Настройване на мобилния Air терминал

За нови клиенти:

I. Настройване на мобилния Air терминал

 1. Отворете приложението на SumUp и влезте с помощта на имейла и паролата си.

 2. Въведете 2.00 лв. на клавиатурата и натиснете „Таксуване“. Терминалът ще се включи автоматично.

 3. Потвърдете в приложението, че терминалът е намерен: чрез избиране на „Свързване", потвърждавате, че 3-цифреният номер, показан в приложението, съвпада с последните 3 цифри от серийния номер на гърба на терминала.

 4. Свързването е успешно! Синхронизирането на терминала с информацията в профила ви отнема около две минути.

ВАЖНО: Ако имате проблеми при настройването на мобилния Air терминал, следвайте инструкциите „За регистрирани клиенти“ по- долу.

II. Приемане на плащания

  1. Вече имате възможност да приемете първото си плащане безконтактно или с ЧИП и ПИН

 1. Вашият клиент трябва да оторизира транзакцията (например чрез ПИН).

 2. Зелената отметка показва, че плащането е минало успешно. Ще получите средствата по сметката си в следващите 3-4 работни дни.

За регистрирани клиенти:

Настройване на мобилния Air терминал

 1. Отворете приложението на SumUp и влезте с имейла и паролата си.

 2. Изберете „Профил“ (за Android: иконата „Меню“ в горния ляв ъгъл).

 3. Отворете „Методи на плащане“, а след това „Изберете терминал“ и отбележете "Air", за да започнете настройката.

 4. Потвърдете в приложението, че терминалът е намерен: чрез избиране на „Свързване“, потвърждавате, че 3-цифреният номер, показан в приложението, съвпада с последните 3 цифри от серийния номер на гърба на терминала.

 5. Свързването е успешно! Синхронизирането на терминала с информацията в профила ви отнема около две минути.

След това можете да приемате картови плащания, както обичайно.

Отстраняване на проблеми

Ако не успеете да свържете терминала, както е описано в инструкциите по-горе, следвайте стъпките:

 • Проверете тук, дали вашият смартфон/ таблет отговаря на изискванията.

 • Започнете ново свързване, като отворите раздела „Профил“ на приложението в горния ляв ъгъл (за iOS: „Профил“, за Android: иконата „Меню“), натиснете „Методи на плащане“, а след това „Изберете терминал“ и отбележете "SumUp Air" като ваш терминал.

 • Рестартирайте смартфона/таблета си.

 • Проверете дали има налична актуална версия на приложението SumUp в Apple App Store или Google Play Store.

 • Проверете настройките на вашия смартфон/таблет за налична актуализация на операционната система. При наличие на такава, препоръчваме да бъде инсталирана.

Начини на плащане

Тук ще намерите допълнителна информация, как да приемате плащания с устройството:

Кои карти се приемат?

 • Кредитни карти (MasterCard, VISA)

 • Дебитни карти (V PAY, Maestro)

Как се четат картите?

 • Безконтактно (NFC): Доближете и задръжте картата за 1-2 секунди хоризонтално до дисплея на терминала.

 • С чип: Картата се поставя в отвора в горната част на терминала.

Как клиентът оторизира плащането?

 • Клиентът въвежда 4-цифрения ПИН на терминала и натиснете бутона със зелената отметка.

 • Клиентът се подписва в приложението на SumUp (върху дисплея на смартфона/таблета).

 • Безконтактните транзакции под 25 лева не се нуждаят от оторизация – транзакция над 25 лева изисква оторизация чрез ПИН потвърждаване или чрез подпис в приложението на SumUp (върху дисплея на смартфона/таблета).

Имайте предвид, че нито вие, нито вашият клиент или SumUp могат да решат коя опция (ПИН или подпис) да изберат относно оторизирането на плащането, защото това зависи от картата.

Зареждане на мобилния SumUp Air терминал

Уверете се, че терминалът е зареден на не по-малко от 25%, за да сте сигурни, че картовите плащания ще бъдат обработени оптимално.

Нивото на батерията е показано на екрана на терминала, както и посредством LED индикатора на терминала (вижте раздела „LED/ Светлинен индикатор“)

Можете да заредите SumUp Air с Micro USB кабел, който се намира в кутията (като го свържете към компютъра си или към електрическото захранване). Терминалът може да бъде използван, докато се зарежда. С напълно заредено устройство можете да извършите около 500 операции.

Настройване на мобилния SumUp Air терминал

Какво е предназначението на светлинните индикатори на терминала?

LED индикаторите са 4-те сини лампички в долната част на терминала.

 • При включването на терминала, 4-те индикатора светват за кратко. След това първият индикатор светва на всеки четири (4) секунди, за да покаже, че устройството е включено.

 • Индикаторите сигнализират, когато връзката между терминала и смартфона/таблета е установена.

 • Ако извършвате безконтактни транзакции, първият индикатор свети постоянно. Щом картата се доближи от картодържателя до терминала, всичките четири (4) индикатора светват.

 • Индикаторите показват също нивото на батерията на терминала. Ако натиснете бутона за включване, светлинните индикаторите се активират: 4 светлини потвърждават батерия, заредена на 100%; ако светят само 3 индикатора, това показва 75% ниво на батерията и т.н. Ако свети само един индикатор, заредете батерията.

Общи инструкции за ползване

 • SumUp гарантира работоспособност на устройството при температури с диапазон от -10 С до + 45 С.

 • Препоръчваме ви да зареждате терминала поне веднъж месечно, дори да не го използвате регулярно.

 • Терминалът е проектиран със сензори за сигурност, за да бъде предпазен от манипулации. Трябва винаги да боравите внимателно с устройството, като го пазите от удари или изпускане, за да предотвратите активиране на автоматичното заключване за защита. Ако то бъде задействано, терминалът се заключва и повече не може да бъде използван.