Mikä on sopiva hinta tuotteellesi?

Se, miten hinnoittelet tuotteesi tai palvelusi, vaikuttaa lähes kaikkiin liiketoimintasi osa-alueisiin. Hintojen mukaan määrittyy markkina sekä se, miten hankit tuotteesi ja millaisen katteen saat.

Tämä saattaa tuntua ylivoimaiselta, mutta muista, että ensimmäistä hintaa voidaan aina muuttaa myöhemmin. Hintoihin vaikuttaa myös se, millaisia tuotteita tai palveluita myyt.

Hyvä alkuhinta löytyy, kun otetaan huomioon kolme seikkaa. Ota huomioon:

  • Kappalekohtaiset vaihtelevat kulut: Jos tilaat myymäsi tuotteet, tämä tarkoittaa myytyjen tuotteiden kustannusta. Jos taas valmistat tuotteesi itse, tähän sisältyvät materiaalikulut, kunkin kappaleen valmistukseen käytetty aika sekä pakkausmateriaaleista koituvat kulut.

  • Kiinteät kulut: Nämä ovat aina samat riippumatta siitä, kuinka monta kappaletta myyt. Näihin sisältyvät esimerkiksi sähkö- ja verkkohotellimaksut.

  • Haluttu kate: Tämä riippuu markkinastasi, sillä erilaiset asiakkaat ovat halukkaita maksamaan erilaisia summia ostoksistaan.

Hinnoittelukaava

Kun olet selvittänyt nämä asiat, laske hinta käyttämällä tätä kaavaa: omakustannushinta + kate = myyntihinta. Toinen tapa on jakaa kaikki kustannukset yhdellä miinus kate. Toisin sanoen 20 % katteella jakaisit kaiken 0,8:lla saadaksesi tavoittelemasi hinnan.

Tämä hinnoittelustrategia perustuu kustannuksen kattamiseen. Toinen vaihtoehto on arvopohjainen hinnoittelu, jossa hinta määritetään sen mukaan, minkä arvoisena asiakkaat tuotteesi näkevät. Jotta arvopohjainen hinnoittelu toimisi, sinun on tarkasteltava kilpailijoitasi. Ota selvää:

  • Miten tuotteesi pärjäävät muille: Millä tavalla ne eroavat ominaisuuksissa ja laadussa? Tarjoatko enemmän kuin kilpailijasi?

  • Kuka tarjoaa enemmän palvelua: Tämä voi olla asiakaspalvelua, palautuksia tai muuta sellaista.

  • Brändin tunnettuus: Miten tämä ja muut aineettomat tekijät vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen?

Arvopohjainen hinnoittelu on abstraktimpaa kuin kustannuspohjainen hinnoittelu, koska tavoitteena ei ole konkreettisia lukuja. Sen vuoksi oikean hinnan löytäminen voi olla vaikeampaa, mutta sillä voi myös saada enemmän voittoa, jos asiakkaasi pitävät brändiäsi arvossa.

Muistathan, että voit aina säätää hintoja, jos ne eivät toimi. Markkinat muuttuvat jatkuvasti, kun tulee uusia kilpailijoita ja trendejä, joten kannattaa olla mukautuvainen.

Siirry omaan kauppaan

SumUp Team