Table of contents

Усвоете основите на счетоводството, за да управлявате средствата на магазина си

Счетоводството често се смята за отегчително и прекалено сложно, но истината е много различна. Цялостно се състои от едно просто действие – отчитането на всички средства, които постъпват в и излизат от бизнеса Ви.

Това е важна част от управлението на един бизнес, не само защото подпомага отчитането на печалбите и разходите във връзка с данъците, но и за следенето на финансовото здраве на фирмата Ви. Затова счетоводството е от съществено значение за поддържането на доброто състояние на онлайн магазина Ви, докато Ви предоставя и информация за възможности, с които да намалите разходите и да разширите маржовете на печалба.

Финансови отчети, за които трябва да знаете

Има три финансови документа, от които на практика се нуждаят всички бизнеси:

Счетоводен баланс

Този документ отчита Вашите активи, пасиви и собствен капитал. Активите са Вашите складови наличности, пари и вземания (в рамките на една година). Пасивите са задължения, свързани с бизнеса, а собственият капитал е оставащата сума след изваждането на пасивите от активите Ви. Положителният собствен капитал е знак за добра финансова позиция.

Отчет за доходите

Това включва всички пари, изкарани във фиксиран период, било то месец, тримесечие или година. Те се разделят на приходи от дейността – това, което изкарвате от редовната дейност на бизнеса, като продажбата на артикули от склада – и неоперативни приходи, които могат да включват пари, изкарани от възвращаемост на инвестициите или продажбата на имоти.

Отчет за паричните потоци

Това показва всички пари, които постъпват и излизат. Включително разходи като наеми, склад и поддръжка, заедно с всеки източник на приходи за дадения период. Това Ви дава момента информация за брутния приход, чистата печалба и данни за наличностите, като къде точно се движат те или дали биват напразно хабени.

Проследяване на складовите Ви наличности

Ако Вашият онлайн магазин се основава на продажбата на физически продукти, е изключително важно да следите колко бройки имате на склад, както и паричните потоци, които складовите Ви наличности произвеждат за бизнеса, заедно с всички свивания, или загуби.

Често обновявайте финансовите отчети

Звучи очевидно, но винаги трябва да се уверявате, че финансовите Ви отчети са актуални. Това означава да отразявате всичките си транзакции, да записвате всички сметки, фактури и плащания на заплати.

Трябва да сте наясно и с това, което правят Вашите служители, което означава да събирате постъпления от тях и да възстановявате разходите, които те са поели, като например пътни разноски.

Внимателното следене на финансите Ви също ще Ви помогне с планирането на бюджета и данъчните облекчения. Ето как можете да планирате счетоводните си дейности:

  • Ежедневно: Събирайте всичките си постъпления, фактури и други документи в папки

  • Ежеседмично: Отчитайте паричния поток и променливите разходи – всичките Ви печалби, както и нови и съществуващи разходи

  • Ежемесечно:Отделяйте време за счетоводство. Отчитайте приходите си, съберете разходите си и изчислете чистата си печалба за месеца от оставащото.

Вижте още ръководства

SumUp Team