Terminal Purchase Terms

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. vasario 1 d.

Be bendrovės „SumUp Limited“ (adresas: Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Airija, D02 A9N9) Bendrųjų sąlygų papildomai taikomos toliau pateiktos su gaminiu susijusios sąlygos (toliau – Įsigijimo sąlygos). Bendrųjų sąlygų ir šių Įsigijimo sąlygų kolizijos atveju, sprendžiant kilusį konfliktą, viršenybę turi Įsigijimo sąlygos.

1. Šalys

Vien iš šių Įsigijimo sąlygų šalių yra „SumUp Limited, Ireland“ (toliau – „SumUp“), Airijoje įsteigta ribotos atsakomybės bendrovė, kurios kodas yra 505893, registruotasis buveinės adresas yra Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Airija, D02 A9N9, o kita – pardavėjas (toliau – Pardavėjas), kuris nėra vartotojas, (toliau kartu – Šalys).

2. Taikymas

Šios Įsigijimo sąlygos taikomos bet kurios mūsų mokėjimo kortelių priėmimo įrenginio (toliau – Terminalas) versijos įsigijimui, kai Pardavėjas šį įrenginį įsigyja internetu „SumUp“ svetainėje arba prisijungęs prie mobiliosios „SumUp“ programėlės.

3. Susitarimo įsigaliojimo data

Teisiškai saistantis Šalių susitarimas įsigalioja tik tada, kai Pardavėjas išsiunčia internetinį pirkimo užsakymą, o „SumUp“ jį gauna ir pirkimo užsakymą aiškiai patvirtina. Pirkimo užsakymas paprastai patvirtinimas el. laišku.

4. Pristatymas

4.1 Pristatymo tikslu „SumUp“ tvarko ir keičiasi jūsų asmens duomenimis, kiek tai yra būtina norint įvykdyti užsakymą.

4.2. Terminalą pristatysime per dešimt (10) darbo dienų nuo pirkimo užsakymo patvirtinimo.

4.3. Jei pristatymas trunka ilgiau nei nurodyta pirmiau, Pardavėjas gali susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi.

5. Kaina

5.1. Taikytina Terminalo kaina yra „SumUp“ svetainėje arba mobiliojoje programėlėje pirkimo užsakymo pateikimo dieną nurodyta kaina.

5.2. Visos svetainėje ar mobiliojoje programėlėje nurodytos kainos yra be PVM, nebent būtų nurodyta kitaip.

5.3. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu Terminalo kainą pakeisti.

5.4. Terminalo siuntimo Pardavėjui išlaidos įtrauktos į kainą, nebent „SumUp“ svetainėje arba mobiliojoje „SumUp“ programėlėje būtų aiškiai nurodyta kitaip.

6. Nuosavybės teisės

Terminalą pristačius, jis lieka „SumUp“ nusavybe tol, kol Pardavėjas bendrovei „SumUp“ nesumoka visos pirkimo kainos.

7. Mokėjimas

7.1. Terminalo kainą reikia sumokėti mokėjimo kortele internetu „SumUp“ svetainėje arba mobiliojoje „SumUp“ programėlėje.

7.2. „SumUp“ įgyvendina ir laikosi visame pasaulyje pripažįstamo Mokėjimo kortelių sektoriaus duomenų saugumo standarto (ang. Payment Card Industry Data Security Standard, PCI-DSS; www.pcisecuritystandards.org) dėl mokėjimų kreditinėmis kortelėmis priėmimo procesų, politikos ir techninių priemonių.

8. Garantija

8.1. „SumUp“ garantuoja, kad pristatymo metu ir dvylika (12) mėnesių nuo pristatymo dienos Terminalas bus be jokių konstrukcinių, medžiagų ir gamybos defektų, kaip tai numatyta teisės aktų nuostatose.

8.1.1. Jei per tris (3) mėnesius nuo Terminalo pristatymo dienos pastebimi defektai, daroma prielaida, kad šie defektai jau buvo įrenginio pristatymo Pardavėjui metu.

8.1.2. Jei Terminalo defektai pastebimi nuo pristatymo dienos praėjus trims (3) mėnesiams, daroma prielaida, kad šie defektai atsirado Pardavėjui Terminalą netinkamai naudojant, nebent Pardavėjas pateiktų kitą priežastį patvirtinantį įrodymą.

8.1.3. „SumUp“ neįsipareigoja suteikti garantijos šiais atvejais: i) jei paraiška pateikiama praėjus dvylikai (12) mėnesių po pristatymo dienos; ii) jei defektai atsiranda Pardavėjui Terminalą netinkamai naudojant; ir iii) jei nenustatoma jokia triktis.

8.2. Be to, garantijai taikomos teisinės išlygos.

9. Klientų aptarnavimo skyrius

Pastebėjus techninius defektus, būtina susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi.

10. „SumUp“ tenkanti atsakomybė

10.1. „SumUp“ ir susijusios įmonės prisiima atsakomybę už visą gyvenimui, kūnui ir sveikatai padarytą žalą, atsiradusią dėl jų šiurkštaus pareigų pažeidimo pagal taikytinas teisės aktų nuostatas.

10.2. „SumUp“ taip pat prisiima atsakomybę už visą kitą tiesioginę žalą, atsiradusią dėl „SumUp“ ir susijusių įmonių tyčinio arba itin neatsargaus šių Įsigijimo sąlygų pažeidimo pagal taikytinas teisės aktų nuostatas. „SumUp“ nėra atsakinga už netiesioginę žalą.

10.3. Be to, garantijai taikomos teisinės išlygos.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės

„SumUp“ atleidžiama nuo bet kokių šių Įsigijimo sąlygų įsipareigojimų, jei šių įsipareigojimų įgyvendinimas nėra įmanomas dėl nuo „SumUp“ nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma pagrįstai numatyti.

12. Kiti reikalavimai

Galimybė naudotis visomis „SumUp“ sąlygose nurodytomis „SumUp Payments Limited“ teikiamomis paslaugomis priklauso nuo to, ar Pardavėjas užbaigė savo registraciją „SumUp“ svetainėje. Sutikdamas su šiomis Įsigijimo sąlygomis ir (arba) įsigydamas Terminalą, Pardavėjas neįgyja teisės naudotis „SumUp“ paslaugomis.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Jokios kitos sąlygos, įskaitant Pardavėjo sąlygas, nėra taikomos; taikomos tik Bendrosios „SumUp Payments Limited“ sąlygos ir šios Įsigijimo sąlygos.

13.2. Bet kokios papildomos sąlygos nurodomos raštu ir pagal reikalavimą aiškiai patvirtinamos bendrovės „SumUp“.

13.3. Šios Įsigijimo sąlygos yra reglamentuojamos bei interpretuojamos vadovaujantis Airijos teisės aktais ir joms netaikoma Jungtinių Tautų konvencija dėl pirkimo-pardavimo sutarčių.

13.4. Kilus bet kokiam teisiniam ginčui, pagal šias Įsigijimo sąlygas bendrąją jurisdikciją juos nagrinėti turi teismai Dubline, Airijoje.

13.5. Šios Įsigijimo sąlygos parengtos lietuvių ir anglų kalbomis. Šių Įsigijimo sąlygų versija lietuvių kalba parengta tik naudotojo patogumui ir neturi teisinės galios. Teisinę galią turi tik anglų kalba parengta šių Įsigijimo sąlygų versija. Anglų kalba parengtą Įsigijimo sąlygų versiją rasite čia.

14. Kontaktinė informacija SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Airija, D02 K580.