Začínáme: Nastavenie terminálu SumUp Air

Pre nových zákazníkov:

I. Nastavenie terminálu SumUp Air

 1. Spustite aplikáciu SumUp a prihláste sa do nej pomocou svojej e-mailovej adresy a hesla.

 2. Na klávesnici zadajte sumu 1,00 € a ťuknite na „Zaplatiť". Terminál sa automaticky zapne.

 3. Potvrďte, že aplikácia našla váš terminál: Ťuknutím na „Pripojiť" potvrďte, že sa trojciferné číslo zobrazené v aplikácii zhoduje s poslednými tromi číslicami sériového čísla, ktoré nájdete na zadnej strane terminálu.

 4. Žiadosť o spárovanie potvrďte na vašom smartfóne/tablete aj na termináli (stlačením tlačidla so zelenou ikonkou potvrdenia). Poznámka: pri niektorých smartfónoch/tabletoch, ktoré používajú staršiu verziu funkcie Bluetooth, bude potrebné zadať kód pre spárovanie.

 5. Spárovanie bolo úspešné! Terminál teraz načíta údaje o vašom SumUp účte. Proces bude trvať približne 2 minúty.

DÔLEŽITÉ: V prípade problémov s nastavením terminálu SumUp Air postupujte podľa pokynov uvedených nižšie v sekcii „Existujúci zákazníci".

II. Prijímanie platieb:

 1. Teraz ste pripravený prijať svoju prvú platbu kartou. Kartu priložte, vložte ju do terminálu, alebo ňou cez terminál prejdite.

 2. Váš zákazník následne transakciu autorizuje (napr. pomocou PIN-kódu).

 3. Zelená ikonka potvrdenia znamená, že platba prebehla úspešne. Na vaše bankové spojenie bude poukázaná v priebehu nasledujúcich 3-4 pracovných dní.

Pre existujúcich zákazníkov:

Nastavenie terminálu SumUp Air

 1. Spustite aplikáciu SumUp a prihláste sa do nej pomocou svojej e-mailovej adresy a hesla.

 2. Ťuknite na „Účet“ (Android: ikonka Ponuky v ľavom hornom rohu).

 3. Následne vyberte „Spôsoby platby"/„Zvoliť terminál" a ťuknutím na „Air" začnite s nastavením.

 4. Potvrďte, že aplikácia našla váš terminál: Ťuknutím na „Pripojiť" potvrďte, že sa trojciferné číslo zobrazené v aplikácii zhoduje s poslednými tromi číslicami sériového čísla, ktoré nájdete na zadnej strane terminálu.

 5. Žiadosť o spárovanie potvrďte na vašom smartfóne/tablete aj na termináli (stlačením tlačidla so zelenou ikonkou potvrdenia). Poznámka: pri niektorých smartfónoch/tabletoch, ktoré používajú staršiu verziu funkcie Bluetooth, bude potrebné zadať kód pre spárovanie.

 6. Spárovanie bolo úspešné! Terminál teraz načíta údaje o vašom SumUp účte. Proces bude trvať približne 2 minúty.

Následne budete môcť prijímať platby kartou ako obyčajne.

Riešenie problémov

Ak sa vám terminál nepodarí pripojiť na základe pokynov uvedených v prezentácii vyššie, vyskúšajte nasledujúce možnosti:

 • Tu si overte, či váš smartfón/tablet spĺňa požiadavky na kompatibilitu.

 • Spustite nové párovanie tak, že v aplikácii vstúpite do sekcie „Účet" v ľavej hornej časti (iOS: „Účet", Android: ikonka Ponuky), vyberiete „Spôsoby platby“/„Zvoliť terminál“ a ako svoj terminál označíte možnosť „SumUp Air“.

 • Reštartujte svoj smartfón/tablet: týmto krokom sa reštartuje čip funkcie Bluetooth.

 • V obchodoch Apple App Store alebo Google Play skontrolujte, či nie je dostupná aktualizácia aplikácie SumUp.

 • V nastaveniach vášho smartfónu/tabletu skontrolujte, či nie je k dispozícii aktualizácia jeho operačného systému. V prípade dostupnosti ju odporúčame nainštalovať. Vzhľadom na očakávaný objem sťahovaných dát bude ideálnym časom na inštaláciu aktualizácie koniec pracovného dňa.

Spôsoby platby

S našim terminálom SumUp Air držíte krok s najnovším technologickým vývojom. Nižšie nájdete ďalšie informácie o prijímaní platieb kartou pomocou tohto zariadenia:

Ktoré platobné karty sú akceptované?

 • Kreditné karty (Mastercard, Visa)

 • Debetné karty (V PAY, Maestro)

Akým spôsobom je možné platbu realizovať?

 • Bezkontaktne (NFC): Kartu na 1 až 2 sekundy priložte naplocho na displej terminálu.

 • Čipom: Kartu vložte do slotu v hornej časti terminálu. Predná strana karty s čipom smeruje k vám.

Ako zákazník platbu autorizuje?

 • Zadaním 4-ciferného PIN-kódu na klávesnici terminálu a jeho potvrdením pomocou zelenej ikonky potvrdenia.

 • Podpisom v aplikácii SumUp (na displeji smartfónu/tabletu).

 • Bezkontaktné platby do sumy 20 € nevyžadujú žiadnu autorizáciu. Transakcie prevyšujúce sumu 20 € vyžadujú potvrdenie zadaním PIN-kódu alebo podpisom v aplikácii SumUp (na obrazovke smartfónu/tabletu).

Upozorňujeme, že váš zákazník ani spoločnosť SumUp nemôžu rozhodnúť, akým spôsobom má byť platba autorizovaná. Spôsob autorizácie závisí od nastavenia platobnej karty.

Nabíjanie terminálu SumUp Air

Uistite sa, že váš terminál je nabitý aspoň na úroveň 25%. V opačnom prípade nemusí platby kartou spracovávať optimálne.

Stav nabitia batérie je zobrazený na displeji terminálu SumUp Air a signalizujú ho aj kontrolky LED (zistite viacs v sekcii o LED kontrolkách nižšie).

Terminál SumUp Air môžete nabíjať pomocou micro-USB káblu, ktorý je súčasťou balenia ̶ pripojte ho k vášmu počítaču alebo priamo do zdroja napájania. Terminál môžete používať i počas nabíjania. Plne nabité zariadenie zvládne spracovať cca 500 transakcií.

Popis terminálu SumUp Air

Akú funkciu majú modré kontrolky LED na termináli?

V spodnej časti terminálu sa nachádzajú 4 modré kontrolky LED.

• Hneď po zapnutí terminálu sa nakrátko rozsvietia všetky 4 kontrolky LED. Následne bude prvá kontrolka LED blikať každé štyri sekundy, čo znamená, že je zariadenie zapnuté.

• Kontrolky LED sa tiež krátko rozsvietia po vytvorení spojenia medzi terminálom a smartfónom/tabletom.

• Pri spracovávaní bezkontaktnej platby (NFC) svieti prvá kontrolka LED nepretržite. V momente priloženia karty k terminálu zablikajú všetky 4 kontrolky LED.

• Kontrolky LED navyše signalizujú aj stav batérie terminálu. Pri krátkom stlačení vypínača kontrolky LED bliknú: rozsvietenie všetkých 4 kontroliek LED znamená, že je batéria úplne nabitá. Tri kontrolky znamenajú stav batérie 75%, atď. Ak bliká iba jedna kontrolka LED, je potrebné terminál nabiť.

Všeobecná manipulácia

• Funkčnosť zariadenia zaručujeme pri teplotnom rozsahu -10°C až +45°C. Preto uprostred leta alebo zimy neodporúčame ponechávať váš terminál príliš dlho v priestoroch bez kontrolovanej teploty, napr. v aute.

• Terminál vám odporúčame raz mesačne nabiť i v prípade, že ho nepoužívate pravidelne.

• Terminál má zabudované bezpečnostné snímače, ktorých úlohou je zabrániť neoprávnenej manipulácii alebo vniknutiu do zariadenia. Preto je dôležité, aby ste s terminálom zaobchádzali opatrne. Pri práci s terminálom nepoužívajte silu a chráňte ho pred nárazmi (vrátane pádu na zem alebo nárazu o stôl), aby ste neaktivovali automatický bezpečnostný zámok. Po jeho spustení sa terminál trvalo uzamkne a nebude ho možné používať.