Nastavení terminálu SumUp Air

Pro nové zákazníky: :

I. Nastavení terminálu SumUp Air

 1. Spusťte aplikaci SumUp a přihlaste se do ní pomocí své e-mailové adresy a hesla.

 2. Na klávesnici zadejte sumu 30,00 Kč a ťukněte na „Zaplatit". Terminál se automaticky zapne.

 3. Potvrďte, že aplikace našla váš terminál: Ťuknutím na „Připojit" potvrďte, že se třímístné číslo zobrazené v aplikaci shoduje s posledními třemi číslicemi sériového čísla, které naleznete na zadní straně terminálu.

 4. Žádost o spárování potvrďte na vašem chytrém telefonu/tabletu i na terminálu (stisknutím tlačítka se zelenou ikonkou potvrzení). Poznámka: u některých chytrých telefonů/tabletů, jež používají starší verzi funkce Bluetooth, bude nutné zadat kód pro spárování.

 5. Spárování bylo úspěšné! Terminál teď načítá údaje o vašem SumUp účtu. Proces potrvá přibližně 2 minuty.

DŮLEŽITÉ: V případě problémů s nastavením terminálu SumUp Air postupujte dle pokynů uvedených níže v sekci „Existující zákazníci".

II. Přijímání plateb:

 1. Nyní jste připraven přijmout svou první platbu kartou. Kartu přiložte, vložte ji do terminálu, anebo ji terminálem protáhněte.

 2. Váš zákazník následně transakci autorizuje (např. pomocí PIN-kódu).

 3. Zelená ikonka potvrzení znamená, že platba proběhla úspěšně. Na vaše bankovní spojení bude poukázána v průběhu následujících 3-6 pracovních dnů.

Pro existující zákazníky:

Nastavení terminálu SumUp Air

 1. Spusťte aplikaci SumUp a přihlaste se do ní pomocí své e-mailové adresy a hesla.

 2. Ťukněte na „Účet“ (Android: ikonka Nabídky v levém horním rohu).

 3. Následně vyberte „Způsoby platby"/„Zvolit terminál" a ťuknutím na „Air" začněte s nastavením.

 4. Potvrďte, že aplikace našla váš terminál: Ťuknutím na „Připojit" potvrďte, že se třímístné číslo zobrazené v aplikaci shoduje s posledními třemi číslicemi sériového čísla, které naleznete na zadní straně terminálu.Žádost o spárování potvrďte na vašem chytrém telefonu/tabletu i na terminálu (stisknutím tlačítka se zelenou ikonkou potvrzení). Poznámka: u některých chytrých telefonů/tabletů, jež používají starší verzi funkce Bluetooth, bude nutné zadat kód pro spárování.

 5. Spárování bylo úspěšné! Terminál teď načítá údaje o vašem SumUp účtu. Proces potrvá přibližně 2 minuty.

Následně budete moci přijímat platby kartou jako obvykle.

Řešení problémů

Nepodaří-li se vám terminál připojit na základě pokynů uvedených v prezentaci výše, vyzkoušejte následující možnosti:

 • Zde si ověřte, zda váš chytrý telefon/tablet splňuje požadavky na kompatibilitu.

 • Spusťte nové párování tak, že v aplikaci vstoupíte do sekce „Účet" v levé horní části (iOS: „Účet", Android: ikonka Nabídky), vyberete „Způsoby platby“/„Zvolit terminál“ a jako svůj terminál označíte možnost „SumUp Air“.

 • Restartujte svůj chytrý telefon/tablet: tímto krokem se restartuje čip funkce Bluetooth.

 • V obchodech Apple App Store anebo Google Play zkontrolujte, zda není dostupná aktualizace aplikace SumUp.

 • V nastavení vašeho chytrého telefonu/tabletu zkontrolujte, zda není k dispozici aktualizace jeho operačního systému. V případě dostupnosti ji doporučujeme nainstalovat. Vzhledem na očekávaný objem stahovaných dat bude ideální dobou na instalaci aktualizace konec pracovního dne.

Způsoby platby

S naším terminálem SumUp Air držíte krok s nejnovějším technologickým vývojem. Níže naleznete další informace o přijímání plateb kartou pomocí tohoto zařízení:

Které platební karty jsou akceptovány?

 • Kreditní karty (Mastercard, Visa)

 • Debetní karty (V PAY, Maestro)

Jakým způsobem je možné platbu realizovat?

 • Bezkontaktně (NFC): Kartu na 1 až 2 vteřiny přiložte naplocho na displej terminálu.

 • Čipem: Kartu vložte do slotu v horní části terminálu. Přední strana karty s čipem směřuje k vám.

Jak zákazník platbu autorizuje?

 • Zadáním 4-místního PIN-kódu na klávesnici terminálu a jeho potvrzením pomocí zelené ikonky potvrzení.

 • Podpisem v aplikaci SumUp (na displeji chytrého telefonu/tabletu).

 • Bezkontaktní platby do sumy 500 Kč nevyžadují žádnou autorizaci. Transakce převyšující sumu 500 Kč vyžadují potvrzení zadáním PIN-kódu anebo podpisem v aplikaci SumUp (na obrazovce chytrého telefonu/tabletu).

Upozorňujeme, že váš zákazník ani společnost SumUp nemohou rozhodnout, jakým způsobem má být platba autorizována. Způsob autorizace závisí od nastavení platební karty.

Nabíjení terminálu SumUp Air

Ujistěte se, že váš terminál je nabitý alespoň na úroveň 25%. V opačném případě nemusí platby kartou zpracovávat optimálně.

Stav nabití baterie je zobrazen na displeji terminálu SumUp Air a signalizují ho také kontrolky LED (zjistěte víc v sekci o LED kontrolkách níže).

Terminál SumUp Air můžete nabíjet pomocí micro-USB kabelu, jenž je součástí balení ̶ připojte ho k vašemu počítači anebo přímo do zdroje napájení. Terminál můžete používat i v průběhu nabíjení. Plně nabité zařízení zvládne zpracovat cca 500 transakcí.

Popis terminálu SumUp Air

Jakou funkci mají modré kontrolky LED na terminálu?

Ve spodní části terminálu se nacházejí 4 modré kontrolky LED.

• Ihned po zapnutí terminálu se krátce rozsvítí všechny 4 kontrolky LED. Následně bude první kontrolka LED blikat každé čtyři vteřiny, což značí, že je zařízení zapnuté.

• Kontrolky LED se také krátce rozsvítí po vytvoření spojení mezi terminálem a chytrým telefonem/tabletem.

• Při zpracovávání bezkontaktní platby (NFC) svítí první kontrolka LED nepřetržitě. V momentu přiložení karty k terminálu zablikají všechny 4 kontrolky LED.

• Kontrolky LED navíc signalizují i stav baterie terminálu. Při krátkém stisknutí vypínače kontrolky LED bliknou: rozsvícení všech 4 kontrolek LED znamená, že je baterie plně nabitá. Tři kontrolky znamenají stav baterie 75%, atd. Bliká-li pouze jedna kontrolka LED, je potřeba terminál nabít.

Obecná manipulace

• Funkčnost zařízení zaručujeme při teplotním rozsahu -10°C až +45°C. Proto uprostřed léta anebo zimy nedoporučujeme ponechávat váš terminál příliš dlouho v prostorách bez kontrolované teploty, např. v autě.

• Terminál vám doporučujeme nabít jednou měsíčně i v případě, že ho nepoužíváte pravidelně.

• Terminál má zabudované bezpečnostní snímače, jejichž cílem je zabránit neoprávněné manipulaci anebo vniknutí do zařízení. Proto je důležité, abyste s terminálem zacházeli opatrně. Při práci s terminálem nepoužívejte sílu a chraňte ho před nárazy (včetně pádu na zem anebo nárazu o stůl), abyste neaktivovali automatický bezpečnostní zámek. Po jeho spuštění se terminál trvale uzamkne a nebude ho možné používat.