Zásady ochrany osobných údajov pre darčekové poukážky

Dátum účinnosti: 22. 4. 2020

Posledná aktualizácia: 20. 11. 2020

Keď vy, náš obchodník, využívate služby darčekových poukážok SumUp, ako je to opísané v Dodatočných podmienkach používania darčekových poukážok („Podmienky darčekových poukážok“), spoločnosť SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580 a jej pridružené spoločnosti (spoločne „SumUp“, „my“, „nás“) spracúvajú vaše osobné údaje na ďalší účel, okrem toho, na ktorý boli pôvodne zhromaždené v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti SumUp.

Nový účel spracovania 

SumUp ako prevádzkovateľ údajov spracuje vaše osobné údaje na účely poskytnutia riešenia pre darčekové poukážky vrátane potvrdenia o vydaní darčekových poukážok.

Nebudeme od vás zhromažďovať žiadne nové typy osobných údajov na poskytnutie riešenia pre darčekové poukážky. Spracúvame údaje týkajúce sa využívania Služieb darčekových poukážok, ako sú údaje o profile, štatistika o počte darčekových poukážok, ktoré ste vydali, ich zostatok, spôsob nákupu a informácie o vašich koncových zákazníkoch.

Osobné údaje vašich zákazníkov – darčekové poukážky, ktoré si objednávate prostredníctvom SumUp, spracujeme v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov pre Osobné služby SumUp.

Spracovanie vašich údajov na tento účel je zlučiteľné s pôvodným účelom, pre ktorý boli údaje zhromaždené, pretože je to nevyhnutné na poskytovanie našich Služieb v súlade s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami a Podmienkami služby darčekové poukážky, ktoré ste tiež prijali. Služby súvisiace s darčekovými poukážkami sa používajú iba vtedy, keď sa rozhodnete ich používať. Preto vaše údaje spracúvame na tento účel iba za okolností, keď sa rozhodnete používať naše riešenie pre darčekové poukážky. 

Noví príjemcovia údajov

Vaše údaje – obchodné meno, logo a obchodná adresa sa budú zdieľať s kupujúcim/príjemcom darčekových poukážok s cieľom umožniť objednanie/odoslanie a použitie darčekovej poukážky. Bez zdieľania týchto informácií nebudeme môcť darčekové poukážky poskytnúť vám a vašim zákazníkom. S cieľom spopularizovať vaše darčekové poukážky môžu byť tieto informácie navyše zverejnené na našej webovej stránke a zdieľané s inými verejnými trhmi (ako je napríklad trh Facebooku). Váš e-mail môžeme použiť na to, aby sme vás informovali o tomto uverejnení a poskytli vám o tom ďalšie podrobnosti. Ak nie ste ochotní prijímať od nás takéto správy týkajúce sa služieb, kontaktujte nás.

Všetky ostatné prvky transparentnosti opísané v Zásadách ochrany osobných údajov SumUp zverejnené na našej webovej stránke pod článkom 13 GDPR zostávajú nezmenené. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, alebo by ste chceli uplatniť niektoré z vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese [email protected] .

Vzťahy v oblasti spracovania osobných údajov medzi SumUp a vami, pokiaľ ide o údaje o vašich zákazníkoch a údaje spracúvané SumUp vo vašom mene na riešenie pre darčekové poukážky, sú upravené v príslušnej Dohode o ochrane osobných údajov, ktorú ste prijali.