Hva er riktig prising for produktene dine?

Hvis det er én ting som dominerer nesten hvert aspekt av forretningsdriften, så er det måten du priser produkter og tjenester på. Prisingen avgjør hva markedet ditt er, hvordan du vil anskaffe produktene og hva profittmarginene dine vil være.

Det kan virke overveldende, men husk at bare fordi du begynner med en pris, betyr ikke at du ikke kan endre den senere. I tillegg vil prisingen avhenge av hvilken type produkter eller tjenester du selger.

Du kan finne en god startpris ved å ta hensyn til tre ting. Tenk på:

  • Variable kostnader per produkt: Hvis du bestiller produkter som skal selges, er dette simpelthen kostnaden til solgte produkter. Men hvis du lager produktene selv, inkluderer dette kostnaden til materialene, kostnaden for tiden du har brukt på å lage hver enhet, og kostnaden til å finne egen emballasje.

  • Faste kostnader: De vil alltid være det samme uansett hvor mange produkter du selger, og inkluderer kostnader som kommunale avgifter og web hosting.

  • Ønsket profittmargin: Dette avhenger av markedet ditt, siden forskjellige kunder vil være komfortable med å betale forskjellige beløp for produktene deres.

Prisformel

Når du vet alt dette, regner du ut prisen med formelen kostpris + profittmargin = salgspris. En annen måte er å dele alle kostnadene på (1 minus profittmarginen). Så hvis profittmarginen er 20 %, deler du alt på 0,8 for å få prisen du ønsker.

Denne prisingsstrategien baserer seg på å dekke kostnadene dine. En annen mulighet er verdibasert prising, der du setter en pris basert på verdien kundene ser i produktene dine. For at verdibasert prising skal fungere, må du se på konkurrentene. Finn ut:

  • Hvordan er produktene dine sammenlignet med deres: Hva er forskjellene i funksjonalitet og kvalitet? Tilbyr du mer enn konkurrentene?

  • Hvem har bedre service: Enten det er kundeservice, returer eller lignende.

  • Merkegjenkjenning: Hvilken innflytelse har dette og andre immaterielle faktorer på kundenes kjøpsavgjørelse?

Verdibasert prising er mer abstrakt enn kostbasert prising siden du ikke sikter deg inn på et konkret tall. Det kan være vanskeligere å gjøre riktig på grunn av dette, men kan også gi høyere profittmarginer hvis du kan få kunder til å legge mye verdi i merket ditt.

Og husk at du alltid kan justere prisingen hvis noe ikke fungerer. Markedet endrer seg hele tiden etter hvert som nye konkurrenter og trender dukker opp, så hemmeligheten er fleksibilitet.

Gå til butikken min

SumUp Team