Βασικές πληροφορίες για τις διατραπεζικές προμήθειες

Μαι διατραπεζική προμήθεια είναι η πληρωμή ενός τέλους για κάθε συναλλαγή πληρωμής (π.χ. πληρωμή με πιστωτική κάρτα ) μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του αποδέκτη. 

Στην Ευρώπη, οι διατραπεζικές προμήθειες κυμαίνονται μεταξύ 0,2%-0,3% επί του ποσού συναλλαγής. Καθορίζονται από τα προγράμματα καρτών και είναι αδιαπραγμάτευτες. Επίσης, ανανεώνονται συχνά. 

Ο πιο γρήγορος και αξιόπιστος τρόπος να βρείτε τις τρέχουσες χρεώσεις είναι να μεταβείτε στον ιστότοπο του αντίστοιχου προγράμματος καρτών. Περισσότερες λεπτομερείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες διατίθενται σε Visa και Mastercard ιστοσελίδες.

Τι επηρεάζει το ποσοστό διατραπεζικών προμηθειών; 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό διατραπεζικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά):

  • Τα διάφορα προγράμματα καρτών χρεώνουν διαφορετικές διατραπεζικές προμήθειες

  • Οι συναλλαγές με παρουσία κάρτας (CP) έχουν χαμηλότερες διατραπεζικές προμήθειες απ' ότι οι συναλλαγές χωρίς παρουσία κάρτας (CNP), επειδή το ρίσκο απάτης είναι χαμηλότερο για τις συναλλαγές με παρουσία κάρτας

  • Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες έχουν διαφορετικές διατραπεζικές προμήθειες

  • Οι εταιρικές κάρτες χρεώνουν υψηλότερες διατραπεζικές προμήθειες από τις κάρτες που εκδίδονται για καταναλωτές

Λάβετε υπόψη ότι η SumUp πάντα χρεώνει τις διατραπεζικές προμήθειες που ορίζει η Visa και η Mastercard, όπως ισχύουν για τον κάτοχό τους.

Μια ανάλυση των τελών της SumUp, συμπεριλαμβανομένων των διατραπεζικών προμηθειών που καταβάλλονται για κάθε συναλλαγή σας, διατίθεται στις αναφορές εξοφλήσεων που λαμβάνετε από εμάς μέσω email ή στην ενότητα «Όλες οι αναφορές» στον online λογαραισμός σας SumUp.