Vad är rätt pris för dina produkter?

Hur du prissätter dina varor eller tjänster påverkar nästan varje aspekt av din verksamhet. Priset avgör vilka dina slutkunder är, hur du anskaffar dina produkter och storleken på dina vinstmarginaler.

Det kan kännas överväldigande, men kom ihåg att du kan alltid ändra utgångspriset vid ett senare tillfälle. Priserna beror även på vilken typ av produkter eller tjänster du säljer.

Du kan hitta ett bra utgångspris genom att ta hänsyn till tre saker. Tänk på följande:

  • Variabla produktkostnader: Om du beställer produkter att sälja omfattar detta endast kostnaden för de sålda varorna. Men om du tillverkar dina produkter, inkluderar detta kostnaden för material, kostnaden för tiden för att tillverka varje enhet och kostnaden för att hitta förpackningen.

  • Fasta kostnader: De förblir desamma oavsett hur många produkter du säljer, och inkluderar räkningar och kostnader för webbhotell.

  • Önskad vinstmarginal: Den beror på din marknad, eftersom olika kunder är villiga att betala olika belopp för sina produkter.

Prissättning

När du vet alla dessa saker kan du räkna ut priset med hjälp av formeln: anskaffningspris + vinstmarginal = försäljningspris. Ett annat sätt är att dela alla dina kostnader med 1 och dra ifrån vinstmarginalen. Till exempel: för en vinstmarginal på 20 % ska du dividera allt med 0,8 för att få fram målpriset.

Den här prissättningsstrategin bygger på att täcka dina kostnader. Ett annat alternativ är värdebaserad prissättning, där priset utgår från det värde dina kunder tilldelar din produkt. För att använda dig av värdebaserad prissättning borde du titta på dina konkurrenter. Ta reda på följande:

  • Jämför era produkter: Vilka är skillnaderna vad beträffar egenskaper och kvalitet? Erbjuder du mer än konkurrenterna?

  • Vem erbjuder mer service: Oavsett om det är kundservice, returer eller något liknande.

  • Varumärkeskännedom: Hur påverkar den och andra immateriella faktorer kundernas köpbeslut?

Värdebaserad prissättning är mer abstrakt än kostnadsbaserad prissättning eftersom det inte finns en konkret siffra du kan använda. Det kan vara svårare att träffa rätt på grund av detta, men kan ge högre vinst om du kan övertyga kunderna att värdesätta ditt varumärke.

Och kom ihåg att du kan alltid finjustera prissättningen ifall saker och ting inte fungerar. Marknaden förändras hela tiden i takt med att nya konkurrenter och trender dyker upp, så flexibilitet är mycket viktigt.

Gå till min butik

SumUp Team