Viktig information om utbytesavgifter

En utbytesavgift är en avgift som betalas som en del av varje betalningstransaktion (t.ex. betalning med kreditkort) mellan betalarens och mottagarens respektive betaltjänster. 

I Europa ligger utbytesavgifterna på i genomsnitt mellan 0,2 % och 0,3 % av transaktionsbeloppet. Avgifterna fastställs av betalningssystemen och är inte förhandlingsbara. De justeras dessutom regelbundet. 

Det snabbaste och mest tillförlitliga sättet att hitta aktuella avgifter är att besöka webbplatsen för respektive betalningssystem. Mer detaljerad och aktuell information finns på Visas och Mastercards webbplatser.

Vilka faktorer påverkar utbytesavgiften? 

Det finns många faktorer som kan påverka utbytesavgiften, bland annat (men inte begränsat till):

  • Att olika betalningssystem kan debitera olika utbytesavgifter

  • Att transaktioner med fysiskt närvarande kort (CP) kan ha lägre utbytesavgifter än transaktioner utan fysiskt närvarande kort (CNP), eftersom risken för bedrägerier är lägre för CP-transaktioner

  • Att kredit- och betalkort kan ha olika utbytesavgifter

  • Att kommersiella kort kan ha högre utbytesavgifter än kort som utfärdas till konsumenter

Observera att SumUp alltid debiterar den utbytesavgift som fastställs av Visa och Mastercard, och som förmedlas av förvärvaren.

En sammanfattning av SumUps avgifter, däribland de utbytesavgifter som debiteras för varje transaktion, finns i de utbetalningsrapporter som du får från oss per e-post eller under Alla rapporter i din Dashboard på SumUp.