Table of contents

Lær det grunnleggende om bokføring for å håndtere økonomien til butikken din

Bokføring har ofte et rykte på seg til å være langtekkelig og svært komplisert, men det er faktisk overhodet ikke det. Den grunnleggende komponenten er én enkelt aktivitet – å dokumentere alle midlene som går ut og inn av firmaet.

Dette er en viktig del av å drive et firma, ikke bare for å hjelpe til med å rapportere profitt og utgifter i skatteøyemed, men også for å følge med på om firmaet har sunn økonomi. Å ha balanse i regnskapet er derfor svært viktig for å ha nettbutikken din oppe og kjøre, samtidig som det gir deg en oversikt over muligheter til å redusere kostnader og øke profittmarginer.

Finansregnskap du bør kjenne til

De tre finansdokumentene så godt som alle bedrifter trenger:

Balanseregnskap

Dette bokfører aktiva, gjeld og egenkapital. Aktiva er lagerbeholdning, kontanter og utestående fordringer (innen ett år). Gjeld er bedriftsrelatert gjeld, og egenkapital er det du har igjen etter å ha trukket fra gjeld fra aktiva. Positiv egenkapital er den ønskelige situasjonen.

Driftsregnskap

Dette inkluderer alle pengene som har gått inn i løpet av en fast periode, sånn som en måned, et kvartal eller et år. Det er delt i driftsinntekter – det du tjener på vanlige forretningsaktiviteter, sånn som å selge produkter i inventaret ditt – og inntekter som ikke kommer fra drift, f.eks. penger generert fra investeringer eller salg av eiendom.

Kontantregnskap

Dette viser alle midlene som går inn og ut. Inkluder alle kostnader som leie, inventar og vedlikehold, samt alle inntektskilder for den gitte perioden. Dette gir deg en oversikt over nettoinntekter, netto overskudd og nøyaktig hva penger går til eller hvorvidt de blir unødvendig brukt.

Spore inventaret ditt

Hvis nettbutiken din er basert på salg av fysiske produkter, er det viktig å spore hvor mange enheter du har på lager i tillegg til kontantflyten lagerbeholdningen genererer for bedriften, i tillegg til all krymping eller tap som måtte oppstå.

Oppdater jevnlig finansregnskaper

Det høres åpenbart ut, men du må alltid påse at finansregnskapet er ferskt. Det innebærer å registrere alle transaksjoner, å regnskapsføre alle regninger, fakturaer og lønnsutbetalinger.

Du må også være oppmerksom på det dine ansatte gjør, som betyr å samle på kvitteringer fra dem og betale tilbake eventuelle kostnader de har hatt, sånn som reiseutgifter.

Å følge med på økonomien vil også hjelpe deg med å planlegge budsjetter og skattefradrag. Slk kan du planlegge bokføringsaktiviteter:

  • Daglig: Ta vare på alle kvitteringer, fakturaer og andre dokumenter i mapper

  • Ukentlig: Registrer kontantflyt og variable utgifter – alle utgiftene i tillegg til nye og pågående kostnader.

  • Månedlig: Blokktid for å få balanse i regnskapet. Dokumenter inntekter, legg sammen utgifter og regn ut månedlig nettoprofitt fra det som er til overs.

Les flere veiledninger

SumUp Team