Polityka prywatności dotycząca kart podarunkowych

Data wejścia w życie: 22 kwietnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2020

Gdy jako użytkownik korzystasz z kart podarunkowych, usługi świadczonej przez SumUp zgodnie z opisem zawartym w Regulaminie uzupełniającym określającym warunki użytkowania kart podarunkowych („Regulamin kart podarunkowych”), SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irlandia D02 K580, oraz podmioty stowarzyszone (łącznie określane jako „SumUp”, „my”, „nas”) dokonują dalszego przetwarzania danych osobowych do celów innych niż cele, dla których je początkowo zgromadzono na mocy przepisów Polityki prywatności SumUp.

Nowy cel przetwarzania 

SumUp, jako administrator danych osobowych, przetwarza Twoje dane osobowe do celów świadczenia rozwiązania w postaci kart podarunkowych, w tym potwierdzenia wydania kart podarunkowych.

Do celów świadczenia usługi w postaci kart podarunkowych nie pozyskujemy od użytkownika żadnych nowych rodzajów danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe związane z obsługą kart podarunkowych, takie jak dane profilowe oraz statystyki dotyczące liczby wydanych przez użytkownika kart podarunkowych, ich saldo, sposób zakupu i informacje o klientach końcowych.

Przetwarzamy dane osobowe Twoich klientów — zamawiających karty podarunkowe od Ciebie za pośrednictwem SumUp — co następuje zgodnie z naszą Polityką prywatności dotyczącą usług osobistych SumUp.

Przetwarzanie danych osobowych do tego celu jest zgodne z pierwotnym celem, dla którego dane zostały zgromadzone, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia naszych Usług, zgodnie z przyjętymi przez użytkownika ogólnymi Warunkami oraz Regulaminem kart podarunkowych. Usługi związane z kartami podarunkowymi są świadczone wyłącznie wtedy, gdy decydujesz się z nich korzystać. W związku z powyższym, wyłącznie wtedy, gdy decydujesz się korzystać z naszego rozwiązania w postaci kart podarunkowych, nastąpi przetwarzanie Twoich danych osobowych do tego celu. 

Nowi odbiorcy danych

Twoje dane — nazwa firmy, logo i adres firmy zostaną udostępnione nabywcy/odbiorcy kart podarunkowych, aby umożliwić zamówienie, wysłanie i wykorzystanie karty podarunkowej. Bez udostępnienia tych informacji nie będziemy w stanie dostarczyć Tobie i Twojemu klientowi kart podarunkowych. Ponadto informacje te mogą zostać opublikowane na naszej stronie internetowej i udostępnione na innych ogólnodostępnych portalach (takich jak Marketplace Facebooka) w celu popularyzacji oferty Twoich kart podarunkowych. Za pomocą Twojego adresu e-mail możemy poinformować Cię o opublikowaniu tych informacji oraz dostarczyć więcej szczegółów na ten temat. Powiadom nas, jeśli nie chcesz otrzymywać tego rodzaju wiadomości dotyczących świadczonych usług.

Wszystkie inne wymogi przejrzystości opisane w Polityce prywatności SumUp opublikowanej na naszej stronie internetowej, zgodnie z art. 13. RODO pozostają niezmienione. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności lub chcesz skorzystać z któregokolwiek z przysługujących praw do prywatności, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres: [email protected].

Relacje przetwarzania danych osobowych pomiędzy SumUp a Tobą, dotyczące danych osobowych Twojego klienta oraz danych przetwarzanych przez SumUp w Twoim imieniu do celów świadczenia usługi kart podarunkowych, są regulowane zgodnie z postanowieniami przyjętej przez Ciebie specjalnej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.