Általános Felhasználási Szabályzat

Bevezetés

Az alábbi feltételek és kikötések ("feltételek") az Ön ("Ön", "Öné") és a SumUp Limited (“SumUp”, "mi", "miénk" vagy "nekünk" stb.) közötti jogi megállapodás, amely kifizetés-feldolgozásunk és egyéb szolgáltatásaink, mobilalkalmazásunk ("alkalmazás" vagy "szoftver") és kártyát befogadó eszközeink bármely változatának ("terminál") (együttesen a "szolgáltatások") Ön általi használatát szabályozza. A SumUp Limited az Ír Központi Bank szabályozása alatt áll. A SumUp engedélyezett elektronikus pénzintézet (C195030 sz. engedély, kiállítva: 2020.10.27.) az Ír Köztársaságban bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, cégjegyzékszáma 505893 és bejegyzett székhelye: Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Írország D02 K580.

ELSŐ RÉSZ - A szolgáltatások

1 Általános

1.1 Szolgáltatásaink fizetési kártyatranzakciók („tranzakció(k)”) fogadását teszik lehetővé az Ön számára az Ön ügyfeleitől („kártyabirtokos”) az Ön kompatibilis mobileszközének, alkalmazásunknak és egy terminálnak (melyre a kézzel bevitt tranzakciók esetében nem lesz szükség) a használatával. A  frissített listáját biztosítjuk.kompatibilis mobil eszközök és a és az elfogadott fizetési kártyák listáját weboldalunkon.

1.2 Szolgáltatásainkat az általunk szolgáltatott terminálon keresztül vagy a fizetőkártya-információk kézi bevitelével használhatja. Ha terminálunkon keresztül fogad tranzakciókat, akkor a rendszer a terminált használja a fizetőkártya és szervereink közti tranzakciók feldolgozására és jóváhagyására.

1.3 Olyan, kártya jelenléte nélküli fizetési szolgáltatásokat is nyújthatunk Önnek, melyeknek köszönhetően Ön harmadik fél általi alkalmazáson („partneralkalmazás”) keresztül fogadhat e-kereskedelmi fizetéseket, tehát egy olyan mobilalkalmazáson vagy weboldalon keresztül, amelyet egy partner (a „partner”) biztosít Önnek, egy Ön és a partner között létrejött külön üzleti viszony keretében. A Partnerekkel kapcsolatos részletek kérésre elérhetők. Amennyiben Ön csak e-kereskedelmi fizetéseket fogad el, akkor a kártyaleolvasóra vonatkozó jelen megállapodás feltételei és a fizető által bemutatott kártyára vonatkozó eljárások nem vonatkoznak Önre.

Cégünk csak a partneralkalmazás részeként általunk nyújtott fizetési szolgáltatásokért felel. Nem vállalunk felelősséget a partneralkalmazás működőképességéért vagy a partner által Önnek vagy kártyabirtokosok számára nyújtott bármilyen szolgáltatásért.

Amennyiben Ön és a partner között erről megállapodás születik, akkor saját tranzakciós díjaink mellett a partner nevében is felszámolhatunk olyan díjakat („partneri díj”), amelyek az Ön által a partnerrel kötött külön üzleti megállapodásból erednek.

1.4 Az Ön tranzakcióiból eredő összegeket cégünknek írjuk jóvá, és bármilyen összeget a jelen feltételek szerint fizetünk ki az Ön bankszámlájára, annak beérkezését követően ("kifizetés"). Minden egyes kifizetés előtt levonjuk az alkalmazandó díjakat („díjak”). Amennyiben Ön díjcsomagot („csomag”) választ, akkor az Ön által kiválasztott csomag alapján kell megfizetnie az alkalmazandó visszatérő díjakat. Aktuális díjainkat és csomagjainkat weboldalunk tartalmazza.

1.4.1 A jelen feltételek elfogadásával Ön kijelenti és megerősíti felénk, hogy a díjszabás szerint különböző díjazást alkalmazzunk a különböző kártyatermékekre.

1.4.2 Cégünk hozzáférést biztosít az Ön számára az aktuális számlakivonatokhoz. A jelen feltételek elfogadásával Ön megerősíti és elfogadja, hogy márka, alkalmazás, fizetési eszközkategória és a tranzakcióra vonatkozó bankközi díjak szerint összevont díjinformációkat fogunk közölni, és ezeket rendszeresen az Ön rendelkezésére bocsátjuk, legalább havonta egyszer és olyan módon, amely lehetővé teszi az Ön számára az információk tárolását és változatlan formában történő reprodukálását.

1.5 Az ezekből a feltételekből eredő kötelezettségeink a felhasználói fiók és a szolgáltatások Ön rendelkezésre bocsátására korlátozódnak. Minden elfogadható eszközzel arra törekszünk, hogy az év minden napján, heti hét (7) napon, napi huszonnégy (24) órában biztosítsuk a szolgáltatásokat az Ön számára. Saját belátásunk alapján azonban felfüggeszthetjük a szolgáltatást vagy korlátozhatjuk annak elérhetőségét a karbantartási szolgáltatások elvégzése érdekében, vagy ha ezt törvényi kötelezettség teszi szükségessé, ha Ön nem felel meg a jelen feltételek által szabályozott anyagi kötelezettségeknek, vagy ha meglátásunk szerint pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozásának megalapozott gyanúja állna fenn.

1.6 Tranzakciós előzményeket és további elemzői rendszereket biztosítunk az Ön számára, amennyiben alkalmazható.

1.7 Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy harmadik félt bízzunk meg a jelen feltételek által szabályozott kötelezettségeink egészének vagy részének teljesítésére.

2 SumUp fiók

2.1 A SumUp szolgáltatások használatához Önnek regisztrálnia kell és létre kell hoznia egy SumUp fiókot („fiók”). Ön megerősíti, hogy az Ön által saját magára és/vagy üzletére vonatkozó minden információ érvényes a jelen feltételek elfogadásának időpontjában. A sikeres regisztrációt követően megerősítő e-mailt fog kapni az elsődleges, regisztrált e-mail címére. Ön csak egy (1) fiókot hozhat létre, kivéve akkor, ha cégünk kifejezetten jóváhagyja további fiókok vagy alfiókok létrehozását. Önnek biztosítania kell, hogy fiókjának rögzített információi mindenkor pontosak és aktuálisak legyenek.

2.2 Önnek egy megfelelően leíró azonosítónevet kell választania, amely - amennyiben eltér cégnevétől - világosan azonosítja Önt vagy üzletét. Meg kell adnia a helyes kapcsolattartási telefonszámát is. Az azonosítónév és kapcsolattartási telefonszám szerepelhet a kártyabirtokos betéti vagy hitelkártya kivonatán.

2.3 Ha Ön regisztrált, létrehozott egy fiókot és elfogadta ezeket a feltételeket, akkor lehetséges, hogy hitelképességi ellenőrzést végzünk Önnel szemben, és további dokumentumok beküldését tehetjük szükségessé a vonatkozó pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvényeknek és szabályozásoknak megfelelő szükséges ellenőrzések elvégzése érdekében, saját elbírálásunk szerint. Cégünk beszerezheti az ilyen hitelképességi információkat és elvégezhet ilyen további ellenőrzéseket, Önnek pedig a szükséges mértékben együtt kell működnie ebben.

2.4 Kizárólag saját magunk és saját belátásunk szerint döntünk arról, hogy az Ön személyazonossága megfelelően igazolt-e a 2.3 pont értelmében. Amíg Önt cégünk nem azonosította és hagyta jóvá sikeresen, ezek a feltételek egy előzetes megállapodást képeznek, amely teljességgel köti Önt, cégünk pedig fenntartja magának a jogot, hogy ebben az időszakban bármikor megszakítsa a szolgáltatást vagy ne kezdje meg a szolgáltatás nyújtását.

2.5 A szolgáltatások fizetési és e-pénz szolgáltatások, és a fiók nem bankszámla.  A fiókban tartott pénzösszegek nem minősülnek betétnek, és nem hoznak kamatot.  A fiókra nem vonatkozik kompenzációs rendszer. Fiókját szervereink egyikén regisztráljuk. Cégünk azt az összeget, amellyel Önnek tartozik, saját számláján kívül, azonban a többi fiókokhoz tartozó összegekkel együtt egy elkülönített bankszámlán tartja és szabályozói kötelezettségeinknek megfelelően ezekre az összegekre az Európai Közösségek (elektronikus pénz) 2011-es szabályozása keretében biztosítunk garanciát. Abban az esetben, ha fizetésképtelenné válunk, minden általunk kapott pénzösszeg védve van hitelezőink követeléseivel szemben.

2.6 Ha az Ön SumUp fiókját egymást követő két (2) évig nem használja, akkor cégünk jogosult értesítést küldeni az Ön regisztrált e-mail címére, ha pedig Ön harminc (30) napon belül nem válaszol az értesítésre és nem jelzi, hogy meg szeretné tartani fiókját, akkor automatikusan töröljük azt. A pénzeszközöket bármikor visszaválthatja az Ügyfélszolgálat elérhetőségén (e-mail címen: [email protected] vagy a weboldalunkon elérhető online csevegési felületen keresztül -https://sumup.hu/kontakt-pos-terminal-vasarlas/.

3 A szolgáltatások felhasználására vonatkozó korlátozások

3.1 Szolgáltatásaink használatához Önnek egy kompatibilis mobileszközre (kivéve a 3G eszközök) és harmadik fél által biztosított internetkapcsolatra van szüksége. Az ilyen harmadik felek díjat számolhatnak fel a szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez szükséges mobileszköz és/vagy az internetkapcsolat használatáért, ezek megfizetéséért pedig kizárólag Ön felel.

3.2 A jelen feltételek elfogadásával Ön megerősíti, hogy Ön csak a saját üzleti vagy szakmai érdekében tevékenykedő természetes vagy jogi személy, és a jelen feltételek aláírásának időpontjában megfelelő jogosultsággal (nem pedig személyesen) rendelkezik üzleti tevékenység végzésére a cégünk által támogatott egy vagy több országban („területek”). A területek listáját és annak frissítését időnként közzétesszük a weboldalunkon. Ha Ön természetes személy, akkor legalább tizennyolc (18) évesnek kell lennie a szolgáltatások használatához. Bármikor kérhetjük, hogy életkoráról szolgáltasson bizonyítékot.

3.3 A jelen feltételek elfogadásával Ön elfogadja a hitelkártya-szervezetek által meghatározott hálózati szabályokat („hálózati szabályok”), köztük - de nem kizárólag - a VízumMasterCard és American Express szervezeteket (együtt „kártyaszolgáltatók”). A hálózati szabályok azt követelhetik meg, hogy bizonyos kereskedőink külön megállapodást kössenek egyik banki partnerünkkel vagy magukkal a kártyaszolgáltatókkal a tranzakcióik volumenétől függően. Ha Ön ilyen kereskedő, akkor ilyen esetben értesíteni fogjuk, és külön megállapodást bocsátunk rendelkezésére. Az általános üzleti feltételek és a vásárlási feltételek közti bármilyen konfliktus esetén a vásárlási feltételek alkalmazandók a konfliktus feloldására.

3.4 Cégünk kifejezett előzetes engedélye nélkül Ön nem jogosult elfogadni termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos olyan tranzakciókat, (i) amelyek nem az Ön saját részére szólnak vagy Öntől eltérő harmadik fél utasítására történtek; (ii) amelyek nem az Ön által a cégünk számára azonosított rendes üzletének keretében történnek, beleértve egy korábban elfogadott hitel vagy Ön által a kártyabirtokosnak fizetett készpénz-kifizetés újrafizetését; (iii) amelyek bármilyen illegális tartalmat tartalmaznak vagy ilyenhez kapcsolódnak, továbbá olyan tartalmakat, amelyek az alkalmazandó törvények értelmében a kiskorúak védelmét teszik szükségessé, illetve fegyverek vagy robbanószerek készítésére vonatkozó utasításokat tartalmaznak; (iv) amelyek bármilyen alkalmazható törvényi szabályozás értelmében – illegális és legális – szerencsejáték-szolgáltatáshoz kapcsolódnak; (v) amelyek szex shopokhoz vagy pornográf tartalmakhoz kapcsolódnak (kivéve a felnőtt tartalmú magazinokat); (vi) amelyek fegyverekhez, illegális kábítószerekhez vagy termékekhez kapcsolódnak; (vii) amelyek alkohollal vagy dohányárukkal kapcsolatosak, kivéve, ha az Ön üzlete által értékesített termékek között kizárólag alkohol és dohányáruk szerepelnek; (viii) amelyeket úgy ítélünk meg, hogy képesek kárt tenni a kártyaszolgáltatók vagy cégünk hírnevében; (ix) amelyek az Önre, a kártyabirtokosra, illetve az Ön bármelyik termékére vagy szolgáltatására vonatkozó törvény vagy szabályozás értelmében tiltottak, illetve amelyek másképpen illegálisnak minősülnek. Cégünk saját megítélése szerint döntheti el, hogy a szolgáltatások Ön általi felhasználása a fent megnevezett termékeknek vagy szolgáltatásoknak tulajdonítható-e, és így nem felel meg a felhasználási feltételeknek. Saját megítélésünk szerint fenntartjuk magunknak a jogot, hogy további tiltott tranzakciós vagy üzleti kategóriákat adjunk hozzá ezekhez a felhasználási feltételekhez vagy elfogadható felhasználási feltételeket tegyünk közzé a Ügyfélszolgálati Center weboldalunkon.

3.5. Amennyiben Ön olyan tranzakciót továbbít vagy kísérel meg továbbítani számunkra, amelyről azt feltételezzük, hogy megsérti ezeket a felhasználási feltételeket vagy a törvényeket és/vagy cégünket, szolgáltatásaink más felhasználóit vagy feldolgozóinkat (beleértve korlátozás nélkül a csalást, márkanév vagy hírnév sérülését vagy bűncselekményeket), akkor fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy ne engedélyezzük a tranzakciót, felfüggesszük vagy visszavonjuk azt; és/vagy lezárjuk vagy felfüggesszük az Ön fiókját; és/vagy jelentsük a tranzakciót az illetékes bűnüldöző szervnek; és/vagy kártérítést követeljünk Öntől; ha a fenti esetek bármelyike fennáll.

4 Terminálok és szoftver

4.1 Ön a termináljainkat megvásárolhatja vagy bérelheti az általunk időnként meghatározott vételáron vagy bérleti feltételek szerint, melyet itt teszünk közzé: weboldalunkon. A terminál vásárlására külön feltételek vonatkozhatnak.

4.2 Fiókonként csak egy terminált használhat. Kérésre további terminált bocsáthatunk rendelkezésére további fiókok vagy alfiókok számára, az általunk engedélyezettek szerint.

4.3 Ön nem jogosult a terminál harmadik fél számára történő eladására, bérbe adására, licencszerződés keretében történő átadására vagy átruházására. Továbbá semmilyen módon nem módosíthatja a terminál szoftverét vagy hardverét. Ön nem használhatja a terminált semmilyen más célra, mint a tranzakciók fogadása az alkalmazás telepített verziójával.

4.4 A terminál bármely adott megvásárlását kivéve Önnek kérésünkre vissza kell szolgáltatnia számunkra a terminált, vagy a jelen felhasználási feltételek végeztével vagy lejártakor, vagy egy meglévő terminál cseréje esetében. Amennyiben Ön eláll ettől a megállapodástól, akkor saját költségén vissza kell szolgáltatnia a terminált.

4.5 A szolgáltatások használatának folytatásához Önnek telepítenie kell minden alkalmazásfrissítést, melyről értesítést küldünk.

5 Az Ön kötelezettségei 5.1 Ön jelen feltételek keretében exkluzívan a cégünk által Önnek biztosított terminálok használatával kezdeményezhet fizetéseket.

5.2 Nem fogadhat el olyan tranzakciókat, ahol a fizetőkártya nem tartalmazza az adott típusú kártyára tipikus összes elemet, ha a fizetőkártya manipuláltnak vagy sérültnek tűnik, vagy ha a fizetőkártya érvényessége lejárt.

5.3 Az engedélyünk nélkül Ön semmilyen tranzakció számára nem állíthat be 1,00 Eurónál magasabb minimum értékküszöböt. Önnek továbbá az Ön termékeiért és/vagy szolgáltatásaiért készpénzzel fizető vásárlói számára biztosított feltételekkel legalább azonos feltételeket kell nyújtania a kártyabirtokosok számára, és a kártyabirtokosoknak nem számolhat fel semmilyen további összeget vagy pótdíjat.

5.4 Ellenőriznie kell fiókját és a tranzakciós előzményeket, és vissza kell térítenie az adott kártyabirtokos számára a tévesen kapott összegeket, illetve a helytelen tranzakciós összegből eredő többletet.

5.5 Önnek haladéktalanul értesítenie kell minket a felhasználási feltételek elfogadásának időpontjában rendelkezésünkre bocsátott információk változása esetén, beleértve az Ön üzletének jellegében, a termékkínálatában történt változásokat, az Ön cégének eladását, bérbeadását vagy bármilyen tulajdonosváltást, a vállalat jogi formájának vagy nevének bármilyen változását, a vállalat címének vagy bankszámlaszámának változását, az Ön pénzügyi helyzetében bekövetkezett jelentős kedvezőtlen változásokat, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére irányuló törvények értelmében megadott információk változását.

5.6 A cégünktől kapott bármilyen SumUp reklámanyagot Önnek üzleti helyiségeiben kell kiállítania. Az ilyen anyagok a SumUp és/vagy a kártyaszolgáltatók logóját tartalmazó, bolt, üzlet vagy autó ablakára felragasztható matricákat, illetve olyan táblákat vagy szórólapokat tartalmazhat, amelyek elhelyezését a kártyaszolgáltatók, törvény vagy a SumUp követeli meg.

5.7 Önnek a tranzakcióról papíralapú nyugtát kell a kártyabirtokos rendelkezésére bocsátania, ha ezt törvény vagy a kártyaszolgáltatók szabályozásai megkövetelik. Továbbá Ön azt az opciót is biztosíthatja a kártyabirtokos számára (de nem a papíralapú nyugta helyett, ha ez törvényileg előírt), hogy e-mailben vagy szöveges üzenetben kapjon nyugtát a tranzakcióról.

5.8 Ön elismeri, hogy kizárólag Ön felel annak biztosításáért, hogy fiókjának bejelentkezési adatait biztonságban tartsa más személyektől, hogy a terminál semmilyen felhasználója ne manipulálja az adatbevitelt és ne használják jogosulatlanul az Ön fiókját, a terminálokat vagy bármilyen olyan bizalmas információt, amely a szolgáltatások használatával kapcsolatos. Ha azt gyanítja, hogy fiókját jogosultság nélkül használták, akkor haladéktalanul értesítsen minket az ügyfélszolgálaton keresztül, vagy weboldalunkon (e-mail útján [email protected] vagy a weboldalunkon elérhető online csevegési felületen keresztül -https://sumup.hu/kontakt-pos-terminal-vasarlas/) és/vagy a weboldalunkon keresztül módosítania kell bejelentkezési jelszavát. Minden észszerű intézkedést megteszünk az Ön adatainak jogosulatlan felhasználásának megelőzésére, mihelyt ilyen jellegű értesítést kapunk.

5.9. A jelen feltételek érvényessége alatt Önnek meg kell felelnie a kártyatársasági adatbiztonsági szabvány (PCI-DSS) követelményeinek („PCI megfelelőség”). Ezeknek a szabályozásoknak Önnek különös tekintettel a fizetőkártya adatok tárolására, feldolgozására és továbbítására vonatkozóan kell megfelelnie. A PCI-DSS szabványról a PCI Council weboldalán találhat információkat, https://www.pcisecuritystandards.org/.

5.10 You must promptly review any statements (e.g. invoices or settlement statements) provided by us as well as the settlements, refunds, chargebacks or any other transactions, paid or charged to your bank account or the Cardholder. You must object to the statement without undue delay, at the latest within twenty-five (25) business days (“Business Day” means any day from Monday to Friday but not including bank holidays or other public holidays in Ireland) after receipt of the relevant statement or date of the respective payment. Failure to object in time shall be deemed an approval unless an error has been made by us. Where an error has been made by us, you must notify us without undue delay and in any event no later than thirteen (13) months from the debit date of the payment transaction to which the error relates (as more particularly detailed in Clause 27 (Errors and Unauthorised Payments). We reserve the right to reissue corrected statements or correct any payments after the expiration of this deadline. Except as required by law, you shall be solely responsible for keeping records of all Transactions and other data related to your Account and your use of the Services.

MÁSODIK RÉSZ - A fizetés feldolgozása

6 Pénzösszegek

6.1 A jelen felhasználási feltételek céljából Ön kifejezetten felhatalmazza cégünket és bármilyen más pénzügyi intézményt a pénzösszegek birtoklására, fogadására és kifizetésére az Ön részére az 1.3 pont szerint. A fenti felhatalmazás mindaddig érvényben marad, amíg az Ön fiókját be nem zárják vagy meg nem szüntetik. Az Ön bankszámlájára történő kifizetéseket, legalább is részben, harmadik félnek minősülő pénzügyi intézmények (például azok a bankok, ahol Ön és mi bankszámlával rendelkezünk) hajtják végre, és mi nem felelünk a pénzösszegeknek az Ön számláján történő végső jóváírásáért, miután mi kifizettük a pénzösszeget az Ön bankjának.

6.2 Ön nem kap kamatot vagy bármilyen más hasznot a fiókján található pénzösszegek után. Ön visszavonhatatlanul cégünkre ruház át minden jogot és jogi érdeket az Ön fiókján vagy ahhoz kapcsolódóan felhalmozódó bármilyen kamatra és/vagy más haszonra vonatkozóan.

6.3 Abban az esetben, ha olyan tranzakciókat dolgoz fel, amelyek során a Kártyabirtokos fizetési kártyájának adatait kézzel viszik be az alkalmazásunkba vagy a Kártyabirtokos okostelefonjába, a küszöbértéket meghaladó teljes összeg vonatkozásában, bármely egymást követő hétnapos időszakban, a SumUp a küszöbértéket meghaladó összeget harminc (30) napig visszatartja a pénz Ön fiókjára történő utalása előtt. Ha valamilyen oknál fogva Ön valószínűleg túl fogja lépni a fent említett küszöböt, felveheti velünk a kapcsolatot, hogy gyorsított kifizetési ütemezést kérjen. A SumUp az Ön kérését többféle tényező szerint mérlegeli annak eldöntésére, hogy jogosult-e ilyen gyorsított kifizetésekre. Az ilyen manuálisan bevitt tranzakciók küszöbértéke a díjtétel részben található weboldalunkon.

6.4 Nem hajtunk végre olyan tranzakciókkal kapcsolatos kifizetéseket, amelyeket cégünk még nem kapott meg a kijelölt pénzügyi intézményektől.

6.5 Cégünk jogosult vizsgálatot végezni az Ön felhasználói fiókjával kapcsolatos, függőben lévő viták tisztázása érdekében, és ennek eredményeként a vizsgálat idejéig korlátozhatjuk az Ön pénzösszegeihez való hozzáférését. Akkor is korlátozhatjuk az Ön pénzösszegeihez való hozzáférését, ha erre törvény vagy bírósági végzés kötelez.

7 Tartalék

7.1 Az Ön jelen felhasználási feltételekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítésének biztosítása céljából, Ön elfogadja és megerősíti, hogy cégünk jogában áll, hogy bármikor átmenetileg visszatartson kifizetéseket és tartalékot („tartalék”) hozzon létre. Saját megítélésünk szerint bármikor visszatarthatunk egy kockázatprofil-alapú tartalékot a szolgáltatások Ön általi felhasználására.

7.2 A 7.1 pont ellenére a tartalék biztosítékként is szolgál cégünk számára, cégünk pedig jogosult minden olyan összeget levonni a tartalékból, amellyel Ön tartozik cégünknek a jelen felhasználási feltételekből eredően, beleértve a negatív számlaegyenleget, az Ön előzetes értesítése nélkül minden egyes esetben.

7.3 Amennyiben Ön a tartalék összegénél nagyobb összeggel tartozik cégünknek, akkor Önnek haladéktalanul, de felszólításunkat követően 3 (három) munkanapnál nem később meg kell fizetnie számunkra az adott összeget. Ön ezúttal kifejezetten felhatalmazza cégünket arra, hogy az Ön kifizetésekre használt bankszámlájáról, és/vagy a terminálok megvásárlására használt hitelkártyájáról vagy bankszámlájáról levonjunk minden olyan összeget, amivel Ön tartozik cégünknek, beleértve az összegek beszedésével kapcsolatban felmerülő minden díjat és költséget, vagy levonjuk ezeket az összegeket az Önnek irányuló kifizetésekből. Amennyiben Ön felszólításunkat követően nem fizeti meg számunkra maradéktalanul tartozásának összegét, akkor az a jelen felhasználási feltételek súlyos megsértését jelenti, és Önnek kell viselnie az összeg behajtásával kapcsolatos minden költséget, beleértve korlátozás nélkül az ügyvédi díjakat és költségeket, az adósságbehajtó ügynökségek díjait és az alkalmazható kamatokat.

8 Visszakönyvelések

8.1 Egy tranzakció összege visszakönyvelésre kerülhet az Ön számlájára, ha a tranzakció vitatott, ha bármely okból elutasítja az adott bankkártya-vállalat, feldolgozónk, a kártyabirtokos vagy bármelyik általunk kijelölt pénzügyi intézmény; ha nem engedélyezett vagy bármilyen okunk lenne úgy vélni, hogy a tranzakciót nem engedélyezték, vagy feltehetően törvénytelen, gyanús vagy sérti a jelen felhasználási feltételeket („visszakönyvelés”).

8.2 Önnek kérésünk esetén a saját költségére együtt kell működnie a szolgáltatásokon keresztül feldolgozott tranzakcióinak vizsgálatában, és ezúttal Ön elfogadja, hogy visszafordíthatatlan visszaterhelést eredményezhet, ha Ön nem képes időben együttműködni, beleértve a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátását a kérésünket követő tíz (10) munkanapnál nem később. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a visszaterhelések vizsgálatáért és/vagy közvetítéséért díjat számítsunk fel; a díjakat időnként közzétesszük, itt: weboldalunkon.

8.3 Amennyiben egy visszakönyvelési vita nem rendeződik a kibocsátó bank vagy a bankkártya-vállalat által az Ön javára, vagy Ön nem vitat egy visszakönyvelést, akkor fenntartjuk magunknak a jogot, hogy beszedjük Öntől az eredeti tranzakciós összeget és a díjakat, és visszautaljuk az eredeti tranzakciós összeget a kártyabirtokos számára.

8.4 Ha azt állapítjuk meg, hogy Önnél túl sok visszakönyvelés történik, akkor jogunkban áll az Ön fiókjából bankszámlájára történő kifizetések késleltetésére, továbbá hogy egy olyan összegű tartalékot tartsunk fenn, amely fedezi a várható visszakönyveléseket és azok kapcsolódó díjait, illetve befejezhetjük vagy felfüggeszthetjük a szolgáltatásokat és lezárhatjuk fiókját.

9 Visszatérítések és visszaküldések

9.1 A jelen felhasználási feltételek értelmében és a tranzakciók szolgáltatásokon keresztül történő elfogadásával Ön köteles a jelen felhasználási feltételeknek és a hálózati szabályoknak megfelelően visszatérítések feldolgozására és visszaküldések nyújtására.

9.2 A hálózati szabályok - más követelmények mellett - megkövetelik Öntől, hogy a vásárlás időpontjában kínáljon fel és tegyen közzé elfogadható visszaküldési és lemondási irányelveket, és ne biztosítson készpénzes visszatérítéseket, hacsak erre törvény nem kötelezi, és ne fogadjon el készpénzt vagy bármilyen értéktárgyat a tranzakció visszatérítéséért.

9.3 A visszatérítés összegének tartalmaznia kell a visszatérítendő összes adót, és nem haladhatja meg az eredeti tranzakció összegét.

9.4 Csere, részleges visszaküldés vagy hibás tranzakció vagy tranzakciós összeg esetén Önnek minden esetben először vissza kell térítenie az eredeti tranzakció teljes összegét, majd új tranzakciót kell kezdeményeznie az értékesített új termékek és/vagy szolgáltatások vagy a ténylegesen felszámolandó összegek számára.

9.5 Az Ön fiókján keresztül feldolgozott visszatérítések a tranzakció kezdeményezését követő harminc (30) napig engedélyezettek. Cégünk beszedi Öntől az eredeti tranzakciós összeget a díjakkal együtt, majd visszautalja az eredeti tranzakciós összeget a kártyabirtokosnak.

9.6 Ha azt állapítjuk meg, hogy Ön túl sok visszatérítést dolgoz fel, akkor letilthatjuk visszatérítési opcióját.

10 Adók

10.1 Ön felel a szolgáltatásaink használatával kapcsolatban megszabott, esedékes, beszedendő, fizetendő vagy bármely okból visszatartandó összes adó meghatározásáért, összegyűjtéséért, visszatartásáért, jelentéséért és fizetéséért a megfelelő adóhatóság számára. Törvényi kötelezettség vagy kormányzati hivatal utasítása esetén cégünk jogosult de nem köteles jelenteni az Ön fiókjának részleteit és tranzakciós előzményeit az adott hatóság számára.

HARMADIK RÉSZ – SumUp előre fizetett kártya

11 Általános

11.1 A SumUp saját belátása szerint kibocsáthat Önnek egy előre fizetett kártyát ("kártya") és pénztárcát ("pénztárca"), amelyek össze vannak kapcsolva SumUp kereskedői számlájával. Ezen szolgáltatás elérhetősége az aktiválási protokolloktól, a személyazonosság ellenőrzésétől és pénzösszegek rendelkezésre állásától függ, és nem áll egyetemlegesen a SumUp minden ügyfelének rendelkezésére.

11.2 Ezen szolgáltatás használatáért tranzakciós díjak számolhatók fel. A díjakat megtalálja: itt.

11.3 A SumUp előre fizetett kártyát a SumUp Limited bocsátja ki, a Mastercard International Incorporated licence szerint.

11.4 Ezen kártya használatához SumUp kereskedői számlára van szükség, és ennélfogva a jelen feltételek ELSŐ, MÁSODIK és NEGYEDIK részében (jelen HARMADIK RÉSZEN túlmenően) felsorolt összes feltétel érvényes erre a Szolgáltatásra.

11.5 A SumUp előre fizetett kártya üzleti célokra szolgál, és csak a SumUp cégnél regisztrált vállalkozások számára történő kifizetésekre használható. A SumUp előre fizetett kártya személyes használatra nem használható.

12 A Szolgáltatás

12.1 Bármely olyan SumUp kereskedői számla, amelyhez kártya kapcsolódik, fogadhat kifizetéseket bankszámlájára vagy kártyájára. A SumUp online portálon keresztül belépve a fiókjába, kiválaszthatja a megfelelő elszámolási módszert.

12.2 Amennyiben úgy dönt, hogy kártyáján fogadja a pénzösszegeket, a pénzt a SumUp által fenntartott elektronikus pénztárcában tárolják az Ön nevében erre a célra.

13 Pénzösszegek feltöltése a pénztárcába és pénzösszegek visszavonása

13.1 Pénztárcáját úgy töltheti fel, hogy a kereskedői kártya feldolgozásából származó bevételnek közvetlenül a pénztárcájában történő fogadást választja.

13.2 Amellett, hogy pénztárcáját az Ön kereskedői feldolgozói tevékenységén keresztül pénzeli, a SumUp azt a lehetőséget is biztosítja Önnek, hogy pénztárcáját közvetlenül feltölthesse pénzzel hitel- vagy betétkártyáról történő kifizetésen vagy banki átutaláson keresztül.

13.3 A pénztárcájába történt átutalások nem fordíthatók vissza, illetve nem vonhatók vissza. Ugyanakkor bármikor kérheti az elszámolást bankszámlájára.

13.4 Az előre fizetett SumUp kártya felhasználható áruk és szolgáltatások vásárlására bármely kereskedőnél, aki feltünteti a MasterCard elfogadó jelet, vagy készpénzt vehet fel a MasterCard logóval ellátott bármely bankautomatánál.

13.5 Amennyiben a vásárlások SumUp előre fizetett kártyával történnek, a tranzakció utasításait akkor dolgozzuk fel, amikor a tranzakció üzenetet megkapjuk a kereskedőtől. Az összes többi tranzakciós utasítást akkor kapjuk meg, amikor Ön felkér minket az adott tranzakció teljesítésére.

14 Az el nem költött pénzösszegek visszaváltása a pénztárcából

14.1 Bármikor dönthet úgy, hogy a pénztárcájában tartott pénzegyenleget átutalja bankszámlájára. Ez a visszaváltás biztonsági és csalásellenes ellenőrzésen megy keresztül, és előfordulhat, hogy előzetesen igazolnia kell személyazonosságát.

14.2 A 14.1 pontban leírt pénzeszköz visszaváltás díjmentes.

14.3 A SumUp kereskedői számlán hiteltúllépés nem elérhető.

15 Az Ön kötelezettségei

15.1 Amikor regisztrál és kártyáját aktiválja, meg kell adnia PIN-kódját.

15.2 PIN-kódját ne írja fel kártyájára és ne őrizze azzal együtt.

15.3 Soha senkivel ne közölje PIN-kódját. A 15.4 pontra tekintettel, a kártyájával kezdeményezett minden engedélyezett tranzakcióért és kártyája használata során felmerült minden költségért Ön felel. Ha engedélyezi, hogy más személy hozzáférjen kártyájához, kártyaszámához, számlaszámához, PIN-kódjához, virtuális fiókjához vagy az online bejelentkezés hitelesítő adataihoz, mi ezt úgy tekintjük, hogy Ön felhatalmazást adott erre a használatra, a 15.4 pontra figyelemmel, és azon személyek által végzett tranzakciókért és az ezek során felmerült költségekért Ön lesz a felelős.

15.4 Fizetőként, ha a kártya elvész vagy ellopják, vagy ha a nem tartotta biztonságban a kártya biztonsági funkcióit jelen feltételek szerint, akkor az Ön maximális felelőssége 50 euróra vagy azzal egyenértékű helyi pénzösszegre korlátozódik, kivéve ha Ön szabálytalan módon járt el, vagy szándékosan avagy súlyos gondatlanságból nem tartotta be a jelen feltételeket, mely esetben Ön felelhet a teljes kárért.

15.5 Egyes kártyatranzakciók befejezésük előtt további biztonsági ellenőrzést igényelhetnek a Mastercard 3D-Secure rendszerén keresztül. Ehhez válaszolnia kell a biztonsági kérdésekre, hogy a tranzakciót az SMS-ben vagy e-mailben kapott megerősítő kód segítségével igazolja, vagy a tranzakciót egy kompatibilis eszközzel beolvasott ujjlenyomaton keresztül igazolja.

15.6 Ön teljes mértékben felelős az egyes kártyák, kártyaszámok, számlaszámok, PIN-kódok, virtuális számlák vagy az online bejelentkezés hitelesítő adatok jelen feltételek szerinti használatáért.

15.7 Lépjen velünk kapcsolatba az ügyfélszolgálaton keresztül ezen a címen: [email protected] vagy a weboldalunkon elérhető online csevegési felületen: https://sumup.hu/kontakt-pos-terminal-vasarlas/. Ha úgy véli, hogy kártyáját, kártyaszámát, számlaszámát, PIN-kódját, virtuális számláját vagy az online bejelentkezés hitelesítő adatait elvesztette vagy azokat ellopták, illetve, hogy valaki pénzt utalt át vagy utalhat át kártya számlájáról az Ön engedélye nélkül.

15.7.1 Amennyiben arra gyanakszik, hogy kártyája veszélynek van kitéve, ideiglenesen zárolhatja azt, ha bejelentkezik a SumUp irányítópultba. Ilyen esetekben értesítsen minket, hogy biztonsági csapatunk megvizsgálhassa az esetet és megvédhesse számláját.

15.8 Erős ügyfél-hitelesítés. A tranzakciók feldolgozásához a SumUp további biztonsági funkciókat és személyazonosságának igazolásához további hitelesítési módszert ír elő. A fiókjához társított okostelefon és egy személyre szabott funkció, például PIN-kód vagy jelszó kombinációja szolgál a hitelesítés további módszereként. A tranzakciók feldolgozásához Önnek mindkettővel rendelkeznie kell.

15.8.1 Ön köteles mindenkor bizalmasan kezelni a PIN-kódját és a jelszavát, illetve az okostelefonját megfelelően biztonságban tartani harmadik felek hozzáférése ellen. Ennek az az oka, hogy bárki, aki a PIN-kódot, jelszót vagy okostelefont birtokolja, jogosulatlanul használhatja a szolgáltatásokat.

15.8.2 A PIN-kód, a jelszó és az okostelefon védelme érdekében az alábbiakat különösen be kell tartani:

  1.  PIN kódját és jelszavát nem szabad elektronikusan védelem nélkül tárolni.

  2. PIN-kódjának vagy jelszavának megadásakor gondoskodnia kell róla, hogy mások ne láthassák ezeket az információkat.

  3. PIN-kódját vagy jelszavát nem szabad továbbítani a SumUp Wallet biztonsági eljárásán kívül, például nem szabad e-mailben elküldeni.  

  4. PIN kódját vagy jelszavát nem szabad az okostelefonnal egy helyen tartani.

15.9 Nyílt banki szolgáltatások.Lehetővé teheti a nyílt banki szolgáltatóknak és harmadik fél szolgáltatóknak, hogy hozzáférjenek az Ön fiókadataihoz, vagy fizetést eszközöljenek az Ön nevében, amennyiben az Ön utasításainak és az alkalmazandó szabályozási előírásoknak megfelelően járnak el. Ezeknek a szolgáltatóknak a törvény lehetővé kell, hogy tegye a fizetést, és sok esetben olyan szabályozó engedélyére van szükségük, mint például a Financial Conduct Authority szerv. 

15.9.1 Ha nyílt banki szolgáltató vagy harmadik fél szolgáltató igénybevételét tervezi, akkor tőlük kell bekérnie az engedélyezési státuszuk részleteit (ha van ilyen), és saját magának is ellenőriznie kell. (Ezt megteheti a vonatkozó szabályozók engedélyezett cégeket tartalmazó online jegyzékének ellenőrzésével). Ha szeretné letiltani a nyílt banki szolgáltatóknak és a harmadik fél szolgáltatóknak, hogy hozzáférjenek fiókja adataihoz, vagy hogy az Ön nevében fizetést eszközöljenek, akkor lépjen közvetlenül velünk vagy velük kapcsolatba.

15.9.2 Bármely fizetési kérelem, amelyet az Ön által engedélyezett nyílt banki szolgáltatóktól és harmadik fél szolgáltatóktól kapunk, úgy kerül kezelésre, mintha Ön küldte volna nekünk, és arra jelen feltételekre vonatkoznak. Ha arra számít, hogy nyílt banki szolgáltatók vagy harmadik fél szolgáltatók az Ön nevében fizetést eszközölnek, és ők ezt nem teszik meg, akkor mi nem vállalunk felelősséget a fizetés nem teljesítéséért. 

16 A pénztárca- és kártyaszolgáltatás időtartama, felfüggesztése és megszűnése

16.1 A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvények és szabályozásoknak megfelelően, kötelesek vagyunk minden ügyfelünk adatait megszerezni, ellenőrizni és nyilvántartani. Ezen folyamat befejezéséig előfordulhat, hogy az Önnek nyújtott szolgáltatást részben vagy teljesen korlátozzuk.

16.1.1 Ha személyazonossága részlegesen igazolódik, a kártyafiók teljes körű használata korlátozásra kerül, de üzletben való vásárlási tranzakciókhoz használhatja a kártyát. A következő korlátozások érvényesek: nem vehet ki pénzt bankautomatából, nem végezhet nemzetközi tranzakciókat, számláról számlára való átutalásokat és további feltöltéseket. A kártyafiók használatára bármikor, értesítéssel vagy értesítés nélkül a csalásmegelőzési korlátozások is érvényesek.

16.2 Fenntartjuk a jogot kártyája vagy pénztárcája zárolására, felfüggesztésére vagy érvénytelenítésére, ha szabályzataink és folyamataink eredményeképpen olyasmit észlelünk, amit indokoltan tekinthetünk csalási, gyanús vagy bűnözői tevékenységnek, illetve ezen feltételekkel ellentétes tevékenységnek. Abban az esetben, ha blokkoljuk, felfüggesztjük vagy érvénytelenítjük a kártyáját vagy pénztárcáját, kivéve, ha azt objektíven megalapozott biztonsági okok indokolják vagy ha ez részünkről törvényellenes, akkor a kártyája vagy pénztárcája blokkolása előtt tájékoztatjuk Önt a kártya vagy pénztárcája blokkolásáról, felfüggesztéséről vagy törléséről, amennyiben lehetséges még a kártya vagy a pénztárca blokkolása, felfüggesztése vagy törlése előtt, vagy legkésőbb azt követően.

16.3 Szokatlan vagy gyanús számlatevékenység esetén ideiglenesen felfüggeszthetjük kártyáját vagy pénztárcáját. Ha ezen jogunkat gyakoroljuk, nem vállalunk felelősséget Ön felé amiatt, hogy a kártyafiókjában és/vagy a virtuális számláján lévő pénz elérhetetlenné válik, illetve amiatt, hogy a kártyáját nem tudja használni.

16.4 Biztonsági okokból korlátozhatjuk az Ön által a kártyával végezhető tranzakciók összegét és vagy számát. Kártyáját nem használhatja törvénytelen internetes szerencsejátékhoz vagy bármely egyéb törvénytelen tranzakcióhoz. A korlátozások bármelyikét bármikor növelhetjük, csökkenthetjük vagy felfüggeszthetjük, illetve újakkal egészíthetjük ki.

NEGYEDIK RÉSZ - Kiegészítő jogi feltételek

17 Kötelezettségeink

17.1 Cégünk a törvény által maximálisan megengedett mértékben nem vállal felelősséget az olyan közvetlen vagy közvetett veszteségekért és károkét vagy a jelen felhasználási feltételek teljesítésének elmulasztásáért, amelyek a jogi és szabályozói követelményeknek és a hálózati szabályoknak való megfelelésünkből, vis major eseményekből, illetve a felhasználási feltételek vagy bármely más jogi és szabályozói követelmény Ön általi megszegéséből erednek.

17.2 Cégünk nem vállal felelősséget a közvetett vagy következményes károkért, beleértve az elmaradt nyereséget vagy a hírnévvesztést.

17.3 A jelen felhasználási feltételek semmilyen rendelkezése nem zárhatja ki felelősségünket a törvényi kötelezettségek alól, amely nem zárható ki vagy egészíthető ki a felek közötti megállapodással.

17.4 A SumUp nem vállal garanciát és nem tehető felelőssé a szolgáltatásokban részt vevő harmadik felek tevékenységeiért vagy mulasztásaiért, vagy a harmadik feleknek a weboldalunkon folytatott reklámtevékenységéért.

17.5 Nem vállalunk felelősséget a szolgáltatások megszakításáért vagy gyengüléséért, illetve a jelen felhasználási feltételek által szabályozott közvetítői szolgáltatások megszakításáért vagy gyengüléséért.

17.6 Semmilyen esetben nem vállalunk felelősséget olyan követelésekért, eljárásokért, károkért vagy veszteségekért, amelyek mértéke meghaladja a cégünk által a reklamációs eseményt megelőző három (3) hónap során a szolgáltatások nyújtásáért beszedett díjak összegét.

17.7 Nem vállalunk felelősséget a harmadik felek által biztosított hardverek hibáiért és más olyan termékekért, amelyeket értékesítünk vagy szolgáltatásunk keretében bocsátunk rendelkezésre. A szervizelésért és terméktámogatásért egyedül felelős gyártónak kell meghatároznia a garanciális és más feltételeket az ilyen hardverekre és termékekre vonatkozóan.

18 Kártérítés

Ön kártérítésben részesíti és mentesíti cégünket, alkalmazottait, igazgatóinkat, ügynökeinket, partnereinket, képviselőinket és feldolgozóinkat minden követelés, költség (beleértve korlátozás nélkül a méltányos ügyvédi díjakat), veszteség és kár alól, amely a következőkből eredő követelésekből, tevékenységekből, ellenőrzésekből, vizsgálatokból vagy más eljárásokból keletkezik: (i) bármilyen törvény, szabály vagy alkalmazható szabályozás, a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezésének, a hálózati szabályok vagy az Ön fiókjára vonatkozó bármely további feltétel Ön általi megsértése; vagy (ii) a szolgáltatások Ön általi helytelen vagy nem megfelelő használata; vagy (iii) a szolgáltatáson keresztül Ön által küldött bármilyen tranzakció; vagy (iv) harmadik fél bármilyen jogának Ön általi megsértése, beleértve korlátozás nélkül a titoktartási, személyiségi jogok vagy szellemi tulajdonjogok megsértését; vagy (v) a szolgáltatás bármilyen másik fél által az Ön egyedi felhasználónevével, jelszavával vagy más megfelelő biztonsági kóddal történő felhasználása.

19 Titoktartás és adatvédelem

19.1 Önnek és cégünknek bizalmasan kell kezelnie az Ön által cégünktől kapott, illetve az általunk Öntől vagy a kártyabirtokostól a jelen megállapodással kapcsolatban kapott bizalmas információkat, és különösképpen nem szabad engedni harmadik felek számára az ilyen bizalmas információkhoz való hozzáférést. Bizalmas információnak különösen az Ön vagy cégünk bármilyen működési és/vagy kereskedelmi titka, valamint a kártyabirtokos bármilyen nem anonim információja minősül. Önnek és cégünknek kötelessége megfelelni az alkalmazandó adatvédelmi szabályozással, és megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a kártyák és a kártyabirtokosok adatainak jogosulatlan felhasználásának megelőzésére. Az ilyen adatok csak akkor és addig tárolhatók, amíg az feltétlenül szükséges.

19.2 Ha a kártyabirtokos személyes adatait cégünk visszaküldi Önnek, Ön csak a szükséges mértékben arra használhatja az ilyen adatokat, hogy ellenőrizze a limiteket, csalásmegelőzési intézkedéseket tegyen és elkerülje a hiányokat, és nem használhatja olyan célokra, mint profilépítés (pl. a vásárlási szokások értékelése) vagy értékesítési és marketingtevékenységek, kivéve a kártyabirtokos ilyen más felhasználásra vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén. Nem oszthatja meg vagy továbbíthatja az ilyen jellegű információkat harmadik féllel, és nem használhatja az információkat marketingcélokra, kivéve a kártyabirtokos kifejezett hozzájárulásával. Önnek minden vonatkozó adatvédelmi szabályozásnak meg kell felelnie.

19.3 Ön adatainak gyűjtésére, felhasználására és védelmére vonatkozóan adatvédelmi szabályzatunkban találhat részletesebb információkat, a weboldalunkon.

20 Harmadik felekkel való kapcsolat

20.1 Cégünk nem részese az Ön és a kártyabirtokos közti jogviszonynak és nem vállal semmilyen felelősséget a tranzakciók céljával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az Ön által értékesített termékek és szolgáltatások minőségét, az értékesítési árat, árkedvezményeket, garanciális feltételeket stb. Önnek a SumUptól mindig különálló jogi személyiségnek kell fellépnie.

21 Érvényesség, felfüggesztés, megszűnés

21.1 A jelen feltételek addig maradnak érvényben a 21.3 pont figyelembevételével, amíg Ön vagy mi fel nem mondjuk jelen feltételeket a 21.2 pont szerint.

21.2 Ön bármikor térítésmentesen megszüntetheti és lezárhatja fiókját. Cégünk bármilyen okból vagy ok nélkül bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti és lezárhatja az Ön fiókját az Önnek küldött legalább 2 hónapos felmondással. Cégünk előzetes értesítés nélkül is megszüntetheti és lezárhatja az Ön fiókját, ha (i) Ön megszegi a jelen felhasználási feltételek bármely feltételét vagy külön felhasználási feltételek által szabályozott specifikus szolgáltatásokra vonatkozó bármely más feltételt, beleértve korlátozás nélkül a hálózati szabályokat; vagy (ii) Ön megszegi vagy cégünk okkal feltételezi, hogy Ön megszegi a szolgáltatások Ön általi felhasználására vonatkozó törvényeket vagy szabályokat; vagy (iii) cégünk okkal feltételezi, hogy Ön bármilyen módon csalási tevékenységben, pénzmosásban, terrorizmus finanszírozásában vagy más bűncselekményben vesz részt; vagy (iv) Ön elfogadhatatlan hitel- vagy csaláskockázatot jelent cégünknek, vagy (v) ha cégünk joggal feltételezi, hogy az Ön fiókját feltörték, illetve más biztonsági okból.

21.3 Ha bármilyen okból megszüntették vagy lezárták az Ön fiókját, akkor Önnek (i) továbbra is teljesítenie kell a jelen felhasználási feltételeket, (ii) haladéktalanul be kell fejeznie a szolgáltatások használatát, (iii) el kell ismernie, hogy a jelen felhasználási feltételek keretében a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez és azok használathoz szükséges licenc érvényét veszíti, (iv) el kell fogadnia, hogy cégünk fenntartja magának a jogot - de nem köteles - az Ön szervereinken tárolt összes adatának törlésére, továbbá Ön (v) nem teheti felelőssé cégünket vagy bármilyen harmadik felet a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszüntetéséért vagy fiókadatainak törléséért.

21.4 Az Ön fiókjának tényleges megszűnését követően Önnek haladéktalanul meg kell fizetnie cégünknek a jelen felhasználási feltételekből eredő, a feltételek megszűnéséig arányos minden tartozását, és cégünknek is ugyanúgy meg kell fizetnie Önnek a jelen felhasználási feltételekből eredő összes tartozását. A fenti rendelkezés ellenére jogunkban áll a fiók végső rendezéséig visszatartani a tartalékot, beleértve minden potenciális visszakönyvelést, de semmilyen esetben nem túllépve a tényleges megszűnést követő tizenhárom (13) hónapot.

22 Kommunikáció

22.1 Cégünk írásos kommunikációja és az értesítések továbbítása e-mailen, az Ön által megadott e-mail címre történik, vagy közzétesszük a weboldalunkon. Az ilyen kommunikációk és értesítések a weboldalunkon történő közzétételt követő huszonnégy (24) órán belül, vagy az e-mail elküldését követő huszonnégy (24) órán belül minősülnek átvettnek, kivéve akkor, ha értesítést kapunk arról, hogy az e-mail elküldése sikertelen volt.

22.2 E célból az Ön fiókjának mindig legalább egy érvényes e-mail címmel kell rendelkeznie. Nem vállalunk felelősséget azért, ha az Ön egyetlen megadott e-mail címe nem érvényes vagy ha úgy módosította e-mail címét, hogy erről nem értesítette cégünket.  Értesíteni fogjuk az Ön által megadott e-mail címen, a jelen 22.2 pontban említettek szerint, ha feltételezett vagy tényleges csalás vagy biztonsági fenyegetés merül fel a fiókjával kapcsolatban.

22.3 Önnek rendszeresen és gyakran kell ellenőriznie bejövő üzeneteit Az e-mail üzenetek hivatkozásokat tartalmazhatnak a SumUp weboldalán folytatott további kommunikációra. Ahol a törvényi előírások azt követelik meg cégünktől, hogy tartós adathordozón továbbítsuk az információkat, akkor vagy e-mailt vagy egy értesítést küldünk Önnek, amely a SumUp weboldalára mutat, ahol nyomtatott formátumban érheti el az információkat. Önnek meg kell őriznie a cégünk által küldött vagy Önnek elérhetővé tett minden kommunikációt.

22.4 Az e-mailen folytatott kommunikáció mellett fenntartjuk magunknak a jogot a levélben vagy telefonon történő kapcsolatfelvételre, amennyiben az helyénvaló. A postai úton küldött feladványok az Írországban feladott bármilyen kommunikáció vagy értesítés a feladást követő három (3) napot, nemzetközi feladványok esetében pedig a öt (5) napot követően átvettnek minősülnek.

22.5 Az Ön által előnyben részesített nyelvet a regisztrációs folyamat során Ön által kiválasztott ország alapján állítjuk be, és az Ön által kiválasztott nyelven küldjük el Önnek szabványos kommunikációinkat. Nem szabványos kommunikációk esetén fenntartjuk magunknak a jogot az angol nyelven történő kommunikációra. A más nyelveken elérhető dokumentumok vagy kommunikáció kizárólag kényelmi célokat szolgál, és ez nem kötelezheti cégünket arra, hogy az adott nyelven folytasson további kommunikációt.

22.6 Jelen feltételek másolatát bármikor elkérheti az ügyfélszolgálattól a következő címen:[email protected] vagy a weboldalunkon elérhető online csevegési felületen keresztül -https://sumup.hu/kontakt-pos-terminal-vasarlas/.

23 Szellemi tulajdonjogok

23.1 A szellemi tulajdonjogok („IP jogok”) kifejezés a szolgáltatásokhoz, a terminálokhoz, a weboldalhoz, az internetes tartománynevekhez, az összes tartalomhoz, a szolgáltatásokhoz kötődő technológiához és az összes logóhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó jogok összességét jelenti, beleértve korlátozás nélkül a szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, adatbázisjogokat, védjegyeket, névjogokat, használati és formatervezési mintaoltalmi jogokat, szabadalmakat és minden más exkluzív és nem exkluzív jogot világszerte, ahogyan azok jelenleg léteznek vagy a jövőben létrejönnek, elfogadásra vagy átadásra kerülnek.

23.2 Cégünk (vagy licenciaadóink) a szolgáltatásokkal kapcsolatos minden IP jog kizárólagos tulajdonosa(i), és a jelen felhasználási feltételek semmilyen rendelkezése nem minősül az IP jogok Ön számára történő átruházásának vagy átengedésének. Ön nem másolhatja, utánozhatja vagy használhatja az IP jogokat előzetes írásos engedélyünk nélkül.

23.3 Cégünk személyes, korlátozott, nem exkluzív, visszavonható, nem átruházható licencet (allicenc joga nélkül) biztosít Önnek a szolgáltatásokhoz való elektronikus hozzáférésre és azok használatára tranzakciók fogadásának céljából. 23.4 Előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül Ön (i) nem ruházhat át a jelen felhasználási feltételek keretében Önnek biztosított jogokat harmadik személyre; (ii) nem biztosíthat lehetőséget harmadik fél számára a szolgáltatások használatára (bérlés, lízing vagy más módon); (iii) nem férhet hozzá vagy figyelhet meg a SumUp bármely rendszerén található tartalmakat, anyagokat vagy információkat manuális vagy automatizált módon, pl. robotokkal, keresőmotorokkal, leolvasókkal stb.; (iv) semmilyen módon nem másolhatja le, reprodukálhatja, módosíthatja, változtathatja meg, hozhat létre származékos munkákat, állíthatja ki nyilvánosan, jelentetheti meg újra, töltheti fel, teheti közzé, továbbíthatja, értékesítheti újra vagy terjesztheti a SumUp tartalmát, anyagait vagy információit; (v) nem sértheti meg a szolgáltatásoknál a robotkizárási fejlécekre vonatkozó korlátozásokat, nem kerülheti meg vagy hidalhatja át a szolgáltatás műszaki korlátozásait, nem használhat semmilyen eszközt a szolgáltatásokban egyébként letiltott tulajdonságok vagy funkciók engedélyezésére, nem bonthatja szét vagy fejtheti vissza a szolgáltatásokat, kivéve akkor, ha ez törvényileg kifejezetten engedélyezett; illetve (vi) nem használhatja a szolgáltatásokat a jelen felhasználási feltételekben meghatározottaktól eltérő célokra.

23.5 Ön a szolgáltatások használatának keretében tartalmakat hozhat létre és küldhet el számunkra („felhasználói tartalom”). A jelen felhasználási feltételek elfogadásával cégünk által fenntartott jogokon kívül Ön a saját felhasználói tartalmára vonatkozóan minden jogot fenntarthat magának. Az Ön által elküldött minden felhasználói tartalommal kapcsolatban Ön elismeri, hogy Ön a tartalom tulajdonosa, vagy rendelkezik a szerzői jog tulajdonosának engedélyével a tartalom feltöltéséhez, cégünk számára pedig globális, nem exkluzív, díjmentes, teljesen kifizetett, átruházható és allicencelhető jogot biztosít az ilyen tartalmak felhasználására és reprodukálására a szolgáltatásokkal vagy a SumUppal kapcsolatos bármilyen reklámtevékenység és nyilvános megjelenés során. Az Ön által küldött felhasználói tartalmakat fiókjának megszüntetésével törölheti. Ön nem továbbíthat a szolgáltatás számára olyan felhasználói tartalmat, amely (i) valótlan, félrevezető, törvénytelen, obszcén, szemérmetlen, pornográf, gyalázkodó, rágalmazó, becsületsértő, fenyegető, zaklató, gyűlölködő, sértő vagy uszító; (ii) bűncselekménynek minősülő viselkedést ösztönöz vagy polgárjogi felelősséget vonna maga után; (iii) sértene bármilyen természetes vagy jogi személy felé irányuló bármilyen kötelezettséget vagy azok jogait, beleértve nyilvánosság vagy titoktartásra vonatkozó jogokat; (iv) sérült adatokat vagy bármilyen más ártalmas, zavaró vagy kártékony fájlokat tartalmaz; (v) a SumUp vagy partnereinek termékeivel vagy szolgáltatásaival konkuráló termékeket vagy szolgáltatásokat reklámoznak; (vi) saját megítélésünk szerint megakadályoz bármilyen természetes vagy jogi személyt szolgáltatásaink használatában és élvezetében, illetve bármilyen veszélynek vagy felelősségnek teheti ki cégünket. Bár cégünk nem köteles vizsgálni, szerkeszteni vagy figyelemmel kísérni a felhasználói tartalmakat, fenntartjuk magunknak a jogot a felhasználói tartalmak előzetes értesítés nélküli szerkesztésére vagy törlésére. Ön elfogadja, hogy a szolgáltatás használatával Ön sértő, illetlen vagy nem kívánatos felhasználói tartalmaknak lehet kitéve. Nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget az Ön felhasználói tartalmainak elvesztéséért vagy sérüléséért.

24 Módosítások

24.1 Bármikor jogunkban áll módosítani ezeket a feltételeket, továbbá fenntartjuk a jogot a szolgáltatások bármilyen jellegű módosítására, törlésére, felfüggesztésére vagy azokra vonatkozó feltételek bevezetésére.

24.2 A jelen feltételekre vonatkozóan javasolt bármilyen módosítás esetén értesíteni fogjuk Önt a fiókjához regisztrált elsődleges e-mail címén vagy az alkalmazáson keresztül.

24.3 A javasolt módosítás a módosítási értesítés dátumát követő két (2) hónap múlva lép életbe, kivéve akkor, ha Ön a módosítások hatályba lépése előtt értesíti cégünket, hogy ellenzi a javasolt módosításokat. Az ezeket a feltételeket az Ön számára kedvezőbbé tévő módosítások azonnal hatályba lépnek, amennyiben ez így szerepel a módosítási értesítésben. Abban az esetben, ha értesít bennünket, hogy a módosítások hatálybalépése előtt kifogásolja a javasolt módosításokat, Ön ingyenesen és bármikor felmondhatja a jelen feltételeket azon dátum előtt, amikor a módosítások érvénybe léptek volna, ha Ön nem ellenezte volna a javasolt módosításokat.

24.4 A felhasználási feltételek legfrissebb verziója elérhető weboldalunkon.

25 Elválaszthatóság

25.1 Ha a jelen felhasználási feltételek bármely részét érvénytelennek, törvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek ítélne egy illetékes bíróság, akkor az ilyen részt el kell választani a felhasználási feltételek többi részétől, amely továbbra is érvényes és érvényesíthető marad a törvény által megengedett legteljesebb mértékben.

26 Átruházás

26.1 Cégünk jogában áll, hogy a jelen felhasználási feltételekből származó jogait és kötelezettségeit szabadon átruházza harmadik fél számára, az Ön ilyen átruházásra vonatkozó hozzájárulását pedig megadottnak kell tekinteni a jelen felhasználási feltételek értelmében.

26.2 Ön nem ruházhatja át a jelen felhasználási feltételek által biztosított jogait és kötelezettségeit harmadik felek számára előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül.

27 Hibák és jogosulatlan fizetések

27.1 Ha úgy gondolja, hogy egy fizetési tranzakció végrehajtását elmulasztottuk vagy azt helytelenül hajtottuk végre, vagy egy jogosulatlan tranzakciót dolgoztunk fel, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a fizetési tranzakció időpontjától számított tizenhárom (13) hónapon belül értesítenie kell minket.

27.2 Abban az esetben, ha nem teljesítettünk vagy helytelenül teljesítettünk egy fizetési tranzakciót, haladéktalanul igyekszünk utánajárni és indokolatlan késedelem nélkül jóvátesszük és kijavítjuk a hibát.

27.3 Jogosulatlan fizetés esetén haladéktalanul és minden esetben legkésőbb a jogosulatlan tranzakcióról való értesítés dátumát követő munkanap végéig visszatérítjük a fizetett összeget, beleértve az abból levont összes díjat. Ez nem vonatkozik abban az esetben, ha megalapozott okunk van gyanakodni az ilyen jogosulatlan fizetéssel kapcsolatos csalásra, és ezeket az okokat írásban közöljük az illetékes nemzeti hatósággal.

27.4 Írásbeli eljárásokat alkalmazunk a fogyasztókat érintő hibák hatékony kezelésére, és elkötelezettek vagyunk az általunk elkövetett hibák haladéktalan megoldása mellett.

28  Panaszok tisztázása

28.1 A Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely panasszal első fokon forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz [email protected] vagy a weboldalunkon elérhető online csevegési felületen keresztül -https://sumup.hu/kontakt-pos-terminal-vasarlas/.

28.2 Minden panaszra panaszeljárásunk vonatkozik. Kérésére elküldjük Önnek panaszeljárásunk egy példányát.

28.3 A legtöbb esetben e-mailben nyújtunk választ panaszára a panasza átvételétől számított tizenöt munkanapon belül. Kivételes esetekben, amikor nem tudunk teljes körűen reagálni panaszára, erről tájékoztatjuk Önt, közölve a késedelem okait és azt az időtartamot, amelyen belül teljes választ fog kapni tőlünk. Ez semmi esetre sem haladja meg a panasz kézhezvételének napjától számított harmincöt napot. 

28.4 Ha nem sikerül kielégítő megoldást találnunk panaszára, forduljon a pénzügyi szolgáltatások és nyugdíjak ombudsmanához: Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 (telefon: (01) 567 7000). A Pénzügyi szolgáltatások és nyugdíjak ombudsmani szolgálata által kínált szolgáltatással kapcsolatos részletek a www.fspo.ie címen érhetők el. 29 Irányadó jog és joghatóság

29.1 Az Ön fiókja Írországban működik és ezt az adatvédelmi szabályzatot az ír jog szabályozza és ez alapján kell értelmezni.

29.2 A feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos viták esetén, korlátozás nélkül beleértve az annak érvényes befejezésére, meglétére, semmisségére, megsértésére, felszámolására vagy érvénytelenségére vonatkozó bármilyen vitát az Ír Bíróságok elé kell beterjeszteni. A vita bíróságra történő beterjesztése előtt Ön és mi a vita peren kívül rendezésére fog törekedni.

30 Nyilvántartás

30.1 Az egyes tranzakciók részleteit az adott tranzakció befejezésének dátumától számított hat évig megőrizzük. Az összes többi nyilvántartást bármely termék vagy szolgáltatás nyújtásának megszüntetését követő hat évig őrizzük meg.