Konfigurer din Air Kortleser

For nye kunder:

I. Konfigurer Air Kortleser

 1. Åpne SumUp-appen og logg inn med din e-postadresse og passord.

 2. Skriv inn 10 kr på tastaturet og trykk «Belast». Kortleseren vil slås på automatisk.

 3. Vennligst bekreft at din kortleser ble funnet av appen: Ved å trykke «Koble til» bekrefter du at det tresifrede nummeret i appen stemmer overens med de tre siste sifrene i serienummeret på baksiden av leseren.

 4. Vellykket tilkobling! Kortleseren vil nå synkronisere din kontoinformasjon. Dette vil ta ca. to minutter.

VIKTIG: Vennligst følg instruksjonene «for eksisterende kunder» under hvis du har problemer med konfigurasjonen av din Air Kortleser.

II. Ta imot betalinger

 1. Du er nå klar for å ta imot din første betaling (trykk, sett inn eller dra kort).

 2. Nå autoriserer din kunde betalingen (f. eks. via PIN)

 3. Den grønne haken indikerer at betalingen var vellykket. Du vil motta utbetalingen innen de neste 3-5 virkedagene.

For eksisterende kunder:

Sett opp Air Kortleseren

 1. Åpne SumUp-appen og logg inn med din e-postadresse og passord.

 2. Trykk på «Konto» (Android: menysymbolet i øvre venstre hjørne).

 3. Åpne «Betalingsmetoder/Velg kortleser" og trykk «Air» for å komme i gang med konfigurasjonen.

 4. Vennligst bekreft at din kortleser ble funnet i appen: Ved å trykke «Tilkoble» bekrefter du at det tresifrede nummeret i appen stemmer overens med de tre siste sifrene i serienummeret på baksiden av kortleseren.

 5. Vellykket tilkobling! Kortleseren vil nå synkronisere din kontoinformasjon. Dette vil ta ca. to minutter.

Deretter kan du ta imot kortbetalinger som vanlig.

Feilsøking

Hvis du ikke kan tilkoble leseren som beskrevet ovenfor, vennligst prøv følgende:

 • Vennligst sjekk om din smarttelefon/nettbrett oppfyller kravene her.

 • Start en ny tilkobling ved å åpne Konto-seksjonen i appen i det øverste venstre hjørnet (iOS: Konto, Android: Menysymbolet), trykk på «Betalingsmetoder» og velg «SumUp Air» som din kortleser.

 • Start din smarttelefon/nettbrett på nytt. Ved å gjøre dette blir Bluetooth-chipen startet på nytt.

 • Sjekk om en oppdatert versjon av SumUp-appen er tilgjengelig i Apple App Store eller Google Play App Store.

 • Vennligst sjekk om en oppdatering av ditt operativsystem er tilgjengelig i din smarttelefons/nettbretts innstillinger. Hvis en oppdatering er tilgjengelig anbefaler vi deg å installere den (grunnet størrelsen er det best å installere på slutten av arbeidsdagen).

Betalingsmetoder

Med vår SumUp Air Kortleser er du teknologisk oppdatert. Her finner du videre informasjon om hvordan du kan ta imot kortbetalinger med kortleseren:

Hvilke kort kan jeg ta imot?

 • Kredittkort (MasterCard, Visa)

 • Debetkort (BankAxept, Visa, V PAY, MasterCard)

Hvordan blir kortene avlest?

 • Kontaktløst (NFC): Trykk kortet flatt inntil leserens display i 1-2 sekunder.

 • Chip: Kortet vil bli satt inn i åpningen øverst på kortleseren. Fremsiden av kortet og chipen vil være vendt mot deg.

Hvordan autoriserer kunden betalingen?

 • Legger inn en firesifret PIN på kortleseren og bekrefter med den grønne haken.

 • Signatur i SumUp-appen (på smarttelefonens/nettbrettets skjerm)

 • Kontaktløse betalinger på under 200 kr trenger ingen autorisasjon. For beløp på over 200 kr må kunden enten autorisere via PIN eller signatur i SumUp-appen (på smarttelefonens/nettbrettets skjerm).

Vennligst merk at du, din kunde og SumUp ikke kan påvirke hvilken autorisasjonsmetode som blir brukt. Dette er avhengig av kortets innstillinger.

Lading av Airt Kortleser

Vennligst pass på at kortleseren er ladet minst 25% til enhver tid for at betalinger kan bli behandlet optimalt.

Batterinivået vises på Air Kortleserens skjerm og via LED-lysene på kortleseren (se "LED"-seksjonen).

Du kan lade Air Kortleseren med Mikro USB-kabelen inkludert i esken (enten ved å koble den til din datamaskin eller ved å plugge den inn i en stikkontakt). Du kan bruke kortleseren mens den lades. Med en fullt ladet kortleser kan du behandle ca. 500 transaksjoner.

Konfigurasjon av Air Kortleseren

Hvilken funksjon har de blå LED-lysene på kortleseren?

Det er fire blå LED-lys nederst på kortleseren.

 • Med en gang kortleseren slås på lyser LED-lysene opp raskt. Etterpå vil det første LED-lyset blinke hvert fjerde sekund for å signalisere at enheten er på.

 • I tillegg blinker LED-lysene når kortleser og smarttelefon/nettbrett kobles sammen.

 • Hvis du behandler en NFC-transaksjon lyser det første LED-lyset opp permanent. Når kortet trykkes bort til kortleseren blinker alle fire LED-lysene.

 • LED-lysene viser også kortleserens batterinivå. Hvis du trykker raskt på av/på-knappen blinker LED-lysene: lyser alle fire er batterinivået 100%, hvis kun tre lyser opp er det på 75% osv. Hvis kun ett lyser opp vennligst lade kortleseren.

Generell administrasjon

 • Vi kan sikre kortleserens funksjonalitet i temperaturer mellom -10°C og +45°C. Vi anbefaler derfor at du ikke lar kortleseren ligge i f. eks. en bil i lengre tidsperioder om sommeren eller vinteren.

 • Vi anbefaler at du lader kortleseren minst en gang i måneden, også om du ikke bruker kortleseren regelmessig.

 • Kortleseren er designet med sikkerhetssensorer for å beskytte mot manipulering og tukling. Av den grunn bør du alltid håndtere kortleseren veldig forsiktig. Unnlat å bruke enheten med kraft og unngå harde støt (som å miste den på gulvet eller dytte den bortover et bord) for å forhindre aktivering av en automatisk sikkerhetslås. Når denne aktiveres låses kortleseren permanent og den kan ikke brukes.