Pogoji nakupa terminala

Zadnja posodobitev: 1. februar 2021

Poleg splošnih pogojev in določil družbe SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irska, D02 A9N9 veljajo naslednji pogoji v zvezi z izdelkom ("pogoji nakupa"). V primeru neskladja med splošnimi pogoji in določili ter temi pogoji nakupa za namene reševanja tega neskladja prevladajo pogoji nakupa.

1. Stranke

Pogodbeni stranki teh pogojev nakupa sta SumUp Limited, Irska ("SumUp"), družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena na Irskem, s številko družbe 505893 in sedežem na naslovu Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irska, D02 A9N9, ter trgovec ("trgovec"), ki ni potrošnik (skupaj "pogodbeni stranki").

2. Predmet

Ti Nabavni pogoji veljajo za nakup katere koli različice naprave za sprejemanje kartic (»terminal«) s strani trgovca prek spletnega naročila na spletnem mestu SumUp ali prek SumUpove mobilne aplikacije.

3. Začetek veljavnosti pogodbe

Pogodba med strankama postane zavezujoča, ko trgovec pošlje spletno naročilo ter SumUp prejme in izrecno potrdi to naročilo. Naročilo se običajno potrdi prek elektronskega sporočila.

4. Dostava

4.1. Terminal bomo dostavili v roku desetih (10) delovnih dni po potrditvi naročila.

4.2. Če dostava traja dlje od navedenega zgoraj, trgovec lahko stopi v stik s podporo za stranke.

5. Cena

5.1. Veljavna cena terminala je cena, ki je navedena na SumUpovem spletnem mestu ali znotraj mobilne aplikacije na dan naročila.

5.2. Vse cene na spletnem mestu ali znotraj mobilne aplikacije ne vsebujejo DDV-ja, razen če je navedeno drugače.

5.3. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo ceno terminala.

5.4. Stroški pošiljanja terminala trgovcu so vključeni v ceno, razen če je na spletnem mestu SumUp jasno navedeno drugače ali znotraj mobilne aplikacije SumUp.

6. Lastniške pravice

Terminal ostaja SumUpova last, dokler trgovec ne plača SumUpu celotne nabavne cene.

7. Plačilo

7.1. Znesek za terminal je treba plačati prek spletnega plačila s kratico na SumUpovem spletnem mestu ali znotraj mobilne aplikacije.

7.2. SumUp bo izvedel in upošteval globalno priznane varnostne standarde PCI-DSS (www.pcisecuritystandards.org) skupaj s postopki, politikami in tehnično arhitekturo za sprejemanje plačil s plačilnimi karticami-

8. Jamstvo

8.1. SumUp jamči, da je terminal ob dostavi in v obdobju dvanajstih (12) mesecev od datuma dostave brez materialnih okvar na konstrukciji, materialu in izdelavi skladno z veljavnimi zakonskimi določbami.

8.1.1. V primeru kakršnih koli okvar na terminalu, ki se pojavijo v treh (3) mesecih od datuma dostave, se okvare razumejo kot obstoječe že v času dostave trgovcu.

8.1.2. V primeru kakršnih koli okvar na terminalu, ki se pojavijo po treh (3) mesecih od datuma dostave, se okvare razumejo kot posledica napačnega ravnanja trgovca s terminalom, razen če trgovec predloži dokaze, ki dokazujejo nasprotno.

8.1.3. SumUp ne odgovarja za podeljevanje garancij za terminal v naslednjih primerih: (i) če zahtevek nastane pozneje od dvanajst (12) mesecev po datumu dostave; (ii) če gre okvare pripisati nepravilni uporabi terminala s strani trgovca; in (iii) v primeru nenajdenih napak.

8.2. Dodatno veljajo zakonske določbe.

9. Podpora za stranke

V primeru tehničnih težav s terminalom stopite v stik s podporo za stranke.

10. Odgovornosti podjetja SumUp

10.1. SumUp in vsa z njim povezana podjetja, jamčijo za vsakršno škodo za življenje, telo ali zdravje, ki izhaja iz resnega kršenja njihovih obveznosti skladno z veljavnimi zakonskimi določbami.

10.2. SumUp odgovarja tudi za vso drugo neposredno škodo, ki je posledica SumUpove ali z njim povezanih podjetij namerne kršitve ali kršitve iz grobe malomarnosti teh Nabavnih pogojev skladno z veljavnimi zakonskimi določbami. SumUp ne odgovarja za nobeno posredno škodo.

10.3. Dodatno veljajo zakonske določbe.

11. Višja sila

SumUp ne prevzema odgovornosti skladno s temi Nabavnimi pogoji, če je izvedba teh obveznosti ovirana zaradi kakršnih koli okoliščin, na katere SumUp ne more vplivati in ki jih v razumni meri ni bilo mogoče predvideti vnaprej.

12. Druge zahteve

Polna uporaba storitev, ki jih omogoča SumUp Payments Limited, kot je navedeno v SumUpovih Pogojih poslovanja, je odvisna od dokončanja registracije trgovca pri SumUpu. Trgovec s sprejemanjem teh Nabavnih pogojev in/ali z nakupom terminala nima pravice do dostopa ali do uporabe SumUpovih storitev.

13. Končne določbe

13.1. Drugi pogoji, vključno s pogoji in določili trgovca, se ne uporabljajo; uporabljajo se samo splošni pogoji in določila družbe SumUp Limited ter ti pogoji nakupa.

13.2. Morebitni posebni pogoji morajo biti v pisni obliki in zanje je zahtevana izrecna odobritev družbe SumUp.

13.3. Ti pogoji nakupa se urejajo in razlagajo v skladu s pravnim redom Irske in zanje ne velja Konvencija ZN o prodaji.

13.4. Skladno s temi pogoji nakupa je za morebitne pravne spore pristojno sodišče v Dublinu na Irskem.

13.5. Ti pogoji nakupa so sestavljeni v slovenščini in angleščini. Slovenska različica teh pogojev nakupa je na voljo samo zaradi boljše preglednosti in ni pravno zavezujoča. Samo angleška različica teh pogojev nakupa je pravno zavezujoča. Angleško različico teh pogojev nakupa si lahko ogledate tukaj.

14. Stik SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irska, D02 K580.