Obchodní podmínky

Úvod

Následující všeobecné obchodní podmínky ("podmínky") jsou právní smlouvou mezi vámi ("vy", "vaše") a společností SumUp Limited ("SumUp", "my", "naše" nebo "nás"), které upravují vaše použití našeho zpracování plateb a dalších služeb, naší mobilní aplikace ("aplikace") a jakékoli verze našich zařízení pro přijímání karet ("terminál") (společně "služby"). Společnost SumUp Limited je regulována irskou centrální bankou. SumUp je autorizovaná instituce elektronických peněz (licence č. C195030, vydaná dne 27/10/2020) a je společností s ručením omezeným založenou v Irsku s registračním číslem 505893 a se sídlem na adrese Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irsko D02 K580.

PRVNÍ ČÁST - Služba zpracování obchodníka

1 Obecné informace

1.1 Naše služby vám umožňují přijímat transakce platebními kartami ("transakce") od vašich zákazníků ("držitel karty") s použitím vašeho kompatibilního mobilního zařízení, naší aplikace a terminálu (který nebude třeba pro ručně zadávané transakce). Poskytujeme aktualizovaný seznam všech kompatibilní mobilní zařízení a akceptované platební karty na naší webové stránce.

1.2 Služby můžete využívat pouze prostřednictvím námi poskytnutého terminálu, nebo ručním zadáním informací platební karty. Jestliže přijmete transakce pomocí některého z našich terminálů, terminál bude použit ke zpracování a autorizaci transakcí mezi platební kartou a našimi servery.

1.3 Můžeme vám poskytnout platební karty, které dosud neexistují, a které vám umožní přijímat platby v rámci elektronického obchodování prostřednictvím aplikace třetí strany („partnerská aplikace“), tj. prostřednictvím mobilní aplikace nebo webu, které vám poskytne partner ( „partner“) v rámci samostatného obchodního vztahu mezi vámi a partnerem. Podrobnosti o partnerech jsou k dispozici na vyžádání. V případě, že přijímáte pouze platby za elektronický obchod, ustanovení této smlouvy vztahující se na čtečky karet a postupy týkající se karty předložené plátcem se na vás nevztahují.

Neseme odpovědnost pouze za platební služby poskytované v rámci partnerské aplikace. Neneseme žádnou odpovědnost za funkčnost partnerské aplikace ani žádné jiné služby, kterou vám nebo držitelům karet poskytne partner.

V případě dohody mezi vámi a partnerem můžeme účtovat poplatky, které nejen pokryjí naše transakční poplatky, ale také zahrnují poplatek vybraný jménem partnera za výběr finančních prostředků, které partnerovi dlužíte na základě samostatné obchodní smlouvy uzavřené s partnerem ("partnerský poplatek").

1.4 Zajistíme, že nám budou připsány všechny finanční prostředky vzniklé z vašich transakcí, a veškeré dlužné částky na základě těchto podmínek, vyplatíme na váš bankovní účet („výplata“), jak je dále stanoveno v těchto podmínkách. Před každou výplatou odečteme příslušné poplatky („poplatky“). V případě, že si vyberete cenový plán (dále jen „plán“), případné opakující se poplatky uhradíte na základě vybraného plánu. Naše aktuální poplatky a plány jsou uvedeny na našich webových stránkách.

1.4.1 Přijetím těchto podmínek nám prohlašujete a potvrzujete, že můžeme účtovat různé poplatky za různé karetní produkty podle sazebníku poplatků.

1.4.2 Zajistíme vám přístup k průběžným výpisům z účtu. Přijetím těchto podmínek potvrzujete a souhlasíte s tím, abychom shromažďovali informace o poplatcích podle značky, aplikace, kategorií platebních nástrojů a sazeb směnných poplatků vztahujících se k transakci, dle toho, co je relevantní, a abychom vám tyto informace poskytovali pravidelně, minimálně jednou měsíčně a způsobem, který vám umožní informace ukládat a reprodukovat v nezměněné podobě.

1.5 Naše závazky vyplývající z těchto podmínek jsou omezeny na poskytnutí účtu a služeb. K zajištění služeb dvacet čtyři (24) hodin denně, sedm (7) dní v týdnů, po celý rok, využijeme všechny přiměřené prostředky. Nicméně na základě našeho rozumného uvážení můžeme pozastavit služby, které vám budou poskytovány, nebo omezit dobu trvání služeb za účelem poskytování služeb údržby nebo, pokud to vyžaduje zákon nebo jestliže jste nesplnili podstatné povinnosti podle těchto podmínek nebo jestliže existuje z našeho pohledu důvodné podezření na praní peněz a/nebo financování terorismu.

1.6 Je-li to možné, zajistíme vám historii transakcí a další systémy analýzy.

1.7 Vyhrazujeme si právo jmenovat třetí stranu za účelem splnění některých nebo všech našich závazků vyplývajících z těchto podmínek.

2 Účet SumUp

2.1 Abyste mohli využívat služeb SumUp, musíte se k účtu SumUp ("účet") registrovat a přihlásit se. Potvrzujete, že všechny informace, které jste uvedli o vás a/nebo vaší společnosti, jsou v okamžik uzavření těchto podmínek platné. Po úspěšném přihlášení obdržíte na svou primární registrovanou e-mailovou adresu potvrzovací e-mail. Pokud výslovně neschválíme otevření dalších účtů nebo podúčtů, můžete si otevřít pouze jeden (1) účet. Musíte zajistit, aby informace zaznamenané na vašem účtu byly vždy přesné a aktuální.

2.2 Musíte si vybrat rozumně popisné identifikační jméno, které – liší-li se od názvu vaší společnosti – jasně identifikuje vás nebo vaši firmu. Musíte také uvést správné kontaktní telefonní číslo. Identifikační jméno a kontaktní číslo se mohou objevit na výpisu z kreditní karty.

2.3 Jestliže jste se zaregistrovali a přihlásili k účtu a vyjádřili jste souhlas s těmito podmínkami, můžeme provést hodnocení úvěru a můžeme požadovat doplňující dokumentaci, abychom mohli provést nezbytné kontroly v souladu s platnými zákony proti praní špinavých peněz a týkajícími se boje proti terorismu, a to na základě našeho výhradního uvážení. Takové informace o úvěru a provedení doplňkových kontrol musíme provést v nezbytném rozsahu a vy nám musíte pomoci.

2.4 Rozhodnutí, zda došlo k řádnému ověření vaši identity dle bodu 2.3, bude výhradně na našem uvážení. Dokud vás úspěšně neidentifikujeme a neověříme, tyto podmínky představují předběžnou dohodu, kterou jste plně vázáni a vyhrazujeme si právo ukončit nebo nezačínat poskytovat služby na základě těchto podmínek po dobu trvání tohoto období.

2.5 Služby jsou platební služby a služby elektronických peněz a účet není bankovním účtem.  Finanční prostředky držené na účtu nepředstavují vklady a nezískávají žádné úroky.  Účet není pokryt systémem kompenzace. Váš Účet bude zaregistrován na jednom z našich serverů. Částku odpovídající veškerým částkám, které vám dlužíme, uschováme oddělenou od našich vlastních finančních prostředků, ale společně s částkami drženými ve prospěch ostatních účtů, na samostatném bankovním účtu a tyto finanční prostředky budou zabezpečeny v souladu s našimi povinnostmi podle nařízení Evropského společenství (elektronické peníze) 2011. V případě, že se dostaneme do platební neschopnosti, jsou veškeré finanční prostředky, které jsme obdrželi, chráněny proti nárokům našich věřitelů.

2.6 Jestliže na vašem účtu SumUp nedojde k žádné aktivitě po dobu dvou (2) let, budeme mít právo zaslat oznámení na vaši registrovanou e-mailovou adresu, a pokud do třiceti (30) dnů nezareagujete na naše oznámení, neuvedete, že si chcete účet ponechat, váš účet automaticky uzavřeme. Své finanční prostředky budete moci stále kdykoli získat kontaktováním péče o zákazníky (e-mailem na adrese [email protected] nebo prostřednictvím našeho online chatu dostupného na našich webových stránkách – https://sumup.cz/kontakt-pro-platby-kartou/.

3 Omezení používání služeb

3.1 Abyste mohli využívat naše služby, potřebujete kompatibilní mobilní zařízení (s výjimkou zařízení 3G) a připojení k internetu poskytované třetími stranami. Takové třetí strany vám mohou účtovat poplatky za použití mobilního zařízení a/nebo připojení k internetu za účelem získání přístupu ke službám a za platby takových poplatků nesete odpovědnost výhradně vy.

3.2 Přijetím těchto podmínek potvrzujete, že jste fyzická nebo právnická osoba jednající pouze ve své vlastní obchodní nebo profesní funkci (a ne jako soukromá osoba) a že jste v okamžiku podpisu těchto podmínek řádně oprávněni k podnikání v jedné nebo více zemích, které podporujeme ("území"). Seznam území čas od času zveřejňujeme a aktualizujeme na našich webových stránkách .webová stránka. V případě, že jste fyzická osoba, abyste mohli služby používat, musíte být starší osmnácti (18) let. Kdykoli po vás můžeme požadovat, abyste předložili doklad o vašem věku.

3.3 Přijetím těchto Podmínek souhlasíte také s pravidly sítě („pravidla sítě“) stanovenými organizacemi vydávajícími kreditní karty, zejména VízumMasterCardAmerican Express (společně „karetní schémata“). Pravidla sítě mohou vyžadovat, aby někteří z našich obchodníků v závislosti na jejich objemu transakcí uzavřeli samostatnou smlouvu s jedním z našich bankovních partnerů nebo samotnými karetními schématy. Pokud jste takový obchodník, upozorníme vás na to a poskytneme vám v tomto okamžiku samostatnou dohodu. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito podmínkami a takovou dohodou nabyvatele budou pro účely vyřešení tohoto konfliktu rozhodující podmínky smlouvy nabyvatele.

3.4 Bez našeho výslovného předchozího povolení námi nemáte právo přijímat transakce související se zbožím a/nebo službami, (i) které nejsou poskytovány pro váš vlastní účet nebo jsou poskytovány na objednávku jiné třetí strany než vy; (ii) které nejsou poskytovány při běžném podnikání, jak je nám uvedeno, včetně přijímání splátek dříve poskytnutého úvěru nebo hotovostní platby, kterou jste dříve držiteli karty provedli; (iii) účast na jakémkoli nezákonném obsahu, obsahu, který podléhá ochraně nezletilých osob, podle příslušných zákonů nebo pokynů pro výrobu zbraní nebo výbušnin, nebo k nim jsou připojeny; (iv) které se vztahují k herním službám, ať už nezákonným nebo ne, podle jakýchkoli platných zákonů; (v) které se týkají sexuálních obchodů nebo pornografické zábavy (s výjimkou zábavních časopisů pro dospělé); vi) které se vztahují na zbraně nebo nezákonné drogy nebo výrobky; (vii) související s alkoholem nebo tabákem, pokud alkohol a tabák představují jediné výrobky prodávané vaším podnikem; (viii) že jsme přesvědčeni, že jsme schopni poškodit kterýkoli z karetních systémů nebo naši pověst; (ix) které jsou zakázány podle jakýchkoli zákonů nebo předpisů vztahujících se na vás, držitele karty nebo na kterýkoli z vašich produktů nebo služeb nebo které jsou jinak nezákonné. Na základě vlastního uvážení rozhodneme, zda bude vaše používání služeb považováno za přičitatelné některému z výše uvedených produktů nebo služeb, a proto nebude v souladu s podmínkami. Vyhrazujeme si právo přidat na základě vlastního uvážení kategorie zakázaných transakcí nebo obchodních kategorií přidáním takových kategorií buď do těchto podmínek, nebo do přijatelných zásad používání zveřejněných na Centrum podpory našich webových stránek.

3.5 Pokud nám odešlete nebo se pokusíte podat jakoukoli transakci, o které se domníváme, že je v rozporu s těmito podmínkami nebo zákonem, a vystavujete nás, ostatním uživatelům našich služeb nebo našich zpracovatelů škodě (mimo jiné včetně podvodů, značek nebo poškození pověsti) nebo trestné činy) vyhrazujeme si právo neschválit, pozastavit nebo zrušit transakci; nebo zrušit nebo pozastavit váš účet; a/nebo nahlásit transakci příslušnému orgánu činnému v trestním řízení; a/nebo požadovat od vás náhradu škody; v případě, že použijeme některou z výše uvedených možností.

4 Terminály & Software

4.1 Naše terminály si můžete koupit nebo pronajmout za kupní cenu nebo nájemní podmínky, které čas od času stanovíme nebo zveřejníme na našich webových stránkách .webová stránka. Na nákup terminálů se mohou vztahovat samostatné podmínky.

4.2 Ke každému účtu můžete používat jen jeden terminál. Na vyžádání vám můžeme dodat několik terminálů k jakýmkoli dalším účtům nebo podúčtům.

4.3 Nemáte povoleno prodávat, pronajímat, licencovat ani převádět terminál na třetí stranu ani nemůžete dovolit použití terminálu třetí stranou. Rovněž nemáte právo provést jakékoli úpravy softwaru nebo hardwaru terminálu. Terminál nesmíte použít k jiným účelům než k přijímání transakcí.

4.4 S výjimkou jakéhokoli uvedeného nákupu terminálu, nám musíte na naši žádost terminál vrátit, buď po ukončení nebo expiraci těchto podmínek nebo za účelem nahrazení stávajícího terminálu. V případě že tyto podmínky ukončíte vy, terminál musíte vrátit na vlastní náklady.

4.5 Abyste mohli služby používat i nadále, musíte nainstalovat všechny aktualizace aplikace, na které vás upozorníme.

5 Vaše povinnosti 5.1 Platby podle těchto podmínek smíte provádět výhradně s využitím terminálů, které jsme vám poskytli.

5.2 Jestliže platební karta neobsahuje všechny prvky, které jsou pro tento typ karty typické, pokud se zdá, že s platební kartou bylo manipulováno nebo že byla poškozena nebo pokud platnost platební karty vypršela, nesmíte akceptovat žádné transakce provedené platební kartou.

5.3 Bez našeho svolení nesmíte pro žádnou transakci nastavit minimální prahovou hodnotu, která je vyšší než 1,00 euro na kteroukoli transakci. Kromě toho poskytnete držitelům karet přinejmenším stejné podmínky, jaké poskytujete těm zákazníkům, kteří platí za vaše zboží a/nebo služby v hotovosti a držitelům karty nebudete účtovat žádné další částky ani příplatky.

5.4 Svůj účet a historii transakcí musíte monitorovat a příslušnému držiteli karty musíte vrátit veškeré transakce, které jste obdrželi omylem, nebo přeplatky, jestliže byla částka transakce nesprávná.

5.5 Neprodleně nás budete informovat o všech změnách v informacích, které jste poskytli v době uzavření těchto podmínek, včetně změn typu nebo povahy vaší firmy, změn v sortimentu, jakémkoli prodeji nebo pronájmu vaší společnosti nebo jakékoli jiné změna vlastnictví, jakákoli změna právní formy nebo názvu vaší společnosti, změna adresy nebo údajů o bankovním účtu společnosti, významná nepříznivá změna vaší finanční situace a změny informací, které jste poskytli v souladu se zákony proti praní peněz nebo financování terorismu.

5.6 Veškerý inzertní materiál, který od nás obdržíte, budete ve svých obchodních prostorách vystavovat v prostém pohledu. K takovým materiálům mohou patřit nálepky do vašeho obchodu, prodejny nebo okna auta s logem SumUp a/nebo loga nebo symboly karetních schémat, které musí být zobrazeny dle zákona, podmínek karetních schémat nebo SumUp.

5.7 Pokud to vyžaduje zákon nebo předpisy týkající se karet, držiteli karty musíte předat papírové potvrzení o transakci. Držitelům karty můžete navíc poskytnout možnost (ale nikoli namísto papírového potvrzení, pokud to zákon vyžaduje), aby obdrželi potvrzení o transakci prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy.

5.8 Berete na vědomí, že nesete výhradní odpovědnost za to, že vaše přihlašovací údaje k účtu jsou chráněny před jakoukoli jinou osobou, že žádný uživatel terminálu nebude manipulovat se zadáváním dat a že nedojde k neoprávněnému použití vašeho účtu, terminálů nebo jiných důvěrných informací spojených s používáním služeb. Máte-li podezření nebo víte, že váš účet byl použit bez oprávnění, musíte okamžitě informovat naše zákaznické služby prostřednictvím našich webových stránek (e-mailem na adrese [email protected] nebo prostřednictvím našeho online chatu dostupného na našich webových stránkách – https://sumup.cz/kontakt-pro-platby-kartou/) a/nebo prostřednictvím našich webových stránek změňte své přihlašovací heslo. Jakmile takové oznámení obdržíme, přijmeme přiměřená opatření, abychom neoprávněnému použití vašich dat zabránili.

5.9 Po dobu trvání těchto podmínek jste povinni dodržovat platná ustanovení Standardu zabezpečení dat platebních karet PCI-DSS („Soulad s PCI“). Zejména musíte dodržovat tyto předpisy, pokud jde o uchovávání, zpracování a přenos údajů o platebních kartách. Informace o předpisu PCI-DSS jsou k dispozici na internetových stránkách Rady PCI, https://www.pcisecuritystandards.org/.

5.10 Okamžitě musíte zkontrolovat veškerá oznámení (například faktury nebo výpisy zúčtování), které vám poskytneme, jakož i vypořádání, vrácení peněz, zpětné zúčtování nebo jakékoli jiné transakce, zaplacené nebo účtované na váš bankovní účet nebo účet držitele karty. Proti výpisu musíte protestovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvaceti pěti (25) pracovních dnů („pracovní den“ znamená kterýkoli den od pondělí do pátku, avšak bez anglických státních svátků nebo jiných veřejných svátků) od obdržení příslušného oznámení nebo od data dané platby. Nebudou-li vzneseny námitky včas, považuje se to za souhlas s výjimkou případů námi zaviněných chyb. Pokud došlo k chybě z naší strany, musíte nás informovat bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do třinácti (13) měsíců od data zaúčtování platební transakce, ke které se chyba vztahuje (jak je podrobněji uvedeno v bodě 27 (Chyby a neoprávněné platby). Po uplynutí této lhůty si vyhrazujeme si právo znovu vydat opravená oznámení nebo opravit jakékoli platby. S výjimkou případů požadovaných zákonem nesete výlučnou zodpovědnost za vedení záznamů o všech transakcích a ostatních údajích souvisejících s vaším účtem a vaším použitím služeb.

DRUHÁ ČÁST - Zpracování plateb

6 Finanční prostředky

6.1 Pro účely těchto podmínek výslovně udělujete nám a kterékoli finanční instituci, se kterou spolupracujeme, právo zadržet, přijmout a vyplácet finanční prostředky vaším jménem tak, jak je stanoveno v části 1.3. Výše uvedené oprávnění zůstává v platnosti a účinnosti až do uzavření nebo zrušení vašeho Účtu. Výplaty na váš bankovní účet alespoň zčásti provádí externí finanční instituce (například banky, ve kterých máte vy i naše společnost vedené bankovní účty) a po vyplacení prostředků vaší bance nenese naše společnost žádnou odpovědnost za konečné připsání prostředků na váš bankovní účet.

6.2 Z jakýchkoli prostředků na vašem účtu nebudete dostávat úrok ani jiné příjmy. Neodvolatelně nám udělujete všechna práva a právní zájmy na jakékoli úroky a/nebo jiné výdělky, které se mohou nashromáždit nebo mohou souviset s prostředky na vašem účtu.

6.3 V případě, že zpracováváte transakce, kde jsou údaje o platební kartě držitele karty ručně zadány do naší aplikace nebo chytrého telefonu držitele karty v celkové výši přesahující naši prahovou hodnotu v kterémkoli koncovém sedmidenním období, SumUp zadrží částku přesahující tuto prahovou hodnotu třicet (30) dní před převodem finančních prostředků na váš účet. Pokud z nějakého důvodu pravděpodobně překročíte výše uvedenou prahovou hodnotu, můžete nás kontaktovat a požádat o urychlený harmonogram poukázání plateb. Společnost SumUp zváží vaši žádost na základě různých faktorů a určí, zda máte nárok na takové urychlené poukázání plateb. Prahovou hodnotu pro tyto ručně zadané transakce naleznete v části poplatků našich webová stránka.

6.6 Neprovedeme žádné poukázání plateb finančních prostředků v souvislosti s transakcemi, které jsme od určených finančních institucí dosud neobdrželi.

6.7 Jsme oprávněni vést vyšetřování nebo řešit jakýkoli nevyřízený spor ohledně vašeho účtu a v důsledku toho můžeme po nutnou dobu omezit přístup k vašim finančním prostředkům. Přístup k vašim finančním prostředků rovněž můžeme omezit, je-li to vyžadováno zákonem nebo soudním příkazem.

7 Rezerva

7.1 Pro účely zajištění plnění vašich platebních povinností podle těchto podmínek berete na vědomí a potvrzujete, že jsme oprávněni kdykoli dočasně zadržet poukázání plateb a akumulovat rezervu („rezerva“). Rezervu založenou na rizikovém profilu určeném k použití služeb můžeme zadržet kdykoli dle našeho vlastního uvážení.

7.2 Bez ohledu na ustanovení v části 7.1 bude rezerva sloužit rovněž jako záruka v náš prospěch a jsme oprávněni bez předchozího upozornění v jednotlivých případech vybírat a započítávat z rezervy veškeré částky, které nám na základě těchto podmínek dlužíte.

7.3 Pokud nám dlužíte částku, která převyšuje výši rezervy, příslušnou částku zaplatíte okamžitě, nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne naší výzvy k úhradě. Tímto nás výslovně zmocňujete k inkasování veškerých dlužných částek, včetně nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s výběrem těchto částek, z vašeho bankovního účtu použitého k přijímání plateb a/nebo vaší kreditní karty nebo bankovního účtu použitého k nákupu kterékoli z našich terminálů nebo započíst takové částky proti jakýmkoli výplatám, které jsou vám dlužné. Nezaplacení částek, které nám dlužíte, na požádání, bude vážným porušením těchto podmínek a ponesete veškeré náklady spojené s vybíráním těchto částek, včetně, bez omezení, poplatků a výdajů právníků, poplatků inkasní agentury a případných příslušných poplatků zájem.

8 Zpětné úhrady (Chargeback)

8.1 Částka transakce může být naúčtována zpět na váš účet, je-li transakce sporná, je-li z jakéhokoli důvodu zrušena příslušným schématem karty, naším zpracovatelem, držitelem karty nebo některou z našich určených finančních institucí, pokud nebyla autorizována nebo pokud máme důvod se domnívat, že transakce nebyla autorizována nebo je údajně protiprávní, podezřelá nebo v rozporu s těmito podmínkami („zpětné úhrady“).

8.2 Na vyžádání nám na své náklady pomůžete prošetřit jakoukoli z vašich transakcí zpracovaných prostřednictvím služeb a berete na vědomí, že pokud nám nepomůžete včas, a to včetně neposkytnutí nezbytné dokumentace nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od naší žádosti, může to vést k nevratnému zpětnému zúčtování. Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek za vyšetřování a/nebo zprostředkování jakýchkoli zpětných zúčtování; veškeré poplatky budou příležitostně zveřejněny v našem webová stránka.

8.3 Jestliže spor o zpětnou úhradu nevyřeší vydávající banka nebo karetní systém ve váš prospěch nebo pokud se rozhodnete zpětnou úhradu nenapadnout, vyhrazujeme si právo od vás vybrat původní částku transakce plus poplatky a původní částku transakce připsat zpět držiteli karty.

8.4 Pokud zjistíme, že máte nadměrné množství zpětných úhrad, jsme oprávněni odložit platby z účtu na váš bankovní účet, ponechat si rezervu ve výši přiměřeně určené námi na pokrytí očekávaných zpětných úhrad a souvisejících poplatků, nebo ukončit nebo pozastavit služby a váš účet uzavřít.

9 Refundace a vrácení

9.1 V souladu s těmito podmínkami a přijetím transakcí se službami, zpracujete refundace a poskytnete je prostřednictvím svého účtu v souladu s těmito podmínkami a pravidly sítě.

9.2 Pravidla sítě vyžadují, abyste – mimo jiné – nabídli a zveřejnili v době nákupu spravedlivé zásady vracení a zrušení a neposkytovali refundace za transakce, pokud to nevyžaduje zákon, a abyste k refundaci transakce nepřijali hotovost ani jinou hodnotnou položku.

9.3 Částka refundace musí zahrnovat všechny daně, které musí být refundovány, a nesmí přesáhnout částku původní transakce.

9.4 V případě výměny, částečného vrácení nebo chybné transakce nebo částky transakce vždy vrátíte nejprve celkovou částku původní transakce a poté zahájíte novou transakci za jakékoli nové prodané zboží a/nebo služby nebo částky, které jsou skutečně splatné.

9.5 Refundace zpracované prostřednictvím vašeho účtu jsou autorizovány do třiceti (30) dnů od data zahájení transakce. Vybereme od vás původní částku transakce plus poplatky a původní částku transakce připíšeme zpět držiteli karty.

9.6 Jestliže zjistíme, že zpracováváte nadměrné množství refundací, vaši možnost refundace můžeme deaktivovat.

10 Daně

10.1 Nesete odpovědnost za určení, výběr, srážky, hlášení a připsání veškerých daní, které vznikly nebo musejí být vybrány, zaplaceny nebo zadrženy ve prospěch příslušných daňových úřadů z jakéhokoli důvodu v souvislosti s používáním našich služeb. Pokud to bude vyžadováno zákonem nebo vládním úřadem, budeme oprávněni, ale nebudeme povinni, oznamovat podrobnosti o vašem účtu a historii transakcí příslušným orgánům.

TŘETÍ ČÁST – Předplacená karta SumUp

11 Obecné informace

11.1 Společnost SumUp vám může dle svého uvážení vydat předplacenou kartu ("karta") a elektronickou peněženku ("peněženka"), které jsou propojeny s vaším účtem SumUp. Dostupnost této služby podléhá aktivačním protokolům, ověření identity a dostupnosti finančních prostředků a není univerzálně dostupná všem zákazníkům společnosti SumUp.

11.2 Za používání této služby mohou být účtovány transakční poplatky. Přehled poplatků je uveden zde zde.

11.3 Předplacenou kartu SumUp vydává společnost SumUp Limited na základě licence, kterou vlastní od společnosti Mastercard International Incorporated.

11.4 Použití této karty vyžaduje účet obchodníka SumUp a jako takové se na tuto Službu vztahují i všechny Podmínky uvedené v ĆÁSTI JEDNA, ČÁSTI DVĚ A ČTYŘI (navíc k této ČÁST TŘI).

11.5 Předplacená karta SumUp je určena pro podniky a může být používána pouze k platbám společnosti registrované u společnosti SumUp. Předplacená karta SumUp nesmí být použita k soukromým účelům.

12 Služba

12.1 Jakýkoli účet obchodníka SumUp, který má připojenou kartu, má možnost obdržet vyrovnání finančních prostředků ze zpracování karet na svůj bankovní účet nebo na kartu. Pomocí online portálu SumUp můžete zvolit vhodnou metodu vyrovnání.

12.2 Pokud se rozhodnete pro přijetí finančních prostředků na svoji kartu, finanční prostředky jsou uloženy v elektronické peněžence, kterou za tímto účelem spravuje vaším jménem společnost SumUp.

13 Doplnění finančních prostředků do peněženky a čerpání finančních prostředků

13.1 Vaši peněženku lze doplnit tak, že se rozhodnete přijmout výnosy ze zpracování své karty obchodníka přímo do vaší peněženky.

13.2 Kromě doplnění finančních prostředků ve vaší peněžence prostřednictvím vaší obchodní aktivity, vám může SumUp rovněž nabídnou doplnit vaši peněženku převedením prostředků přímo prostřednictvím kreditní nebo debetní karty nebo prostřednictvím bankovního převodu.

13.3 Převody do vaší peněženky nelze vrátit ani zrušit. Můžete však kdykoli požádat o vyrovnání na svůj bankovní účet.

13.4 Předplacená karta SumUp může být použita k nákupu zboží a služeb u každého obchodníka, který zobrazuje symbol přijetí plateb kartou MasterCard, nebo k výběru hotovosti v libovolném hotovostním bodě s logem MasterCard.

13.5 Pokud jsou nákupy uskutečňovány pomocí předplacené karty SumUp, zpracujeme vaše pokyny k transakci, jakmile obdržíme zprávu o transakci od obchodníka. Všechny vaše další pokyny k transakci obdržíme v době, kdy nás požádáte o dokončení příslušné transakce.

14 Vyplacení nevyužitých prostředků z peněženky

14.1 Kdykoli se můžete rozhodnout pro vyplacení zůstatku finančních prostředků ve vaší peněžence na váš bankovní účet. Toto vyplacení podléhá kontrole zabezpečení a boje proti podvodům a může být požadováno, abyste nejdříve potvrdili svou identitu.

14.2 S výplatou finančních prostředků uvedených v bodě 14.1 není spojen žádný poplatek.

14.3 Na vašem účtu SumUp Merchant nejsou k dispozici přečerpání.

15 Vaše povinnosti

15.1 Při registraci a aktivaci své karty musíte nastavit kód PIN.

15.2 Kód PIN byste si nikdy neměli zapisovat nebo byste ho neměli mít uložený v blízkosti karty.

15.3 Svůj kód PIN nikdy s nikým nesdílejte. V souladu s ustanovením 15.4 nesete odpovědnost za všechny provedené autorizované transakce a poplatky vzniklé používáním vaší karty. Pokud povolíte jiné osobě přístup ke své kartě, číslu karty, číslu účtu, kódu PIN, virtuálnímu účtu nebo přihlašovacím údajům online, budeme to považovat za vaše schválení předmětného použití a v souladu s ustanovením 15.4 budete odpovědní za veškeré transakce a poplatky, které tyto osoby způsobí.

15.4 Pokud bude karta ztracena nebo odcizena nebo pokud jakožto plátce neudržíte bezpečnostní prvky své karty v bezpečí v souladu s těmito podmínkami, bude vaše maximální odpovědnost omezena na 50€ nebo ekvivalentní místní hodnotu, pokud jste nejednali podvodně nebo jste porušili tyto podmínky úmyslně nebo hrubou nedbalostí; v takovém případě můžete nést odpovědnost za celou ztrátu.

15.5 Některé transakce kartou mohou před dokončením vyžadovat další ověření zabezpečení prostřednictvím 3D zabezpečeného systému Mastercard. To může zahrnovat zodpovězení bezpečnostních otázek, ověření transakce prostřednictvím kódu, který dostanete v sms nebo e-mailu, nebo ověření transakce načtením otisku prstů odebraného kompatibilním zařízením.

17.5 V souladu s podmínkami této smlouvy nesete plnou odpovědnost za použití každé karty, čísla karty, čísla účtu, kódu PIN, virtuálního účtu nebo online přihlašovacích údajů.

15.7 Kontaktujte nás najednou prostřednictvím zákaznického servisu na [email protected] nebo prostřednictvím našeho online chatu dostupného na našich webových stránkách https://sumup.cz/kontakt-pro-platby-kartou/. Jestliže se domníváte, že vaše karta, číslo karty, číslo účtu, kód PIN, virtuální účet nebo přihlašovací údaje byly ztraceny nebo ukradeny, nebo že někdo převedl nebo může převést peníze z vaší karty/peněženky bez vašeho souhlasu.

15.7.1 Pokud máte podezření, že je vaše karta prozrazená, můžete ji po přihlášení do správy účtu SumUp dočasně zablokovat. V takových případech nás musíte kontaktovat, aby náš bezpečnostní tým mohl provést šetření a ochránit váš účet.

15.8 Silné ověření zákazníka. Ke zpracování transakcí vyžaduje společnost SumUp další bezpečnostní funkce a k ověření vaší identity se vyžaduje další způsob ověřování. Kombinace chytrého telefonu přidruženého k vašemu účtu a personalizovaná funkce, jako je váš PIN nebo heslo, slouží jako další metoda autorizace. Abyste mohli zpracovat transakce, musíte mít obojí výše uvedené.

15.8.1 Jste povinni vždy uchovávat svůj kód PIN a heslo v tajnosti a uchovávat svůj chytrý telefon odpovídajícím způsobem zabezpečený proti přístupu třetích stran. Důvodem je, že každá osoba, která vlastní váš kód PIN, heslo nebo chytrý telefon, může služby používat neoprávněným způsobem.

15.8.2 Na ochranu vašeho kódu PIN, hesla a chytrého telefonu je třeba dodržovat zejména následující pravidla:

  1.  Váš kód PIN a heslo nesmí být uloženy elektronicky nezajištěným způsobem.

  2. Při zadávání kódu PIN nebo hesla musíte zajistit, aby tyto informace neviděly jiné osoby.

  3. Váš kód PIN nebo heslo se nesmí přeposílat mimo bezpečnostní proceduru peněženky SumUp, tj. například by se neměly zasílat e-mailem. 

  4. Váš kód PIN nebo heslo nesmí být uloženy na stejném místě jako váš chytrý telefon.

15.9 Otevřené bankovnictví. Poskytovatelům otevřeného bankovnictví a poskytovatelům třetích stran můžete povolit přístup k informacím o vašem účtu nebo provádění plateb vaším jménem, pokud jednají v souladu s vašimi pokyny a příslušnými právními požadavky. Tito poskytovatelé musí mít ze zákona povoleno provádět platby a často musí být autorizováni regulátorem, jako je například Úřad pro kontrolu finančních trhů. 

15.9.1 Pokud uvažujete o využití poskytovatele otevřeného bankovnictví nebo poskytovatele třetí strany, měli byste je požádat o podrobnosti o stavu jejich autorizace (pokud je zaveden) a také to navíc sami zkontrolovat. (To můžete provést kontrolou registru příslušných autorizovaných společností online). Pokud chcete poskytovatelům otevřeného bankovnictví a poskytovatelům třetích stran zakázat přístup k informacím o vašem účtu nebo provádět platby vaším jménem, měli byste nás nebo je kontaktovat přímo.

15.9.2 Se všemi žádostmi o platby, které můžeme obdržet od poskytovatelů otevřeného bankovnictví a jiných poskytovatelů, které jste povolili, budeme nakládat tak, jako byste nám je zaslali sami, a tudíž se na ně vztahují tyto podmínky. Pokud očekáváte, že poskytovatelé otevřeného bankovnictví nebo jiní poskytovatelé provedou platbu vaším jménem a neučiní tak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za neprovedení vaší platby. 

16 Doba trvání, pozastavení, ukončení služeb peněženky a karty

16.1 V souladu s platnými zákony a předpisy o boji proti praní špinavých peněz jsme povinni získávat, ověřovat a zaznamenávat informace týkající se všech našich zákazníků. Dokud nebude tento proces dokončen, vaše služba může být částečně omezena nebo zcela zablokována.

16.1.1 Je-li vaše identita ověřena částečně, plné používání účtu karty bude omezeno, ale kartu budete moci používat k transakcím v obchodech. Mezi omezení patří: žádné výběry z bankomatu, mezinárodní transakce, převody z účtu na účet a další zvyšování zůstatku. Použití karty účtu podléhá také vždy omezením souvisejícím s prevencí podvodů, a to i bez upozornění.

16.2 Vyhrazujeme si právo zablokovat, pozastavit nebo zrušit vaši kartu nebo peněženku, pokud v důsledku našich zásad a procesů zjistíme něco, co považujeme za podvodnou, podezřelou nebo trestnou činnost nebo jakoukoli činnost, která je v rozporu s těmito podmínkami. V případě, že zablokujeme, pozastavíme nebo zrušíme vaši kartu nebo peněženku, pokud neexistují objektivně odůvodněné bezpečnostní důvody nebo pokud to není pro nás nezákonné, budeme vás informovat o zablokování, pozastavení nebo zrušení vaší karty nebo peněženky pokud možno dříve, než bude karta nebo peněženka zablokována, pozastavena nebo zrušena, nebo vás budeme informovat nejpozději při zablokování, pozastavení nebo zrušení karty nebo peněženky.

18.3 V případě, že zjistíme podezřelou nebo neobvyklou aktivitu na účtu, můžeme vaši kartu nebo peněženku dočasně pozastavit. Pokud toto právo uplatníme, neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za žádnou následnou nedostupnost finančních prostředků na účtu vaší karty a/nebo virtuálním účtu, ani za vaši nemožnost používat svou kartu.

16.5 Z bezpečnostních důvodů můžeme omezit výši nebo počet transakcí, které můžete na své kartě provést. Svoji kartu nesmíte používat k nezákonným hazardním hrám ani k jiným nezákonným transakcím. Veškerá omezení můžeme kdykoli zvýšit, snížit, zrušit nebo pozastavit nebo můžeme přidat nová.

ČÁST ČTVRTÁ – Další právní podmínky

17 Naše závazky

17.1 V maximální míře povolené zákonem neneseme odpovědnost za přímé ani nepřímé ztráty a škody nebo neplnění podle těchto podmínek, které vyplývají z našeho dodržování zákonných a regulačních požadavků a pravidel sítě, za případy vyšší moci nebo z vaší porušení těchto podmínek nebo jakýchkoli platných právních a regulačních požadavků.

17.2 Neneseme odpovědnost za žádné nepřímé nebo následné ztráty, včetně ztráty zisku nebo dobrého jména.

17.3 Nic v těchto podmínkách nevylučuje naši odpovědnost za jakoukoli zákonnou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo změnit dohodou mezi stranami.

17.4 Společnost SumUp nenese záruku ani odpovědnost za jednání nebo opomenutí jakékoli jiné strany zapojené do služeb nebo za reklamu jiných stran na našich webových stránkách.

17.5 V souladu s těmito podmínkami neneseme odpovědnost za žádné přerušení ani snížení kvality služeb ani za přerušení nebo snížení kvality zprostředkovatelských služeb.

17.6 V žádném případě neneseme odpovědnost za žádné nároky, řízení, škody nebo ztráty ve výši převyšující částku námi vybraných poplatků za poskytování služeb za poslední tři (3) měsíce před výskytem událost, na které se případný nárok zakládá.

17.7 Neneseme odpovědnost za žádné vady hardwaru a dalších produktů jiných stran, které můžeme prodávat nebo zahrnout do služeb. Záruční a další podmínky pro takový hardware a produkty stanoví výrobce, který nese výhradní odpovědnost za případný servis a podporu.

18 Odškodnění

Odškodníte nás a naše zaměstnance, ředitele, agenty, přidružené subjekty a zástupce a naše zpracovatele neškodné před a proti jakýmkoli a všem nárokům, nákladům (včetně, bez omezení, přiměřených honorářů právníků), ztrátám a škodám vyplývajícím z jakéhokoli nároku , jednání, auditu, vyšetřování nebo jiného řízení vyplývajícího z (i) vašeho porušení jakéhokoli zákona, pravidla nebo nařízení jakékoli příslušné jurisdikce nebo kteréhokoli z ustanovení těchto podmínek, pravidel sítě nebo jakýchkoli dalších platných dodatečných podmínek na váš účet; nebo (ii) vaše neoprávněné nebo nesprávné použití služeb; nebo (iii) jakoukoli transakci zadanou prostřednictvím služeb; nebo (iv) vaše porušení jakéhokoli práva jiné strany, zejména včetně práva na soukromí, publicitu nebo práva k duševnímu vlastnictví; nebo (v) přístup a/nebo používání služeb jakékoli jiné strany s vaším jedinečným uživatelským jménem, heslem nebo jiným příslušným bezpečnostním kódem.

19 Důvěrnost a ochrana osobních údajů

19.1 Vy a my budeme pracovat s důvěrnými informacemi, které od nás nebo od držitele karty v souvislosti s těmito podmínkami získáte a které považujeme za důvěrné, a zejména neumožníte přístup k těmto důvěrným informacím jiným stranám. Důvěrnými informacemi jsou zejména jakákoli provozní a/nebo obchodní tajemství týkající se vás nebo nás, jakož i jakékoli neanonymní informace o držiteli karty. Vy a my jsme povinni dodržovat příslušné předpisy o ochraně údajů a přijmout odpovídající opatření proti neoprávněnému použití karet a dat držitelů karet. Taková data mohou být uchována pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné.

19.2 Pokud jsou vaše osobní údaje držitelů karet převedeny zpět z nás k vám, můžete je použít pouze v rozsahu nezbytném ke kontrole limitů, k přijímání opatření proti podvodům nebo k předcházení neplnění, a nikoli k jiným účelům, jako je profilování (např. vyhodnocení nákupního chování) nebo k prodejním a marketingovým činnostem, pokud držitel karty výslovně nesouhlasí s takovým použitím. Pokud neobdržíte výslovný souhlas držitele karty, nesmíte takové informace zveřejnit ani šířit či předat jiné straně, ani je nesmíte používat k marketingovým účelům. Musíte dodržovat všechny příslušné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

19.3 Podrobnější informace o tom, jak vaše data shromažďujeme, používáme a chráníme naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů na naší webové stránce.

20 Vztahy s jinými stranami

20.1 Nejsme smluvní stranou právního vztahu mezi vámi a držitelem karty a nepřebíráme žádnou odpovědnost za základní účel jakékoli transakce, zejména včetně kvality a povahy zboží a služeb, které nabízíte k prodeji, prodejní ceny, slev, záručních podmínek atd. Vždy se budete prezentovat jako entita nezávislá na společnosti SumUp.

21 Doba trvání, pozastavení, ukončení

21.1 Tyto podmínky zůstanou v platnosti, s výhradou ustanovení 21.3, dokud tyto podmínky neukončíte vy nebo my v souladu s ustanovením 21.2.

21.2 Svůj účet můžete kdykoli bezplatně zrušit a uzavřít. Váš účet můžeme kdykoli pozastavit nebo ukončit a uzavřít z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, a to na základě předchozí výpovědi se lhůtou nejméně 2 měsíce předem. Váš účet můžeme také pozastavit nebo ukončit a uzavřít bez předchozího upozornění, pokud: (i) porušíte jakoukoli podmínku těchto podmínek nebo jakoukoli jinou podmínku vztahující se na konkrétní služby, na které se vztahují samostatné podmínky, zejména včetně pravidel sítě; nebo (ii) porušujete nebo máme důvod být přesvědčeni, že porušujete jakýkoli zákon nebo nařízení, které se vztahují na vaše používání našich služeb; nebo (iii) máme důvod být přesvědčeni, že jste jakýmkoli způsobem zapojeni do jakékoli podvodné činnosti, praní peněz, financování terorismu nebo jiné trestné činnosti; nebo (iv) pro nás představujete nepřijatelné úvěrové riziko nebo riziko podvodu; nebo (v) pokud se domníváme, že váš účet byl ohrožen nebo z jiných bezpečnostních důvodů.

21.2 Pokud je váš účet z jakéhokoli důvodu zrušen nebo uzavřen, musíte: (i) být i nadále vázáni těmito podmínkami, (ii) okamžitě přestat používat služby, (iii) uznat, že licence k přístupu a využívání služeb poskytovaných vám na základě tyto podmínky skončí, (iv) souhlasit s tím, že si vyhrazujeme právo, ale nemáme žádnou povinnost, smazat všechna data vašeho účtu uložená na našich serverech a (v) nečinit nás zodpovědnými vůči vám ani žádné jiné straně za ukončení přístupu ke službám nebo za vymazání údajů o vašem účtu.

21.4 Po účinném ukončení vašeho účtu nám okamžitě uhradíte všechny částky, které nám dle těchto podmínek dlužíte, a stejně tak vám vyplatíme všechny částky, které nám dlužíte podle těchto podmínek. Bez ohledu na výše uvedené ustanovení jsme oprávněni zadržet rezervu, dokud nebude účet konečně vypořádán, včetně případných zpětných úhrad, ale tato doba v žádném případě nepřesáhne třináct (13) měsíců po skutečném ukončení.

22 Komunikace

22.1 Písemná komunikace a oznámení od nás vám budou zasílány e-mailem na vámi zadanou e-mailovou adresu. Takovou komunikaci a oznámení považujeme za přijatá do dvaceti čtyř (24) hodin od času zveřejnění na našich webových stránkách nebo do dvaceti čtyř (24) hodin od času, kdy vám byly zaslány e-mailem s výjimkou případů, kdy obdržíme oznámení, že e-mail nebyl doručen.

22.2 Za tímto účelem musíte mít u svého účtu trvale uvedenou minimálně jednu platnou e-mailovou adresu. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud vámi uvedená jediná e-mailová adresa není platná nebo pokud jste svou e-mailovou adresu změnili, ale tuto změnu jste nám neoznámili.  V případě podezření nebo skutečného podvodu nebo bezpečnostních hrozeb souvisejících s vaším účtem u nás vás budeme informovat prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy, jak je uvedeno v tomto bodě 22.2.

22.3 Příchozí zprávy jste povinni kontrolovat pravidelně a často. E-maily mohou obsahovat odkazy na další sdělení na našich webových stránkách. Pokud právní předpisy vyžadují, abychom vám poskytovali informace na trvalém nosiči, pošleme vám e-mail nebo vám zašleme upozornění směřující k informacím na našem webu způsobem, který vám umožní uchovat tyto informace v tištěné podobě. Jste povinni uchovávat kopie veškeré komunikace, kterou vám zašleme nebo zpřístupníme.

22.4 Kromě komunikace prostřednictvím e-mailu si vyhrazujeme právo kontaktovat vás v případě potřeby prostřednictvím dopisu nebo telefonu. Jakákoli komunikace nebo oznámení zaslané poštou budou považovány za obdržené tři (3) pracovní dny od data odeslání irskou poštou nebo do pěti (5) pracovních dnů odeslání mezinárodní poštou.

22.5 Váš preferovaný jazyk nastavíme podle země, kterou jste zvolili během procesu registrace, a standardní sdělení budeme zasílat ve vámi zvoleném jazyce. V případě nestandardní komunikace si vyhrazujeme právo komunikovat s vámi v anglickém jazyce a vy s tím souhlasíte. Dokumenty nebo sdělení v jakémkoli jiném jazyce jsou pouze informativní a nepředstavují pro nás povinnost vést žádnou další komunikaci v tomto jazyce.

22.6 Kopii těchto Podmínek si můžete kdykoli vyžádat kontaktováním zákaznického servisu na adrese [email protected] nebo prostřednictvím našeho online chatu dostupného na našich webových stránkách – https://sumup.cz/kontakt-pro-platby-kartou/.

23 Práva k duševnímu vlastnictví

23.1 Práva k duševnímu vlastnictví znamenají veškerá a všechna práva související přímo nebo nepřímo se službami, terminály, webovými stránkami, názvy internetových domén, veškerým obsahem, technologiemi souvisejícími se službami a všechna loga, zejména včetně na, autorská práva, morální práva, práva k databázi, ochranné známky, práva na jména, užitné vzory a práva k designu, patenty a všechna další výlučná a nevýlučná práva na celém světě, která mohou nyní existovat nebo vznikat, se udělují nebo převádějí v budoucnosti.

23.2 My (nebo naši poskytovatelé licencí) jsme výhradním vlastníkem všech práv k duševnímu vlastnictví vztahujících se ke službám a nic v těchto podmínkách nebude vykládáno jako převod nebo postoupení práv k duševnímu vlastnictví. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte práva k duševnímu vlastnictví kopírovat, napodobovat ani používat.

23.3. Poskytujeme vám osobní, omezenou, nevýhradní, odvolatelnou, nepřenosnou licenci (bez práva na sublicenci) k elektronickému přístupu a využívání služeb za účelem přijímání transakcí.⏎⏎23.4 Bez našeho předchozího písemného souhlasu (i) nepřevedete (i) žádná práva udělená na základě těchto podmínek na třetí stranu; (ii) neposkytnete žádné jiné straně příležitost využívat služby (k pronájmu, leasingu nebo jinak); (iii) neumožníte přistupovat a sledovat žádný obsah, materiál nebo informace o jakémkoli systému SumUp ručně nebo ani automatizovanými prostředky, jako jsou roboti, pavouci, škrabky atd.; (iv) neumožníte kopírovat, reprodukovat, měnit, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat, znovu publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, dále prodávat nebo jakýmkoli způsobem distribuovat obsah, materiál nebo informace společnosti SumUp; (v) nedovolíte porušovat omezení v záhlaví vyloučení robotů ve službě, nerespektovat, obcházet nebo oklamat kterékoli z technických omezení služby, používat jakýkoli nástroj k umožnění využití vlastností nebo funkcí, které jsou jinak ve službě zakázány, ani dekompilovat, rozebírat nebo jiným způsobem zpětně analyzovat službu, s výjimkou případů, kdy je takové omezení výslovně zakázáno zákonem; nebo (vi) neumožníte používat služby k účelům odlišným od účelu povoleného těmito podmínkami

23.5 V rámci užívání služeb můžete generovat a odesílat nám obsah ("uživatelský obsah"). Zachováte si všechna práva na svůj uživatelský obsah s výhradou práv, která nám udělíte přijetím těchto podmínek. V případě jakéhokoli uživatelského obsahu, který odešlete, berete na vědomí, že jste vlastníkem obsahu nebo že máte oprávnění vlastníka autorských práv k nahrání obsahu a udělujete nám celosvětové, nevýhradní, bezplatné, plně splacené, převoditelné a sublicencovatelné právo používat a reprodukovat tento obsah v jakékoli propagační činnosti a veřejném zobrazování souvisejícím se službami nebo společností SumUp. Uživatelský obsah, který jste zaslali, můžete smazat zrušením svého účtu. Je zakázáno odesílat službám uživatelský obsah, který: (i) je nepravdivý, zavádějící, nezákonný, obscénní, nemravný, pornografický, pomlouvačný, urážlivý, vyhrožující, obtěžující, nenávistný, hanlivý nebo pobuřující; ii) podporuje jednání, které by bylo považováno za trestný čin nebo které by vedlo k občanskoprávní odpovědnosti; (iii) porušuje jakoukoli povinnost nebo práva jakékoli osoby nebo subjektu, včetně práv na propagaci nebo soukromí; (iv) obsahuje poškozená data nebo jakékoli jiné škodlivé, rušivé nebo destruktivní soubory; (v) inzeruje produkty nebo služby konkurenceschopné s produkty a službami společnosti SumUp nebo jejích partnerů; nebo (vi) na základě našeho vlastního úsudku zakazuje jakékoli osobě nebo subjektu používat nebo využívat služby, nebo které by nás mohly vystavit jakékoli újmě nebo odpovědnosti. Přestože nemáme žádnou povinnost monitorovat, upravovat nebo sledovat jakýkoli uživatelský obsah, vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo smazat jakýkoli uživatelský obsah bez upozornění. Berete na vědomí, že použitím služeb můžete být vystaveni urážlivému, neslušnému nebo nevhodnému uživatelskému obsahu. Nepřebíráme žádnou odpovědnost ani závazky za ztrátu nebo poškození jakéhokoli vašeho uživatelského obsahu.

24 Změny

24.1 Máme právo tyto podmínky kdykoli upravit a změnit, smazat, ukončit nebo stanovit podmínky pro jakýkoli aspekt služeb.

24.2 Budeme vás informovat o jakékoli navrhované změně těchto podmínek zasláním e-mailu na vaši primární e-mailovou adresu zaregistrovanou u vašeho účtu nebo oznámením v rámci aplikace.

24.3 Navrhovaná změna vstoupí v platnost dva (2) měsíce po datu oznámení o změně, pokud nás neupozorníte, že s navrhovanými změnami nesouhlasíte, dříve, než změny vstoupí v platnost. Změny, které pro vás činí tyto podmínky příznivějšími, vstoupí v platnost okamžitě, pokud je to uvedeno v oznámení o změně. Jestliže jste nám oznámili, že proti navrhovaným změnám vznášíte námitky, dříve, než změny vstoupí v platnost, můžete tyto podmínky ukončit bezplatně a s účinností kdykoli před datem, kdy by tyto změny vstoupily v platnost, pokud byste proti navrhovaným změnám nevznesli námitky.

24.4 Nejnovější verze podmínek je přístupná na naší webové stránce.

25 Oddělitelnost

25.1 Pokud soud s příslušnou jurisdikcí shledá, že je kterákoli část těchto podmínek neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná, bude tato část oddělena od zbývajících částí podmínek, které zůstávají platné a vymahatelné v plném rozsahu povoleném zákonem.

26 Postoupení

26.1 Jsme oprávněni volně převádět svá práva a povinnosti podle těchto podmínek na jakoukoli třetí stranu a na základě těchto podmínek bude váš souhlas s takovým postoupením považován za udělený.

26.2 V souladu s těmito podmínkami nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu postoupit žádná ze svých práv a povinností na třetí strany.

27 Chyby a neoprávněné platby

27.1 Pokud se domníváte, že jsme neprovedli nebo nesprávně provedli platební transakci nebo zpracovali neschválenou transakci, musíte nás informovat bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do třinácti (13) měsíců ode dne platební transakce.

27.2 V případě, že jsme platební transakci neprovedli nebo ji provedli nesprávně, vynaložíme okamžité úsilí k prošetření a bez zbytečného odkladu tuto chybu napravíme a opravíme.

27.3 V případě neschválené platby vrátíme okamžitě a v každém případě nejpozději do konce pracovního dne bezprostředně následujícího po dni oznámení neschválené transakce částku platby včetně všech poplatků, které z ní budou odečteny. Toto ustanovení se nepoužije, pokud máme v souvislosti s takovou neoprávněnou platbou rozumné důvody pro podezření z podvodu a tyto důvody písemně sdělíme příslušnému vnitrostátnímu orgánu.

27.4 Zavedli jsme písemné postupy účinného řešení chyb, které mají vliv na spotřebitele, a zavazujeme se co nejrychleji řešit případné chyby, které jsme učinili.

28 Řešení stížností

27.1 Jakékoli stížnosti ohledně služeb musí být směřovány nejprve nám prostřednictvím  našeho zákaznického servisu na adrese [email protected] nebo prostřednictvím našeho online chatu dostupného na našich webových stránkách – https://sumup.cz/kontakt-pro-platby-kartou/.

28.2 Všechny stížnosti budou podléhat našemu postupu vyřizování stížností. Kopii našeho postupu vyřizování stížností vám poskytneme na požádání.

28.3 Ve většině případů poskytneme úplnou odpověď na vaši stížnost e-mailem do patnácti pracovních dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaši stížnost. Za výjimečných okolností, kdy nebudeme schopni plně odpovědět na vaši stížnost, vás o tom budeme informovat s uvedením důvodů zpoždění a časového rámce, ve kterém obdržíte úplnou odpověď, což bude v každém případě nejpozději do třiceti pěti dnů ode dne, kdy jsme vaši stížnost obdrželi. 

28.4 Pokud vaši stížnost nevyřešíme k vaší spokojenosti, můžete svou stížnost postoupit veřejnému ochránci práv v oblasti finančních služeb a důchodů na adrese Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 (telefon (01) 567 7000). Podrobnosti o službě nabízené veřejným ochráncem práv v oblasti finančních služeb a důchodů jsou k dispozici na adrese www.fspo.ie. 29 Rozhodné právo a příslušnost

29.1 Váš účet je provozován v Irsku a tyto Podmínky se budou řídit a vykládat podle irského práva a v souladu s ním.

27.3 Veškeré spory vzniklé na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi zejména včetně sporů týkajících se právoplatného uzavření, existence, neplatnosti, porušení, ukončení nebo neúčinnosti podmínek, budou s konečnou platností řešeny a vyřešeny irskými soudy. Před předložením sporu soudu budeme společně s vámi usilovat o vyřešení sporu smírným jednáním.

30 Záznamy

30.1 Údaje o jednotlivých transakcích budeme uchovávat po dobu šesti let ode dne, kdy byla konkrétní transakce dokončena. Všechny ostatní záznamy budeme uchovávat po dobu šesti let od data, kdy jsme vám přestali poskytovat jakýkoli produkt nebo službu.