Najważniejsze informacje o opłatach interchange

Opłata interchange to opłata wnoszona w ramach każdej transakcji płatniczej (np. płatności przy użyciu karty kredytowej) między usługodawcą płatnika a usługodawcą odbiorcy płatności. 

W Europie opłaty interchange wynoszą od 0,2% do 0,3% kwoty transakcji. Zależą one od rodzajów kart i nie podlegają negocjacjom. Są także regularnie korygowane. 

Najpewniejsze informacje o aktualnych stawkach można sprawdzić najszybciej w witrynie internetowej odpowiedniego rodzaju kart. Więcej szczegółowych i aktualnych informacji można znaleźć w witrynach internetowych Visa i Mastercard.

Co wpływa na stawkę opłaty interchange? 

Na wysokość opłat interchange wpływa wiele czynników, w tym między innymi:

  • Różne stawki opłat interchange związane z różnymi rodzajami kart

  • Niższy poziom opłat interchange za transakcje z obecnością karty niż za transakcje bez obecności karty, ponieważ w tym pierwszym przypadku ryzyko oszustwa jest niższe

  • Różne stawki opłat interchange związane z kartami kredytowymi i debetowymi

  • Wyższe opłaty interchange dotyczące kart firmowych niż konsumenckich

SumUp zawsze pobiera opłatę interchange ustaloną przez Visa i Mastercard, wskazaną przez instytucję rozliczeniową.

Zestawienie opłat SumUp, w tym opłat interchange wnoszonych za każdą transakcję użytkownika, można znaleźć w zestawieniach wypłat środków otrzymywanych od nas pocztą e-mail lub w sekcji „Wszystkie raporty” w Panelu Użytkownika SumUp.