Koja je prava cijena za vaše artikle?

Jedna stvar koja se tiče svih aspekata vašeg poslovanja način je na koji određujete cijene artikala ili usluga. Vaše cijene određuju vaše tržište, kako dobavljate artikle i kolike će biti vaše profitne marže.

To se može činiti zbunjujućim, ali zapamtite, samo zato što počnete s nekom cijenom to ne mora značiti da je kasnije ne možete promijeniti. Vaše će cijene ovisiti i o vrsti artikala ili usluga koje prodajete.

Dobru početnu cijenu možete pronaći uzimajući u obzir tri stvari. Razmotrite:

  • Varijabilno troškovi po artiklu: ako naručujete artikle koje prodajete, to je trošak prodanih dobara. No ako artikle sami izrađujete, to uključuje troškove materijala, vremena koje ste utrošili za izradu svake jedinice i troškove pakiranja.

  • Fiksne troškove: uvijek će biti jednaki bez obzira na to koliko artikala prodate i uključuju troškove poput režija i hostinga web-lokacije.

  • Željena profitna marža: ovisi o vašem tržištu jer će različiti klijenti smatrati prihvatljivima različite iznose koje plaćaju za artikle.

Formula za određivanje cijena

Kada imate sve to pred sobom, svoju cijenu izračunajte putem formule: iznos troškova + profitna marža = prodajna cijena. Drugi je način da podijelite sve troškove s 1 minus profitna marža. Za profitnu maržu od 20 %, da biste dobili ciljanu cijenu sve ćete podijeliti s 0.8.

Ta strategija određivanja cijena temelji se na pokrivanju troškova. Druga je mogućnost odrediti cijene na temelju vrijednosti, gdje cijenu postavljate na temelju vrijednosti koju klijenti vide u vašem artiklu. Da bi određivanje cijena na temelju vrijednosti funkcioniralo, trebate pogledati svoju konkurenciju. Saznajte:

  • Kakvi su vaši artikli u usporedbi s artiklima konkurenata: koje su razlike u značajkama i kvaliteti? Nudite li više od konkurentskih tvrtki?

  • Tko nudi bolju uslugu: bilo da se radi o odnosu s klijentima, povratima ili sličnom.

  • Prepoznatljivost robne marke: kako to i drugi neopipljivi faktori utječu na klijentovu odluku da kupi?

Određivanje cijena na temelju vrijednosti apstraktnije je od određivanja cijena na temelju troška jer ne postoji određeni iznos na koji ciljate. Zbog toga može biti i teže, no može ostvariti i veću dobit, ako klijenti vašem artiklu pridodaju veliku vrijednost.

Zapamtite, ako nešto ne ide kako treba, cijene uvijek možete prilagoditi. Tržište se stalno mijenja i stalno se pojavljuju novi konkurenti i trendovi, pa je fleksibilnost ključna.

Idi u moju trgovinu

SumUp Team