A terminálon keresztüli vásárlás feltételei

Utoljára frissítve: 2021. február 1-én

A SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Írország, D02 A9N9  Általános Szerződési Feltételein túl a következő termékkel kapcsolatos feltételeket kell alkalmazni („Vásárlási Feltételek”). Az Általános Szerződési Feltételek és a Vásárlási Feltételek közti bármilyen konfliktus esetén a Vásárlási Feltételek alkalmazandók a konfliktus megoldására.

1. Felek

A jelen Vásárlási Feltételek vonatkozásában a Felek: a SumUp Limited, Írország („SumUp“), Írországban bejegyzett korlátolt felelősségű társaság , cégjegyzékszáma: 505893, székhelye: Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Írország, D02 A9N9, illetve a kereskedő („Kereskedő”), aki nem fogyasztó (együttesen a „Felek”).

2. Tárgy

A vásárlási feltételek kártyaelfogadó készülékünk („terminál”) bármelyik verziójának kereskedő általi, a SumUp weboldalán történő online megrendelésen vagy a SumUp mobilalkalmazáson keresztül történő vásárlására vonatkozik.

3. A megállapodás kezdete

A felek között csak akkor jön létre kötelező érvényű megállapodás, amikor a kereskedő elküldte online megrendelését, a SumUp pedig megkapta és kifejezetten megerősítette a megrendelést. A megrendelés megerősítése rendszerint e-mailben történik.

4. Kiszállítás

4.1. Cégünk a megrendelés megerősítését követő tíz (10) napon belül szállítja ki a terminált.

4.2. Ha a kiszállítás ennél tovább tart, akkor a kereskedő kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálattal.

5. Ár

5.1. A terminálra alkalmazandó ár a megrendelés időpontjában a SumUp weboldalán vagy a mobilalkalmazásban feltüntetett ár.

5.2. A weboldalon vagy a mobilalkalmazásban feltüntetett összes ár áfa nélkül értendő, kivéve más rendelkezés esetén.

5.3. Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa a terminál árát.

5.4. A terminál kereskedőnek történő kiszállításának költségét az ár magában foglalja, kivéve akkor, ha azt egyértelműen másként kerül feltüntetésre a SumUp weboldalán vagy a SumUp mobilalkalmazásban.

6. Tulajdonjogok

A terminál a SumUp tulajdonában marad, amíg a kereskedő ki nem fizette a teljes vételárat a SumUp részére.

7. Fizetés

7.1. A terminál árát online kártyás fizetéssel kell fizetni a SumUp weboldalán vagy a SumUp mobilalkalmazásban.

7.2. A SumUp alkalmazni és követni fogja a világszerte elismert PCI-DSS (www.pcisecuritystandards.org) biztosági szabványt a hitelkártyás fizetések fogadásának folyamataival, irányelveivel és műszaki architektúrájával kapcsolatban.

8. Garancia

8.1. A SumUp szavatolja, hogy a kiszállításkor és a kiszállítási dátumot követő tizenkét (12) a terminál mentes lesz mindennemű tervezési, anyagi és megmunkálási hibától, az alkalmazható jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

8.1.1. A terminálon a kiszállítási dátumot követő három (3) hónapon belül bekövetkezett bármilyen hibáról feltételezett, hogy az már fennállt a kereskedőnek történő kiszállítás időpontjában.

8.1.2. A terminálon a kiszállítási dátumot követő három (3) hónapon belül bekövetkezett bármilyen hibáról feltételezett, hogy az a terminál kereskedő általi helytelen kezeléséből ered, kivéve akkor, ha a kereskedő által bemutatott bizonyíték másra enged következtetni.

8.1.3. A SumUp nem felelős garanciát vállalni a terminálért a következő esetekben: (i) ha a reklamáció a kiszállítási dátumot követő tizenkét (12) hónap utáni; (ii) ha a hibák a terminál kereskedő általi helytelen használatából erednek; illetve (iii) ha nem található hiba.

8.2. Emellett a jogi kikötések is érvényesek.

9. Ügyfélszolgálat

A terminál bármilyen műszaki hibája esetén fel kell venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

10. A SumUp felelősségei

10.1. A SumUp és midnen leányvállalata felelősséget vállal a kötelezettségeik súlyos megsértéséből eredő, életet, szervezetet és egészséget veszélyeztető kárért, az alkalmazható jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

10.2. A SumUp továbbá minden olyan közvetlen kárért is felelősséget vállal, amely a jelen feltételek SumUp vagy leányvállalatai általi szándékos vagy súlyosan hanyag megsértéséből származnak, az alkalmazható jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A SumUp nem vállal felelősséget a közvetett károkért.

10.3. Emellett a jogi kikötések is érvényesek.

11. Vis major

A SumUp mentesül a jelen vásárlási feltételekből eredő mindennemű kötelezettsége alól, ha a kötelezettségek teljesítését olyan körülmények akadályozzák, amelyek a SumUp irányításán kívül esnek, és amelyek észszerűen nem voltak előreláthatóak.

12. Más követelmények

A SumUp Payments Limited szolgáltatásainak teljes használata, amint az a SumUp felhasználási feltételeiben meghatározásra kerül, a kereskedő regisztrációjától függ a SumUp vállalattal. A jelen vásárlási feltételek elfogadásával és/vagy a terminál megvásárlásával a kereskedő nem szerez semmilyen jogot a SumUp szolgáltatásaihoz való hozzáférésre és azok használatára.

13. Záró rendelkezések

13.1. Egyéb feltételek, beleértve a kereskedő feltételeit, nem alkalmazhatók; csak a SumUp Limited Általános Szerződési Feltételeit és a jelen Vásárlási Feltételeket kell alkalmazni.

13.2. Minden eltérő feltételt írásba kell foglalni, és a SumUp kifejezett engedélyét igényli.

13.3. A jelen Vásárlási Feltételekre Írország jogszabályai érvényesek, azokkal összhangban értelmezendő, és nem esnek az ENSZ adásvételekről szóló egyezményének hatálya alá.

13.4. A jelen Vásárlási Feltételek szerinti összes jogvita általános joghatósága Dublin (Írország).

13.5. Jelen Vásárlási feltételeket német és angol nyelven is elkészült. A jelen Vásárlási Feltételek német változata kizárólag a kényelem kedvéért készült, ám nem tekinthető jogilag kötelező érvényűnek. Csak a jelen Vásárlási Feltételek angol nyelvű változata kötelező érvényű. Jelen Vásárlási Feltételek angol nyelvű változata itt található.

14. Elérhetőség: SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580.