Hlavné informácie o transakčných poplatkoch

Transakčný poplatok je poplatok, ktorý sa platí v rámci každej platobnej transakcie (napr. platba kreditnou kartou) medzi poskytovateľom platobnej služby platiteľa a poskytovateľom platobnej služby prijímateľa platby.

V Európe sú priemerné transakčné poplatky medzi 0,2 % a 0,3 % sumy transakcie. Sú stanovené kartovými schémami a nie sú predmetom dojednávania. Takisto sú pravidelne upravované. 

Najrýchlejším a najspoľahlivejším spôsobom, ako zistiť súčasné sadzby, je navštíviť webovú stránku príslušnej kartovej schémy. Podrobnejšie a aktuálne informácie nájdete na webových stránkach Visa a Mastercard.

Čo má vplyv na sadzbu transakčného poplatku? 

Existuje viac faktorov, ktoré ovplyvňujú sadzbu transakčného poplatku, okrem iného vrátane:

  • Rôzne kartové schémy účtujú rôzne transakčné poplatky

  • Transakcie s fyzickým použitím karty (card-present transactions – CP) majú nižšie poplatky ako transakcie bez fyzického použitia karty (card-not-present – CNP), pretože riziko je pri CP je nižšie.

  • Kreditné a debetné karty majú rozdielne transakčné poplatky

  • Transakčné poplatky pre firemné karty sú vyššie ako pre karty vydané spotrebiteľom

Upozorňujeme, že SumUp vždy účtuje transakčný poplatok stanovený spoločnosťami Visa a Mastercard, ako prechádza na svojho nadobúdateľa.

Skladbu poplatkov SumUp vrátane transakčných poplatkov za každú vašu transakciu môžete nájsť v správach k platbám, ktoré od nás dostávate e-mailom, alebo pod „Všetky správy” v paneli SumUp.