Ključne informacije o međubankovnim naknadama

Međubankovna naknada je naknada koja se plaća kao dio svake transakcije plaćanja (npr. plaćanja kreditnom karticom) između pružatelja usluga plaćanja platitelja i pružatelja usluga plaćanja primatelja. 

Međubankovne naknade u Europi obično iznose između 0,2 % i 0,3 % iznosa transakcije. Naknade određuje kartična shema i one nisu podložne pregovorima. Naknade se redovito mijenjaju, odnosno prilagođavaju okolnostima. 

Najbrži i najpouzdaniji način pronalaska trenutačnih stopa je posjetiti mrežnu lokaciju odgovarajuće kartične sheme. Detaljnije ažurirane informacije nalaze se na mrežnim lokacijama Vise i Mastercarda.

Što utječe na stopu međubankovne naknade? 

Mnogo je čimbenika koji utječu na stopu međubankovne naknade, uključujući (ali ne i ograničeno na):

  • Različite kartične sheme koje nude različite stope ove naknade.

  • Naknade za transakcije s prisutnom fizičkom karticom (CP) manje su od naknada u transakcijama u kojima kartica nije prisutna (CNP), jer u CP transakcijama postoji manja šansa prijevare.

  • Kreditne i debitne kartice imaju različite stope međubankovnih naknada.

  • Komercijalne/poslovne kartice naplaćuju veće međubankovne naknade od potrošačkih/privatnih kartica.

Napominjemo da SumUp uvijek naplaćuje međubankovne naknade koju su postavili Visa i MasterCard i koju prenosi njihov stjecatelj.

Detaljni pregled stavki naknada SumUpa, uključujući međubankovne naknade plaćene za svaku vašu transakciju, nalazi se u izvješćima o isplatama koje od nas primate putem e-pošte, ili pod "Sva izvješća" na kontrolnoj ploči SumUpa.