Table of contents

Naučite se osnov knjigovodstva za upravljanje financ vaše trgovine

Knjigovodstvo je pogosto na slabem glasu, ker naj bi bilo dolgočasno in prekomerno zapleteno, ampak je daleč od tega. V bistvu gre za eno enostavno aktivnost – dokumentiranje vsega denarja, ki prihaja v in odhaja iz vašega podjetja.

To je pomemben del vodenja podjetja, ne samo za poročanje dobičkov in stroškov za davčne namene, ampak tudi za spremljanje finančnega stanja vašega podjetja. Računovodstvo je tako bistveno za vzdrževanje poslovanja vaše spletne trgovine, hkrati pa imate pregled priložnosti za znižanje stroškov in povečanje marž.

Finančni izpiski, ki jih je dobro poznati

To so trije finančni dokumenti, ki jih potrebuje praktično vsako podjetje:

Bilanca

Tukaj beležite svoja sredstva, obveznosti in premoženje lastnika. Sredstva so vaš inventar, gotovina in terjatve (v enem letu). Obveznosti so dolgovi v zvezi s podjetjem, premoženje lastnika pa je vse, kar ostane, ko obveznosti odštejete od svojih sredstev. Zaželeno stanje je, da je to premoženje pozitivno.

Izjava o dohodnini

To vključuje tudi ves denar, ki ga je podjetje prejelo v fiksnem obdobju, na primer v enem mesecu, četrtletju ali letu. Razdelimo ga na prihodek iz dejavnosti – kar prejmete iz običajnih poslovnih dejavnosti, kot je prodaja artiklov iz vašega inventarja – in ostale prihodke, ki lahko izhajajo iz donosnosti naložb ali iz prodaje lastnine.

Izjava o denarnem toku

To prikazuje vse dohodke in odhodke sredstev. Vključuje vse stroške, kot so najemnina, inventar in vzdrževanje, skupaj z vsemi viri dohodka v danem obdobju. Tako vidite posnetek bruto prihodkov, neto dobiček in natančen denarni tok ter, ali ga kje morda trošite po nepotrebnem.

Beleženje vašega inventarja

Če v vaši spletni trgovini prodajate fizične artikle, je bistvenega pomena, da beležite, koliko kosov imate na zalogi, in denarni tok, ki ga vaš inventar povzroči za podjetje, skupaj z morebitnim zmanjšanjem ali izgubami.

Redno posodabljajte finančne zapise

Morda je videti očitno, vendar morate vedno poskrbeti, da so vaši finančni zapisi ažurni. To pomeni beleženje vseh vaših transakcij, vseh potrdil o plačilih, računov in izplačil plač.

Poleg tega morate vedeti tudi, kaj počnejo vaši zaposleni, kar pomeni zbiranje njihovih računov in povračila njihovih stroškov, kot so na primer potovalni stroški.

S pazljivim beleženjem svojih financ boste tudi lažje načrtovali proračun in davčne odtegljaje. Računovodska opravila lahko načrtujete na naslednje načine:

  • Vsak dan: Zbirajte vsa potrdila o plačilih, račune in druge dokumente v mapah

  • Vsak teden: Zabeležite denarni tok in variabilne stroške – vse vaše zaslužke ter tudi nove in stalne stroške

  • Vsak mesec: Rezervirajte si čas za urejanje knjigovodstva. Dokumentirajte svoje prihodke, seštejte odhodke in nato iz ostanka izračunajte svoj mesečni neto dobiček.

Preberite več vodnikov

SumUp Team