Важна информация за обменните такси

Обменна такса се заплаща заедно с всяка платежна транзакция (напр. плащане с кредитна карта) между доставчика на платежни услуги на платеца и доставчика на платежни услуги на получателя. 

В Европа обменните такси средно са между 0,2%-0,3% от стойността на транзакцията. Определят се от схемите за картови плащания и не подлежат на обсъждане. Също така те често се коригират. 

Най-бързият и сигурен начин да откриете текущите тарифи е да посетите уебсайта на дадената схема за картови плащания. Повече информация може да бъде открита в уебсайтовете на Visa и Mastercard.

Какво влияе на стойността на обменните такси? 

Има много фактори, които влияят на тарифата на обменната такса, включително (но не само):

  • Различни схеми за картови плащания, които възлагат различни обменни такси.

  • Транзакциите с действителна карта (CP), които са с по-ниски обменни такси от тези, при които картата не присъства (CNP), защото рискът от злоупотреба е по-малък при транзакциите с действителна карта.

  • Разликата в обменните такси за кредитните и дебитните карти.

  • Търговските карти, които начисляват по-високи обменни такси от тези, направени за потребителите.

Имайте предвид, че SumUp винаги таксува обменните такси, определени от Visa и Mastercard, както е предадено от придобиващия.

Можете да откриете разписка за таксите на SumUp, включително обменните такси, платени за всяка една от транзакциите Ви, в докладите за изплащане, които получавате по имейл от нас или в раздела "всички доклади" в профила на sumup.me