Privacybeleid voor Cadeaubonnen

Ingangsdatum 22 april 2020

Laatst bijgewerkt op 20-11-2020

Wanneer u, onze verkoper, diensten voor cadeaubonnen van SumUp gebruikt zoals beschreven in de Aanvullende voorwaarden voor Cadeaubonnen ("Voorwaarden voor Cadeaubonnen"), verwerken SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, D02 K580 Ierland, en haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk, "SumUp", "wij", "ons") uw persoonsgegevens voor een bijkomend doel naast deze waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld volgens het Privacybeleid van SumUp.

Nieuw doel voor verwerking 

SumUp zal, in haar hoedanigheid als beheerder van persoonsgegevens, uw persoonsgegevens verwerken met het oog op het aanbieden van een oplossing voor cadeaubonnen, inclusief de bevestiging van de uitgifte van cadeaubonnen.

We zullen geen nieuwe soorten persoonsgegevens bij u verzamelen voor het aanbieden van de oplossing voor cadeaubonnen. We zullen gegevens verwerken die in verband staan met het gebruik van de Diensten omtrent Cadeaubonnen zoals profielgegevens, cijfers over het aantal cadeaubonnen die door u worden uitgegeven, hun saldo, aankoopmethode en informatie over uw eindklanten.

We zullen de persoonsgegevens van uw klanten – die cadeaubonnen bestellen bij u via SumUp volgens ons Privacybeleid voor de Persoonlijke diensten van SumUp verwerken.

Het verwerken van uw gegevens voor dit doel is compatibel met het initieel doel waarvoor de gegevens werden verzameld omdat dit nodig is voor het aanbieden van onze Diensten volgens onze algemene Voorwaarden en de Voorwaarden voor Cadeaubonnen die ook door u werden aanvaard. Diensten die in verband staan met cadeaubonnen worden enkel gebruikt wanneer u kiest om ze te gebruiken. Het is daarom enkel in omstandigheden waarbij u kiest om onze oplossing voor cadeaubonnen te gebruiken dat we uw gegevens hiervoor zullen gebruiken. 

Nieuwe ontvangers van gegevens

Uw gegevens – bedrijfsnaam, logo en bedrijfsadres worden gedeeld met de koper/ontvanger van de cadeaubonnen om de bestelling/het versturen en het gebruik van de cadeaubon te activeren. Zonder deze informatie te delen zullen we u en uw klant geen cadeaubonnen kunnen aanbieden. Bovendien kan deze informatie worden gepubliceerd op onze website en worden gedeeld met andere publieke marktplaatsen (zoals Facebook-marktplaats) om uw cadeaubonnen bredere bekendheid te geven. We kunnen uw e-mail gebruiken om u te informeren over deze publicatie en om u meer details hierover te geven. Laat ons weten als u niet bereid bent om dergelijke soort dienstgerelateerde berichten van ons te krijgen.

Alle andere elementen inzake transparantie die beschreven staan in het Privacybeleid van SumUp en zijn gepubliceerd op onze website onder art. 13, AVG blijven ongewijzigd. Als u privacygerelateerde vragen hebt, of als u een van uw privacygerelateerde rechten wilt uitoefenen, neem dan met ons contact op via [email protected].

De relaties voor de verwerking van persoonsgegevens tussen SumUp en u wat betreft de gegevens van uw klant en de gegevens verwerkt door SumUp in uw naam voor de oplossing van de cadeaubonnen wordt geregeld in de specifieke Overeenkomst voor gegevensbescherming die u hebt aanvaard.