Voorwaarden voor SumUp Factureren en Boekhouden

Ingangsdatum: 02.08.2021

NB: Druk een kopie van dit document af en bewaar het zodat u het in de toekomst kunt nalezen.

Door gebruik te maken van de diensten Factureren en Boekhouden van SumUp zoals hieronder beschreven ('Diensten Factureren en Boekhouden), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van SumUp, deze voorwaarden voor de diensten Boekhouden en Factureren en alle andere voorwaarden en beleidsregels die van toepassing zijn op specifieke diensten die u mogelijk gebruikt. Deze voorwaarden voor de diensten Boekhouden en Factureren zijn aanvullende voorwaarden en maken, samen met de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden, deel uit van de wettelijke overeenkomst tussen u en SumUp Limited ('SumUp', 'wij', 'ons'). Tenzij hierin anders gedefinieerd, hebben termen met een hoofdletter dezelfde betekenis als in de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden. 

1. Diensten Factureren en Boekhouden

Met onze diensten Factureren en Boekhouden kunt u online facturen aanmaken, verzenden en beheren en verschillende boekhoudkundige handelingen uitvoeren, waaronder onkosten- en btw-administratie, zoals beschreven op onze website. U moet een account bij SumUp hebben om gebruik te kunnen maken van de diensten Factureren en Boekhouden, zoals beschreven in sectie 1 van de algemene voorwaarden.

Bepaalde facturerings- en boekhouddiensten worden geleverd door het aan SumUp gelieerde bedrijf Debitoor Ireland Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ierland ('Debitoor Ireland'). Dit kan het gebruik van websites, mobiele applicaties en andere software en diensten die aangeboden worden door Debitoor Ierland omvatten.

Voor verkopers in bepaalde landen kan het volledige gebruik van de diensten Factureren en Boekhouden aanvullende machtigingen of overeenkomsten van u vereisen. In dit geval wordt u gevraagd een dergelijke machtiging of overeenkomst te verstrekken wanneer u de diensten Factureren en Boekhouden activeert op de website of app. Dergelijke aanvullende machtigingen of overeenkomsten worden toegevoegd aan deze voorwaarden voor de diensten Factureren en Boekhouden.

Als uw klanten een factuur betalen via de betaaldiensten die door SumUp worden aangeboden, dan wordt uw toegang tot en gebruik van de betaaldiensten beheerst door de betalingsvoorwaarden. We behouden ons het recht voor om de diensten Factureren en Boekhouden om welke reden dan ook te wijzigingen of te beëindigen in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, de betalingsvoorwaarden of deze facturerings- en boekhoudvoorwaarden.

2. Uw verantwoordelijkheden

Als u de diensten Factureren en Boekhouden gebruikt om facturen naar uw klanten te sturen, bent u (en niet SumUp) zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze facturen. U bent als enige verantwoordelijk voor enige aansprakelijkheid met betrekking tot de facturen die u verstuurd en claims of klachten van klanten die verband houden met deze facturen. Bovendien bent u als enige verantwoordelijk voor het nakomen van uw belastingverplichtingen.

U moet voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitgifte van facturen, inclusief (maar niet beperkt tot) de wet- en regelgeving rondom btw, consumentenrechten en gegevensbescherming. In het bijzonder bent u er als enige verantwoordelijk voor en garandeert u dat alle klantgegevens waartoe u toegang hebt via de diensten Factureren en Boekhouden zullen worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

SumUp is niet verantwoordelijk voor het toezicht op uw zakelijke activiteiten met betrekking tot de uitgifte van facturen of het gebruik van de diensten Factureren en Boekhouden, of om u te adviseren of anderszins te informeren over wet- en regelgeving.

3. Beperkingen

U moet voldoen aan alle beperkingen die worden opgelegd door onze algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de diensten Factureren en Boekhouden. U stemt er verder mee in de cadeaubondiensten niet te gebruiken om goederen of diensten aan te bieden die (a) illegaal of mogelijk illegaal zijn (inclusief vervalst, gestolen of frauduleus) of (b) niet voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief (maar niet beperkt tot) wetten op het gebied van consumentenbescherming, productveiligheid, intellectueel eigendom en handelsregelgeving en exportcontroles.

SumUp kan naar eigen goeddunken beslissen of uw gebruik van de diensten Factureren en Boekhouden in strijd is met de beperkingen die zijn opgelegd onder de algemene voorwaarden, de betalingsvoorwaarden of deze voorwaarden voor Factureren en Boekhouden. We behouden het recht om uw account en/of toegang tot de diensten Factureren en Boekhouden van SumUp op te schorten of te beëindigen als we vaststellen of redelijkerwijs vermoeden dat er een overtreding heeft plaatsgevonden.

4. Personal data processing

In order to provide you with the Invoicing & Accounting Services, SumUp processes personal data of customers of Invoicing & Accounting Services as a processor on your behalf. This Overeenkomst inzake gegevensbescherming ('DPA inzake Factureren en Boekhouden') regulates the processing of personal data on the basis, for the purposes and within the term of validity of provision of SumUp’s Invoicing & Accounting Services or associated services under these Invoicing & Accounting Terms. The Invoicing & Accounting DPA forms an integral part of, and is subject to, the provisions of these Invoicing & Accounting Terms. Our Privacybeleid provides further details about our data processing.

5. Our liability 

In connection with your use of the Invoicing & Accounting Services, you agree that we are not responsible for, and will have no liability in respect of the following: (a) issuing, managing and administrating the invoices generated through the use of the Invoicing & Accounting Services in accordance with all applicable laws, rules and regulations and your privacy policy; (b) the accuracy and completeness of your invoices; (c) ensuring that your customers pay in accordance with invoices you issue through Invoicing & Accounting Services; (d) any payment instructions on invoices being incorrect; (e) funds that, due to you providing incorrect information to us, have been transferred to an account that does not belong to you; (f) the recipient on an invoice being unable to receive electronic messages; and (g) providing customer support to your customers concerning the accuracy or completeness of invoices you issue.

In addition to what is stated elsewhere in the General Terms and these Invoicing & Accounting Terms, SumUp has no obligation to prevent and bears no liability for any service failure, fraud or loss associated with the use of the Invoicing & Accounting Services. SumUp makes no warranties, express or implied, with respect to the Invoicing & Accounting Services and disclaims any warranty to the fullest extent possible. You release SumUp (and its affiliates and subsidiaries, officers, directors, employees and agents) from any and all claims connected with any disputes with customers related to the use of the Invoicing & Accounting Services, or your non-compliance with any applicable regulatory requirements.

6. Fees

For use of the Invoicing & Accounting Services, you agree to pay the Kosten and any applicable taxes as set forth on our Website and/or in your Account settings or as otherwise agreed in writing as and when due in accordance with the General Terms and the Payment Terms.

7. Cancellation or Termination

You may cancel your use of the Invoicing & Accounting Services at any time through your Account settings. In addition to what is stated elsewhere in the General Terms and these Invoicing & Accounting  Terms, we may terminate these Invoicing & Accounting Terms without prior notice to you, if we determine that: (a) your use of the Invoicing & Accounting Services or the products and/or services for which you are using the Invoicing & Accounting Services constitutes an activity listed as a Niet-ondersteunde bedrijfssoorten on our Website or (b) if, in our reasonable opinion, your activities or actions are damaging or may damage our image or reputation or the image or reputation of a Network or Acquiring Partner. We will not be liable for refunding subscription Fees in the event that you decide to stop using Invoicing & Accounting Services before the expiry of the subscription period, or if your Account or access to Invoicing & Accounting Services is suspended or terminated due to a breach of the General Terms, the Payment Terms or these Invoicing & Accounting Services Terms.