SumUpin laskutusta ja kirjanpitoa koskevat ehdot

Voimassa alkaen 02.8.2021

Huomaa: tulosta kopio tästä asiakirjasta ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Käyttämällä SumUpin Laskutus- ja kirjanpitopalveluja, kuten alla kuvataan ("Laskutus- ja kirjanpitopalvelut"), hyväksyt SumUpin Yleiset ehdot, nämä Laskutusta ja kirjanpitoa koskevat ehdot sekä kaikki muut käyttöehdot ja käytännöt, jotka koskevat tiettyä käyttämääsi palvelua. Nämä Laskutusta ja kirjanpitoa koskevat ehdot ovat Lisäehtoja, ja yhdessä Yleisten ehtojen ja Maksuehtojen kanssa ne ovat osa laillista sopimusta sinun ja SumUp Limitedin ("SumUp", "me") kanssa. Ellei tässä muutoin määritetä, isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Yleisissä ehdoissa ja Maksuehdoissa. 

1. Laskutus- ja kirjanpitopalvelut

Laskutus- ja kirjanpitopalveluidemme avulla voit luoda, lähettää ja hallinnoida verkkolaskuja ja suorittaa erilaisia kirjanpitoon liittyviä toimintoja, kuten kulujen seuranta ja ALV-ilmoitukset. verkkosivustolla antavat lisätietoja. Sinulla on oltava SumUp-tili voidaksesi käyttää Laskutus- ja kirjanpitopalveluita, kuten on kuvattu Yleisten ehtojen osiossa 1.

SumUpin kumppani Debitoor Ireland Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irlanti (“Debitoor Ireland”) tarjoaa joitakin Laskutus- ja kirjanpitopalveluita, ja niihin voi kuulua Debitoor Irelandin tarjoamien verkkosivustojen, mobiilisovellusten ja muiden ohjelmistojen ja palvelujen käyttö.

Tietyissä maissa toimivilta kauppiailta Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen täysimääräinen käyttö saattaa edellyttää lisävaltuutuksia tai -sopimuksia. Tällöin sinua pyydetään toimittamaan tämä valtuutus tai sopimus, kun aktivoit Laskutus- ja kirjanpitopalvelut verkkosivustolla tai sovelluksessa. Kaikki tällaiset lisävaltuutukset tai -sopimukset sisällytetään näihin Laskutusta ja kirjanpito koskeviin ehtoihin.

Jos asiakkaasi maksaa laskun käyttäen SumUpin tarjoamia Maksupalveluita, käyttöoikeuttasi Maksupalveluihin ja Maksupalvelujen käyttöäsi säätelevät Maksuehdot. Pidätämme oikeuden muuttaa tai irtisanoa Laskutus- ja kirjanpitopalvelut mistä tahansa syystä Yleisten ehtojemme, Maksuehtojemme tai näiden Laskutusta ja kirjanpito koskevien ehtojen mukaisesti.

2. Vastuusi 

Jos käytät Laskutus- ja kirjanpitopalveluita laskujen lähettämisen asiakkaillesi, sinä (ei SumUp) olet vastuussa tällaisten laskujen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Olet yksin vastuussa kaikista laskuihisi liittyvistä vastuista ja kaikista asiakkaan vaatimuksista tai valituksista, jotka liittyvät näihin laskuihin. Lisäksi olet yksin vastuussa kaikkien verovelvollisuuksiesi täyttämisestä.

Sinun on noudatettava kaikkia laskujen laatimiseen sovellettavia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen niihin, jotka liittyvät arvonlisäveroon, kuluttajan oikeuksiin ja tietosuojaan. Erityisesti sinun vastuullasi on, ja takaat, että kaikki Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen kautta saamasi asiakastiedot kerätään, tallennetaan ja käsitellään kaikkien sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

SumUp ei ole millään tavalla vastuussa sellaisten liiketoimiesi valvonnasta, jotka liittyvät laskujen laatimiseen tai Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen käyttöön, eikä SumUpilla ole mitään velvollisuutta neuvoa tai muulla tavalla informoida sinua missään sääntelyyn liittyvissä asioissa.

3. Rajoitukset

Sinun on noudatettava Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen käytössä kaikkia Yleisissä ehdoissa ja Maksuehdoissa asetettuja rajoituksia. Lisäksi vakuutat, ettet käytä Laskutus- ja kirjanpitopalveluita tuotteisiin, palveluihin tai liiketoimintaan, jotka ovat a) laittomia tai mahdollisesti laittomia (muun muassa väärennettyjä, varastettuja tai petollisia) tai b) eivät ole kaikkien sovellettavien lakien tai asetusten mukaisia (mukaan lukien rajoituksetta kuluttajansuojalait, tuoteturvallisuuslait, teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat lait, elinkeinosäännökset sekä vientivalvonta).

SumUp voi yksinomaisella harkinnallaan päättää, rikkooko Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen käyttösi Yleisissä ehdoissa, Maksuehdoissa tai näissä Laskutusta ja kirjanpitoa koskevissa ehdoissa asetettuja rajoituksia. Pidätämme oikeuden jäädyttää tai irtisanoa tilisi ja/tai käyttöoikeutesi Laskutus- ja kirjanpitopalveluihin, jos toteamme tai oikeutetusti epäilemme, että rikkomus on tapahtunut.

4. Henkilötietojen käsittely

Jotta SumUp voi tarjota sinulle Laskutus- ja kirjanpitopalveluita, sen on käsiteltävä Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen asiakkaiden henkilötietoja sinun puolestasi. Tämä Tietosuojasopimus ("Laskutuksen ja kirjanpidon tietosuojasopimus") säätelee henkilötietojen käsittelyä SumUpin Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen tai niihin liittyvien palvelujen perusteella, niiden tarkoituksiin ja niiden ehtojen voimassaoloajan puitteissa näiden Laskutusta ja kirjanpitoa koskevien ehtojen mukaisesti. Laskutuksen ja kirjanpidon tietosuojasopimus muodostaa olennaisen osan näistä Laskutusta ja kirjanpitoa koskevista ehdoista, ja Laskutusta ja kirjanpitoa koskevat ehdot sitovat Laskutuksen ja kirjanpidon tietosuojasopimusta. tietosuojakäytännössämme antaa lisätietoja tietojen käsittelystä.

5. Vastuumme

Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen käytön yhteydessä hyväksyt, että emme ole vastuussa seuraavista asioista eikä meillä ole vastuuta seuraavista asioista: a) sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten sekä yksityisyydensuojasi mukaisesti Laskutus- ja kirjanpitopalvelua käyttämällä luotujen laskujen lähettämisestä, hoitamisesta tai hallinnoinnista; b) laskujen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä; c) sen varmistamisesta, että asiakkaasi maksavat Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen kautta lähetetyt laskut; d) siitä, että laskuissa mahdollisesti olevat maksuohjeet ovat virheelliset; e) varoista, jotka on siirretty tilille, joka ei kuulu sinulle, koska olet antanut meille virheellisiä tietoja; f) siitä, että laskun vastaanottaja ei pysty vastaanottamaan sähköisiä viestejä; ja g) asiakastuen tarjoamisesta asiakkaillesi koskien lähettämiesi laskujen oikeellisuutta tai täydellisyyttä.

Sen lisäksi, mitä muualla Yleisissä ehdoissa ja näissä Laskutusta ja kirjanpitoa koskevissa ehdoissa mainitaan, SumUp ei ole velvollinen estämään Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen käyttöön liittyviä palveluvikoja, petoksia tai menetyksiä eikä ole vastuussa niistä.SumUp ei myönnä mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita Laskutus- ja kirjanpitopalveluille ja kiistää kaikki takuut mahdollisimman kattavasti. Vapautat SumUpin (ja sen kumppani- ja tytäryhtiöt, toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat) kaikista vaatimuksista liittyen SumUpin Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen käyttöä koskeviin riita-asioihin asiakkaiden kanssa tai sovellettavien lakisääteisten vaatimusten noudattamatta jättämiseesi.

6. Maksut

Käyttämällä Laskutus- ja kirjanpitopalveluita, suostut maksamaan maksut ja mahdolliset verot, jotka on ilmoitettu verkkosivustollamme ja/tai Tilisi asetuksissa tai joista on muulla tavoin kirjallisesti sovittu, niiden erääntymispäivänä Yleisten ehtojen ja Maksuehtojen mukaisesti.

7. Peruuttaminen tai irtisanominen

Voit perua Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen käytön milloin tahansa Tilisi asetuksista. Sen lisäksi, mitä muualla Yleisissä ehdoissa ja näissä Laskutusta ja kirjanpitoa koskevissa ehdoissa mainitaan, voimme irtisanoa nämä Laskutusta ja kirjanpitoa koskevat ehdot ilmoittamatta siitä sinulle etukäteen, jos toteamme, että: a) Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen käyttösi tai ne tuotteet ja/tai palvelut, joihin käytät Laskutus- ja kirjanpitopalveluja, ovat toimintaa, jonka katsotaan olevan Poisrajatut liiketoimintamuodot verkkosivustollamme tai b) jos toimintasi mielestämme vahingoittaa tai voi vahingoittaa imagoamme tai mainettamme tai Verkoston tai Vastaanottavan pankin imagoa tai mainetta. Emme ole vastuussa tilausmaksujen palauttamisesta, jos päätät lopettaa Laskutus- ja kirjanpitopalvelujen käytön ennen tilausjakson päättymistä tai jos käyttöoikeutesi Tiliisi tai Laskutus- ja kirjanpitopalveluihin jäädytetään tai irtisanotaan Yleisten ehtojen, Maksuehtojen tai näiden Laskutusta ja kirjanpitoa koskevien palvelujen ehtojen rikkomisen vuoksi.