa villkor till en tredje part; (ii) ge tredje part möjlighet att använda tjänsterna (för uthyrning, leasing eller annat sätt); (iii) åtkomst till eller övervaka allt innehåll, material eller information om SumUp-systemet manuellt eller med automatiserade medel som robotar, spindlar, skrapor, etc.; (iv) kopiera, reproducera, ändra, modifiera, skapa derivatverk, visa offentligt, publicera, ladda upp, posta, överföra, sälja eller distribuera på något sätt innehåll, material eller information från SumUp; (v) bryta mot begränsningarna i alla rubriker för robotar av tjänsten, undvikande eller kringgå någon av de tekniska begränsningarna för tjänsten, använda något verktyg för att aktivera egenskaper eller funktioner som annars är inaktiverade i tjänsten, eller dekompilera, demontera eller på annat sätt bakåtkompilera tjänsten, utom i den utsträckning som sådan begränsning uttryckligen är förbjuden enligt lag; eller (vi) använda tjänsterna för andra ändamål än det tillåtna enligt dessa villkor.

23.5 Du kan generera och skicka in till oss innehåll som en del av att använda tjänsterna ("Användarinnehåll"). Du ska behålla alla rättigheter i ditt användarinnehåll, med förbehåll för de rättigheter du beviljar oss genom att godkänna dessa villkor. För allt användarinnehåll som du skickar in erkänner du att du är ägaren av innehållet eller att du har tillstånd från upphovsrättsägaren att ladda upp innehållet och du ger oss ett världsomspännande, icke-exklusivt, royaltyfritt, fullt betalt, överförbart och underlicensierbar rätt att använda och reproducera det innehållet i all marknadsföringsaktivitet och offentlig visning relaterad till tjänsterna eller SumUp. Du kan radera användarinnehåll som du har skickat in genom att säga upp ditt konto. Du ska inte skicka in användarinnehåll till tjänsterna som: (i) är falskt, vilseförande, olagligt, obscent, oanständigt, pornografiskt, ärekränkande, skadligt, hotande, trakasserande, hatfullt, missbrukande eller inflammatoriskt; (ii) uppmuntrar till uppförande som kan anses som ett brott eller som kan leda till skadeståndsansvar; (iii) bryter mot någon skyldighet eller rättigheter för någon person eller enhet, inklusive rättigheter till publicitet eller integritet; (iv) innehåller skadade data eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer; (v) annonserar produkter eller tjänster som är konkurrenskraftiga med SumUps eller dess partners produkter och tjänster; eller (vi) utifrån vår egen bedömning förbjuder någon person eller enhet från att använda eller dra nyyta av tjänsterna, eller som kan utsätta oss för någon skada eller ansvar. Trots att vi inte har någon skyldighet att granska, redigera eller övervaka något användarinnehåll, förbehåller vi oss rätten att redigera eller radera något användarinnehåll när som helst utan att meddela dig. Du erkänner att genom ditt användande av tjänsterna kan du bli utsatt för stötande, anständigt eller anstötligt användarinnehåll. Vi ska inte hållas ansvariga eller ersättningsskyldiga för förlust eller skada på något av ditt användarinnehåll.

24 Rättelser

24.1 Vi har rätt att när som helst att ändra dessa villkor och ändra, radera, avbryta eller införa villkor för någon aspekt av tjänsterna.

24.2 Vi meddelar dig om alla föreslagna ändringar av dessa villkor, genom att skicka ett e-postmeddelande till din primära e-postadress registrerad på ditt konto eller genom att meddela dig från appen.

24.3 Den föreslagna ändringen träder i kraft två (2) månader efter dagen för ändringsmeddelandet, såvida du inte har meddelat oss att du gör invändningar mot de föreslagna ändringarna innan ändringarna träder i kraft. Ändringar som gör dessa villkor mer gynnsamma för dig träder i kraft omedelbart om det anges i ändringsmeddelandet. Om du har meddelat oss att du har invändningar mot de föreslagna ändringarna innan de träder i kraft, kan du säga upp dessa Villkor gratis och med verkan när som helst före det datum när ändringarna skulle ha tillämpats om du inte hade invänt mot de föreslagna ändringarna.

24.4 Den senaste versionen av villkoren ska finnas tillgänglig på vår webbplats.

25 Delbarhet

25.1 Om någon del av dessa Villkor av en domstol med behörig jurisdiktion anses vara ogiltig, olaglig eller inte verkställbar då ska sådan del avbrytas från resterande villkor, som ska fortsätta att vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillåts enligt lag.

26 Uppdrag

26.1 Vi har rätt att fritt överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till tredje part och ditt samtycke för sådan överlåtelse ska betraktas som beviljat i enlighet med dessa villkor.

26.2 You may not assign any of your rights and obligations under these Terms to third parties without our prior written consent.

27 Fel och obehöriga utbetalningar

27.1 Om du tror att vi inte har utfört eller felaktigt utfört någon betalningstransaktion eller behandlat en obehörig transaktion, måste du meddela oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom tretton (13) månader från dagen för betalningstransaktionen.

27.2 Om vi inte har utfört eller felaktigt utfört en betalningstransaktion kommer vi omedelbart att försöka undersöka detta och vi kommer att utan onödigt dröjsmål rätta till och korrigera felet.

27.3 I händelse av en obehörig betalning ska vi omedelbart, och under alla omständigheter före den slutet av den omedelbart efterföljande bankdagen efter det datum som meddelandet om den obehöriga transaktionen inkom, återbetala betalningsbeloppet inklusive alla avgifter som orsakats av denna. Detta gäller inte om vi har rimliga grunder att misstänka bedrägeri relaterat till sådan obehörig utbetalning och vi skriftligen kommunicerar dessa grunder till relevant nationell myndighet.

27.4 Vi har skrivna rutiner för effektiv hantering av fel som påverkar konsumenterna och vi är fast beslutna att rätta till eventuella fel som görs av oss snarast möjligt.

28  Klagomålslösning

28.1 Klagomål på Tjänsterna ska skickas in till oss i första hand genom att kontakta vår kundtjänst på [email protected] eller via vår chattfunktion online, tillgänglig på vår webbsida - https://sumup.se/kontakt/.

28.2 Alla klagomål kommer att följa våra rutiner för klagomål. Du kan begära en kopia på våra rutiner för klagomål.

28.3 I de flesta fall svarar vi på ditt klagomål skriftligen inom femton arbetsdagar efter det datum då vi tar emot klagomålet. I enstaka fall då vi inte kan svara till fullo på ditt klagomål informerar vi dig om detta och ger en förklaring till förseningen samt en tidsram inom vilken du kan förvänta dig ett fullständigt svar. Detta ska under alla omständigheter vara inom 35 dagar från det datum vi fick ditt klagomål. 

28.4 Om vi inte lyckas lösa ditt klagomål på ett tillfredställande sätt kan du skicka det vidare till Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 (tel (01) 567 7000). Mer information om tjänsterna som erbjuds av Financial Services and Pensions Ombudsman finns på www.fspo.ie. 29 Tillämplig lag och jurisdiktion

29.1 Ditt Konto är verksamt i Irland och dessa Villkor ska regleras av och tolkas under och i enlighetmed irländsk lag.

29.2 Varje tvist som uppstår till följd av eller i samband med dessa Villkor, inklusive utan begränsning alla tvister angående dess giltiga slutsats, existens, överträdelse, uppsägning eller ogiltighet ska slutligen hänvisas till och lösas av irländska domstolar. Innan du hänvisar tvisten till domstol, kommer du och vi att försöka lösa tvisten genom vänskapliga förhandlingar.

30 Arkiv

30.1 Vi bevarar information om individuella transaktioner i sex år från det datum då transaktionen genomfördes. Vi bevarar all annan dokumentation i sex år från det att vi upphör att förse dig med produkter och tjänster.