Termeni de achiziție terminal

Ultima actualizare: 1 februarie 2021

În plus față de Termenii și condițiile generale ale SumUp Limited, Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Dublin 2, Irlanda, D02 A9N9, se vor aplica următorii termeni legați de produs („Termeni de achiziție”). În caz de conflict între termenii și condițiile generale și acești termeni de achiziție, termenii de achiziție vor prevala pentru soluționarea acestui conflict.

1. Părțile

Părțile la acești Termeni de achiziție sunt SumUp Limited, Irlanda („SumUp“), o companie cu răspundere limitată constituită în Irlanda cu numărul său de companie 505893 și cu sediul social la Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Dublin 2, Irlanda, D02 A9N9 și comerciantul („Comerciantul”) care nu este consumator (împreună, „părțile”).

2. Subiect

Acești termeni de achiziție se aplică la achiziționarea oricărei versiuni a dispozitivelor noastre de acceptare a cardurilor („Terminal”) de către comerciant prin intermediul comenzii de cumpărare online de pe site-ul SumUp sau din aplicația mobilă SumUp.

3. Începerea acordului

Un acord obligatoriu între părți apare numai atunci când comerciantul a trimis comanda de cumpărare online și SumUp a primit și a confirmat explicit comanda de cumpărare. Comanda de cumpărare va fi confirmată, de obicei, prin e-mail.

4. Livrare

4.1 Pentru a permite livrarea, SumUp va prelucra și partaja datele dvs. numai în funcție de necesitățile îndeplinirii acestei comenzi.

4.2. Vom livra terminalul în termen de zece (10) zile lucrătoare de la confirmarea comenzii de cumpărare.

4.3. În cazul în care livrarea durează mai mult decât s-a menționat mai sus, comerciantul poate contacta serviciul de asistență pentru clienți.

5. Preț

5.1. Prețul aplicabil pentru terminal este prețul indicat pe site-ul SumUp sau în cadrul aplicației mobile la data comenzii de cumpărare.

5.2. Prețurile de pe site-ul sau din aplicația mobilă nu includ TVA, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

5.3. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețul pentru terminal în orice moment.

5.4. Costul expedierii terminalului către comerciant este inclus în preț, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod clar pe site-ul SumUp sau în aplicația mobilă SumUp.

6. Drepturi de proprietate

După livrare, terminalul rămâne proprietatea SumUp până când comerciantul achită prețul de achiziție integral către SumUp.

7. Plata

7.1. Prețul terminalului trebuie plătit online cu cardul pe site-ul SumUp sau în cadrul aplicației mobile SumUp.

7.2. SumUp va implementa și va respecta standardele de securitate PCI-DSS recunoscute la nivel mondial (www.pcisecuritystandards.org) cu privire la procedurile, politicile și arhitectura tehnică pentru acceptarea plăților cu cardul de credit.

8. Garanție

8.1. SumUp garantează că la livrare și pentru o perioadă de douăsprezece (12) luni de la data livrării, terminalul nu va prezenta niciun defect material în proiectare, material și manoperă în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

8.1.1. În cazul în care apar defecte ale terminalului în termen de trei (3) luni de la data livrării, se presupune că defectele au existat deja la momentul livrării către comerciant.

8.1.2. În cazul în care apar defecte ale terminalului după trei (3) luni de la data livrării, se consideră că defectele se datorează utilizării greșite a terminalului de către comerciant, cu excepția cazului în care dovezile prezentate de comerciant sugerează altfel.

8.1.3. SumUp nu va fi răspunzătoare de acordarea niciunei garanții pentru terminal în următoarele cazuri: (i) Dacă cererea se produce mai târziu de douăsprezece (12) luni de la data livrării; (ii) dacă defectele se datorează utilizării incorecte a terminalului de către comerciant; și (iii) în cazul „NTF” (no trouble found/nu s-au găsit probleme).

8.2. În plus, se aplică prevederile legale.

9. Asistență pentru clienți

În caz de defecte tehnice ale terminalului, trebuie să contactați serviciul de asistență pentru clienți.

10. Responsabilitățile SumUp

10.1. SumUp și oricare dintre afiliații săi își asumă răspunderea pentru orice prejudiciu adus vieții, corpului și sănătății care rezultă dintr-o încălcare gravă a îndatoririlor lor în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

10.2. SumUp va răspunde, de asemenea, pentru orice alt prejudiciu direct care rezultă din încălcarea deliberată sau prin neglijență gravă a acestor termeni de achiziție de către SumUp sau de oricare afiliați ai acesteia, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. SumUp nu va fi responsabilă pentru niciun prejudiciu indirect.

10.3. În plus, se aplică prevederile legale.

11. Forță majoră

SumUp va fi scutită de orice obligații în temeiul acestor termeni de achiziție dacă finalizarea acestor obligații este împiedicată din cauza oricăror circumstanțe care nu sunt sub controlul SumUp și care nu ar fi putut fi prevăzute în mod rezonabil.

12. Alte cerințe

Utilizarea completă a serviciilor furnizate de SumUp EU Payments UAB, așa cum sunt prevăzute în termenii și condițiile SumUp, depinde de finalizarea înregistrării comerciantului la SumUp. Prin acceptarea acestor termeni de achiziție și/sau prin achiziționarea terminalului, comerciantul nu obține niciun drept de acces sau de utilizare a serviciilor SumUp.

13. Dispoziții finale

13.1. Alți termeni, inclusiv termenii și condițiile comerciantului nu se aplică; se vor aplica numai termenii și condițiile generale ale SumUp Limited și acești termeni de achiziție.

13.2. Orice termen deviant este exprimat în scris și necesită autorizare explicită de către SumUp.

13.3. Acești termeni de achiziție sunt reglementați și interpretați în conformitate cu legislația irlandeză și sunt exonerați de Convenția ONU de vânzări.

13.4. Locul de jurisdicție generală pentru orice litigiu legal în baza acestor condiții de achiziție va fi Dublin, Irlanda.

13.5. Acești termeni de achiziție au fost redactați atât în versiune germană, cât și engleză. Versiunea în limba germană a acestor termeni de achiziție este doar pentru conveniență și nu trebuie considerată obligatorie din punct de vedere legal. Numai versiunea engleză a acestor termeni de achiziție este obligatorie din punct de vedere legal. Versiunea engleză a acestor termeni de achiziție poate fi găsită aici.

14. Contactați SumUp Limited, bloc 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Dublin 2, Irlanda, D02 K580.