Table of contents

Išmokite buhalterinės apskaitos pagrindų, kad galėtumėte valdyti savo parduotuvės finansus

Apie buhalterinę apskaitą dažnai sakoma, kad ji yra nuobodi ir pernelyg sudėtinga, tačiau iš tikrųjų taip tikrai nėra. Ją iš esmės sudaro viena paprasta veikla — dokumentuoti visus pinigus, kurie įplaukia ir išplaukia iš jūsų įmonės.

Tai svarbi įmonės veiklos dalis, nes padeda ne tik pateikti ataskaitas apie pelną ir išlaidas mokesčių tikslais, bet ir stebėti įmonės finansinę būklę. Taigi, norint užtikrinti, kad jūsų internetinė parduotuvė veiktų, būtina vesti buhalterinę apskaitą ir apžvelgti galimybes sumažinti išlaidas bei padidinti pelno maržą.

Finansinės ataskaitos, apie kurias reikia žinoti

Šie trys finansiniai dokumentai reikalingi beveik visoms įmonėms:

įmonės balansas.

Jame įrašomas jūsų turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas. Turtas — tai atsargos, pinigai ir per vienerius metus uždirbtos pajamos. Įsipareigojimai — tai su verslu susijusios skolos, o nuosavas kapitalas — tai, kas lieka iš turto atėmus įsipareigojimus. Pageidautina, kad nuosavo kapitalo dalis būtų teigiama.

Pajamų ataskaita

Tai apima visus pinigus, gautus per nustatytą laikotarpį, pavyzdžiui, mėnesį, ketvirtį ar metus. Jos skirstomos į veiklos pajamas — tai pajamos, kurias gaunate iš įprastinės verslo veiklos, pavyzdžiui, parduodant inventorių, ir ne veiklos pajamas — tai gali būti pinigai, gauti iš investicijų grąžos arba turto pardavimo.

Pinigų srautų ataskaita

Tai parodo visas įeinančiais ir išeinančias lėšas. Įtraukite visas išlaidas, pavyzdžiui, nuomos, inventoriaus ir priežiūros, taip pat visus konkretaus laikotarpio pajamų šaltinius. Taip galėsite matyti bendrąsias pajamas, grynąjį pelną ir tiksliai žinoti, kur juda grynieji pinigai ir ar jie nėra be reikalo švaistomi.

Inventoriaus apskaita

Jei jūsų internetinė parduotuvė pagrįsta fizinių prekių pardavimu, labai svarbu stebėti, kiek prekių vienetų sandėliuojate, taip pat pinigų srautus, kuriuos jūsų inventorius generuoja verslui, ir bet kokį sumažėjimą arba nuostolius.

Reguliariai atnaujinti finansinius duomenis

Atrodo savaime suprantama, tačiau visada turėtumėte užtikrinti, kad jūsų finansai yra pilnai sutvarkyti einamuoju laikotarpiu. Tai reiškia, kad reikia registruoti visas operacijas, fiksuoti kiekvieną sąskaitą, sąskaitą faktūrą ir atlyginimo mokėjimą.

Taip pat turite žinoti, ką daro jūsų darbuotojai, t. y. rinkti iš jų kvitus ir kompensuoti visas jų patirtas išlaidas, pavyzdžiui, kelionės išlaidas.

Atidžiai sekdami savo finansinius duomenis taip pat galėsite planuoti biudžetą ir sukaupti reikiamą sumą mokesčiams. Savo buhalterinės apskaitos veiklą galite planuoti toliau nurodytais būdais.

  • Kasdien: visus kvitus, sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus laikykite aplankuose.

  • Kas savaitę: registruokite pinigų srautus ir kintamąsias išlaidas — visas savo pajamas, taip pat naujas ir einamąsias išlaidas.

  • Kas mėnesį: skirkite laiko sutvarkyti buhalterinę apskaitą. Dokumentuokite savo pajamas, susumuokite išlaidas ir apskaičiuokite mėnesinį grynąjį pelną iš to, kas liko.

Perskaityti daugiau gairių

SumUp Team