Vigtige oplysninger om udvekslingsgebyrer

Et udvekslingsgebyr er et gebyr, der betales som en del af hver betalingstransaktion (f.eks. betaling med kreditkort) mellem betalerens tjenesteudbyder og betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder. 

I Europa ligger udvekslingsgebyrer i gennemsnit på 0,2 % - 0,3 % af transaktionsbeløbet. De er fastlagt af kortordningerne og kan ikke forhandles. De justeres også regelmæssigt. 

Den hurtigste og mest pålidelige måde at finde de aktuelle priser på er ved at gå til webstedet for den respektive kortordning. Mere detaljerede og opdaterede oplysninger kan findes på Visa- og Mastercard-webstederne.

Hvad påvirker satsen for udvekslingsgebyret? 

Der er mange faktorer, der kan påvirke satsen for udvekslingsgebyret, herunder (men ikke begrænset til):

  • Forskellige kortordninger, der opkræver forskellige udvekslingsgebyrer

  • Transaktioner med kort (CP) har lavere udvekslingsgebyrer end transaktioner uden kort (CNP), da risikoen for svindel er lavere for CP-transaktioner.

  • Kredit- og debetkort har forskellige udvekslingsgebyrer.

  • Kommercielle kort opkræver højere udvekslingsgebyrer, end kort, der udstedet til forbrugere.

Bemærk, at SumUp altid opkræver udvekslingsgebyreret angivet af Visa eller Mastercard og videresendt til indehaveren.

En detaljeret oversigt over SumUps gebyrer, herunder udvekslingsgebyrer betalt for hver af dine transaktioner, kan findes i udbetalingsrapporterne, som du modtager fra os via e-mail, eller under "Alle rapporter" i SumUp-dashboardet.