Writing product descriptions that are easy to read and generate sales is an important part of setting up an online store.
Table of contents

Ako napísať popis, vďaka ktorému sa bude položka predávať lepšie?

Písanie popisov nie je také jednoduché, ako sa môže zdať. Tieto texty musia obsahovať všetky dôležité informácie, ale zároveň musia byť relatívne krátke a musia zákazníka zaujať. Prečítajte si nasledujúci článok a zistite, ako môžete z obyčajného popisu spraviť text, vďaka ktorému sa bude položka predávať lepšie. 

Hovorte jazykom svojich zákazníkov

V popisoch by ste sa mali zamerať na potreby a problémy zákazníkov. Porozmýšľajte nad tým, akým spôsobom by ste danú položku prezentovali v prípade, že by zákazník prišiel do vášho obchodu osobne. 

Používajte jazyk, ktorý používajú vaši zákazníci (popis môže byť aj vtipný) a odpovedajte na otázky, ktoré by mohli mať. Popíšte, akým spôsobom môže daná položka vyriešiť ich problém a uveďte jej výhody. 

Popisy nesmú byť generické 

Ktokoľvek vie napísať, že položka je „extrémne kvalitná“ alebo „vyrobená s láskou“. Zamerajte sa na konkrétne veci. Zabudnite na často používané frázy („najlepšia vo svojej kategórii“ alebo „dlhá životnosť“) a napíšte popis tak, aby z neho tieto informácie vyplývali nepriamo.

Píšte príbehy

Predstavivosť je veľmi mocná vec. Ak dokážete popis napísať tak, aby si zákazníci predstavili, že položku vlastnia a používajú, je omnoho pravdepodobnejšie, že si ju kúpia. Keďže sa položky nemôžu dotknúť, mali by si vedieť predstaviť to, pri akej príležitosti ju budú používať a to, aký pocit pri tom budú mať.

Menej je niekedy viac

Pri písaní popisov myslite na to, ako budú vyzerať vo vašom online obchode. Nikto totiž nechce sedieť pred počítačom a čítať extrémne dlhé texty. Ak chcete, aby sa zákazníci vracali a nakupovali viac, píšte kratšie vety, ktoré môžu preletieť očami a nezabudnite používať aj odrážky.

Experimentujte na sociálnych sieťach 

S popismi položiek môžete experimentovať aj na sociálnych sieťach. Predáva sa konkrétna položka lepšie v momente, keď je nadpis provokatívny alebo informatívny? Na akú výzvu (CTA) reaguje vaše publikum najviac? Čo takto propagovať položku prostredníctvom videa? Vyskúšajte niekoľko rôznych prístupov a zistite, ktorý z nich funguje najlepšie.

SumUp Team