Coöperatie - Wat is een coöperatie?

Een coöperatie, ook wel een coöperatieve vereniging genoemd, is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, waarin de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuursleden dus beperkt blijft.

Verstuur nu uw eerste factuur!

In principe is een coöperatie een soort vereniging die één of meerdere overeenkomsten aangaat voor haar leden. In tegenstelling tot een reguliere vereniging mag een coöperatie wel winst uitkeren aan haar leden.

Er zijn zowel kleine als grote coöperaties, waarvan Campina misschien wel het meest bekende voorbeeld is. Campina is een netwerk waarvan honderden boeren lid zijn en tegen betaling hun melk aan Campina afstaan.

Wat is een coöperatie precies?

Een coöperatie is een vorm van samenwerken die voor en door de leden beheerd wordt. De coöperatie werkt samen aan een gemeenschappelijk doel, bijvoorbeeld door voor schaalvoordelen te zorgen.

We kennen verschillende soorten coöperaties, waarvan de volgende vormen het meest voorkomen:

 • Consumentencoöperaties: De coöperatie koopt grootschalig spullen in voor de leden, waarna deze voor een goede prijs aan de leden worden doorverkocht.

 • Bedrijfscoöperaties: De leden van een dergelijke coöperatie oefenen hun vak uit, terwijl de coöperatie verantwoordelijk is voor de inkoop, verkoop en/of het leveren van bepaalde diensten.

 • Producten- of dienstencoöperaties: In deze vorm zijn de leden ook werknemers van de coöperatie.

 • Holdings in de vorm van een coöperatie.

De voordelen van een coöperatie

 • Beschermd privévermogen: Doordat een coöperatie rechtspersoonlijk heeft loopt het privévermogen van de leden geen risico, dit is in tegenstelling tot een vennootschap onder firma (vof) en een maatschap, waarbinnen de leden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming.

 • Flexibiliteit voor leden: Het is gemakkelijk om lid te worden van een coöperatie of om het lidmaatschap op te zeggen. Als u veel doorstroom van leden verwacht, dan is een coöperatie een geschikt alternatief voor een maatschap.

 • De coöperatie mag winst uitkeren: In tegenstelling tot een vereniging mag een coöperatie winst uitkeren aan haar leden.

 • Samen sterk: U werkt samen met mensen in hetzelfde vakgebied, op die manier kan een coöperatie een goed milieu bieden om elkaar te helpen en van elkaar te leren.

De nadelen van een coöperatie

 • Samenwerking: Natuurlijk is samenwerken veelal iets positiefs, maar dat u samenwerkt betekent ook dat u over bijna elke beslissing uitgebreid moet overleggen.

 • Delen van de winst: U moet binnen een coöperatie alle winst delen met de andere leden.

 • Het kost tijd om op te richten: Om een coöperatie op te richten moet u eerst door de notaris een akte laten opstellen, waarna u zich in kunt schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Hoe richt u een coöperatie op?

Als u een coöperatie op gaat richten moet door de notaris een oprichtingsakte op laten stellen, hierbij moet u verplicht statuten opstellen. De statuten zijn een soort grondregels die de basis vormen van de coöperatie, u verwerkt hierin belangrijke informatie zoals wat het doel van uw coöperatie is en hoe de eventuele opheffing van de coöperatie zou verlopen met oog op de aansprakelijkheid van de leden.

In de statuten wordt ook vastgelegd in welke mate de leden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schulden van de coöperatie als deze failliet gaat of opgeheven wordt. Kiest u voor beperkte aansprakelijkheid, dan komt er B.A. achter de naam van de coöperatie te staan, kiest u voor uitsluiting van aansprakelijkheid dan wordt dit U.A. en kiest u de gewone, wettelijke aansprakelijkheid aan te houden, dan komt er W.A. achter de naam te staan.

De laatste stap is dat u de coöperatie inschrijft bij de KvK, hierna kunt u aan de slag.