Vilkår og betingelser

Introduksjon

De følgende vilkårene og betingelsene ("Vilkårene") er en juridisk avtale mellom deg ("du", "din / ditt / dine", "deg") og SumUp Limited ("SumUp", "vi", "vår / vårt / våre", "oss") som regulerer din bruk av vår betalingsbehandling og andre tjenester, vår mobilapplikasjon ("App" eller "Programvare") og enhver versjon av våre kortleserenheter ("Terminal"), (sammen, "Tjenestene"). SumUp Limited reguleres av Irlands sentralbank. SumUp er en autorisert elektronisk pengeinstitusjon (lisensnr. C195030, utstedt 27/10/2020) og er et selskap med begrenset ansvar, registrert i Irland, med registreringsnummer 505893 og sitt registrerte kontor i Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland D02 K580.

DEL ÉN – Behandlingstjeneste for forhandler

1 Generelt

1.1 Våre Tjenester lar deg godta betalingskorttransaksjoner ("Transaksjon(er)") for dine kunder ("Kortholder") ved bruk av din kompatible mobile enhet, vår App og en Terminal (som ikke er nødvendig for manuelt angitte transaksjoner). Vi publiserer en oppdatert liste over alle kompatible mobilenheter og de aksepterte betalingskortene på nettstedet vårt.

1.2 Du kan kun benytte Tjenestene gjennom en Terminal levert av oss eller ved å legge til betalingskortopplysninger manuelt. Når du godtar Transaksjoner ved bruk av en av våre Terminaler, vil Terminalen bli brukt til å behandle og autorisere Transaksjoner mellom betalingskortet og våre servere.

1.3 Vi kan levere betalingstjenester for kort-ikke-tilstede som lar deg godta e-handelsbetalinger gjennom en tredjeparts applikasjon (en "Partnerapplikasjon") dvs. gjennom en mobilapplikasjon eller en nettside, levert til deg av en partner ("Partneren") i henhold til en separat kommersiell relasjon mellom deg og Partneren. Informasjon om partnere er tilgjengelig på forespørsel. Dersom du kun aksepterer e-handelsbetalinger, vil de bestemmelsene i disse Vilkårene som handler om kortlesere og prosedyrer som relaterer til at et kort presenteres av betaleren, ikke gjelde for deg.

Vi er kun ansvarlige for betalingstjenestene som leveres av oss som en del av Partnerapplikasjonen. Vi er ikke ansvarlige for funksjonaliteten i Partnerapplikasjonen eller noen tjeneste som leveres til deg eller kortholdere av partneren.

Hvis det er avtalt mellom deg og Partneren, kan vi ta betalt for gebyrer som ikke bare dekker våre transaksjonsgebyrer, men som også inkluderer en avgift på vegne av Partneren for å innhente midler som du skylder en Partner i henhold til en separat kommersiell avtale som du har med Partneren ("Partneravgiften").

1.4 Vi vil gjøre slik at eventuelle midler som resulterer fra dine Transaksjoner vil bli kreditert oss, og vi vil utbetale eventuelle beløp som skyldes deg i henhold til disse Vilkårene til din bankkonto etter at vi har mottatt dem ("Utbetaling"). Før hver Utbetaling vil vi trekke fra de gjeldende gebyrene ("Gebyrer"). Hvis du velger en prisplan ("Plan") skal du betale alle gjeldende gjentakende gebyrer basert på den Planen du velger. Våre gjeldende Gebyrer og Planer er oppført på nettsiden vår.

1.4.1 Ved å godta disse vilkårene, erklærer du, og godtar du overfor oss, at vi kan belaste forskjellige gebyrer for ulike kortprodukter i henhold til gebyrplanen.

1.4.2 Vi vil gi deg tilgang til kontinuerlige kontoutskrifter. Ved å godta disse vilkårene, godtar og bekrefter du at vi summerer gebyrinformasjon etter merke, applikasjon, kategorier av betalingsinstrumenter, og priser på utvekslingsgebyrer som gjelder for transaksjonen, slik det er relevant, og at vi gjør denne informasjonen tilgjengelig for deg periodisk, minst én gang i måneden, og på en måte som gjør at du kan lagre informasjonen og reprodusere den i uendret form.

1.5 Våre forpliktelser i henhold til disse Vilkårene er begrenset til å gi deg en Konto og Tjenestene. Vi vil bruke alle rimelige midler for å levere Tjenestene til deg tjuefire (24) timer i døgnet, syv (7) dager i uke, hele året. Vi kan imidlertid, etter vårt eget rimelige skjønn, holde tilbake Tjenestene fra å bli levert til deg, eller begrense varigheten av Tjenestene, for å kunne gjennomføre vedlikeholdstjenester, eller dersom det kreves ved lov, eller dersom du ikke har overholdt materielle forpliktelser i henhold til disse Vilkårene, eller dersom det, etter vårt syn, foreligger rimelig mistanke om hvitvasking av penger og/eller finansiering av terror.

1.6 Vi gir deg en Transaksjonshistorikk og ytterligere analysesystemer, om det er aktuelt.

1.7 Vi forbeholder oss retten til å utnevne en tredjepart for å kunne oppfylle noen eller alle våre forpliktelser i henhold til disse Vilkårene.

2 SumUp-konto

2.1 For å bruke Tjenestene til SumUp må du registrere deg og melde deg opp for en SumUp-konto ("Konto"). Du bekrefter at all informasjon som sendes inn av deg, om deg og/eller din virksomhet, er gyldig ved inngåelsen av disse Vilkårene. Ved vellykket registrering vil du motta en bekreftelsese-post til din primære, registrerte e-postadresse. Du kan kun åpne én (1) Konto, med mindre vi uttrykkelig godkjenner åpningen av ytterligere Kontoer eller underkontoer. Du må sikre at informasjonen som er registrert på Kontoen din alltid er nøyaktig og oppdatert.

2.2 Du må velge et rimelig beskrivende identifikasjonsnavn som – hvis det er forskjellig fra virksomhetens navn – tydelig identifiserer deg eller din virksomhet. Du må også oppgi riktig telefonnummer for kontakt. Identifikasjonsnavnet og kontaktnummeret kan vises på Kortholders kreditt- eller debetkortutskrift.

2.3 Når du har registrert deg og meldt deg opp for en Konto, og du har godtatt disse Vilkårene, kan vi utføre en kredittsjekk av deg, og vi kan kreve at du leverer ytterligere dokumentasjon slik at vi kan gjennomføre alle eventuelle nødvendige kontroller i henhold til gjeldende lover og bestemmelser om anti-hvitvasking og anti-terroristfinansiering, slik det avgjøres av oss etter eget skjønn. Vi vil skaffe slik kredittinformasjon og utføre slike ytterligere kontroller, og du skal hjelpe oss i den forbindelse i den grad det er nødvendig.

2.4 Avgjørelsen om hvorvidt identiteten din har blitt verifisert på riktig måte i henhold til avsnitt 2.3 vil være helt opp til oss etter eget skjønn. Frem til du er vellykket identifisert og verifisert av oss, utgjør disse Vilkårene en foreløpig avtale som binder deg fullstendig, og vi forbeholder oss retten til å avslutte, eller å ikke starte, leveringen av Tjenester i henhold til disse Vilkårene når som helst i løpet av denne perioden.

2.5 Tjenestene er betalings- og e-middeltjenester og kontoen er ikke en bankkonto.  Midlene som befinner seg på kontoen utgjør ikke innskudd og kan ikke opptjene renter.  Kontoen dekkes ikke av en kompensasjonsordning. Din konto vil bli registrert på en av våre servere. Vi vil holde av et beløp tilsvarende eventuelle beløp som vi skylder deg, fra våre egne midler, men sammen med beløpene som holdes av på vegne av andre Kontoer, i en adskilt bankkonto, og slike beløp vil sikres i samsvar med våre forpliktelser i henhold til European Communities (Electronic Money) Regulations 2011. Hvsi vi blir betalingsudyktige, vil beløp som ble mottatt av oss beskyttes mot krav som fremmes av kreditorene våre.

2.6 Dersom det ikke er noen aktivitet på din SumUp-konto på to (2) år, vil vi ha rett til å sende et varsel til den registrerte e-postadressen din, og i tilfelle du ikke svarer på varselet vårt innen tretti (30) dager og oppgir at du ønsker å beholde Kontoen din, vil vi automatisk stenge Kontoen din. Du vil fremdeles til enhver tid kunne hente midlene dine ved å ta kontakt med kundeservice (på e-post til [email protected] eller via den nettbaserte chatten som er tilgjengelig på nettstedet vårt – https://sumup.no/kontakt-oss/.

3 Begrensninger i bruk av Tjenestene

3.1 For å kunne bruke våre Tjenester må du ha en kompatibel mobil enhet (unntatt 3G-enheter) og internettilkoblingstjenester levert til deg av tredjeparter. Slike tredjeparter kan belaste en avgift for bruk av en mobil enhet og/eller en internettilkobling til å få tilgang til Tjenestene, og du er ene og alene ansvarlig for betalingen av slike gebyrer.

3.2 Ved å godta disse Vilkårene bekrefter du at du er en fysisk person eller en juridisk enhet som kun handler i sin egen kommersielle eller profesjonelle kapasitet (og ikke i personlig kapasitet), og at du ved undertegnelsen av disse Vilkårene er behørig autorisert til å drive forretninger i ett eller flere av landene som støttes av oss ("Territorier"). Vi tilbyr, og vil fra tid til annen oppdatere, en liste over Territoriene på vår nettstedet vårt. Dersom du er en fysisk person må du være atten (18) år eller eldre for å bruke Tjenestene. Vi kan når som helst kreve at du legger frem bevis for alderen din.

3.3 Ved å godta disse vilkårene samtykker du også til nettverksreglene ("Nettverksreglene") slik de er lagt frem av kredittkortorganisasjoner inkludert, men ikke begrenset til VisaMastercard og American Express (samlet kalt «Kortnettverk»). Nettverksreglene kan kreve at noen av forhandlerne våre inngår separate avtaler med en av våre utstederbank-partnere eller med Kortnettverkene selv avhengig av Transaksjonsvolumet deres. Dersom du er en slik forhandler vil vi varsle deg og gi deg en separat avtale på det tidspunktet. I tilfelle konflikt mellom disse Vilkårene og en slik utstederavtale, skal vilkårene i utstederavtalen råde for det formål å løse denne konflikten.

3.4 Uten uttrykkelig forhåndsgodkjenning fra oss, har du ikke rett til å akseptere Transaksjoner relatert til varer og/eller tjenester, (i) som ikke leveres for din egen konto eller som leveres etter ordre fra andre tredjeparter enn deg selv; (ii) som ikke leveres innenfor ditt vanlige forretningsområde slik det har blitt gjort kjent for oss, inkludert akseptering av tilbakebetalinger av kreditt tidligere innvilget eller av kontantbetaling tidligere utført av deg til Kortholderen; (iii) som involverer eller kan settes i sammenheng med eventuelt ulovlig innhold, innhold som er underlagt beskyttelse av mindreårige i henhold til gjeldende lov, eller instruksjoner for fremstilling av våpen eller eksplosiver; (iv) som er relatert til gamblingtjenester, enten de er ulovlige eller ikke, i henhold til eventuelle gjeldende lover; (v) som er relatert til sex-butikker eller pornografisk underholdning (unntatt pornoblader); (vi) som er relatert til våpen eller ulovlige narkotiske stoffer eller produkter; (vii) som er relatert til alkohol eller tobakk i den grad alkohol og tobakk representerer de eneste produktene som selges av virksomheten din; (viii) som vi med rimelighet tror at kan være i stand til å skade noen av Kortnettverkene eller vårt omdømme; (ix) som er forbudt i henhold til eventuelle lover eller forskrifter som gjelder for deg, kortholderen eller for noen av dine produkter eller tjenester, eller som ellers er ulovlige. Vi vil, etter eget skjønn, avgjøre hvorvidt bruken av Tjenestene skal ansees å kunne henføres til noen av de ovenfor nevnte produktene eller tjenestene, og derfor ikke være i samsvar med Vilkårene. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å legge til kategorier av forbudte transaksjoner eller virksomhetskategorier ved å legge til slike kategorier enten i disse Vilkårene eller i retningslinjer for akseptabel bruk publisert på Supportsenter på nettstedet vårt.

3.5 Hvis du sender inn, eller forsøker å sende inn Transaksjoner til oss som vi mener er i strid med disse Vilkårene eller loven og/eller som utsetter oss, andre brukere av våre Tjenester eller våre behandlere for skade (inkludert, uten begrensning, svindel, merkevare- eller omdømmeskade eller kriminelle handlinger), forbeholder vi oss retten til å ikke autorisere, til å holde tilbake eller reversere Transaksjonen; og/eller til å avslutte eller midlertidig stenge Kontoen din; og/eller rapportere transaksjonen til de relevante politimyndigheter; og/eller kreve skadeerstatning fra deg; i det tilfelle vi tar i bruk noe av det ovennevnte.

4 Terminaler og programvare

4.1 Du kan kjøpe, lease eller låne våre Terminaler til en kjøpspris, eller til leasingvilkår, angitt av oss fra tid til annen, eller slik det er publisert på nettstedet vårt. Separate vilkår kan gjelde for kjøp av terminaler.

4.2 Du kan kun bruke én Terminal per Konto. På forespørsel kan vi gi deg flere terminaler for eventuelle ekstrakontoer eller underkontoer som autorisert av oss.

4.3 Du har ikke lov til å selge, leie ut, lisensiere eller overføre Terminalen til en tredjepart, eller til å tillate en tredjepart å bruke Terminalen. Du har heller ikke lov til å endre programvaren eller maskinvaren til Terminalen på noen som helst måte. Du må ikke bruke Terminalen til noe annet formål enn å akseptere Transaksjoner.

4.4 Med unntak av ved kjøp av Terminalen, skal du, på vår anmodning, returnere Terminalen til oss, enten ved oppsigelse eller utløp av disse Vilkårene eller for å erstatte en eksisterende Terminal. Hvis du sier opp disse Vilkårene, skal du returnere Terminalen for egen kostnad.

4.5 Du må installere alle og enhver App-oppdatering som varslet av oss til deg for å fortsette å bruke Tjenestene.––

5 Dine forpliktelser 5.1 Du kan initiere betalinger i henhold til disse Vilkårene utelukkende ved å benytte Terminaler som ble levert til deg av oss.

5.2 Du skal ikke akseptere Transaksjoner der betalingskortet ikke inneholder alle elementene som er typiske for den typen kort, der betalingskortet tilsynelatende er manipulert eller skadet, eller der betalingskortet er utløpt.

5.3 Du må ikke, uten vår tillatelse, angi en minimumsgrense som er høyere enn 1 euro for noen Transaksjon. Videre skal du gi Kortholdere minst tilsvarende vilkår som de du gir de kundene som betaler i kontanter for dine varer og/eller tjenester, og du skal ikke belaste Kortholdere med noen ytterligere beløp eller tilleggsgebyrer.

5.4 Du må overvåke Kontoen og Transaksjonshistorikken din, og refundere eventuelle Transaksjoner som du mottok ved en feil, eller det overskytende der beløpet på Transaksjonen var feil, til den respektive Kortholderen.

5.5 Du skal informere oss omgående om eventuelle endringer i informasjonen som du oppga ved inngåelsen av disse Vilkårene, inkludert endringer i typen eller arten av din virksomhet, endringer i produktutvalget, eventuelle salg eller leieavtaler av selskapet ditt, eller noen annen form for endring i eierskap, alle endringer i selskapets juridiske form eller navn, endringer av adresse eller bankkontodetaljer til selskapet, en vesentlig negativ endring i din økonomiske situasjon, og endringer i informasjonen som du har oppgitt i henhold til lover mot hvitvasking eller terroristfinansiering.

5.6 Du må vise frem alt SumUp-markedsføringsmateriell som du mottar fra oss, godt synlig i dine forretningslokaler. Slikt materiell kan inkludere klistremerker til butikken din eller bilvinduet ditt med SumUp-logoen og/eller Kortnettverkenes logoer eller symboler, eller skilt eller brosjyrer som kreves vist frem av Kortnettverkene, ved lov, eller av SumUp.

5.7 Du må gjøre en papirbasert kvittering for Transaksjonen tilgjengelig for Kortholderen dersom det kreves ved lov eller av Kortnettverksbestemmelser. I tillegg kan du tilby Kortholdere valget (men ikke i stedet for en papirbasert kvittering dersom det kreves ved lov) om å motta en kvittering for Transaksjonen via e-post eller tekstmelding.

5.8 Du bekrefter at du ene og alene er ansvarlig for å sikre at innloggingsdetaljene for din Konto oppbevares trygt fra andre personer, at ingen bruker av Terminalen kan manipulere inndataene, og at det ikke forekommer noen uautorisert bruk av Kontoen din, Terminaler eller annen konfidensiell informasjon tilknyttet bruken av disse Tjenestene. Dersom du mistenker at Kontoen din har blitt brukt uten autorisasjon, må du ta kontakt med kundeservice via nettstedet vårt umiddelbart (på e-post til [email protected] eller via den nettbaserte chatten som er tilgjengelig på nettstedet vårt – https://sumup.no/kontakt-oss/) og/eller endre innloggingspassordet ditt via nettstedet vårt. Vi vil treffe rimelige tiltak for å forhindre uautorisert bruk av dataene dine så snart vi mottar et slikt varsel.

5.9 Du er forpliktet til å overholde de gjeldende bestemmelsene i Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) i løpet av disse vilkårenes varighet ("PCI-samsvar"). Du må spesielt overholde disse bestemmelsene med hensyn til lagring, behandling og overføring av betalingskort-data. Informasjon om PCI-DSS er tilgjengelig på nettsiden til PCI Council, https://www.pcisecuritystandards.org/.

5.10 Du må omgående gjennomgå alle utskrifter (f.eks. fakturaer eller oppgjørsutskrift) som mottas fra oss, i tillegg til utbetalinger, refusjoner, tilbakeføringer eller andre transaksjoner, betalt av eller belastet din bankkonto eller Kortholderen. Du må protestere mot utskriften uten unødvendig forsinkelse, senest innen tjuefem (25) virkedager ("Virkedag" betyr enhver dag fra mandag til fredag men ikke inkludert offentlige helligdager i Irland) etter mottak av den relevante utskriften eller datoen for den respektive betalingen. Unnlatelse av å protestere i tide vil ansees som en godkjennelse. Der vi har gjort en feil, må du varsle oss om omgående og aldri senere enn tretten (13) måneder fra betalingstransaksjonens debetdato som feilen er tilknyttet (som nærmere forklart i klausul 27 (Feil og uautoriserte betalinger). Vi forbeholder oss retten til å sende ut korrigerte utskrifter eller til å korrigere enhver betaling etter utløpet av denne fristen. Unntatt slik det kreves ved loven, er du ene og alene ansvarlig for å opprettholde et arkiv over alle Transaksjoner og andre data relatert til din Konto og din bruk av Tjenestene.

DEL TO – Betalingsbehandling

6 Midler

6.1 For disse Vilkårenes formål, gir du oss og enhver finansiell institusjon som vi jobber med, uttrykkelig autorisasjon til å holde av, motta og utbetale midler slik det fremgår i avsnitt 1.3, på dine vegne. Autorisasjonen ovenfor vil forbli i kraft og være gjeldende frem til Kontoen din stenges eller sies opp. Utbetalinger til bankkontoen din utføres, i hvert fall delvis, av tredjeparts finansinstitusjoner (for eksempel bankene der du og vi har bankkontoene), og vi skal ikke være ansvarlig for den ultimate kreditten av midler til bankkontoen din når vi har betalt ut midler til banken din.

6.2 Du vil ikke motta renter eller andre inntekter på midler på din Konto. Du tildeler oss ugjenkallelig alle rettigheter og juridiske interesser til alle renter og/eller andre inntekter som kan påløpe eller som kan tilskrives midlene på Kontoen din.

6.3 Der du behandler transaksjoner der kortholderens betalingskortopplysninger angis manuelt i appen vår eller kortholderens smarttelefon for et totalt beløp som overskrider grensen vår i løpet av en periode på syv dager, vil SumUp holde tilbake beløpet som overskrider denne grensen i tredve (30) dager før beløpet overføres til kontoen din. Hvis du av en eller annen grunn sannsynligvis overskrider grensen nevnt over, kan du ta kontakt med oss og be om en fremskyndet utbetalingsplan. SumUp vil vurdere forespørselen din basert på en rekke faktorer for å avgjøre om du kvalifiserer for fremskyndede utbetalinger. Grensen for slike manuelt angitte transaksjoner er tilgjengelig i avsnittet om gebyrer på nettstedet vårt.

6.4 Vi vil ikke utføre noen Utbetalinger av midler relatert til transaksjoner som ikke enda har blitt mottatt av oss fra de angitte finansielle institusjonene.

6.5 Vi har rett til å gjennomføre en etterforskning eller løse enhver uavgjort tvist relatert til Kontoen din, og som resultat kan vi begrense tilgangen til midlene dine i den tiden det tar for oss å gjøre det. Vi kan også begrense tilgangen til midlene dine slik det kreves per lov eller rettskjennelse.

7 Reserve

7.1 For det formål å sikre utførelsen av dine betalingsforpliktelser i henhold til disse Vilkårene, bekrefter og godtar du at vi når som helst har rett til å midlertidig holde tilbake Utbetalinger til deg og sette til side en reserve ("Reserve"). Vi kan når som helst, etter eget skjønn, holde tilbake en risikoprofil-basert Reserve for din bruk av Tjenestene.

7.2 Uavhengig av avsnitt 7.1 skal Reserven også fungere som en sikkerhet i vår favør, og vi har rett til å innhente og sette av fra Reserven, alle beløp som du skylder oss i henhold til disse Vilkårene, inkludert eventuell negativ saldo på Konto, uten forhåndsvarsel til deg i hvert individuelle tilfelle.

7.3 Dersom du skylder oss et beløp som overstiger beløpet på Reserven, skal du umiddelbart, men ikke senere enn tre (3) Virkedager etter kravet vårt, betale oss det respektive beløpet. Du gir oss herved uttrykkelig fullmakt til å debitere eventuelle beløp som du skylder oss, inkludert eventuelle kostnader og utgifter som er påløpt i forbindelse med innhentingen av disse beløpene, fra din bankkonto som brukes til å motta Utbetalinger og/eller ditt kredittkort eller bankkontoen som ble brukt til å kjøpe noen av våre Terminaler, eller til å motregne slike beløp mot eventuelle Utbetalinger som vi skylder deg. Din unnlatelse av å betale oss, i helhet, de beløpene som du skylder oss når vi forespør det, vil være et alvorlig brudd på disse Vilkårene, og du vil bære alle kostnader tilknyttet innhentingen av slike beløp, inkludert, uten begrensning, advokatgebyrer og -utgifter, avgifter til inkassobyråer, og eventuelle aktuelle renter.

8 Tilbakeføringer

8.1 Beløpet på en Transaksjon som kan tilbakeføres til din Konto dersom Transaksjonen bestrides, reverseres av en eller annen grunn av det relevante Kortnettverket , vår behandler, Kortholderen eller noen av våre angitte finansielle institusjoner, dersom den ikke var autorisert eller vi har noen grunn til å tro at Transaksjonen ikke var autorisert, eller om den angivelig er ulovlig, mistenkelig eller i strid med disse Vilkårene, ("Tilbakeføring").

8.2 Du skal hjelpe oss når vi forespør det, for egen kostnad, med å undersøke Transaksjonene dine som har blitt behandlet gjennom Tjenestene, og du anerkjenner at din unnlatelse av å hjelpe oss i tide, inkludert å legge frem nødvendig dokumentasjon ikke senere enn ti (10) Virkedager etter vår forespørsel, kan resultere i en irreversibel Tilbakeføring. Vi forbeholder oss retten til å belaste et gebyr for å undersøke og/eller mekle eventuelle Tilbakeføringer; eventuelle Gebyrer vil bli opplyst om fra tid til annen på nettstedet vårt.

8.3 Dersom en Tilbakeførings-tvist ikke har blitt løst i din favør enten av utstederbanken eller Kortnettverket, eller dersom du velger å ikke bestride en Tilbakeføring, forbeholder vi oss retten til å innhente det opprinnelige Transaksjonsbeløpet fra deg, pluss Gebyrene, og til å kreditere det opprinnelige Transaksjonsbeløpet tilbake til Kortholderen.

8.4 Dersom vi finner at du pådrar deg en usedvanlig mengde Tilbakeføringer har vi rett til å utsette Utbetalinger fra Kontoen tilbake til din bankkonto, til å beholde en Reserve på et beløp som med rimelighet fastsettes av oss for å dekke forventede Tilbakeføringer og tilknyttede gebyrer, eller til å suspendere Tjenestene og stenge Kontoen din.

9 Refusjon og returer

9.1 I henhold til disse Vilkårene, og ved å akseptere Transaksjoner med Tjenestene, skal du behandle returer og gi refusjoner via Kontoen til i samsvar med disse Vilkårene og med Nettverksreglene.

9.2 Nettverksreglene krever – blant andre krav – at du på kjøpstidspunktet tilbyr og gjør tilgjengelig rettferdige retningslinjer for retur og angrerett, og at du ikke gir ut kontantrefusjoner for Transaksjoner, med mindre det kreves per lov, og at du ikke skal ta imot kontanter eller noe annet av verdi for å utføre en refusjon av en Transaksjon.

9.3 Beløpet på refusjonen må inkludere alle og enhver påkrevd skatt for å kunne bli refundert, og må ikke overstige beløpet på den opprinnelige Transaksjonen.

9.4 I tilfelle bytte, delvis retur eller feilaktig Transaksjon eller Transaksjonsbeløp skal du alltid refundere totalbeløpet for den originale Transaksjonen først, og deretter starte en ny Transaksjon for eventuelle nye solgte varer og/eller tjenester eller beløp som faktisk skal belastes.

9.5 Refusjoner behandlet via Kontoen din er autorisert frem til tretti (30) dager fra dagen da du initierte Transaksjonen. Vi vil innhente det totale Transaksjonsbeløpet pluss Gebyrer fra deg, og kreditere det opprinnelige Transaksjonsbeløpet tilbake til Kortholder.

9.6 Dersom vi finner at du behandler en usedvanlig mengde refusjoner, kan vi deaktivere refusjonsalternativet ditt.

10 Skatt

10.1 Du er ansvarlig for å fastsette, innhente, holde tilbake, rapportere og remittere alle og enhver skatt/avgift som pålegges, pådras, eller kreves innhentet, betalt eller av en eller annen grunn tilbakeholdt i forbindelse med bruken av våre Tjenester, til de aktuelle skattemyndighetene. Dersom det kreves av oss per lov eller av en statlig myndighet, er vi autorisert, men ikke forpliktet, til å rapportere dine Kontodetaljer og Transaksjonshistorikk til de relevante myndighetene.

DEL TRE – SumUp forhåndsbetalt kort

11 Generelt

11.1 SumUp kan etter egen skjønn utstede et forhåndsbetalt kort ("Kort") og en lommebok ("Lommebok") til deg, som er tilknyttet SumUp-forhandlerkontoen din. Tilgjengeligheten av denne tjenesten er underlagt aktiveringsprotokoller, identitetsverifisering og tilgjengeligheten av midler, og er ikke universelt tilgjengelig for alle kunder av SumUp.

11.2 Transaksjonsgebyrer kan påløpe for bruk av denne tjenesten. Gebyrplanen er tilgjengelig her.

11.3 SumUps forhåndsbetalte kort utstedes av SumUp Limited, i henhold til lisensen selskapet har hos Mastercard International Incorporated.

11.4 Bruk av dette Kortet krever en SumUp-forhandlerkonto og som sådan gjelder alle Vilkårene oppført i DEL EN, TO og FIRE (i tillegg til denne DEL TRE) også for denne tjenesten.

11.5 SumUps forhåndsbetalte kort er tiltenkt bedrifter, og kan kun benyttes til å utføre betalinger for en bedrift som er registrert hos SumUp. SumUps forhåndsbetalte kort skal ikke brukes til personlig bruk.

12 Tjenesten

12.1 Enhver SumUp-forhandleronto som har et tilknyttet Kort, har mulighet til å motta oppgjør av kortbehandlingsmidler til bankkontoen eller kortet sitt. Du kan velge den passende oppgjørsmetoden ved å gå til kontoen din via SumUps nettportal.

12.2 Når du velger å motta midler på Kortet ditt, lagres midlene i den Elektroniske lommeboken som opprettholdes av SumUp på dine vegne for dette formålet.

13 Fylle på midler på Lommeboken og uttak av midler

13.1 Du kan fylle på Lommeboken din ved å velge å motta inntektene fra din kortbehandling som forhandler direkte i Lommeboken din.

13.2 I tillegg til at du kan fylle opp Lommeboken din gjennom din behandlingsaktivitet som forhandler, kan SumUp også tilby deg muligheten til å fylle opp Lommeboken din ved å laste opp midler til den direkte via en kreditt- eller debetkortbetaling eller via en bankoverføring.

13.3 Overføringer til Lommeboken din kan ikke reverseres eller kanselleres. Men du kan til enhver tid be om oppgjør til bankkontoen din.

13.4 SumUps forhåndsbetalte kort kan brukes til å kjøpe varer og tjenester hos alle forhandlere som har symbolet for aksept av MasterCard eller til å ta ut kontanter på alle kontantpunkter med MasterCard-logoen.

13.5 Der kjøpt utføres med et av SumUps forhåndsbetalte kort, vil vi behandle transaksjonsinstruksjonene dine når vi mottar transaksjonsmeldingen fra forhandleren. Vi mottar alle dine andre transaksjonsinstruksjoner når du ber oss om å fullføre den relevante transaksjonen.

14 Uttak av ubrukte midler fra Lommeboken

14.1 Du kan velge å utbetale saldoen som holdes i Lommeboken din til bankkontoen din når som helst. Denne utbetalingen er underlagt sikkerhets- og antisvindelkontroller, og du kan bli bedt om å bekrefte identiteten din på forhånd.

14.2 Ingen gebyrer påløper uttak som forklart i klausul 14.1.

14.3 Overtrekk er ikke tilgjengelig i din SumUp-forhandlerkontoen din.

15 Dine forpliktelser

15.1 Du må angi en PIN-kode når du registrerer og aktiverer Kortet ditt.

15.2 Du bør ikke skrive ned eller oppbevare PIN-koden din sammen med Kortet.

15.3 Del aldri PIN-koden din med noen andre. I henhold til klausul 15.4 er du ansvarlig for alle autoriserte transaksjoner som initieres, og alle gebyrer som påløper ved bruk av ditt Kort. Dersom du gir en annen person tilgang til ditt Kort, Kortnummer, Kontonummer, PIN-kode, Virtuelle konto eller innloggingsinformasjon, vil vi behandle dette som om du har autorisert slik bruk og i henhold til klausul 15.4 vil du være ansvarlig for alle transaksjoner og gebyrer pådratt av disse personene.

15.4 Som betaler, der kortet går tapt eller blir stjålet, eller du ikke har klart å sikre sikkerhetsfunksjonene til kortet ditt i henhold til disse vilkårene, vil ditt maksimale ansvar være begrenset til 50 € eller tilsvarende lokal verdi, med mindre du har handlet uærlig eller med hensikt eller med grov uaktsomhet ikke har overholdt disse vilkårene, og du vil da være ansvarlig for det samlede tapet.

15.5 Noen korttransaksjoner kan kreve ytterligere sikkerhetsverifisering gjennom det relevante Mastercard 3D Secure-systemet før de fullføres. Dette kan kreve at du svarer på sikkerhetsspørsmål, at du verifiserer transaksjonen ved bruk av en bekreftelseskode mottatt på SMS eller e-post, eller at du verifiserer transaksjonen via en fingeravtrykkavlesning gjort med en kompatibel enhet.

15.6 Du er helt og holdent ansvarlig for bruken av hvert Kort, Kortnummer, Kontonummer, PIN-kode, Virtuell konto eller innloggingsopplysninger i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

15.7 Kontakt oss umiddelbart gjennom kundeservice på [email protected] eller via den nettbaserte chatten som er tilgjengelig på nettstedet vårt https://sumup.no/kontakt-oss/. Dersom du tror at Kortet, Kortnummeret, Kontonummeret, PIN-koden, den Virtuelle kontoen eller innloggingsopplysningene er tapt eller stjålet, eller dersom du tror at noen har overført eller vil overføre penger fra Kortet ditt / Kontoen din uten din tillatelse.

15.7.1 Dersom du mistenker at Kortet ditt er kompromittert kan du midlertidig blokkere det ved å logge deg inn på SumUp-dashbordet. I slike tilfeller bør du også kontakte oss, slik at sikkerhetsteamet vårt kan undersøke og beskytte kontoen din.

15.8 Sterk kundeautentisering. For å kunne behandle transaksjoner, krever SumUp ytterligere sikkerhetsfunksjoner og en ytterligere autentiseringsmetode kreves for å bekrefte identiteten din. Kombinasjonen av en smarttelefon tilknyttet kontoen din og en personlig funksjon, deriblant PIN-kode eller passord, fungerer som ytterligere autentiseringsmetode. Du må ha begge ovennevnte for å kunne behandle transaksjoner.

15.8.1 Du er forpliktet til å holde PIN-koden og passordet ditt hemmelig til enhver tid og å oppbevare smarttelefonen på en slik måte at den er sikret mot tilgang fra tredjeparter. Årsaken til dette er at personer som har tilgang til PIN-koden, passordet eller smarttelefonen din kan bruke tjenestene på en uautorisert måte.

15.8.2 Spesielt følgende må merkes for å beskytte PIN-koden, passordet og smarttelefonen din:

  1.  PIN-koden og passordet ditt må ikke lagres på en usikker måte elektronisk.

  2. Når du angir PIN-kode eller passord, må du forsikre deg om at andre personer ikke kan se opplysningene.

  3. PIN-koden eller passordet ditt skal ikke videresendes utenfor SumUp-lommebokens sikkerhetsprosedyre, dvs. at det ikke skal sendes på e-post.  

  4. PIN-koden eller passordet må ikke lagres på samme sted som smarttelefonen din.

15.9 Open Banking. Du kan gjøre det mulig for open-banking-leverandører og tredjepartsleverandører å få tilgang til kontoinformasjonen din eller å foreta betalinger på dine vegne i den grad de agerer i samsvar med dine instruksjoner og gjeldende forskriftsmessige krav. Disse leverandørene må ha lovfestet rett til å foreta betalinger, og må ofte autoriseres av en regulerende myndighet som finansmyndigheter. 

15.9.1 Hvis du vurderer å bruke en open-banking-leverandør eller tredjepartsleverandør, bør du be dem om informasjon om autoriseringsstatusen deres (hvis aktuelt) og også kontrollere dette selv. (Dette kan du gjøre ved å se de relevante regulerende myndighetenes nettregister over autoriserte virksomheter). Hvis du vil deaktivere open-banking-leverandørers og tredjepartsleverandørers tilgang til kontonformasjonen din eller til å utføre betalinger på dine vegne, bør du ta kontakt med oss eller dem direkte.

15.9.2 Alle betalingsforespørsler som vi mottar fra open-banking-leverandører og tredjepartsleverandører du har aktivert, skal skal behandles som om de ble sendt til oss av deg og er underlagt disse vilkårene. Hvis du forventer at open-banking-leverandører eller tredjepartsleverandører utfører en betaling på dine vegne og de ikke gjørt dette, har vi ikke ansvar for at betalingen ikke fullføres. 

16 Varighet, suspendering og oppsigelse av Lommebok- og Korttjenesten

16.1 I samsvar med gjeldende lover og bestemmelser om anti-hvitvasking og anti-terroristfinansiering, er vi pålagt å innhente, verifisere og registrere informasjon for alle kundene våre. Frem til denne prosessen er fullført kan tilgangen til tjenesten bli delvis eller fullstendig begrenset.

16.1.1 Dersom identiteten din er delvis verifisert vil full bruk av Kortkontoen være begrenset, men du vil kunne bruke Kortet til kjøpstransaksjoner i butikk. Begrensninger inkluderer: ingen uttak i minibank, internasjonale transaksjoner, overføringer mellom kontoer, og ytterligere påfyll. Bruk av Kortkontoen er også underlagt begrensninger for svindelforebygging, til enhver tid, med eller uten varsel.

16.2 Vi forbeholder oss retten til å blokkere, suspendere eller kansellere Kortet ditt eller Lommeboken din dersom, som et resultat av våre retningslinjer og prosedyrer, vi oppdager det vi med rimelighet mener er uredelig, mistenkelig eller kriminell aktivitet, eller aktivitet som er i strid med disse Vilkårene. Der vi blokkerer, suspenderer eller avslutter Kortet eller Lommeboken din, og med mindre det foreligger objektivt begrunnede årsaker eller det er ulovlig å gjøre dette, vil vi informere deg om blokkeringen, suspensjonen eller avslutningen av Kortet eller Lommeboken din før Kortet eller Lommeboken blokkeres, suspenderes eller avsluttes der det er mulig før, eller senest etter at Kortet eller Lommeboken din er blokkert, suspendert eller avsluttet.

16.3 Vi kan midlertidig suspendere Kortet ditt eller Lommeboken din dersom vi oppdager uvanlig eller mistenkelig kontoaktivitet. Dersom vi anvender denne rettigheten, vil vi ikke pådra oss noe ansvar overfor deg på grunn av eventuell resulterende utilgjengelighet til midlene på ditt Kort og/eller i din Virtuelle konto, eller din manglende evne til å bruke Kortet.

16.4 Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi begrense beløpet på, eller antallet av, transaksjoner som du kan utføre med Kortet ditt. Du kan ikke bruke Kortet ditt til ulovlig internettgambling eller andre ulovlige transaksjoner. Vi kan øke, redusere, avbryte eller suspendere alle begrensningene, eller legge til nye, når som helst.

DEL FIRE – Ytterligere juridiske vilkår

17 Vårt ansvar

17.1 I det maksimale omfang som loven tillater, er vi ikke ansvarlige for direkte eller indirekte tap og skader eller manglende oppfyllelse i henhold til disse Vilkårene, som oppstår fra vår overholdelse av juridiske og forskriftsmessige krav og av Nettverksreglene, eventuelle force majeure-hendelser, eller ditt brudd på disse Vilkårene, eller eventuelle gjeldende juridiske og forskriftsmessige krav.

17.2 Vi er ikke ansvarlige for indirekte tap eller følgetap, inkludert tap av fortjeneste eller tap av omdømme.

17.3 Ingenting i disse Vilkårene ekskluderer ansvaret vårt for eventuelle lovpålagte ansvar som ikke kan ekskluderes eller endres gjennom avtale mellom partene.

17.4 SumUp garanterer ikke og har ikke ansvar for handlinger eller utelatelser fra noen tredjepart som er involvert i Tjenestene, eller for tredjeparter som annonserer på vår nettside.

17.5 Vi er ikke ansvarlige for noen forstyrrelse eller svekkelse i Tjenestene, eller for forstyrrelser eller svekkelser i mellomleddstjenester i henhold til disse Vilkårene.

17.6 I alle tilfeller er vi ikke ansvarlige for eventuelle krav, rettergang, skader eller tap på beløp som overskrider beløpet på Gebyrene som er innhentet av oss for leveransen av Tjenestene til deg i løpet av de siste tre (3) månedene før forekomsten av hendelsen som det eventuelle kravet er basert på.

17.7 Vi kan ikke gjøres ansvarlige for eventuelle feil/mangler på tredjeparts maskinvare og andre produkter som vi selger eller inkluderer sammen med Tjenestene. Produsenten, som ene og alene er ansvarlig for service og support, skal spesifisere garanti og andre vilkår for slik maskinvare og slike produkter.

18 Erstatning

Du skal beskytte, forsvare og holde våre ansatte, ledere, agenter, medlemmer og representanter og våre behandlere fri for skade fra og mot alle og en/et hver/hvert krav, kostnad (inkludert uten begrensning rimelige advokatutgifter), tap og skadeerstatning som oppstår fra eventuelle krav, rettslige skritt, bokettersyn, etterforskninger eller andre saker som oppstår som følge av (i) ditt brudd på lover, regler eller bestemmelser i enhver gjeldende jurisdiksjon, eller på noen av bestemmelsene i disse Vilkårene, på Nettverksreglene eller på noen andre ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for din Konto; eller (ii) din feilaktige eller upassende bruk av Tjenestene; eller (iii) noen Transaksjon innsendt av deg via Tjenestene; eller (iv) ditt brudd på noen tredjeparts rettighet, inkludert uten begrensning retten til personvern, publisitetsrettigheter, eller immaterielle rettigheter; eller (v) noen annen parts tilgang og/eller bruk av Tjenestene med ditt unike brukernavn, passord eller annen egnet sikkerhetskode.

19 Konfidensialitet og personvern

19.1 Du og vi skal behandle konfidensiell informasjon som du mottar fra oss eller som vi mottar fra deg eller fra Kortholderen i forbindelse med denne avtalen som konfidensielle, og spesielt ikke tillate at tredjeparter får tilgang til slik konfidensiell informasjon. Spesielt regnes eventuelle drifts- og/eller forretningshemmeligheter tilhørende enten deg eller oss, i tillegg til all ikke-anonym informasjon om Kortholderen, som konfidensiell informasjon. Du og vi er forpliktet til å overholde gjeldende databeskyttelsesforskrifter og til å ta tilstrekkelige forholdsregler mot uautorisert bruk av kort og Kortholderes data. Slike data kan kun lagres dersom, og i så lang tid som, det er absolutt nødvendig.

19.2 Dersom Kortholderes personlige data overføres tilbake fra oss til deg, kan du kun bruke slike data i den grad det kreves for å kontrollere grenser, for å iverksette tiltak for anti-svindel, eller for å unngå misligholdelse, og ikke til andre formål slik som profilering (f.eks. evaluering av kjøpsatferd) eller til salg- og markedsføringsaktiviteter, med mindre Kortholder uttrykkelig samtykker til slik annen bruk. Du kan ikke avsløre eller distribuere slik informasjon til en tredjepart, eller bruke informasjonen til markedsføringsformål med mindre du mottar uttrykkelig samtykke fra Kortholderen. Du må overholde all relevant lovgivning om databeskyttelse.

19.3 Mer detaljert informasjon om hvordan vi innhenter, bruker og beskytter dine data finner du i våre Retningslinjer for personvern på nettstedet vårt.

20 Tredjepartsrelasjoner

20.1 Vi er ikke part i rettsforholdet mellom deg og Kortholderen og vi påtar oss overhodet intet ansvar relatert til det underliggende formålet for Transaksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, kvaliteten og arten av varene og tjenestene du tilbyr for salg, salgsprisen, rabatter, garantibetingelser, etc. Du skal alltid presentere deg selv som en enhet separat fra SumUp.

21 Varighet, suspendering, oppsigelse

21.1 Disse vilkårene forblir i kraft i henhold til klausul 21.3 frem til disse vilkårene avsluttes av deg eller oss som beskrevet i klausul 21.2.

21.2 Du kan si opp og stenge Kontoen din gratis når som helst. Vi kan, når som helst, suspendere eller avslutte og stenge Kontoen din av hvilken som helst eller ingen årsak, ved å gi deg minst 2 måneders forvarsel. Vi kan også suspendere eller avslutte og stenge Kontoen din uten forhåndsvarsel dersom: (i) du bryter noen av disse Vilkårene eller noen annen betingelse som gjelder spesifikke Tjenester som dekkes av separate vilkår og betingelser, inkludert, uten begrensning, Nettverksreglene; eller (ii) du bryter, eller vi har grunn til å tro at du bryter lov eller forskrift som gjelder for bruken av våre Tjenester; eller (iii) vi har grunn til å tro at du på noe som helst vis er involvert i uredelig aktivitet, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller annen kriminell aktivitet; eller (iv) du utgjør en uakseptabel kreditt- eller svindelrisiko for oss; eller (v) dersom vi mener at Kontoen din har blitt kompromittert, eller av andre sikkerhetsårsaker.

21.3 Dersom Kontoen din avsluttes eller stenges av en eller annen grunn, skal du: (i) fortsette å være bundet av disse Vilkårene, (ii) umiddelbart slutte å benytte deg av Tjenestene, (iii) anerkjenne at lisensen for tilgang til og bruk av Tjenestene levert til deg i henhold til disse Vilkårene vil avsluttes, (iv) akseptere at vi forbeholder oss retten, men ikke har noen forpliktelse til, å slette alle dine Kontodata som er lagret på våre servere, og (v) ikke gjøre oss ansvarlige overfor deg eller noen annen tredjepart for avslutningen av tilgangen til Tjenestene eller for slettingen av dine Kontodata.

21.4 Etter effektiv avslutning av Kontoen din skal du umiddelbart betale oss alle utestående beløp som du skylder i henhold til disse Vilkårene proporsjonelt frem til avslutningen av disse Vilkårene, og vi skal på samme måte betale deg alle beløp som vi skylder deg i henhold til disse Vilkårene. Uavhengig av den ovennevnte bestemmelsen, har vi rett til å holde tilbake Reserven frem til Kontoen er endelig oppgjort, inkludert eventuelle potensielle Tilbakeføringer, men uansett ikke ut over tretten (13) måneder etter effektiv avslutning.

22 Kommunikasjon

22.1 Skriftlig kommunikasjon og varsler fra oss til deg vil sendes via e-post til din spesifiserte e-postadresse eller publiseres på nettstedet vårt. Slik kommunikasjon og varsler anses som mottatt av deg innen tjuefire (24) timer etter tidspunktet da den ble publisert på nettstedet, eller innen tjuefire (24) timer etter at de ble sendt til deg på e-post, med mindre vi mottar varsel om at e-posten ikke ble levert.

22.2 For dette formål skal du til enhver tid opprettholde minst én gyldig e-postadresse i Kontoen din. Vi bærer ikke noe ansvar dersom den eneste e-postadressen som er spesifisert av deg ikke er gyldig, eller dersom du har endret e-postadressen din men ikke varslet oss om en slik endring.  Vi varsler deg på e-postadressen du har oppgitt til oss, som forklart i denne klausul 22.2 i tilfelle mistenkt eller faktisk svindel eller sikkerhetstrusler tilknyttet kontoen du har hos oss.

22.3 Det kreves at du sjekker etter innkommende meldinger regelmessig og ofte. E-poster kan inneholde koblinger til videre kommunikasjon på vår nettside. Der lovgivningen krever at vi leverer informasjon til deg på et varig medium, vil vi enten sende deg en e-post eller sende deg et varsel som henviser deg til informasjon på nettsiden vår på en måte som gjør at du kan beholde informasjonen i utskriftsformat. Du er påkrevd å beholde kopier av all kommunikasjon som vi sender deg eller gjør tilgjengelig for deg.

22.4 I tillegg til å kommunisere via e-post, forbeholder vi oss retten til å kontakte deg per brev eller telefon, når det er aktuelt. Enhver kommunikasjon eller varsel sendt med post vil være ansett som mottatt tre (3) Virkedager etter datoen for utsendelse med irsk post, eller innen fem (5) Virkedager etter datoen for utsendelse for internasjonal post.

22.5 Vi vil angi ditt foretrukne språk basert på landet du velger under registreringsprosessen og vi vil sende deg standard kommunikasjon på ditt valgte språk. For kommunikasjon som ikke er standard, forbeholder vi oss retten til å kommunisere med deg på engelsk. Dokumenter og kommunikasjon på andre språk er kun til hjelp for deg, og vil ikke utgjøre noen forpliktelse for oss om å gjennomføre videre kommunikasjon på det språket.

22.6 Du kan når som helst be om å få en kopi av disse vilkårene ved å ta kontakt med kundeservice på [email protected] eller via den nettbaserte chatten som er tilgjengelig på nettstedet vårt – https://sumup.no/kontakt-oss/.

23 Immaterielle rettigheter

23.1 Immaterielle rettigheter ("I-rettigheter") betyr alle og enhver rettighet direkte eller indirekte relatert til Tjenestene, Terminalene, nettsiden, internettdomenenavnene, alt innholdet, teknologien relatert til Tjenestene, og alle logoene, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrettigheter, moralske rettigheter, databaserettigheter, varemerker, navnerettigheter, bruksmodeller og designrettigheter, patenter og alle andre eksklusive og ikke-eksklusive rettigheter verden over, som nå kan eksistere eller som kan komme til å eksistere, som innvilges eller overføres i fremtiden.

23.2 Vi (eller våre lisensgivere) er den eksklusive eieren av alle I-rettigheter knyttet til Tjenestene, og ingenting i disse Vilkårene skal tolkes som en overføring eller bevilling av I-rettighetene til deg. Du kan ikke kopiere, imitere eller bruke I-rettighetene uten vårt forutgående skriftlige samtykke.

23.3 Vi tildeler deg en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig, ikke-overførbar lisens (uten rett til å viderelisensiere) til elektronisk tilgang til, og bruk av, Tjenestene for det formål å kunne akseptere Transaksjoner. 23.4 Uten vår skriftlige godkjennelse på forhånd, skal du ikke (i) overføre noen rettigheter som er tildelt deg i henhold til disse Vilkårene til noen tredjepart; (ii) gi noen tredjepart muligheten til å bruke Tjenestene (til utleie, leasing eller annet); (iii) hente ut eller overvåke noe innhold, materiell eller informasjon på noe SumUp-system manuelt eller på automatisert vis slik som med roboter, spidere, scrapers, etc.; (iv) kopiere, reprodusere, endre, modifisere, lage avledede verk av, vise frem offentlig, re-publisere, laste opp, poste, overføre, videreselge eller distribuere, på noen som helst måte, innholdet, materiellet eller informasjonen til SumUp; (v) overtre restriksjonene i eventuelle robot exclusion-headere på Tjenesten, omgå, forbigå eller unnvike noen av de tekniske begrensningene i Tjenesten, bruke noe verktøy for å aktivere funksjoner eller funksjonalitet som ellers er deaktivert i Tjenesten, eller dekompilere, ta fra hverandre, eller på annet vis foreta omvendt utvikling av Tjenesten, unntatt i den utstrekning slik restriksjon er uttrykkelig forbudt ved lov; eller (vi) bruke Tjenestene til andre formål enn det som er tillatt i henhold til disse Vilkårene.

23.5 Du kan generere og sende inn innhold til oss som en del av bruken av Tjenestene ("Brukerinnhold"). Du beholder alle rettigheter i Brukerinnholdet ditt, underlagt rettighetene som du tildeler oss ved å godta disse Vilkårene. For alt Brukerinnhold som du sender inn, anerkjenner du at du er innholdseieren eller at du har tillatelse fra opphavsrettseieren til å laste opp innholdet, og at du tildeler oss en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fullt ut betalt, overførbar, og viderelisensierbar rett til å bruke og reprodusere det innholdet i enhver salgsfremmende aktivitet og offentlig fremvisning relatert til Tjenestene eller SumUp. Du kan slette Brukerinnhold som er sendt inn av deg ved å avslutte Kontoen din. Du skal ikke sende inn Brukerinnhold til Tjenestene som: (i) er falskt, villedende, ulovlig, obskønt, usømmelig, pornografisk, ærekrenkende, injurierende, truende, trakasserende, hatefullt, uforskammet eller provoserende; (ii) oppmuntrer til adferd som ville anses som straffbar eller som medfører erstatningsansvar; (iii) bryter med noen plikt overfor eller rettighetene til personer eller enheter, inkludert rettigheter til publisitet eller personvern; (iv) inneholder korrumperte data eller andre skadelige, nedbrytende eller ødeleggende filer; (v) reklamerer for produkter eller tjenester som er konkurrerende med SumUps eller deres partneres produkter og tjenester; eller (vi) basert på vår egen vurdering, forhindrer noen person eller enhet i å bruke eller nyte godt av Tjenestene, eller som kan eksponere oss for noen form for skade eller belastning. Selv om vi ikke har noen forpliktelse til å sile, redigere eller overvåke noe Brukerinnhold, forbeholder vi oss retten til å kunne redigere eller slette Brukerinnhold, når som helst, uten å varsle deg. Du anerkjenner at du ved å bruke Tjenestene kan bli utsatt for støtende, upassende eller forkastelig Brukerinnhold. Vi påtar oss ikke noe ansvar eller noen byrde for eventuelle tap eller skader på noe av ditt Brukerinnhold.

24 Endringer

24.1 Vi har rett til å endre disse Vilkårene når som helst, og til å endre, slette, avvikle eller innføre betingelser på alle aspekter av Tjenestene.

24.2 Vi vil varsle deg om eventuelle foreslåtte endringer av disse Vilkårene ved å sende en e-post til den primære e-postadressen din, som er registrert i din Konto, eller ved å varsle deg fra inne i Appen.

24.3 Den foreslåtte endringen vil tre i kraft to (2) måneder etter datoen for varselet om endringen, med mindre du har gitt oss varsel om at du protesterer mot de foreslåtte endringene før endringene trer i kraft. Endringer som gjør disse Vilkårene gunstigere for seg vil tre i kraft umiddelbart dersom det oppgis i varselet om endringen. Hvis du har varslet oss om at du protesterer mot de foreslåtte endringene før endringene trer i kraft, kan du avslutte disse vilkårene gratis og slik at det trer i kraft før datoen der endringene skulle ha gjeldt dersom du ikke hadde protestert mot de foreslåtte endringene.

24.4 Den nyeste versjonen av Vilkårene er tilgjengelig på nettstedet vårt.

25 Atskilt ugyldighet

25.1 Dersom det besluttes av en domstol med skikket jurisdiksjon at noen del av disse Vilkårene er ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare, så skal en slik del utskilles fra resten av Vilkårene. Resten av Vilkårene vil fortsette å være gyldige og håndhevbare i den grad det er tillatt ved lov.

26 Tildeling

26.1 Vi har rett til å fritt tildele våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Vilkårene til en hvilken som helst tredjepart, og ditt samtykke til slik tildeling anses som gitt i kraft av disse Vilkårene.

26.2 Du kan ikke tildele noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse Vilkårene til tredjeparter uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning.

27 Feil og uautoriserte betalinger

27.1 Der du tror at vi ikke har utført eller feilaktig har utført en betalingstransaksjon eller har behandlet en uautorisert transaksjon, må du varsle oss umiddelbart og aldri senere enn tretten (13) måneder fra datoen der betalingstransaksjonen fant sted.

27.1 Hvis vi ikke har utført eller feilaktig har utført en betalingstransaksjon, skal vi treffe umiddelbare tiltak for å undersøke, og vi vil uten urimelig forsinkelse rette feilen.

27.3 Ved uautoriserte betalinger vil vi umiddelbart og aldri senere enn slutten av virkedagen etter datoen for varselet om uautorisert transaksjon, refundere det betalte beløpet samt alle gebyrer som ble trukket fra dette. Dette gjelder ikke der vi har rimelig grunn til å mistenke svindel tilknyttet en slik uautorisert betaling, og vi vil kommunisere slike grunner skriftlig til de relevante nasjonale myndighetene.

27.4 Vi har implementert skriftlige prosedyrer for effektiv håndtering av feil som påvirker kunder, og vi forplikter oss til å løse feil som gjøres av oss så raskt som mulig.

28  Klagebehandling

28.1 Eventuelle klager på Tjenestene skal i første omgang adresseres til oss ved å kontakte vår kundeservice på [email protected] eller via den nettbaserte chatten som er tilgjengelig på nettstedet vårt – https://sumup.no/kontakt-oss/.

28.2 Alle klager er underlagt vår klageprosedyre. Vi gir deg en kopi av klageprosedyren på forespørsel.

28.3 I de fleste tilfeller vil vi gi et fullstendig svar på klagen din på e-post innen femten virkedager etter datoen vi mottok klagen din. Under spesielle omstendigheter, der vi ikke svarer utdypende på klagen din, vil vi informere deg om dette med årsaker for forsinkelsen og tidsrommet der du vil motta et fullstendig svar, noe som alltid skal være innen trettifem dager fra datoen vi mottok klagen din. 

28.4 Hvis ikke ikke løser klagen din til din tilfredshet, kan du klage til Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 (telefon (01) 567 7000). Informasjon om tjenestene som tilbys av Financial Services and Pensions Ombudsman er tilgjengelig på www.fspo.ie. 29 Gjeldende lov og jurisdiksjon

29.1 Kontoen din drives i Irland og disse vilkårene styres og tolkes i samsvar med og henhold til irsk lov.

29.2 Enhver tvist som måtte oppstå på grunn av, eller i forbindelse med disse Vilkårene, inkludert, uten begrensning, alle tvister angående deres gyldige konklusjon, eksistens, nullitet, brudd, oppsigelse, eller ugyldighet skal i siste instans henvises til og løses av domstolene i Irland. Før henvisning av en tvist til domstolen, skal du og vi forsøke å løse tvisten gjennom vennskapelige forhandlinger.

30 Oppføringer

30.1 Vi oppbevarer informasjon om individuelle transaksjoner i seks år fra datoen der den bestemte transaksjonen ble utført. Vi oppbevarer alle andre oppføringer i seks år fra der vi har sluttet å levere produkter og tjenester til deg.