Table of contents

Apgūsti grāmatvedības pamatus, lai pārvaldītu sava veikala finanses

Grāmatvedībai mēdz būt slikta slava, jo tā saistās ar garlaicīgām un sarežģītām darbībām, taču tas neatbilst patiesībai. Tā būtībā ietver vienu vienkāršu darbību — visas uzņēmumā ienākošās un izejošās naudas dokumentēšanu.

Tā ir svarīga uzņēmuma vadīšanas daļa, un tās mērķis ir ne tikai uzrādīt peļņu un izdevumus nodokļu vajadzībām, bet arī uzraudzīt uzņēmuma finansiālo stāvokli. Finanšu uzskaite ir ļoti būtiska, lai uzturētu tiešsaistes veikala darbību un tev vienlaikus būtu informācija par to, kā iespējams samazināt izmaksas un palielināt peļņu.

Finanšu pārskati, par kuriem jāzina

Tālāk norādīti trīs finanšu dokumenti, kas nepieciešami praktiski visiem uzņēmumiem.

Bilance

Tajā tiek reģistrēti tavi aktīvi, saistības un pašu kapitāls. Aktīvi ir tavi krājumi, skaidrā nauda un debitoru parādi (viena gada periodā). Saistības ir ar uzņēmējdarbību saistītie parādi, savukārt pašu kapitāls ir tas, kas paliek pāri pēc saistību summas atņemšanas no aktīvu summas. Pozitīvs pašu kapitāls ir tas, uz ko vēlams tiekties.

Peļņas un zaudējumu pārskats

Tas ietver visu fiksētā periodā, piemēram, mēnesī, ceturksnī vai gadā, iegūto naudu. Tā tiek sadalīta kā saimnieciskās darbības ieņēmumi — tas, ko nopelni ar parastajām uzņēmuma aktivitātēm, piemēram, krājumā esošo preču pārdošanu, un ieņēmumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, — tā var būt nauda, ko iegūsti kā peļņu no ieguldījumiem vai pārdodot īpašumu.

Naudas plūsmas pārskats

Tajā uzrādīti visi ienākošie un izejošie līdzekļi. Iekļauj visas izmaksas, piemēram, īri, krājumu papildināšanu un uzturēšanu, kā arī visus ienākumu avotus attiecīgajā periodā. Tas tev sniedz priekšstatu par bruto ieņēmumiem, tīro peļņu un precīzu naudas kustību, kā arī ļauj uzzināt, vai nauda netiek nelietderīgi tērēta.

Krājumu izsekošana

Ja tavs tiešsaistes veikals darbojas, pārdodot fiziskas preces, ir ļoti svarīgi sekot līdzi krājumos esošo vienību daudzumam, kā arī naudas plūsmai, ko krājumi rada tavam uzņēmumam. Jāreģistrē arī visi tirdzniecības apjomu mazināšanās gadījumi un zaudējumi.

Regulāri atjaunini finanšu uzskaiti

Tas izklausās pašsaprotami, taču tev vienmēr jāraugās, lai finanšu ieraksti atbilstu tā brīža situācijai. Tas nozīmē, ka ir jāreģistrē visi darījumi, katrs rēķins, faktūrrēķins un algas izmaksa.

Tev jābūt arī lietas kursā par to, ko dara tavi darbinieki. Tev ir jāsavāc no viņiem kvītis un jāatlīdzina izmaksas, kas viņiem radušās, piemēram, darba braucienu izdevumi.

Rūpīgi sekojot līdzi finanšu situācijai, tev būs arī vieglāk plānot budžetu un nodokļu atvieglojumus. Tālāk aprakstīts, kā vari plānot grāmatvedības aktivitātes.

  • Katru dienu: sakārto visas savas kvītis, rēķinus un citus dokumentus pa mapēm.

  • Katru nedēļu: reģistrē naudas plūsmu un mainīgos izdevumus — visus savus ieņēmumus, kā arī jaunās un pastāvīgās izmaksas.

  • Katru mēnesi: veido grāmatvedības bilanci. Dokumentē ieņēmumus, pievieno izdevumus un pēc tam aprēķini mēneša tīro peļņu no atlikuma.

Lasīt vairāk ceļvežu

SumUp Team