Zásady ochrany osobních údajů dárkových karet

S účinností od 22. dubna 2020

Poslední aktualizace 20.11. 2020

Když vy, náš obchodník, využíváte služeb dárkových karet SumUp, jak je popsáno v Dalších podmínkách použití dárkových karet („Podmínky dárkových karet“), společnost SumUp Limited, se sídlem Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580, a její přidružené subjekty (souhrnně „SumUp“, „my“, „nás“) zpracovávají vaše osobní údaje pro další účely, navíc k účelu, pro který byly původně shromážděny, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti SumUp.

Nový účel zpracování 

SumUp bude jako správce osobních údajů zpracovávat vaše osobní údaje za účelem poskytování řešení dárkových karet, včetně potvrzení o vydání dárkových karet.

Nebudeme od vás shromažďovat žádné nové typy osobních údajů pro poskytování řešení dárkových karet. Budeme zpracovávat údaje týkající se použití služeb dárkových karet, jako jsou údaje o profilu, statistiky o počtu vámi vydaných dárkových karet, jejich zůstatek, způsob nákupu a informace o vašich koncových zákaznících.

Budeme zpracovávat osobní údaje vašich zákazníků - objednávajících od vás dárkové karty prostřednictvím SumUp, a to v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů pro Osobní služby SumUp.

Zpracování vašich údajů za tímto účelem je slučitelné s počátečním účelem, pro který byly tyto údaje shromážděny, protože je to nezbytné pro poskytování našich služeb, a to v souladu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami dárkových karet, které také přijímáte. Služby související s dárkovými kartami se používají pouze v případě, že se je rozhodnete používat. Proto vaše data za tímto účelem budeme zpracovávat pouze za okolností, za kterých se rozhodnete použít řešení našich dárkových karet. 

Noví příjemci dat

Vaše údaje - obchodní jméno, logo a obchodní adresa, budou sdíleny s kupujícím / příjemcem dárkových karet, aby bylo možné objednávat / odesílat a používat dárkové karty. Bez sdílení těchto informací nebudeme moci poskytnout vám a vašemu zákazníkovi dárkové karty. Tyto informace mohou být navíc zveřejněny na našich webových stránkách a sdíleny s dalšími veřejnými tržišti (jako je například tržiště Facebook), aby bylo možné popularizovat vaše dárkové karty. Můžeme použít váš e-mail, abychom vás informovali o ¨tomto zveřejnění a poskytli vám o tom další podrobnosti. Pokud od nás nechcete dostávat takovéto zprávy týkající se služeb, dejte nám prosím vědět.

Všechny ostatní prvky transparentnosti popsané v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti SumUp, zveřejněných na našich webových stránkách, pod Čl. 13, GDPR zůstávají nezměněny. Pokud máte jakékoli otázky týkající se ochrany osobních údajů nebo chcete uplatnit některé z vašich práv souvisejících s ochranou osobních údajů, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Vztahy související se zpracováním osobních údajů mezi společností SumUp a vámi, týkající se údajů o zákaznících a údajů zpracovaných společností SumUp vaším jménem pro řešení dárkových karet, upravuje určená Dohoda o ochraně osobních údajů, kterou přijímáte.