Jak si poradit s cenotvorbou

Jestli existuje jeden faktor, který má sám o sobě dopad na takřka všechny aspekty vašeho podnikání, je to nastavení cen vašich položek nebo služeb. Nacenění rozhodne, na jaký trh se budete obracet, jak budete zajišťovat položky a jaké budete mít marže.

Vypadá to jako závratně velké rozhodnutí, ale nezapomínejte, že prvotní nastavení cen není nic neměnného. Cenotvorba také záleží na druhu položek nebo služeb, které prodáváte.

Abyste našli dobrou cenu, na které začít, vezměte v potaz tři věci. Jsou to:

  • Variabilní náklady na položku: Jestli položky na prodej objednáváte, je to prostě cena prodané položky. Ale jestli je sami vyrábíte, zahrnují tyto náklady cenu materiálu, cenu vašeho času stráveného na výrobě každé položky a cenu jejího zabalení.

  • Fixní náklady: Budou vždycky stejné, bez ohledu na to, kolik položek prodáte. Patří do nich věci jako energie a webhosting.

  • Požadovaná marže: Ta se bude lišit podle vaší cílové skupiny, protože různé druhy zákazníků jsou ochotné platit různé částky.

Rovnice pro výpočet ceny

Až budete všechno tohle vědět, vypočítejte si cenu podle následujícího vzorce: nákladová cena + marže = prodejní cena. Jiný způsob je vydělit náklady 1 mínus marže. Takže například s 20% marží všechno vydělíte 0,8 a vyjde vám výsledná cena.

Tato strategie cenotvorby je založená na pokrytí nákladů. Jinou možností jsou ceny založené na vnímané hodnotě, kdy vámi zvolená částka odráží, jakou hodnotu vaší položce připisují vaši zákazníci. Aby vám tvorba cen založených na vnímané hodnotě fungovala, musíte se podívat na ceny u konkurence. Zjistěte si:

  • Čím se vaše položky liší od jejich: Jak dopadne srovnání vlastností a kvality vašich položek a položek konkurence? Nabízíte víc?

  • Kdo nabízí lepší servis: Ať už je o zákaznickou podporu, vracení zboží nebo podobné věci.

  • Povědomí o značce: Jak tento a další nehmotné faktory ovlivňují nákupní rozhodnutí zákazníků?

Ceny založené na vnímané hodnotě jsou abstraktnější, protože nejde vypočítat nějakou konkrétní částku. Proto bývá těžší je trefit, ale na druhou stranu dokáží přinést větší zisky, když se vám podaří zákazníky přesvědčit, aby ve vaší značce viděli velkou hodnotu.

A nezapomeňte: když něco nejde, jak má, ceny můžete vždycky upravit. Trh se neustále proměňuje, jak se objevují nové trendy a přibývá konkurence, takže je důležité být flexibilní.

Přejít do mého obchodu

SumUp Team