Ključne informacije o medbančnih provizijah

Medbančna provizija je provizija, plačana kot del vsake plačilne transakcije (npr. plačilo s kreditno kartico), ki poteka med ponudnikom plačilnih storitev plačnika in ponudnikom plačilnih storitev prejemnika. 

V Evropi medbančne provizije znašajo med 0,2 %–0,3 % zneska transakcije. Določijo jih kartične sheme in o njih se ni mogoče pogajati. Prav tako se redno prilagajajo. 

Najhitrejši in najzanesljivejši način za iskanje trenutnih stopenj je ta, da obiščete spletno mesto ustrezne kartične sheme. Podrobnejše in aktualnejše informacije lahko najdete na spletnih straneh Visa in Mastercard.

Kaj vpliva na stopnjo medbančne provizije? 

Na stopnjo medbančne provizije vplivajo številni dejavniki, kar med drugim vključuje naslednje:

  • Različne kartične sheme zaračunajo različne medbančne provizije.

  • Transakcije s prisotnostjo kartice imajo nižje medbančne provizije kot transakcije brez prisotnosti kartice, saj je tveganje za goljufijo nižje pri transakcijah s prisotnostjo kartice.

  • Kreditne in debetne kartice imajo različne medbančne provizije.

  • Komercialne kartice zaračunavajo višje medbančne provizije od tistih, ki so izdane potrošnikom.

Upoštevajte, da SumUp vedno zaračuna medbančno provizijo, ki jo določita Visa in Mastercard, saj jo nanj prenese pridobitelj.

Razčlenitev provizij SumUpa, vključno z medbančnimi provizijami, ki jih plačate za vsako posamezno transakcijo, lahko najdete v poročilih o izplačilu, ki jih prejmete od nas po e-pošti ali na zavihku "Vsa poročila" na nadzorni plošči SumUp.