Table of contents

Lær grundlæggende bogføring for at styre din virksomheds økonomi

Bogføring har ofte et dårligt ry for at være kedeligt og alt for indviklet, men det er langt fra sandheden. Det består i bund og grund af en enkelt aktivitet – at dokumentere alle penge, der går ind og ud af din virksomhed.

Det er en vigtig del af at drive en virksomhed, ikke kun som en hjælp til at indberette overskud og udgifter til skattemæssige formål, men også til at overvåge din virksomheds økonomiske tilstand. Afstemning af regnskabet er derfor vigtigt for at holde din netbutik i gang og giver dig samtidig et overblik over mulighederne for at reducere omkostninger og øge avancen.

Regnskabsopgørelser, du skal kende

Der er tre regnskabsdokumenter, som stort set alle virksomheder har brug for:

Balanceopgørelse

Denne viser dine aktiver, gældsforpligtelser og egenkapital. Aktiver er dit lager, kontanter og tilgodehavender (inden for et år). Gældsforpligtelser er virksomhedsrelateret gæld, mens egenkapital er det, du har tilbage, når passiver er fratrukket dine aktiver. Positiv kapital er en ønskværdig position.

Resultatopgørelse

Det inkluderer alle pengene, der kom ind i en bestemt periode som f.eks. en måned, et kvartal eller et år. Det opdeles i driftsindtægter – det du tjener på normale virksomhedsaktiviteter, som f.eks. at sælge produkter fra dit lager – og ikke-driftsindtægter, som kan være penge genereret fra investeringsafkast eller salg af ejendom.

Pengestrømsopgørelse

Denne viser alle de penge, der går ind og ud. Inkluder alle udgifter som husleje, lager og vedligeholdelse samt alle indtægtskilder for den specifikke periode. Det giver dig et øjebliksbillede af bruttoomsætningen, nettoresultatet og nøjagtigt, hvor pengene flytter sig, eller om de spildes unødvendigt.

Sporing af dit lager

Hvis din netbutik er baseret på salg af fysiske produkter, er det altafgørende at spore, hvor mange enheder du har på lager og pengestrømmen, som dit lager genererer for virksomheden, samt svind eller tab, der opstår.

Jævnlig opdatering af finansielle poster

Det lyder indlysende, men du skal altid sørge for, at dine finansielle poster er opdaterede. Det betyder, at bogføre alle dine transaktioner, notere alle regninger, fakturaer og lønudbetalinger.

Du skal også have indsigt i, hvad dine medarbejdere laver, hvilket betyder, at du skal indsamle kvitteringer fra dem og godtgøre udgifter, de har pådraget sig, som f.eks. rejseudgifter.

Hvis du holder nøje styr på din økonomi, kan det også hjælpe dig med budgetplanlægning og skattemæssige fradrag. Sådan kan du planlægge dine bogføringsaktiviteter:

  • Dagligt: Hold styr på alle kvitteringer, fakturaer og andre dokumenter i mapper

  • Ugentligt: Bogfør pengestrøm og variable udgifter – alle dine indtægter samt nye og løbende udgifter.

  • Månedligt: Sæt tid af til at afstemme regnskabet. Dokumenter din omsætning, læg dine udgifter sammen, og beregn derefter dit månedlige nettoresultat fra overskuddet.

Læs flere vejledninger

SumUp Team