Kā noteikt pareizo cenu precēm?

Tas, kā tu izvēlies cenu savām precēm vai pakalpojumiem, ir saistīts gandrīz ar katru tava uzņēmuma aspektu. Cenas nosaka, kas ir tavs tirgus, kā tu iegūsi preces un kāda būs tava peļņa.

Tas var šķist sarežģīti, taču sākotnējā cenas izvēle netraucēs tev to mainīt vēlāk. Turklāt cenas būs atkarīgas no tevis pārdoto preču vai pakalpojumu veida.

Labu sākuma cenu vari noteikt, ņemot vērā trīs faktorus. Apsver tālāk norādīto.

  • Mainīgās izmaksas par preci: ja pārdodamās preces tu pasūti, runa ir tikai par pārdoto preču izmaksām. Taču ja tu pats izgatavo savas preces, jāietver materiālu izmaksas, katras vienības izgatavošanai patērētā laika izmaksas, kā arī iepakojuma atrašanas izmaksas.

  • Fiksētās izmaksas: tās vienmēr būs vienādas neatkarīgi no pārdoto preču daudzuma, un tās ietver, piemēram, komunālo pakalpojumu un tīmekļa vietnes uzturēšanas izmaksas.

  • Vēlamā peļņa: tā ir atkarīga no tava tirgus, jo dažādi klienti būs gatavi šķirties no atšķirīgām naudas summām par precēm.

Cenu noteikšanas formula

Kad esi apsvēris šos faktorus, aprēķini cenu, izmantojot šādu formulu: pašizmaksa + peļņa = pārdošanas cena. Cita metode ir izdalīt visas izmaksas ar 1, no kura ir atņemta peļņa. Tādējādi, lai iegūtu 20% peļņu, mērķa cenas iegūšanai viss būtu jādala ar 0,8%.

Šīs cenu noteikšanas stratēģijas pamatā ir izmaksu segšana. Cita iespēja ir izmantot uz vērtību balstītas cenas noteikšanas metodi, saskaņā ar kuru cena tiek noteikta atbilstoši vērtībai, ko klienti piešķir tavai precei. Lai šī metode darbotos, tev jāsaprot, kādi ir tavi konkurenti. Noskaidro tālāk norādīto

  • Kādas ir tavas preces salīdzinājumā: kā atšķiras to īpašības un kvalitāte? Vai tu piedāvā ko vairāk par konkurentiem?

  • Kurš piedāvā vairāk pakalpojumu: tie var ietvert klientu apkalpošanu, atgriešanu un tamlīdzīgus pakalpojumus.

  • Zīmola atpazīstamība: kā šis un citi nemateriālie faktori ietekmē klientu lēmumus par iegādi?

Uz vērtību balstīta cenu noteikšana ir abstraktāka nekā uz izmaksām balstīta cenu noteikšana, jo nav konkrēta skaitļa, uz kuru tu tēmē. Šī iemesla dēļ var būt grūtāk noteikt pareizo cenu, taču šī pieeja var arī sniegt lielāku peļņu, ja izdodas panākt, ka klienti augstu vērtē tavu zīmolu.

Un atceries, ka cenu vienmēr vari mainīt, ja iepriekšējā nav atbilstoša. Tirgus pastāvīgi mainās, jo tajā ienāk jauni konkurenti un parādās jaunas tendences, tādēļ elastība ir ļoti svarīga.

Doties uz manu veikalu

SumUp Team