Writing product descriptions that are easy to read and generate sales is an important part of setting up an online store.
Table of contents

Jak formulovat, aby popisy prodávaly

Psát popisy produktů je těžší, než by se mohlo zdát. Musejí být informativní a relativně stručné, ale zároveň musejí vyniknout. Nabízíme několik způsobů, jak z prostých souhrnů vlastností udělat texty, které podpoří tržby.

Mluvte řečí svých zákazníků

Popisy vašich položek by se měly orientovat na potřeby a starosti skutečných lidí. Pište popisy způsobem, kterým byste se zákazníky hovořili, kdybyste jim zboží prodávali osobně.

Používejte jazyk svých zákazníků, prokládejte texty různými vtípky (pokud je vaše publikum ocení) a zodpovězte otázky, stejně jak byste činili v reálném čase. Znáte výhody svého zboží a je na vás, abyste zákazníkům vysvětlili, jak daná položka naplní jejich potřeby.

Pozor na přílišnou obecnost

Popisky jako „zboží vynikající kvality“ nebo „vyrobeno s láskou“ vyplodí kdekdo. Zkuste se o svých položkách a jejich funkcích rozepsat konkrétněji. Zapomeňte na nadužívané výrazy jako „nejlepší“ či „s nejdelší životností“ a zvolte detaily a popisy, na jejichž základě zákazníci k těmto závěrům dospějí sami.

Vyprávějte příběhy

Představivost je mocná čarodějka: pokud dokážete zákazníka přimět, aby si představil, že prodávanou položku vlastní a používá, zvýší se pravděpodobnost úspěšného prodeje. Jelikož zákazníci nemohou vzít položku do ruky, měli byste jim zprostředkovat představu o tom, kdy, k čemu a za jakých okolností by ji mohli použít.

Méně je někdy více

Při psaní popisů položek zvažte také prezentaci svého e-shopu. Má snad někdo čas vysedávat před počítačem a pročítat sáhodlouhé elaboráty? Když zvolíte stručné věty a odrážky, zákazníci popisy položek snáze proletí očima a najdou něco, co je zaujme. A to vám dopomůže k prodejům a k tomu, aby se zákazníci vraceli.

Text na sociálních sítích

S popisy položek můžete experimentovat i na sociálních sítích. Vede si jistá položka lépe s funkčním, nebo spíše s provokativním názvem? Co vaše publikum vybudí k nákupu? Také odkaz na položku s videem může vygenerovat více kliků. Otestujte několik různých přístupů a uvidíte, který se vám osvědčí nejlépe.

SumUp Team