Kauppiaspalveluita koskeva sopimus

Huomaa: tulosta kopio tästä asiakirjasta ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Tämä kauppiaspalveluita koskeva sopimus (”sopimus”) toimitetaan kaikille sellaisille SumUp Payments Ltd:n (päätoimipaikka 16 Short’s Gardens, Lontoo, Englanti, WC2H 9US, Yhdistynyt kuningaskunta, yritystunnus 07836562) tai soveltuvissa tilanteissa muun SumUp-konserniin kuuluvan yhtiön (”SumUp Payments”) tarjoaman korttimaksujen hyväksymispalvelun käyttäjille, joilla on oltava suora sopimussuhde Visa- ja/tai MasterCard-jäsenen kanssa kauppiaspalveluiden tarjoamiseksi luottokorttiyhtiöiden sääntöjen mukaisesti (kuten jäljempänä määritellään). Allekirjoittamalla tai hyväksymällä sähköisesti SumUpin yleiset käyttöehdot jokainen SumUp-käyttäjä, jota tämä vaatimus koskee (”sinä”), hyväksyy myös tämän sopimukset ehdot, jotka koskevat maksutapahtumien valtuutusta, välittämistä ja tilitystä SumUp-palveluita käyttämällä niiden maksutapahtumien osalta, jotka (a) käynnistät tai jotka käynnistetään puolestasi Yhdistyneessä kuningaskunnassa First Data Europe Limitedin (osakeyhtiö, joka on perustettu Englannissa ja Walesissa rekisterinumerolla 02012925 ja jonka sääntömääräinen kotipaikka on Janus House, Endeavour Drive, Basildon, Essex, Englanti SS14 3WF) kanssa ja (b) jotka käynnistät tai jotka käynnistetään puolestasi Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen hyväksytyissä maissa First Data GmbH:n (Saksan lainsäädännön mukainen osakeyhtiö, jonka rekisterinumero on HRB 14567 ja sääntömääräinen kotipaikka Marienbader Platz 1, 61448 Bad Homburg v.d.H., Saksa) kanssa (First Data Europe Limited ja First Data GmbH, yhdessä ”Fiserv” ja ”me”).

1. Määritelmät ja tulkinta

1.1. Sopimuksen termeillä on niille liitteessä A annettu merkitys, ellei muualla tässä sopimuksessa niille ole erikseen annettu muuta määritelmää.

1.2. Käyttöopas, johdanto-osa ja liitteet ovat osa tätä sopimusta, ja ne ovat voimassa ikään kuin ne olisi sisällytetty kokonaan tämän sopimuksen päätekstiin. Kaikki viittaukset tähän sopimukseen sisältävät käyttöoppaan, johdanto-osan ja liitteet.

1.3. Jos tämän sopimuksen ja luottokorttiyhtiön sääntöjen välillä on ristiriita, luottokorttiyhtiöiden säännöt ovat etusijalla ristiriitaisten kohtien osalta. Jos tämän sopimuksen ja kauppiaan toimintaoppaan (soveltuvissa tilanteissa) välillä on ristiriita, sinun ja meidän välillämme tätä sopimusta sovelletaan kauppiaspalvelujen tarjoamiseen sinulle.

1.4. Viittaus mihin tahansa asetukseen tai lakisääteiseen säännökseen sisältää viittauksen kyseiseen asetukseen tai lakisääteiseen säännökseen sellaisena kuin se on ajoittain muutettuna, laajennettuna tai uudelleen voimaansaatettuna muutoksineen tai ilman niitä.

1.5. Jollei aiheesta tai kontekstista muuta johdu, yksikköä tarkoittavat sanat sisältävät myös monikon ja päinvastoin, ja yhtä sukupuolta tarkoittavat sanat sisältävät myös muut sukupuolet. Viittaus henkilöön tai kolmanteen osapuoleen sisältää viittauksen mihin tahansa henkilöön, elimeen, yritykseen, yhdistykseen tai muuhun rekisteröityyn tai rekisteröimättömään yhteisöön.

1.6. Tämän sopimuksen otsikot on lisätty vain luettavuuden parantamiseksi, eivätkä ne vaikuta tämän sopimuksen merkitykseen tai tulkintaan.

1.7. Ellei asiayhteydestä muuta johdu, ja ellei toisin ilmoiteta, viittaus osapuoleen tai osapuoliin tarkoittaa viittausta meihin ja/tai sinuun (tapauksesta riippuen).

1.8. Tässä sopimuksessa oleva ilmaisut ”sisältää” ja ”mukaan lukien” on tulkittava tyhjentäväksi luetteloksi, ja ilmaisu ”mukaan lukien rajoituksetta” on tulkittava havainnollistavaksi ja ei-tyhjentäväksi luetteloksi.

1.9. Tässä sopimuksessa olevat viittaukset päiviin tarkoittavat viittauksia kalenteripäiviin, ja mahdolliset viittaukset kuukausiin tarkoittavat viittauksia kalenterikuukausiin, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

2. Palvelut

2.1. Kauppiaspalvelut. Tarjoamme sinulle lain ja luottokorttiyhtiöiden sääntöjen sallimaan enimmäismäärään saakka kauppiaspalveluita yksinomaan liitteessä A kuvatulla tavalla sekä käyttöoikeuden käyttöoppaisiin tai ohjeisiin, jotka toimitamme tai asetamme saataville aika ajoin kyseisiin kauppiaspalveluihin liittyen tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kauppiaspalveluita voidaan muuttaa tai täydentää ajoittain kohdan 18.12 mukaisesti.

3. Luottokorttiyhtiöiden säännöt

Luottokorttiyhtiöiden sääntöjen noudattaminen. Luottokorttiyhtiöiden säännöt ovat saatavillasi, ja sitoudut noudattamaan niitä aina siltä osin, kuin ne koskevat sinua.

4. Valtuutus

4.1. Valtuutuspyyntö. Sinun on pyydettävä valtuutusta jokaisen maksutapahtuman hyväksymisen yhteydessä tai ennen hyväksymistä.

4.2. Valtuutus hylätty. Jos Fiserv tai luottokorttiyhtiöt hylkäävät valtuutuksen, maksutapahtumaa ei saa jatkaa, etkä saa pyytää valtuutusta maksutapahtumalle saman kortinhaltijan puolesta eri summalle. Hyväksyt, että olet vastuussa kaikista luottokorttiyhtiöiden määräämistä sakoista ja maksuista tai tämän sopimuksen irtisanomisesta tai tarvittaessa muista seurauksista liittyen toimiisi tilanteissa, joissa:

(a) et ole saanut valtuutuskoodia

(b) lähetät hylätyn maksutapahtuman (vaikka myöhempi valtuutusyritys johtaisi valtuutuskoodiin)

(c) yrität lähettää useita/osittaisia maksutapahtumia tai useita valtuutuspyyntöjä ja maksutapahtumia.

4.3. Ei takuuta maksusta. Maksutapahtuman valtuutus ei takaa, että saat maksun maksutapahtumasta, eikä sitä, ettei siihen kohdistu maksunpalautusta tai ettei sinulta peritä veloitusta kyseiseen maksutapahtumaan liittyen. Jos kortinhaltija kieltää osallistuneensa maksutapahtumaan, voimme oman harkintamme perusteella pidättää asianomaisen maksutapahtuman summan, tai niiden maksutapahtumien osalta, joissa kortti ei ole fyysisesti läsnä, palauttaa sen maksamattomaksi.

5. Maksutapahtumien hyväksyminen

5.1. Yleistä. Tätä sopimusta sovelletaan sen tyyppisiin maksutapahtumiin, joita olemme valtuuttaneet sinut käsittelemään osana liiketoimintaasi tai myöhemmin kirjallisesta pyynnöstäsi, jonka olemme nimenomaisesti hyväksyneet, ja niin kauan kuin tällainen kortin hyväksymistapa on asiaankuuluvien luottokorttiyhtiöiden sääntöjen mukaan sallittu.

5.2. Valuutta. Sinun on varmistettava, että kaikki hyväksymäsi maksutapahtumat ovat hyväksytyissä valuutoissa, ellemme ole antaneet etukäteen kirjallista suostumustamme muissa valuutoissa suoritettavien maksujen hyväksymiseen.

5.3. Kortin fyysisen läsnäolon todistaminen. Sinun on varmistettava, että todistat meille jokaisessa maksutapahtumassa käytetyn kortin olemassaolon (lukuun ottamatta maksutapahtumia, joissa kortti ei ole fyysisesti läsnä) joko lukemalla sirun tai muuten lukemalla kortin sähköisen päätteen avulla.

5.4. Kortin hyväksyminen. Sitoudut:

(a) hyväksymään kaikki voimassa olevat kortinhaltijoiden esittämät kortit, jotka kuuluvat tämän sopimuksen soveltamisalaan

(b) tarjoamaan kaikki valikoimasi tavarat ja/tai palvelut kortinhaltijoille hinnoilla, jotka eivät ole korkeampia kuin normaalit käteishintasi tai muuten luottokorttiyhtiöiden sallimalla tavalla

(c) lähettämään kaikki maksutapahtumat meille valtuutusta varten tämän sopimuksen ja kauppiaan toimintaoppaan mukaisesti.

5.5. Luvaton toiminta. Sitoudut olemaan:

(a) suorittamatta maksutapahtumia mistään muusta syystä kuin toimittamiesi tavaroiden ja/tai palveluiden aidon ostotapahtuman suorittamiseksi

(b) määräämättä vähimmäis- tai enimmäisarvoja maksutapahtumille

(c) suhtautumatta korttien käyttöön millään tavalla syrjivästi

(d) jakamatta maksutapahtumaa kahteen tai useampaan maksutapahtumaan

(e) hyväksymättä maksutapahtumia, jotka liittyvät liiketoimintasi kuvausta vastaamattomiin tavaroihin ja/tai palveluihin ilman kirjallista lupaamme

(f) hyväksymättä maksutapahtumaa, jota ei ole suoritettu suoraan sinun ja kortinhaltijan välillä, ja esittämättä tällaisen maksutapahtuman maksutapahtumatietoja käsiteltäväksi

(g) käsittelemättä maksutapahtumia kolmannen osapuolen puolesta ilman etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta

(h) hyväksymättä sellaisiin tavaroihin ja/tai palveluihin liittyviä maksutapahtumia, joiden myyntipiste sijaitsee hyväksytyn alueen ulkopuolella, ellemme anna sinulle etukäteen kirjallista suostumustamme tähän

(i) hyväksymättä tai käsittelemättä maksutapahtumia tarkoituksena antaa kortinhaltijoille käteistä ilman etukäteen antamaamme nimenomaista kirjallista suostumusta

(j) hyväksymättä mitään maksutapahtumia käyttämällä nimellesi tai nimetylle pankkitilillesi myönnettyä korttia

(k) lähettämättä maksutapahtumatietoja, joiden tiedät tai sinun tulisi tietää olevan laittomia

(l) hyvittämättä maksutapahtumia kortille, jota ei alun perin käytetty kyseisten maksutapahtumien suorittamiseen, etkä missään olosuhteissa saa ottaa vastaan rahaa kortinhaltijalta kortinhaltijan tilille suoritettavan hyvityksen käsittelyn yhteydessä.

5.6. Tiedottaminen. Jos veloitat kortinhaltijalta hinnan, joka ei koske kaikkia hyväksymiäsi maksutapoja, sinun on ennen maksutapahtuman hyväksymistä asetettava esille ilmoitus, jossa kerrotaan, mitä maksutapoja ilmoitettu hinta ei koske, ja hintaero joko summana tai prosentteina. Ilmoituksen on oltava esillä jokaisen toimitiloihisi johtavan julkisen sisäänkäynnin yhteydessä ja (lukuun ottamatta maksutapahtumia, jossa kortti ei ole fyysisesti läsnä) jokaisessa myyntipisteessä. Ilmoitus koskien maksutapahtumia, jossa kortti ei ole fyysisesti läsnä, on annettava kauppiaan toimintaoppaan mukaisesti.

5.7. Toistuvat maksutapahtumat.

(a) Oma riski. Hyväksyt toistuvia maksutapahtumia omalla riskilläsi.

(b) Kortinhaltijan suostumus. Jokaista toistuvaa maksutapahtumaa varten sinun on pyydettävä kortinhaltijalta etukäteen kirjallinen suostumus tavaroiden ja/tai palveluiden veloittamiseksi hänen tililleen. Suostumuspyynnön on oltava päivätty ja asianomaisen kortinhaltijan allekirjoittama, ja siinä on ilmoitettava kyseiseltä kortinhaltijalta veloitettavan toistuvan maksun määrä ja tiheys sekä ajanjakso, jonka aikana toistuvan maksutapahtuman sisältämät maksut voidaan veloittaa. Epäselvyyksien välttämiseksi tämän kohdan 5.7 ehdot eivät estä maksutapahtumaa, jonka osalta kortinhaltija on joko kirjallisesti tai hyväksymällä ehtosi antanut suostumuksensa osissa tapahtuvaan laskutukseen, ja tässä suostumuksessa määritetään näiden osamaksujen maksuaikataulu ja/tai jokainen kyseisen kortinhaltijan kortilta laskutettava osamaksuerä.

(c) Ei toistuvien maksutapahtumien käsittelyä. Et käsittele toistuvia maksutapahtumia saatuasi: (i) peruutuksen kortinhaltijalta, (ii) ilmoituksen meiltä, ettet saa enää käsitellä toistuvia maksutapahtumia, tai (iii) tiedon siitä, että korttia ei saa hyväksyä.

6. Maksutapahtumien esittäminen

6.1. Tiedostomuoto. Luottokorttiyhtiöt määrittävät maksutapahtumatietoja koskevat vaatimukset ja ilmoittavat ne sinulle aika ajoin. Sinun tulee varmistaa, että toteutat maksutapahtumatietoja koskeviin vaatimuksiin tehdyt tarkistukset ja muutokset vaaditussa ajassa, joka on mainittu tällaisissa ilmoituksissa.

6.2. Maksutapahtumien lähettämistä koskeva yleinen velvollisuus. Sinun tulee lähettää meille tiedot ainoastaan käsittelemistäsi kelvollisista maksutapahtumista, joihin on osallistunut vilpittömässä mielessä toimiva kortinhaltija. Et saa lähettää meille maksutapahtumaa, jos tiedät tai sinun olisi pitänyt tietää, että se on vilpillinen, että kortinhaltija ei ole valtuuttanut sitä tai että sen on valtuuttanut kortinhaltija, joka on toiminut vilpillisessä tarkoituksessa yhdessä kanssasi.

6.3. Kauppiastunnus ja kauppiaan maksupäätetunnus. Sinun tulee käsitellä maksutapahtumia, pyytää valtuutuksia ja esittää maksutapahtumia tilitettäväksi vain sinulle määritetyn ja osoitetun maksupäätetunnuksen ja kauppiastunnuksen kautta. Et saa antaa minkään kolmannen osapuolen käyttää laitteita, jotka antavat kolmansille osapuolille mahdollisuuden suorittaa tämän sopimuksen mukaisia maksutapahtumia. Kolmannen osapuolen maksutapahtumien käsittely omalla maksupäätetililläsi tai kauppiastunnuksellasi on kielletty.

6.4. Oikeus lopettaa hyväksyminen ja hylätä valtuutuspyyntöjä. Huolimatta tässä sopimuksessa tai muualla olevista ehdoista, hyväksyt ja vahvistat, että meillä on ehdoton oikeus milloin tahansa lopettaa maksutapahtumatietojen tai valtuutuspyyntöjen hyväksyminen sinulta tai SumUpilta.

6.5. Tilitysten katkoajat. Maksutapahtumat on esitettävä meille tilitettäväksi kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun kortti on hyväksytty maksu- tai hyvitysvälineeksi.

6.6. Kolmansien osapuolten käyttö. Jos maksutapahtumatiedot toimitetaan meille kolmannen osapuolen kautta, hyväksyt vastuun tällaisten maksutapahtumatietojen keräämisestä, tietoturvasta, eheydestä ja toimittamisesta meille. Lisäksi sinun on pyynnöstämme vahvistettava meille kirjallisesti, että kaikki edustajat ja kolmannet osapuolet, jotka tallentavat, siirtävät tai käsittelevät maksutapahtumia puolestasi, toimivat täysin niihin liittyvien vaatimustemme ja luottokorttiyhtiöiden sääntöjen mukaisesti. Epäselvyyksien välttämiseksi SumUpin katsotaan olevan kolmas osapuoli, jolla on lupa toimittaa maksutapahtumatietoja meille sekä esittää maksutapahtumia meille tilitystä varten maksupäätetunnuksen ja kauppiastunnuksen kautta puolestasi tämän sopimuksen mukaisesti.

6.7. Maksutapahtumatiedot. Et saa esittää tilitystä varten etkä antaa kenenkään muun esittää tilitystä varten meille useampaa kuin yhtä maksutapahtumatietojoukkoa kutakin maksutapahtumaa kohden.

7. Virheelliset korttimaksut / maksunpalautukset

7.1. Saatuasi ilmoituksen maksutapahtumaa koskevasta riidasta, vastuullasi on: (a) ilmoittaa meille kyseisestä riita-asiasta viipymättä (ja joka tapauksessa seitsemänkymmentäkahden (72) tunnin kuluessa) ja (b) ratkaista riita suoraan kortinhaltijan kanssa.

7.2. Jos saamme maksunpalautusilmoituksen, veloitamme ilman erillistä ilmoitusta nimetyltä pankkitililtäsi tai tilitystililtäsi (soveltuvissa tilanteissa) maksunpalautuksen summan. Vastuullasi on ilmoittaa meille maksunpalautuksista ja välittää ne meille. Tämä kohta 7.2 koskee myös korttimaksuja, jotka eivät ole maksutapahtumia, mutta jotka olet lähettänyt käsiteltäväksi maksutapahtumina. Ymmärrät, että mahdolliset sinun ja kortinhaltijan väliset järjestelyt eivät vaikuta oikeuteemme toimia tässä kohdassa 7.2 kuvatulla tavalla.

7.3. Ilmoitukset maksutapahtumatiedoissa olevista virheistä. Meillä ei ole velvollisuutta ilmoittaa sinulle maksutapahtumatiedoissa olevista virheistä eikä muita maksunpalautuksiin liittyviä velvoitteita, paitsi silloin, kun maksunpalautus tosiasiallisesti tapahtuu, eikä velvollisuutta periä tai auttaa sinua perimään maksu kortinhaltijalta maksunpalautuksen tapahduttua. Joissakin tapauksissa kortinmyöntäjä voi pyytää kopion tapahtumatietueesta ennen maksunpalautuksen aloittamista. Välitämme tällaiset pyynnöt sinulle ja toimitamme vastauksesi kortinmyöntäjälle. Ymmärrät, että sinun on vastattava näihin pyyntöihin ilmoitetun määräajan kuluessa ja ilmoitetulla tavalla. Luottokorttiyhtiöiden asettamat määräajat ovat lyhyitä, ja jos et reagoi sinulle esitettyyn pyyntöön ajoissa, tästä ilmoitetaan kortinmyöntäjälle, mistä voi aiheutua maksunpalautus sekä korttiyhtiöiden veloittamia kuluja tai maksuja.

7.4. Ei luopumista kortinhaltijan oikeuksista. Vahvistat, ettet siirrä etkä yritä siirtää taloudellista vastuuta pyytämällä tai vaatimalla kortinhaltijaa luopumaan oikeudestaan riitauttaa maksutapahtuma tai muulla tavalla.

7.5. Maksunpalautusmenettelyä koskevat ohjeet. Tiedostat, että kukin luottokorttiyhtiö julkaisee kattavat maksunpalautusmenettelyä koskevat ohjeet ja että myös kauppiaan toimintaoppaamme sisältää ohjeita, jotka kuitenkin on tarkoitettu vain yleisluonteisiksi ohjeiksi.

8. Maksutapahtumatietoihin liittyvät takuut ja sitoumukset

Esittämällä maksutapahtumatiedot meille (joko suoraan tai kolmannen osapuolen kautta) vakuutat, takaat ja sitoudut siihen, että niiden esittämishetkellä ja koko voimassaolon ajan:

(a) kaikki maksutapahtumatietojen sisältämät tiedot ovat todenmukaisia, täsmällisiä ja täydellisiä

(b) olet toimittanut (tai, mikäli maksutapahtumatiedot liittyvät ennakkomaksuun tai talletukseen, olet sitoutunut toimittamaan) tavarat ja/tai palvelut, joihin maksutapahtumatiedot liittyvät, siihen arvoon saakka, joka kyseisissä tiedoissa on mainittu

(c) maksutapahtumiin ei liity minkäänlaista antamaasi luottoa

(d) mitään muuta maksutapahtumaa ei ole käsitelty eikä tulla käsittelemään samojen tavaroiden ja/tai palvelujen osalta

(e) olet tehnyt maksutapahtuman hyvässä uskossa, etkä ole tietoinen mistään maksutapahtumaan liittyvästä riidasta etkä mistään maksutapahtuman pätevyyteen mahdollisesti vaikuttavasta asiasta

(f) maksutapahtuma on suoritettu tämän sopimuksen ja luottokorttiyhtiön sääntöjen mukaisesti

(g) kortinhaltijan tietojen ja maksutapahtumatietojen, jotka olet toimittanut meille tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidemme ja vastuidemme hallinnoinnin ja suorittamisen aikana, vastaanottaminen sinulta ja käsittely (mukaan lukien vienti Euroopan talousalueen ulkopuolelle) ei riko yhdenkään kolmannen osapuolen oikeuksia

(h) noudatat voimassa olevien tietosuojalakien mukaisia velvollisuuksiasi tai vastaavia niillä lainkäyttöalueilla voimassa olevia velvollisuuksiasi, joissa sinua säännellään

(i) olet rekisteröitynyt ja toimit asianmukaisesti sijoittautumismaassasi, ja olet asianmukaisesti valtuuttanut tämän sopimuksen täytäntöönpanon ja toimituksen

(j) sinua ei ole tällä hetkellä tai aiemmin kielletty osallistumasta luottokorttiyhtiöiden maksujärjestelmiin tarkoituksena tarjota sen tyyppisiä palveluita, joita me tarjoamme

(k) tiedostat, että vastaat kaikista kustannuksista, jotka liittyvät vaatimusten täyttämiseen, mukaan lukien mahdolliset sakot, kulut ja maksut, jotka johtuvat siitä, ettet ole toiminut vaatimusten mukaisesti, tai siitä, että hallussasi olevia tietoja on vaarantunut ja/tai käytetty vilpillisiin tarkoituksiin, ja sitoudut maksamaan kaikki tällaiset kustannukset

(l) sitoudut noudattamaan kohdan 9.6 ja liitteen C mukaisia velvoitteitasi.

9. Tietoturva

9.1. Vaatimusten noudattaminen. Sinun on noudatettava kaikkia vaatimiamme ja sinulle ajoittain ilmoittamiamme turvatoimenpiteitä ennen jokaista maksutapahtumaa ja yritettävä kohtuullisin, hienovaraisin ja laillisin keinoin ottaa kortti haltuusi, jos me tai kortin myöntäjä sitä pyytää.

9.2. Maksutapahtumatietojen säilyttäminen. Sitoudut säilyttämään kaikki maksutapahtumatiedot ehdottoman luottamuksellisesti ja turvallisessa ympäristössä, jossa niihin pääsevät käsiksi vain valtuuttamasi työntekijät, ja varmistamaan, että kaikki tällaiset sähköisesti tallennetut tiedot ovat täysin suojattuja, paikkansapitäviä ja täydellisiä, etteivät ne katoa tai vahingoitu, ja että ne voidaan palauttaa täydelliseen ja helposti luettavaan muotoon. Ryhdyt kaikkiin kohtuullisiin varotoimiin sen varmistamiseksi, ettei kortinhaltijan tietoja luovuteta muille kuin meille ja SumUpille, ja ettei kukaan käytä niitä väärin, elleivät sovellettavat lait tai luottokorttiyhtiöiden säännöt muuta edellytä.

9.3. Tapahtumatietueiden säilyttäminen hakupyyntöjä ja maksunpalautuksia varten. Sinun on huolehdittava siitä, että säilytät turvallisessa paikassa luettavat kopiot kaikista tapahtumatietueista ja kuiteista, maksupäätteiden tapahtumakoosteista, laskuista, tositteista tai vastaavista jokaiseen maksutapahtumaan liittyvistä asiakirjoista. Luottokorttiyhtiöiden maksunpalautuksiin liittyvien sääntöjen noudattamiseksi kaikkia edellä mainittuja asiakirjoja on säilytettävä turvallisella ja luottamuksellisella tavalla kahdeksantoista (18) kuukauden ajan kyseisen maksutapahtuman päivämäärästä (tai toistuvien maksutapahtumien tapauksessa kahdeksantoista (18) kuukautta viimeisen toistuvaan maksutapahtumaan kuuluvan maksutapahtuman päivämäärästä).

9.4. Et saa säilyttää etkä tallentaa magneettiraita- tai CVV2/CVC2-tietoja sen jälkeen, kun maksutapahtuman valtuutus on vastaanotettu.

9.5. Maksutapahtumatietojen menetys tai vahingoittuminen.

(a) Emme ole missään olosuhteissa vastuussa sinulle maksutapahtumatietojen nimellisarvosta emmekä tällaisten tietojen uudelleenmuodostamisesta aiheutuvista kustannuksista emmekä mistään muista maksutapahtumatietojen katoamisesta tai vioittumisesta aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista (elleivät ne johdu meidän laiminlyönnistämme tai petoksestamme).

(b) Jos maksutapahtumatietoja sisältävä fyysinen tietoväline katoaa tai vahingoittuu, ja sen on sovittu tai osoitettu johtuvan meidän laiminlyönnistämme tai petoksestamme, hyvitämme sinulle menetetyn tai vahingoittuneen tietovälineen jälleenhankinta-arvon.

(c) Jos maksutapahtumatietojen menetys tai vioittuminen johtuu sinun tai käyttämäsi edustajan, alihankkijan tai kolmannen osapuolen toiminnasta tai laiminlyönnistä, olet vastuussa tämän kohdan 9.5 mukaisesti.

9.6. PCI.

(a) PCI-vaatimustenmukaisuuden tarkistus kohdistuu muun muassa laitteisiisi, joihin maksutapahtumatietoja tallennetaan tai joissa niitä säilytetään tai siirretään. PCI:n noudattamiseksi sinun on kirjallisesta pyynnöstämme toimitettava meille tiedot siitä, missä laajuudessa säilytät maksutapahtumatietoja.

(b) Sitoudut noudattamaan itse ja varmistamaan, että kaikki käyttämäsi edustajat, alihankkijat ja kolmannet kumppanit, jotka voivat tallentaa, käsitellä tai siirtää tietoja, noudattavat PCI:tä sekä Visan ”Account Information Security Programme” ‑ohjelman, MasterCardin ”Site Data Protection Programme” ‑ohjelman ja muiden luottokorttiyhtiöiden vastaavien ohjelmien vaatimuksia, joihin voi tulla muutoksia aika ajoin, ja ilmoitat meille välittömästi mahdollisista ja todennäköisistä tietoturvaloukkauksista.

(c) Tiedostat ja hyväksyt tällä hetkellä ja koko voimassaolon ajan, että:

(i) luottokorttiyhtiöt vaativat, että sinä, edustajat, alihankkijat ja mahdolliset kolmannet kumppanit, joilla on velvollisuus noudattaa PCI:tä, noudattavat sitä aina

(ii) sinun, edustajien, alihankkijoiden ja mahdollisten kolmansien kumppaneiden, joilla on velvollisuus noudattaa PCI:tä, PCI:n noudattamatta jättäminen voi johtaa luottokorttiyhtiöiden määräämiin sakkoihin

(iii) mahdolliset sakot, joita saatamme saada tämän kohdan 9.6 ja luottokorttiyhtiöiden PCI-vaatimusten noudattamatta jättämisesi vuoksi, siirretään sinun maksettaviksesi, ja vastaat tällaisten sakkojen maksamisesta kokonaisuudessaan

(iv) sitoudut varmistamaan, että noudatat tämän kohdan 9.6 vaatimuksia. Voimme pyytää tietoja käyttämistäsi tietoturvajärjestelmistä tai voimme suorittaa järjestelmiesi tarkastuksen tai auditoinnin, mukaan lukien kaikki asiaankuuluvat tietokonejärjestelmät. Mikäli päätämme suorittaa tarkastuksen, annamme sinulle etukäteen ilmoituksen, jossa täsmennetään tarkastuksen ajankohta ja luonne.

(d) PCI:n noudattamisen varmistamiseksi ilmoitat meille nimetyn yhteyshenkilön, joka on vastuussa yhteydenpidosta kanssamme PCI-vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseen liittyen.

(e) Jos uskot, ettet pysty täyttämään kaikkia tämän kohdan 9.6 mukaisia vaatimuksia, ilmoitat siitä meille niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista, ja me pyrimme yhdessä kanssasi ja siinä määrin kuin on kohtuullisen tarpeellista neuvottelemaan luottokorttiyhtiöiden kanssa mahdollisuudesta pidentää sinulle PCI-vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi annettua määräaikaa.

(f) Lisätietoa PCI:stä ja noudattamiseen liittyvistä vaatimuksista on verkkosivustolla http://www.pcisecuritystandards.org tai muulla verkkosivustolla, jonka ilmoitamme sinulle aika ajoin. Toimitamme sinulle tiedot näistä tietoturvastandardeista ja ohjelmista kirjallisesta pyynnöstäsi.

10. Tiedot ja auditointioikeudet

10.1. Asiakirjapyynnöt. Toimitat meille tai edustajillemme pyynnöstä kopiot yrityksesi välitilinpäätöksistä ja/tai tilintarkastetuista varsinaisista tilinpäätöksistä (mukaan lukien johdon laskentatoimen raportit) ja muista liiketoimintaasi koskevista asiakirjoista tai tiedoista, joita voimme kohtuudella pyytää taloudellisen asemasi ja luottokelpoisuutesi jatkuvaa arviointiamme varten.

10.2. Verkkosivustoihisi liittyvien tietojen säilyttäminen. Sinun on myös jatkuvasti säilytettävä tiedot kaikkien verkkosivustojesi nimistä, osoitteista ja URL-osoitteita ja pyynnöstä toimitettava meille ja/tai luottokorttiyhtiöille viipymättä kaikki tällaiset tiedot. Lisäksi sitoudut tarvittaessa tarjoamaan meille kirjautumistiedot, joita tarvitsemme verkkosivustojesi valvontaa varten.

10.3. Tarkastusoikeus. Sinun on tarjottava meille tai edustajillemme pyynnöstä kohtuullinen pääsy toimitiloihisi kirjanpidon, arkistojen ja/tai järjestelmien tarkastamista varten ja tarvittaessa niistä kopioiden ottamista varten.

10.4. Tapahtumatietuepyyntö. Meillä on oikeus milloin tahansa ja ajoittain enintään kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa maksutapahtuman päivämäärästä pyytää sinulta luettavat kopiot tapahtumatietueista ja muista hyväksymistämme asiakirjoista, jotka todistavat kortinhaltijan valtuuttaneen maksutapahtuman summan veloituksen tililtään, ja sitoudut toimittamaan mainitut asiakirjat meille ilmoitetun ajan kuluessa.

10.5. Ilmoitus muutoksista liiketoiminnassasi. Sinun tulee ilmoittaa meille liiketoimintaasi vaikuttavien olosuhteiden muutoksista heti, kun olet tullut niistä tietoiseksi. Ilmoitettavia muutoksia ovat: (i) maksukyvyttömyystapahtuma (tai uhkaava maksukyvyttömyystapahtuma), (ii) todellinen tai uhkaava määräysvallan muutos yrityksessäsi tai emoyhtiössäsi, (iii) mikä tahansa todellinen tai uhkaava olennainen muutos liiketoiminnassasi ja (iv) todellinen tai uhkaava myynti tai muu omaisuutesi tai sen merkittävän osan luovutus, joka voi johtaa olennaiseen haitalliseen muutokseen liiketoiminnassasi.

10.6. Auditointi. Jotta voimme suorittaa auditoinnin, jossa tarkastetaan tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidesi noudattaminen sekä edustajiesi ja kolmansien osapuolten suoriutuminen (siinä määrin kuin olemme kirjallisesti sallineet niiden käytön), sinun tulee pyynnöstä (ja omalla kustannuksellasi) antaa meille ja luottokorttiyhtiöille pääsy tarvittaviin järjestelmiisi ja varmistaa, että edustajasi ja kolmannet osapuolet antavat pyynnöstä (soveltuvin osin ja omalla kustannuksellaan) pääsyn vastaaviin järjestelmiinsä, jotta me ja/tai luottokorttiyhtiöt (tapauksesta riippuen) voimme kohtuullisesta vaatimuksestamme tarkastaa vähintään seuraavat tiedot: (a) käsittelemiesi maksutapahtumien määrä, (b) rahoituksesi, (c) varasi, (d) URL-osoitteiden suodatus ja (e) petosten valvonta, ja sinun tulee tarvittaessa sisällyttää asiaankuuluviin edustajiesi ja kolmansien osapuolten kanssa tekemiisi sopimuksiin määräykset siitä, että niiden tulee (soveltuvin osin ja omalla kustannuksellaan) tarjota meille oikeudet, joita vaaditaan tällaisten tietojen saamiseen, ja käyttöoikeudet tarvittaviin järjestelmiin, jotta voimme suorittaa tämän kohdan 10 mukaiset tutkimukset.

11. Tilitysvarojen maksaminen

11.1. Sen jälkeen, kun olet hyväksytysti esittänyt meille maksutapahtumat, tai kun ne on puolestasi esitetty meille tämän sopimuksen mukaisesti, käynnistämme asiaankuuluvien tilitysvarojen siirron SumUp-tilitystilillesi, ja tämän sopimuksen mukaisesti tiedostat ja hyväksyt, että maksamalla tilitysvarat SumUp-tilitystilillesi täytämme kokonaan ja lopullisesti kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoitteemme sinua kohtaan.

11.2. Maksutapahtumien tilitys. Kohtien 7.2, 18.7 ja 18.8 mukaisesti maksamme SumUp-tilitystilillesi summan, joka vastaa kaikkia sinulle maksettavia ja maksutapahtumatietoihin kirjattuja summia, jotka on esitetty tämän sopimuksen mukaisesti, vähennettynä summilla, jotka sinun on maksettava kohdan 12 nojalla tai muuten tämän sopimuksen nojalla.

11.3. Yleinen oikeus pidättää tilitysvarat. Kaikkien muiden oikeuksien tai oikeussuojakeinojen lisäksi, joita meillä voi olla sinua vastaan, pidätämme oikeuden pidättää sinulle maksettavaksi kuuluvat summat tai keskeyttää niiden tilitys sinulle, jos:

(a) et noudata tämän sopimuksen ehtoja

(b) jokin kohdassa 11.4 luetelluista edellytyksistä täyttyy

(c) epäilemme, että jokin irtisanomistapahtuma on toteutunut tai sen toteutuminen on todennäköistä.

Voimme pidättää kaikki näin keskeytetyt maksut, kunnes olemme varmistuneet siitä, että kyseiset maksutapahtumat ovat päteviä eivätkä enää ole maksunpalautuksen kohteena. Tällaiselle pidätetylle summalle ei kerry korkoa.

11.4. Keskeytys. Voimme muuttaa käsittely- tai maksuehtoja ja/tai keskeyttää kaikkien sinulle tämän sopimuksen perusteella sillä hetkellä tai myöhemmin maksettavaksi kuuluvien varojen, rahojen ja summien hyvitykset tai muut maksut ilmoitettuamme tästä sinulle, jos hyvässä uskossa epäilemme, että:

(a) jokin maksutapahtuma on vilpillinen tai siihen liittyy muuta rikollista toimintaa

(b) jokin maksutapahtuma ei kuulu harjoittamasi tavanomaisen liiketoiminnan piiriin tai

(c) maksutapahtumien määrä ja/tai arvo on huomattavasti odotettua suurempi.

11.5. Tilitysviiveet. Tiedostat ja hyväksyt, että emme ole vastuussa sinulle mistään viiveistä varojen vastaanottamisessa emmekä veloitus- ja hyvitysvientien virheistä, jotka johtuvat kolmansista osapuolista, mukaan lukien rajoituksetta luottokorttiyhtiöt tai rahoituslaitoksesi.

12. Maksettavat summat

12.1. Yleistä. Olet velvollinen maksamaan meille kaikki summat, joista olet vastuussa tämän sopimuksen mukaisesti, mukaan lukien:

(a) myöntämiäsi hyvityksiä vastaava summa (ellei sitä ole jo vähennetty summista, jotka olemme maksaneet sinulle)

(b) kaikkien maksutapahtumatietoihin liittyen suorittamiemme liikamaksujen yhteissumma riippumatta liikamaksun syystä

(c) virheellisten maksutapahtumatietojen perusteella mahdollisesti suorittamiemme maksujen yhteissumma

(d) kaikkien maksunpalautusten yhteissumma

(e) niiden palkkioiden, sakkojen, myöhästymismaksujen ja/tai muiden maksujen määrä, jotka meidän on maksettava luottokorttiyhtiölle tai kenelle tahansa muulle henkilölle sen seurauksena, ettet ole noudattanut tätä sopimusta, tai jos maksunpalautustesi kokonaismäärä suhteessa maksutapahtumiin ylittää asiaankuuluvan toimialan keskiarvon (jonka luottokorttiyhtiöt ajoittain määrittävät)

(f) mahdolliset muut summat, jotka sinun on maksettava tai meidän on maksettava puolestasi tämän sopimuksen perusteella.

12.2. Maksettavien summien veloitus. Summat, joista olet vastuussa tai joista olemme vastuussa puolestasi tämän sopimuksen mukaisesti, voidaan veloittaa sinulta, vähentää mahdollisista tilitysvaroistasi tai laskuttaa sinulta tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla.

12.3. Maksuvaltuutus suoraveloituksia varten. Pyydettäessä säilytät pankissasi maksutoimeksiantoa koskien kaikkien sellaisten veloituspyyntöjen maksamista, jotka esitämme koskien summia, jotka sinun on maksettava meille, myös tämän sopimuksen päättymisen tai mistä tahansa syystä johtuvan irtisanomisen jälkeen.

12.4. SumUp-tilitystili. Sinun on koko voimassaolon ajan huolehdittava siitä, että meillä on mahdollisuus hyvittää kohdan 11.1 mukaiset ja muut mahdolliset maksut SumUp-tilitystilillesi ja veloittaa siltä kaikki summat, jotka sinun on maksettava meille joko suoraveloituksella tai muulla vaatimallamme tavalla. Jos aiot vaihtaa SumUp-tilitystilisi, sinun tulee ilmoittaa siitä meille kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen ja tehdä uusi maksutoimeksianto uudelle nimetylle pankkitilillesi tämän sopimuksen ehdoilla.

12.5. Verot. Ellei toisin mainita, palkkiot ja muut maksut, jotka sinun on suoritettava tämän sopimuksen nojalla, eivät sisällä arvonlisäveroa eivätkä muita (mahdollisia) asiaankuuluvia veroja, ja edellä mainittujen summien maksamisen lisäksi olet vastuussa sovellettavan arvonlisäveron ja muiden asiaankuuluvien verojen maksamisesta.

13. Korvaukset, sovitteluratkaisut ja vastuut

13.1. Täysi taloudellinen vastuu. Hyväksyt täyden taloudellisen vastuun kaikista maksutapahtumistasi ja kaikkien riitautettujen maksutapahtumien, hyvitysten ja muiden aiheuttamiesi asiakaspalveluun liittyvien ongelmien ja kulujen käsittelystä sekä keskeytettyihin ja hylättyihin nimikkeisiin liittyvien maksutapahtumien uudelleenkäsittelystä.

13.2. Kauppiaan korvaukset Fiserville. Sitoudut korvaamaan meille täysimääräisesti ja jatkuvasti kaikki menetykset, jotka johtuvat seuraavista asioista tai liittyvät niihin:

(a) kaikki maksutapahtumat ja muu kaupankäynti sinun ja kortinhaltijan välillä

(b) luottokorttiyhtiön sääntöjen rikkomisesi ja/tai muu syy, jonka vuoksi luottokorttiyhtiö perii meiltä palkkiota, sakkoa, myöhästymismaksua tai muuta maksua toimintasi tai laiminlyöntisi vuoksi

(c) kortinhaltijan tietojen tai maksutapahtumatietojen katoaminen sen vuoksi, ettet ole noudattanut kohdan 9 mukaisia velvollisuuksiasi tai että sinä tai työntekijäsi, toimihenkilösi, edustajasi ja/tai alihankkijasi rikkovat mitä tahansa kohdassa 9.6 mainittua standardia ja/tai ohjelmavaatimuksia. Lisäksi vahvistat meille kirjallisesti, että kaikki kolmannet osapuolet, jotka tallentavat, siirtävät tai käsittelevät maksutapahtumia puolestasi, toimivat täysin kohdassa 9.6 mainittujen standardien ja ohjelmien mukaisesti

(d) vaatimusten vastainen toimintasi liittyen liialliseen maksunpalautusten määrään

(e) verkkomaksupalveluntarjoajan kanssa tekemäsi sopimus ja/tai se, että sallit verkkomaksupalveluntarjoajan käsitellä maksutapahtumia puolestasi.

13.3. Vastuumme yläraja. Kohdan 13.5 rajoitukset huomioiden kokonaisvastuumme sinulle kaikista menetyksistä riippumatta siitä, onko kyseessä sopimukseen perustuva vastuu vai sopimuksen ulkopuolinen korvausvastuu (mukaan lukien huolimattomuus ja lakisääteisen velvollisuuden rikkominen), vahingonkorvauksen muodossa tai muuten, ei minään muuna sopimusvuonna ylitä sitä palkkioiden määrää (vähennettynä siirto- ja arviointipalkkioilla ja ‑maksuilla), jonka olemme saaneet sinulta vastikkeena kauppiaspalvelujen tarjoamisesta sinulle tämän sopimuksen mukaisesti sinä sopimusvuonna, jona vaatimus syntyy.

13.4. Vastuun poissulkeminen. Mikään tämän sopimuksen osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle minkäänlaisista ja mistään syystä aiheutuneista erityisistä, välillisistä tai tuottamuksellisista menetyksistä tai vahingoista sopimuksen perusteella eikä sopimuksen ulkopuoliseen korvausvastuuseen perustuen (mukaan lukien huolimattomuus ja lakisääteisen velvollisuuden rikkominen) vahingonkorvauksen muodossa eikä muuten. Lisäksi me emme ole vastuussa sinulle mistään syystä johtuvista kasvaneista kustannuksista tai kuluista, voiton, liiketoiminnan, liikearvon tai tulon menetyksestä, odotettavissa olevien säästöjen menetyksestä, mainevahingosta emmekä liiketoiminnan markkina-arvolle aiheutuneesta vahingosta sopimuksen perusteella emmekä sopimuksen ulkopuoliseen korvausvastuuseen perustuen (mukaan lukien huolimattomuus ja lakisääteisen velvollisuuden rikkominen) vahingonkorvauksen muodossa emmekä muuten.

13.5. Ei vastuun poissulkemista/rajoittamista. Mikään tässä sopimuksessa mainittu ei sulje pois eikä rajoita minkään osapuolen vastuuta petoksesta; laiminlyönnistä aiheutuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta; eikä siltä osin kuin sovellettava laki ei salli kyseistä vastuun poissulkemista tai rajoittamista.

13.6. Riidat luottokorttiyhtiöiden ja kortinhaltijoiden kanssa. Sinun tulee omalla kustannuksellasi tarjota meille kaikki kohtuullinen apu luottokorttiyhtiöiden sääntöjen puitteissa syntyvien riitojen ratkaisemiseksi. Meillä on täysi harkintavalta päättää, vastustammeko tai puolustammeko luottokorttiyhtiön tai kortinhaltijan meitä vastaan esittämiä sinusta johtuvia vaatimuksia tai hyväksymmekö sovitteluratkaisun tällaista vaatimusta koskien, ja päätöksemme sitoo sinua. Sanotun rajoittamatta tässä kohdassa 13 mainittuja korvauksia hyväksyt myös sen, että meillä on harkintavalta hyväksyä tai kiistää sinua ja/tai meitä vastaan esitettyjä vaatimuksia menetyksistä tai vastuuvelvollisuudesta, jotka johtuvat hyväksymästäsi maksutapahtumasta, päätyä sovitteluratkaisuun tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin tällaisia vaatimuksia koskien.

14. Voimassaolo

14.1. Voimassaolo. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona allekirjoitat tai hyväksyt suhdesopimuksesi sähköisesti, ja on voimassa tämän jälkeen siihen asti, että suhdesopimuksesi päättyy tai irtisanotaan tai kun mikä tahansa osapuoli irtisanoo tämän sopimuksen sen ehtojen mukaisesti (”voimassaolo”).

15. Tämän sopimuksen irtisanominen

15.1. Suhdesopimus. Tämä sopimus päättyy välittömästi, kun suhdesopimuksesi päättyy tai irtisanotaan.

15.2. Irtisanomisen yhteiset perusteet. Kummallakin tämän sopimuksen osapuolella on oikeus lopettaa tämä sopimus milloin tahansa välittömästi ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle, jos (a) toinen osapuoli rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, ja jos rikkomus voidaan korjata, mutta sitä ei ole korjattu viidentoista (15) päivän kuluessa siitä, kun kirjallinen ilmoitus tällaisesta rikkomuksesta on vastaanotettu, (b) jos toinen osapuoli tulee maksukyvyttömäksi tai ryhdytään mihin tahansa toimenpiteisiin toisen osapuolen likvidoimiseksi, konkurssiin tai selvitystilaan asettamiseksi tai pesänselvityksen, examinership-menettelyn, purkamisen tai muun vastaavan toimenpiteen aloittamiseksi tai (c) jos toinen osapuoli tekee minkä tahansa sopimuksen velkojiensa kanssa yleisesti.

15.3. Lisäoikeutemme irtisanoa sopimus. Kohdasta 14.1 huolimatta meillä on oikeus irtisanoa tämä sopimus milloin tahansa välittömästi ilmoittamalla siitä sinulle, jos:

(a) sääntelijä tai luottokorttiyhtiö vaatii meitä tekemään niin, tai jos aiheutat tai saatat aiheuttaa (kohtuullisen arviomme perusteella) haittaa luottokorttiyhtiön tai meidän itsemme luotettavuudelle tai maineelle

(b) toiminnallasi on tai todennäköisesti on (kohtuullisen arviomme perusteella) olennainen vaikutus liiketoimintaamme, kaupallisiin järjestelyihimme, maineeseemme ja/tai liikearvoomme

(c) toimintasi ei ole sopusoinnussa Yhdistyneen kuningaskunnan, EU:n tai muiden kansallisten tai kansainvälisten lakien ja/tai asetusten kanssa tai muiden sellaisten käytännesääntöjen kanssa, joita saatamme ajoittain ottaa käyttöön tai jotka muuten liittyvät suoraan tai epäsuorasti asioihin, joita saatamme ajoittain pitää laittomina tai muuten luonteeltaan sopimattomina (toimimalla aina kohtuuden rajoissa)

(d) mitä tahansa pyrkimystämme noudattaa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2007 rahanpesusäännösten mukaisia lakisääteisiä velvoitteitamme estetään

(e) on tapahtunut petos tai meillä on kohtuullinen syy epäillä petosta tai muuta rikollista toimintaa sinuun liittyen.

15.4. Meillä on myös oikeus irtisanoa tämä sopimus sinulle kaksi (2) päivää etukäteen toimittamallamme kirjallisella ilmoituksella, jos:

(a) muutat SumUp-tilitystiliäsi tai nimettyä pankkitiliäsi muuten kuin tämän sopimuksen sallimalla tavalla

(b) liiketoimintasi luonteessa, tasossa, laajuudessa tai hallinnassa tai taloudellisessa tilanteessasi tapahtuu merkittävä muutos, tai meillä on perusteltu syy epäillä tällaisen merkittävän muutoksen olevan (määritelmämme mukaan) tapahtumassa pian

(c) pidämme sopimuksen nojalla lähettämiesi vilpillisten maksutapahtumien prosenttiosuutta, määrää tai summaa tai maksunpalautusten määrää suhteessa liiketoimintaasi (kohtuudella arvioiden ja suhteellisesti) liiallisena.

15.5. Irtisanomisen vaikutukset.

(a) Tämän sopimuksen päättyessä irtisanomisen tai muun syyn vuoksi sinun on viipymättä palautettava meille tai edustajillemme kaikki materiaalit ja laitteet, jotka me, edustajamme tai mikä tahansa muu konsernimme yksikkö on toimittanut sinulle. Et saa käyttää nimeämme, minkään konsernimme yksikön nimeä etkä edustajiemme nimiä, mitään meidän tai konsernimme tavaramerkkejä etkä logoja etkä mainosmateriaaleja, joita me tai edustajamme ovat toimittaneet tai jotka viittaavat meihin tai sinulle tarjoamiimme kauppiaspalveluihin.

(b) Voimassa pysyminen. Tämän sopimuksen irtisanominen tai päättyminen ei vaikuta minkään osapuolen todellisiin tai ehdollisiin velkoihin tai saataviin, jotka muodostuvat ennen tämän sopimuksen päättymistä tai irtisanomista (tapauksesta riippuen).

(c) Vastuu maksunpalautuksista sopimuksen päättymisen jälkeen. Olet myös täysin vastuussa kaikista maksunpalautuksista, palkkioista, hyvityksistä ja oikaisuista, jotka johtuvat tämän sopimuksen mukaisesti käsitellyistä maksutapahtumista, sekä kaikista muista summista, jotka sinun on maksettava kyseisellä hetkellä tai myöhemmin tämän sopimuksen mukaisesti, sekä luottokorttiyhtiöiden sääntöjen rikkomuksista, joista on ilmoitettu meille milloin tahansa tämän sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeen (riippumatta siitä, miten ne ovat syntyneet).

(d) Tietojen jakaminen. Luottokorttiyhtiöt ylläpitävät usein luetteloita kauppiaista, joiden sopimukset tai korttimaksujen hyväksymisoikeudet on jostain syystä irtisanottu. Jos tämä sopimus irtisanotaan kohdassa 15 mainitusta syystä johtuen, hyväksyt, että meitä saatetaan vaatia ilmoittamaan luottokorttiyhtiöille yrityksesi nimi ja muut tiedot, kuten nimetyn pankkitilisi tiedot ja irtisanomisen syyt luetteloon sisällyttämistä varten, ja nimenomaisesti hyväksyt näiden tietojen ilmoittamisen ja suostut siihen. Nämä tiedot voidaan ilmoittaa myös luottotietotoimistoille.

16. Sovellettava laki ja toimivalta

16.1. Tähän sopimukseen ja kaikkiin tästä sopimuksesta tai sen kohteesta tai sen tekemisestä johtuviin tai niihin liittyviin riitoihin ja vaatimuksiin (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset riidat ja vaatimukset) sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ja niitä tulkitaan näiden lakien mukaisesti. Osapuolet antavat peruuttamattoman suostumuksensa sille, että Englannin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki tästä sopimuksesta tai sen kohteesta tai sen tekemisestä johtuvat tai niihin liittyvät riidat ja vaatimukset (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset riidat ja vaatimukset).

17. Henkilötietojen käsittely

17.1. Vaatimusten noudattaminen. Kumpikin osapuoli (Fiserv ja sinä) käsittelee asiakastietoja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti rekisterinpitäjänä toimiessaan.

17.2. Tarkoitukset. Käsittelemme asiakastietoja vain:

(a) siinä määrin kuin on tarpeen tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi

(b) kun siitä on sovittu kirjallisesti osapuolten kesken

(c) siinä määrin, kuin sovellettavat lait sitä edellyttävät tai sen sallivat

(d) petostentorjunta- tai tutkintatarkoituksiin tai muihin riskinhallintatarkoituksiin

(e) asiakkaan tunnistamista ja tietojen todentamista varten, mukaan lukien asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät tarkoitukset

(f) luottokorttiyhtiöiden sääntöjen mukaisesti

(g) toteuttaaksemme oikeuksiamme tai muiden henkilöiden oikeuksia maksutapahtumassa

(h) noudattaaksemme tämän sopimuksen mukaisiin velvollisuuksiimme sovellettavia käytäntöjä, mukaan lukien asiakastietojen turvallisuuden suojaaminen.

17.3. Tiedottaminen.

(a) Asiakastietojen rekisterinpitäjänä tarjoat rekisteröidyille tiedotteen, joka täyttää tietosuojalakien vaatimukset, mukaan lukien yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artikloissa tarkoitetut tiedot (”asiakkaan tietosuojakäytäntö”).

(b) Asiakastietojen rekisterinpitäjänä tarjoamme rekisteröidyille tiedotteen, joka täyttää tietosuojalakien vaatimukset, mukaan lukien yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artikloissa tarkoitetut tiedot (”vastaanottavan pankin tietosuojakäytäntö”).

17.4. Toiselle osapuolelle tarjottava apu. Kumpikin osapuoli tarjoaa toiselle osapuolelle sen kohtuullisesti pyytämää apua ja yhteistyötä, jotta pyynnön esittänyt osapuoli pystyisi noudattamaan tietosuojalakien mukaisia asiakastietojen käsittelyä koskevia velvoitteitaan. Osapuolella on oikeus kieltäytyä avusta tai rajoittaa sitä, jos pyynnön esittänyt osapuoli pystyy täyttämään velvollisuutensa ilman kyseisen osapuolen apua.

17.5. Ilmoitukset. Kaikki ilmoitukset ja muu tämän kohdan 17 mukainen viestintä osapuolten välillä tulee toimittaa kohdan 18.11 mukaisesti, ja Fiservin tapauksessa myös sähköpostitse tietosuojavastaavan sähköpostiosoitteeseen [email protected].

18. Yleistä

18.1. Jos emme halua tai voi panna täytäntöön jotakin tämän sopimuksen ehtoa, tämä ei vaikuta oikeuteemme panna tämä ehto täytäntöön myöhemmin tai panna täytäntöön mikä tahansa muu tämän sopimuksen jäljellä olevista ehdoista.

18.2. Sopimuksen siirto konserniyhtiöille. Voimme siirtää tai uudistaa tämän sopimuksen ja/tai siirtää tai alilisensoida sen mukaiset oikeutemme ja velvollisuutemme kokonaan tai osittain milloin tahansa, ja annat nimenomaisen suostumuksesi tällaiseen siirtoon, uudistamiseen ja/tai alilisensointiin. Mikään siirto ei ilman suostumustasi vähennä tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiasi. Valtuutat sinua ja kauppiasjärjestelyjäsi koskevien tietojen luovuttamisen mahdollisille henkilöille tai yhteisöille, joille uudistamme, siirrämme ja/tai alilisensoimme tämän sopimuksen.

18.3. Siirto. Sinulla ei ole lupaa siirtää, uudistaa eikä alilisensoida tätä sopimusta eikä mitään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia ilman etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta.

18.4. Luottamuksellisen tiedon salassapitovelvollisuus. Kumpikaan osapuoli ei saa koota eikä käyttää mitään Fiserviin, kauppiaaseen, yhteenkään luottokorttiyhtiöön, korttiin, kortinhaltijaan tai tämän sopimuksen ehtoihin tai sen mukana toimitettuihin asiakirjoihin liittyviä tietoja muihin kuin tämän sopimuksen tarkoituksiin, paitsi jos se on tarpeen tämän sopimuksen täyttämiseksi. Molemmat osapuolet sitoutuvat varmistamaan, että niiden työntekijät ja edustajat toimivat ehdottoman luottamuksellisesti tässä kohdassa 18.4 tarkoitettujen tietojen suhteen eivätkä paljasta tai välitä kolmansille osapuolille tietoja toisen osapuolen liiketoiminnasta tai kortinhaltijoiden maksutapahtumista, jotka voivat tulla niiden tietoon voimassaolon aikana.

18.5. Tietojen luovutus. Ymmärrät, että voimme luovuttaa tietoja liiketoiminnastasi konserniimme kuuluville yrityksille, poliisille, luottokorttiyhtiöille, mille tahansa sääntelyviranomaiselle tai mille tahansa muulle tutkintaelimelle petosten tai muun rikollisen toiminnan estämiseksi tai havaitsemiseksi, tai mille tahansa luottotietotoimistolle, joita käytämme myös tietolähteenä.

18.6. Ylivoimainen este. Kumpikaan osapuoli ja kummankaan osapuolen edustajat eivät ole vastuussa tämän sopimuksen tai siihen liittyvän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa laiminlyönnistä (paitsi velvollisuutesi maksaa tämän sopimuksen mukaiset palkkiot ja maksut), jos kyseinen laiminlyönti johtuu suoraan tai välillisesti olosuhteista, joihin ne eivät voi kohtuudella vaikuttaa.

18.7. Saatavan kuittausoikeus. Voimme milloin tahansa (ilman sinulle antamaamme ilmoitusta) kuitata kaikki summat tai osan summista, jotka meidän on maksettava sinulle tämän sopimuksen tai jonkin muun kanssasi tehdyn sopimuksen mukaisesti ja/tai kaikki meillä olevilla tileillä olevat rahasummat tai osan niistä seuraavia saataviamme vastaan:

(a) kaikki summat tai osa summista, jotka sinun on maksettava meille

(b) meille aiheuttamasi vastuun määrä.

18.8. Ehdolliset vastuut. Jos meillä on perusteltu syy uskoa, että sinulle syntyy todennäköisesti kohdan 18.7(a) tai kohdan 18.7(b) mukainen vastuu, emme ole velvollisia maksamaan sinulle maksettavaksi kuuluvia summia ennen kuin joko:

(a) tällainen vastuu on tosiasiallisesti syntynyt ja todettu molemminpuolisesti hyväksyttävän ajan kuluessa (jos näin tapahtuu, maksamme sinulle viipymättä tällaisten summien loppusaldon, josta on vähennetty mahdollisen vastuun määrä)

(b) olemme vakuuttuneita siitä, että tällaista vastuuta ei todennäköisesti synny.

Jos tällainen vastuu kuitenkin syntyy myöhemmin, suostut korvaamaan meille pyynnöstä täyden summan.

18.9. Ei luopumista. Kummankaan osapuolen oikeuksistaan luopuminen sopimusrikkomuksen yhteydessä, viivästyminen sopimusehtojen täytäntöönpanossa tai sopimusehtojen täytäntöönpanosta luopuminen ei rajoita kyseisen osapuolen oikeuksia eikä tarkoita oikeuksista luopumista tulevien tai jatkuvien sopimusrikkomusten osalta.

18.10. Sopimusyhteydestä irrottaminen. Jos jokin tämän sopimuksen ehdoista todetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, tämä ei heikennä jäljellä olevien ehtokohtien pätevyyttä, ja osapuolet korvaavat pätemättömän ehdon sellaisella pätevällä ehdolla, joka parhaiten vastaa pätemättömän ehdon tarkoitusta ja taloudellista vaikutusta, jos se on laillista ja kaupallisesti kannattavaa.

18.11. Ilmoitukset. Kaikki tämän sopimuksen mukaan annettavat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava toiselle osapuolelle jäljempänä kuvatulla tavalla, henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä kirjekuoressa, johon on asianmukaisesti kirjoitettu osoite ja sinun nimesi tai (tarvittaessa) meidän nimemme. Me voimme toimittaa ilmoituksen sinulle sähköpostitse ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, tapahtumaotteessa olevalla tiedonannolla tai julkaisemalla sen verkkosivustollamme. Postitse toimitettu ilmoitus, tapahtumaotteessa oleva tiedonanto tai verkkosivustolla julkaistu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi seitsemänkymmentäkaksi (72) tunnin kuluttua sen lähettämisestä tai hetkestä, jolloin sen saataville asettaminen on annettu tiedoksi. Sähköpostitse toimitettu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluttua lähetyshetkestä. Sinä toimitat ilmoitukset meille nykyiseen sääntömääräiseen kotipaikkaamme.

18.12. Muutokset. Hyväksyt, että voimme aika ajoin muuttaa tai täydentää tätä sopimusta, sen ehtoja (esimerkiksi yhtä tai useampaa erillistä asiakirjaa, jotka ovat osa tätä sopimusta, kuten palkkioita ja maksuja koskevaa asiakirjaa, ja/tai itse palkkioita ja maksuja) ja/tai sen liiteasiakirjoja. Tällaiset muutokset tulevat voimaan, kun ilmoitamme niistä sinulle tässä sopimuksessa määrätyllä tavalla ja noudattaen niitä ennakkoilmoitusaikoja, joita saatamme ajoittain ottaa käyttöön. Jos et halua hyväksyä tähän sopimukseen tekemiämme muutoksia, voit irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä meille kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tällaisen muutoksen voimaantulosta, ja tällainen irtisanomisilmoitus tulee voimaan viidentoista (15) päivän kuluttua sen jälkeen, kun olemme vastaanottaneet sen kohdan 18.12 mukaisesti.

18.13. Edustajat/alihankkijat. Voimme milloin tahansa ja ilmoittamatta sinulle nimittää edustajan tai alihankkijan, joka on konserniyhtiömme, suorittamaan minkä tahansa tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiamme. Sinä et saa nimittää alihankkijaa etkä edustajaa tämän sopimuksen yhteydessä ilman etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta. Tällaisesta suostumuksesta huolimatta kumpikin osapuoli on ensisijaisesti vastuussa kaikesta, mitä kyseisen osapuolen nimittämä alihankkija tai edustaja tekee (tai jättää tekemättä).

18.14. Vaatimusten noudattaminen. Kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia, luottokorttiyhtiöiden sääntöjä ja toimintaohjeita, joita niiden on noudatettava tämän sopimuksen tarkoituksia varten.

18.15. Ei kolmansia edunsaajia. Kenelläkään henkilöllä, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli, ei ole mitään sen mukaisia tai siihen liittyviä oikeuksia paitsi siinä tapauksessa, että tällaiset oikeudet on nimenomaisesti tällä sopimuksella myönnetty.

18.16. Koko sopimus. Tämä sopimus muodostaa koko sopimuksen osapuolten välillä sen aiheen osalta ja korvaa mahdolliset aikaisemmat sopimukset ja yhteisymmärrykset. Osapuolet eivät ole tehneet tätä sopimusta minkään sellaisen sopimuksen, lausunnon tai takuun perusteella, jota ei ole mainittu tai toistettu tässä sopimuksessa.

18.17. Oikeussuojakeinot ovat kumulatiivisia. Ellei tässä sopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita, osapuolten tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja oikeussuojakeinot ovat kumulatiivisia, niitä voidaan käyttää niin usein kuin osapuolet katsovat aiheelliseksi, ja ne täydentävät osapuolten lain mukaisia oikeuksia ja oikeussuojakeinoja.

18.18. Muut sopimukset. Sitoudut ilmoittamaan meille viipymättä, jos sinulla on olemassa oleva järjestely minkä tahansa muun tässä sopimuksessa mainitussa luottokorttiyhtiössä toimivan osapuolen kanssa.

Liite A – MÄÄRITELMÄT JA TULKINTA

Tässä sopimuksessa seuraavilla termeillä on alla luetellut merkitykset, ellei asiayhteys muuta edellytä:

3D tarkoittaa Visa- ja Mastercard-korttiverkoston kehittämää verkkomaksujen turvallisuusratkaisua, joka sisältää tämän sopimuksen puitteissa Visa Secure- ja Mastercard Identity Check ‑ohjelmat ja mahdolliset muut ohjelmat, joista ilmoitamme sinulle ajoittain.

Hyväksytyt valuutat tarkoittavat valuuttoja, joista sovimme kanssasi aika ajoin.

Sopimus tarkoittaa tätä sopimusta, sen johdanto-osaa ja liitteitä sekä kaikkia asiakirjoja ja verkkosivustoja, joihin tässä sopimuksessa viitataan.

Sovellettavat lait tarkoittavat kaikkia Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin sovellettavia lakeja, asetuksia, säännöksiä, sääntöjä, määräyksiä, sääntelypolitiikkaa, ohjeita ja toimialasäännöstöjä sekä mahdollisia muita tämän sopimuksen yhteydessä sovellettavia lakeja, mukaan lukien rajoituksetta luottokorttiyhtiöiden asettavat säännöt tai määräykset ja lahjonnan vastaiset lait sekä kaikki niille alisteiset määräykset.

Valtuutus tarkoittaa prosessia, jossa maksutapahtuma ohjataan meille SumUp-maksupäätteen kautta hyväksyttäväksi, ja me valtuutamme maksutapahtuman jatkamisen, kun olemme tarkistaneet, että asianomaisella kortilla on käytettävissä olevaa saldoa ja ettei korttia ole ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi. Sanoja ”valtuuttaa” ja ”valtuutettu” tulkitaan vastaavalla tavalla.

Pankkipäivä tarkoittaa mitä tahansa muuta päivää kuin lauantaita ja sunnuntaita sekä yleistä vapaapäivää Suomessa tai Saksassa (tapauksesta riippuen), ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

Erä tarkoittaa useiden maksutapahtumien toimittamista tilitettäväksi yhtenä ryhmänä.

Liiketoiminta tarkoittaa liiketoimintaasi, joka on kuvattu tässä sopimuksessa tai jonka kuvauksen olet toimittanut meille muulla tavoin.

Kortti tarkoittaa kaikkia voimassa olevia maksukortteja, jotka hyväksymme, jotka ilmoitamme sinulle kirjallisesti ajoittain ja joita tämä sopimus koskee.

Kortinhaltija tarkoittaa henkilöä, yritystä, yhteisöä tai muuta tahoa, jolle on milloin tahansa myönnetty kortti ja jolla on oikeus käyttää kyseistä korttia.

Kortinhaltijan tili tarkoittaa kortinhaltijan nimissä olevaa tiliä, joka on yhdistetty kortin numeroon ja jota kortinmyöntäjä voi veloittaa tai hyvittää maksutapahtumien yhteydessä.

Kortinhaltijan tiedot tarkoittavat kortinhaltijaan liittyviä tietoja, mukaan lukien kortin numero ja muut henkilötiedot.

Maksutapahtuma, jossa kortti ei ole fyysisesti läsnä(Card Not Present ‑maksutapahtuma) tarkoittaa palvelutilausta, jossa kortti tai kortinhaltija ei ole fyysisesti läsnä toimitiloissasi maksutapahtuman aikana. Käsite sisältää sähköisen kaupankäynnin maksutapahtumat ja postitse/puhelimitse suoritettavat maksutapahtumat.

Kortin numero tarkoittaa kortissa näkyvää numeroa, joka on yhdistetty kortinhaltijan tiliin.

Maksutapahtuma, jossa kortti on fyysisesti läsnä (Card Present ‑maksutapahtuma) tarkoittaa maksutapahtumaa, jossa kortinhaltija on fyysisesti läsnä ja käyttää korttiaan maksuvälineenä myynnin yhteydessä.

Luottokorttiyhtiöt tarkoittavat Visaa, MasterCardia, Maestroa ja mahdollisia muita luottokorttiyhtiöitä, jotka ilmoitamme sinulle ajoittain.

Luottokorttiyhtiöiden säännöt tarkoittavat yksittäisten luottokorttiyhtiöiden antamia sääntöjä, määräyksiä ja toimintaohjeita, joita voidaan muuttaa ja päivittää aika ajoin.

Asiakkaan tuntemisvelvollisuus tarkoittaa prosessia, jolla sinun on varmistuttava asiakkaidesi henkilöllisyys sovellettavien rahanpesun torjuntaa koskevien lakien mukaisten velvoitteidesi mukaisesti.

Määräysvallan muutos juridisessa henkilössä tarkoittaa mitä tahansa muutosta yhteisöissä, joilla on määräysvalta kyseisessä juridisessa henkilössä.

Maksunpalautus tarkoittaa kortinmyöntäjän tai luottokorttiyhtiön vaatimusta maksaa takaisin rahasumma liittyen maksutapahtumaan, joka on aiemmin tilitetty ja jonka asianomainen luottokorttiyhtiö on maksanut meille.

Siru tarkoittaa kortissa olevaa elektronista laitetta, jonka avulla kortti voi välittää kortinhaltijan tiedot PIN-koodilla vahvistettavia sirukorttimaksuja tukevaan maksupäätteeseen.

Sopimusvuosi tarkoittaa kahdentoista (12) kuukauden ajanjaksoa, joka alkaa voimaantulopäivänä, ja sen jälkeen kutakin kahdentoista (12) kuukauden ajanjaksoa, joka alkaa voimaantulopäivän kunakin vuosipäivänä.

Määräysvalta tarkoittaa mahdollisuutta päättää juridisen henkilön johtamisesta ja yleisestä politiikasta suoraan tai välillisesti joko omistamalla äänivaltaisia osakkeita, sopimuksella tai muulla tavalla. Sanaa ”määräysvaltainen” tulkitaan vastaavalla tavalla.

Rekisterinpitäjällä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen merkitys.

Asiakastiedot tarkoittavat kaikkia henkilötietoja, jotka luovutat vastaanottavalle pankille (tai mahdollisille alihankkijoina toimiville käsittelijöille) sopimuksen puitteissa.

Asiakastieto-opas tarkoittaa laatimaamme ja aika ajoin päivittämäämme asiakastietoja koskevaa ohjekirjaa, jossa esitetään yksityiskohtaiset menettelyt ja toimintaohjeet, joita sinun on noudatettava maksutapahtumien hyväksymisen ja käsittelyn sekä muiden tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiesi yhteydessä.

CVV2/CVC2 tarkoittaa kolminumeroista turvakoodia, joka on painettu korttien kääntöpuolelle ja jonka tarkoitus on lisätä kortin turvallisuutta. 

Tietosuojalait tarkoittavat yleistä tietosuoja-asetusta ja mahdollisia muita henkilötietojen käsittelyyn sovellettavia lakeja ja asetuksia.

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen merkitys.

Suoraveloitus on pankillesi antama maksutoimeksianto, jonka ansiosta voimme vaatia meille kuuluvien summien maksua nimetyltä pankkitililtäsi tai käynnistää tällaisen veloituksen asiaankuuluvien luottokorttiyhtiöiden sääntöjen mukaisesti.

Dynaaminen valuuttamuunnos tarkoittaa palvelua, jolla varat, jotka vastaavat niiden tavaroiden ja/tai palveluiden arvoa, jotka kortinhaltija haluaa hankkia sinulta, muunnettuna toimintamaasi valuutasta sen maan valuutaksi, jossa kortti on myönnetty.

Voimaantulopäivä tarkoittaa päivämäärää, jona tämän sopimuksen on korttijärjestelmän sääntöjen mukaan tultava voimaan tai jonka olemme ilmoittaneet sinulle kirjallisesti.

Laitteet tarkoittavat kaikkia tämän sopimuksen yhteydessä käytettyjä laitteita, mukaan lukien rajoituksetta leimauslaitteet, elektroniset tiedonkeruulaitteet sekä niitä täydentävät ja korvaavat laitteet.

Sähköisen kaupankäynnin maksutapahtuma tarkoittaa ei-kasvokkain tapahtuvaa, sähköistä mediaa käyttäen suoritettavaa verkkomaksutapahtumaa, jossa kortinhaltija lähettää kortin tiedot sinulle internetin, ekstranetin tai minkä tahansa muun julkisen tai yksityisen verkon kautta.

Varamenettelyt tarkoittavat kauppiaan toimintaoppaassa kuvattuja menettelyjä, joita noudatetaan, kun maksupääte tai laite ei toimi oikein teknisistä syistä tai kun verkkosivusto tai sähköinen linkki ei ole saatavilla tai toimi kunnolla.

Yleinen tietosuoja-asetus tarkoittaa asetusta (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Konserni tarkoittaa Fiservin yhteydessä mitä tahansa yhtiötä, joka on meidän tytäryhtiömme tai holdingyhtiömme (mukaan lukien konsernin emoyhtiönä oleva holdingyhtiö), ja mitä tahansa yhtiötä, joka on tällaisen holdingyhtiön tytäryhtiö.

Maksukyvyttömyystapahtuma tarkoittaa yhden tai useamman alla luetellun tilanteen toteutumista:

i) osapuolen purkamisesta (pois lukien maksukykyisen osapuolen purkaminen todellista järjestelyä tai rakenneuudistusta, fuusioitumista tai tervehdyttämistä varten) tai osapuolen hajottamisesta jätetään hakemus

(ii) toimivaltainen tuomioistuin antaa määräyksen osapuolen purkamis- tai selvitysmenettelystä

(iii) pesänselvittäjä, pesänhoitaja, selvitysmies tai vastaava toimihenkilö määrätään selvittämään osapuolen koko omaisuus tai osa siitä

(iv) osapuoli aikoo tehdä tai tekee minkä tahansa sopimuksen tai järjestelyn velkojiensa kanssa yleisesti tai tietyn velkojaryhmän kanssa

(v) mikä tahansa edellä kuvattuja tapahtumia vastaava tapahtuma esiintyy millä tahansa muulla lainkäyttöalueella.

Kortinmyöntäjä tarkoittaa organisaatiota, jonka luottokorttiyhtiö on valtuuttanut myöntämään kortteja ja jonka nimi näkyy kortilla kortinmyöntäjänä tai joka ryhtyy kortin käyttöä koskevaan sopimussuhteeseen kortinhaltijan kanssa.

Menetykset tarkoittavat kaikkia yhteisölle aiheutuneita vaatimuksia, vahinkoja, vaateita, menetyksiä, kustannuksia, maksunpalautuksia, sakkoja, myöhästymismaksuja, vastuita ja kuluja (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntipalkkiot ja ‑kulut).

Postitse/puhelimitse suoritettava maksutapahtuma tarkoittaa puhelimitse tai postitse tehdystä tavaroiden ja/tai palveluiden tilauksesta johtuvan maksutapahtuman käsittelyä, jossa kortti tai kortinhaltija ei ole fyysisesti läsnä maksutapahtuman aikana. Tämä tilanne on usein seurausta postitse tai puhelimitse tehdyistä tavaroita ja/tai palveluita koskevista pyynnöistä.

Kauppiaan toimintaopas tarkoittaa laatimaamme ja aika ajoin päivittämäämme kauppiaan toimintaa koskevaa ohjekirjaa, jossa esitetään yksityiskohtaiset menettelyt ja toimintaohjeet, joita sinun on noudatettava maksutapahtumien hyväksymisen ja käsittelyn sekä muiden tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidesi yhteydessä.

Kauppiaspalvelut tarkoittavat varojen tilitystä liittyen maksutapahtumiin, jotka:

(i) sinä olet lähettänyt meille

(ii) jotka olemme valtuuttaneet ja hyväksyneet

ja sisältää mahdolliset liitännäispalvelut, joita tarjoamme sinulle tämän sopimuksen mukaisesti.

MasterCard tarkoittaa MasterCard Inc:tä ja sen tytäryhtiöitä sekä niiden seuraajia ja luovutuksensaajia.

Mastercard SDP ‑ohjelma tarkoittaa MasterCard Site Data Protections (SDP) ‑ohjelmaa, jonka täytäntöönpanosuunnitelma on esitetty MasterCard Security Rules and Procedures ‑käsikirjan kohdassa 10.3.4.

MCC tarkoittaa luottokorttiyhtiöiden määrittämää toimialakoodia, joka osoittaa, mikä on pääasiallinen ammattisi tai mikä on yrityksesi päätoimiala.

Valuuttasivu tarkoittaa laatimaamme ja aika ajoin päivittämäämme lomaketta, jossa esitetään valuutat, joita voit sopimuksemme mukaan hyväksyä muissa valuutoissa kuin euroissa tehtävien maksutapahtumien hyväksymisen ja käsittelyn yhteydessä.

Monivaluuttainen kauppias tarkoittaa kauppiasta, jonka olemme valtuuttaneet hyväksymään maksutapahtumia muussa valuutassa kuin Englannin punnissa (GBP).

Nimetty pankkitili tarkoittaa pankkitiliä, jonka olet ilmoittanut meille ja jolta veloitetaan varat, jotka sinun on maksettava meille, ja jolle hyvitetään sinulle kuuluvat varat.

Käyttöopas tarkoittaa SumUpin ja Fiservin käyttöoppaita, jotka liittyvät kauppiaspalveluiden tarjoamiseen aika ajoin.

PCI DSS ‑standardi (Payment Card Industry Data Security Standard, ”PCI”)on korttimaksualaa koskeva tietoturvastandardi, jota hallinnoi riippumaton PCI Security Standards Council ‑toimielin tai sen seuraajat ja jonka kattavien vaatimusten avulla minimoidaan kortin ja kortinhaltijan tietojen vaarantuminen ja mahdollisuus niiden vilpilliseen käyttöön.

Henkilötiedoilla on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen merkitys.

PIN-koodi tarkoittaa henkilökohtaista tunnistautumisen mahdollistavaa koodia.

PIN-näppäimistö tarkoittaa turvallista laitetta, jossa on aakkosnumeerinen näppäimistö ja joka täyttää ajoittain asettamamme vaatimukset ja jonka avulla kortinhaltija voi syöttää PIN-koodinsa.

Myyntipiste tarkoittaa fyysistä sijaintia, jossa hyväksyt maksutapahtumia, ja niiden verkkosivuston kautta tapahtuvien maksutapahtumien osalta, joissa kortti ei ole fyysisesti läsnä, se tarkoittaa kiinteää toimipaikkaasi.

Henkilötietojen käsittelijällä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen merkitys.

Käsittelyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen merkitys.

Toistuva maksutapahtuma tarkoittaa maksutapahtumaa, jonka kortinhaltija on hyväksynyt veloitettavaksi kortinhaltijan tililtä sovituin aikavälein tai sovittuina päivinä. Maksutapahtuma voidaan tehdä tietylle summalle tai summalle, joka maksetaan jatkuvaluonteisesti palvelusta tai tavaroiden toimituksesta.

Hyvitys tarkoittaa tilannetta, jossa suostut palauttamaan kortinhaltijan kortille koko summan tai osan summasta, jonka kortinhaltija on valtuuttanut veloitettavaksi kortinhaltijan tililtä.

Suhdesopimus tarkoittaa SumUpin ja kauppiaan välistä tiettyjen maksupalveluiden tarjoamista koskevaa sopimusta.

Edustaja tarkoittaa työntekijää, toimihenkilöä, edustajaa, urakoitsijaa tai alihankkijaa, joka nimitetään aika ajoin edustajaksesi toimimaan sinun tai meidän puolesta (tapauksesta riippuen).

Tilitys tarkoittaa sellaisten summien maksamista, jotka meidän on maksettava sinulle tai sinun on maksettava meille tämän sopimuksen mukaisesti.

Tapahtumaote tarkoittaa sinulle annettua säännöllistä ilmoitusta suorittamistasi maksutapahtumista ja sinulta veloitetuista palkkioista ja maksuista.

Alikäsittelijä tarkoittaa henkilötietojen käsittelijää, jota käytämme asiakastietojen käsittelyyn.

SumUp-tilitystili tarkoittaa SumUpin ylläpitämää tiliäsi, jota käytetään maksutapahtumien käsittelyyn, valtuutusten pyytämiseen ja maksutapahtumien esittämiseen tilitystä varten maksupäätetunnuksen ja kauppiastunnuksen kautta.

SumUp-palvelut tarkoittavat palveluita, joita SumUp tarjoaa sinulle suhdesopimuksen mukaisesti.

Voimassaololla on kohdassa 14.1 kuvattu merkitys.

Maksupääte tarkoittaa hyväksymäämme elektronista laitetta, jota käytetään korttitietojen lukemiseen, valtuutusten vastaanottamiseen ja maksutapahtumien lähettämiseen maksutapahtumia vastaanottavalle pankille. Käsite sisältää myös mahdollisen PIN-koodin syöttölaitteen, jos se on erillinen laite.

Maksupäätetili tarkoittaa sinulle osoitettua maksupäätetunnusta.

Irtisanominen tarkoittaa tämän sopimuksen irtisanomista kumman tahansa osapuolen toimesta kohdan 15 mukaisesti.

Irtisanomistapahtuma tarkoittaa mitä tahansa kohdissa 15.1–15.4 lueteltua tapahtumaa.

Hyväksytty alue tarkoittaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja niitä hyväksymiämme Euroopan talousalueen alueita, joilla tarjoamme sinulle aika ajoin kauppiaspalveluita.

Kolmas osapuoli tarkoittaa kaikkia henkilöitä ja tahoja, jotka eivät ole tämän sopimuksen osapuolia, mukaan lukien rajoituksetta konsernin jäsenet, urakoitsijat ja alihankkijat.

Maksutapahtuma tarkoittaa kortinhaltijan ja sinun välistä liiketoimea, joka noudattaa kohdassa 5 asetettuja tavaroiden ja/tai palveluiden ostamista tai palauttamista koskevia vaatimuksia ja jossa kortinhaltija käyttää korttiaan tavaroiden ja/tai palvelujen maksamiseen, mikä johtaa tavaroiden ja/tai palveluiden ostamista tai hyvitystä koskevan tapahtumatietueen syntymiseen.

Maksutapahtumatiedot tarkoittavat kaikkia maksutapahtumiin liittyviä tietoja.

Tapahtumatietue tarkoittaa maksutapahtumasta kirjattuja tietoja, joita me vaadimme sinulta, jotta voimme käsitellä maksutapahtuman määräämässämme muodossa.

Virtuaalinen erillisverkko (Virtual Private Network, VPN) tarkoittaa yksityistä verkkoa, joka voidaan yhdistää toiseen yksityiseen verkkoon jaetun tai julkisen verkon yli.

Visa tarkoittaa Visa Europe ‑yhtiötä.

VMAS (Visa Merchant Alert System) tarkoittaa Visan ylläpitämää kauppiaiden hälytysjärjestelmää.

Wi-Fi tarkoittaa langattoman lähiverkkotekniikan avulla toteutettua salaus- ja todennustekniikkaa.

WEP (Wireless Equivalent Privacy) tarkoittaa langatonta lähiverkkoa suojaamaan kehitettyä salausmenetelmää.

Langaton paikallisverkko tarkoittaa tietoliikenneverkkoa, joka mahdollistaa langattoman viestinnän käyttämällä radioaaltoja, mikroaaltoja tai molempia kortin tai kortinhaltijan tietojen välittämiseen.

Langaton maksupääte tarkoittaa maksupäätettä, joka mahdollistaa langattoman käsittelyn.

Liite B – ERITYISEHDOT

Osa 1 – PIN-KOODILLA VAHVISTETTAVAT SIRUKORTTIMAKSUT

Jos hyväksyt PIN-koodilla vahvistettavia sirukorttimaksuja, seuraavia erityisehtoja sovelletaan tämän sopimuksen päätekstissä esitettyjen ehtojen lisäksi. Jos erityisehtojen ja sopimuksen päätekstin välillä on ristiriita, tämä liitteen B osa 1 on etusijalla.

A. Hyväksyt ja tiedostat, että olet täysin vastuussa vilpillisistä maksutapahtumista, jotka olisi voitu estää, jos olisit asentanut PIN-koodilla vahvistettavia sirukorttimaksuja tukevan laitteen ja käyttänyt sitä oikein, mukaan lukien seuraavat tilanteet: (i) PIN-koodilla vahvistettavan sirukorttimaksun hyväksyminen, (ii) PIN-koodilla vahvistettavia sirukorttimaksuja tukevan maksupäätteen käyttäminen maksutapahtuman hyväksymiseen käyttämättä kuitenkaan sirukortti- ja PIN-koodiominaisuutta, ja (iii) PIN-näppäimistön käyttämättä jättäminen.

B. Jos et hyväksy PIN-koodilla vahvistettavia sirukorttimaksuja, vaikka käytät PIN-koodilla vahvistettavia sirukorttimaksuja tukevaa maksupäätettä senkään jälkeen, kun olemme ilmoittaneet asiasta sinulle, oikeutesi käsitellä maksutapahtumia voidaan lopettaa välittömästi.

C. Et saa pyytää kortinhaltijaa paljastamaan PIN-koodiaan missään vaiheessa maksutapahtuman aikana. Sinun on tarjottava kortinhaltijalle kohtuullisen turvallinen paikka PIN-koodin syöttämiseen PIN-näppäimistöllä. Sinun tulee vaatia, että jokainen kortinhaltija syöttää PIN-koodinsa PIN-näppäimistön avulla tehdessään PIN-koodilla vahvistettavan sirukorttimaksun.

D. Et saa pyytää sirullisen ja PIN-koodillisen kortin haltijaa allekirjoittamaan maksutapahtuman kuittia etkä pyytää muita tunnistamisvälineitä.

E. PIN-näppäimistö on tarkoitettu ainoastaan kortinhaltijan käyttöön.

F. Kortinhaltijan PIN-koodia ei saa missään tilanteessa tulostaa maksutapahtuman kuittiin, kirjoittaa ylös eikä tallentaa millään tavalla.

G. Jos siru ei toimi maksutapahtuman aikana, maksutapahtuma voidaan suorittaa kauppiaan toimintaoppaassa olevien varamenettelyjen mukaisesti.

H. CV2 on sisällytettävä valtuutukseen, mutta kauppias ei saa säilyttää sitä valtuutuksen saamisen/hylkäämisen jälkeen.

Osa 2 – POSTITSE JA PUHELIMITSE SUORITETTAVAT MAKSUTAPAHTUMAT

Jos hyväksyt postitse/puhelimitse suoritettavia maksutapahtumia, seuraavia erityisehtoja sovelletaan tämän sopimuksen ehtojen lisäksi. Jos erityisehtojen ja sopimuksen päätekstin välillä on ristiriita, tämä liitteen B osa on etusijalla.

A. Sähköisten maksupäätteiden käyttö. Vahvistat, ettet pyydä korttitietojen toimittamista sähköpostitse tai internetin kautta ja syötä sitten maksutapahtumia CNP-muodossa sähköiseen päätteeseen. Jos hyväksyt korttitietoja tällä tavalla, pidätämme oikeuden lopettaa korttien käsittelysi välittömästi.

B. Tapahtumatietueet postitse/puhelimitse suoritetuista maksutapahtumista. Aina kun suoritat maksutapahtuman postitse/puhelimitse, sitoudut pitämään saatavillamme ja säilyttämään tarkastusta varten kahdeksantoista (18) kuukauden ajan maksutapahtuman päivämäärästä seuraavat tiedot: (i) tilaukseen käytetyn kortin numero ja viimeinen voimassaolopäivä, (ii) kortinhaltijan nimi ja osoite, (iii) maksutapahtuman päivämäärä, (iv) maksutapahtuman summa, (v) kortinhaltijan kirjallinen tilaus postitse tehdyn tilauksen tapauksessa, vi) valtuutuksen päivämäärä ja numero ja (vii) tavaroiden ja/tai palvelujen laskutuspäivä (tapauksesta riippuen).

Liite C – TIETOJEN KÄYTTÖ JA TIETOSUOJA

TÄRKEÄ ILMOITUS – On tärkeää, että luet tämän liitteen C sisällön huolellisesti.

A. Voimme luovuttaa sekä tallentaa, analysoida, arvioida, käyttää ja pitää hallussamme tietoja, jotka meillä (tai edustajillamme) on nyt tai joita saamme ja pidämme hallussamme milloin tahansa tulevaisuudessa sinusta ja suhteestasi meihin, jäljempänä mainittuihin tarkoituksiin sovellettavien lakien salliessa. Näihin tietoihin sisältyvät kaikki tiedot, jotka liittyvät seuraaviin asioihin tai ovat peräisin niistä:

(a) tiedot, arviot, ehdotukset, suositukset ja muut yhteydenotot meihin

(b) valitsemasi tuotteet ja palvelut

(c) tämän sopimuksen, tiliesi ja muiden kanssamme tekemiesi sopimusten toimeenpano, mukaan lukien maksutapahtumien tiedot, niiden luonne sekä tieto siitä kenen kanssa ja miten maksu suoritetaan

(d) muiden tahojen toimittamat tiedot ja/tai tiedot, jotka olemme saaneet tekemiemme tiedustelujen seurauksena sekä kauppiaisiin liittyviltä kolmansilta osapuolilta ja toimiluvan saaneilta luottotietotoimistoilta.

B. Lisäksi me tai edustajamme voimme luovuttaa kaikki meille tai edustajillemme antamasi tiedot sovellettavien lakien salliessa:

(a) muille konsernimme yhtiöille, edustajillemme tai tytäryhtiöillemme, jotta he voivat tallentaa, analysoida, arvioida, käyttää ja säilyttää niitä samoihin edellä kuvattuihin tarkoituksiin liittyen omiin liiketoimintoihinsa, tuotteisiinsa ja palveluihinsa

(b) luottokorttiyhtiöille silloin, kun luottokorttiyhtiöiden säännöt vaativat meitä tekemään niin, tai mille tahansa sääntelyelimelle sovellettavien lakien tätä edellyttäessä

(c) osapuolille, mukaan lukien niiden neuvonantajat, joille siirrämme tai aiomme siirtää liiketoimintamme

(d) osapuolille, mukaan lukien niiden neuvonantajat, joille siirrämme tai luovutamme tai aiomme siirtää tai luovuttaa tämän sopimuksen mukaiset oikeutemme ja velvollisuutemme

(e) osapuolille, jotka osallistuvat tai haluavat osallistua kokonaan tai osittain minkä tahansa tuotteemme ja palvelumme rahoittamiseen

(f) vakuutusyhtiöille riskin varalta vakuuttamista varten ja/tai takaajallesi (tarvittaessa)

(g) muille konsernimme sisäisille ja ulkopuolisille yhtiöille sellaisissa tilanteissa, joissa olemme lain tai lainvalvontaviranomaisen mukaan velvollisia toimimaan niin petoksesta tai petosepäilystä ilmoittamiseksi

(h) mille tahansa osapuolelle, joka esittelee sinut meille tai meidät sinulle.

Kaikki edellä luetellut voivat myös käyttää tietojasi tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla.

C. Saatamme myös käyttää joitain tietojasi ja muita tietoja vakioitujen pisteytyskriteerien kehittämiseen, mikä auttaa meitä:

(a) arvioimaan tulevia kauppiashakemuksia ja tarkistamaan organisaatiosi

(b) arvioimaan pyyntöjä, ehdotuksia ja hakemuksia sekä hallinnoimaan tätä sopimusta

(c) hallinnoimaan tilejäsi tai tekemään luottoa koskevia päätöksiä, mukaan lukien luoton myöntäminen tai olemassa olevan luoton jatkaminen tai kasvattaminen.

D. Voimme hakea tietoja omista rekistereistämme ja tarkistaa luottotietoja yhdeltä tai useammalta luottotietotoimistolta, joka kirjaa tietoihinsa tällaisen haun tekemisen. Me ja muut yritykset voimme käyttää luottohakuja ja muita meille ja/tai luottotietotoimistoille annettuja tietoja sinusta ja sellaisista henkilöistä, joihin olet taloudellisesti sidoksissa, jos sinusta tehdään luottopäätöksiä. Näitä tietoja voidaan käyttää myös velkojen perimiseen ja rahanpesun estämiseen sekä järjestelyjesi hallintaan. Voimme tehdä:

(a) hakuja henkilöllisyytesi varmentamista varten

(b) hakuja koskien sinuun liittyviä luottoja yhdeltä tai useammalta toimiluvan saaneelta luottotietotoimistolta

(c) luottoluokituksia ja muita automatisoituja päätöksentekojärjestelmiä.

Siltä osin kuin automaattisia päätöksentekojärjestelmiä käytetään, ne auttavat meitä tekemään oikeudenmukaisia ja järkeviä päätöksiä sopimuksen tekemisestä kanssasi huomioiden etenkin taloudellinen asemasi ja tilanteesi. Kaikkiin automaattisiin päätöksentekojärjestelmiin sovellettavia menetelmiä ja logiikkaa testataan ja päivitetään säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat oikeudenmukaisia, tehokkaita ja puolueettomia. Jos luottoluokituksen tai muun automaattisen päätöksen tulos on liian alhainen, emme todennäköisesti tee sopimusta kanssasi. Ota meihin yhteyttä kirjallisesti, jos haluat pyytää, että tarkistamme automaattisesti tekemämme päätöksen.

E. Voimme kuunnella ja/tai nauhoittaa puheluitasi kanssamme varmistaaksemme, että noudatamme ohjeitasi tarkasti, parantaaksemme palveluitamme ja turvallisuussyistä.

F. Saatamme soveltuvissa tilanteissa antaa tietoja järjestelyistäsi ja niiden toteutustavastasi toimiluvan saaneille luottotietotoimistoille tai oikeudellisille neuvonantajillemme ja soveltuville sääntelyelimille. Voimme antaa näille tahoille tietoja maksun laiminlyönnistä erityisesti siinä tapauksessa, että:

(a) et suorita jotain maksua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti

(b) et ole tehnyt meille tai edustajillemme tai tytäryhtiöillemme tyydyttävää ehdotusta velkasi takaisinmaksusta muodollisen vaatimuksen jälkeen

(c) aikomuksestamme luovuttaa tietoja on ilmoitettu sinulle vähintään kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää etukäteen, ja/tai

(d) on olemassa toimitiloihisi liittyvä petosepäily.

G. Saatamme myös pyytää rahoituslaitokseltasi tietoja taloudellisesta tilanteestasi sovellettavien lakien mukaisesti, ja hyväksyt, että sillä on oikeus antaa meille tällaisia tietoja.

H. Ilmoitamme yrityksesi nimen ja vastuuhenkilöt Visan VMAS- ja MasterCardin MATCH ‑listauksiin niiden sääntöjen edellyttämällä tavalla. Sitoudut suojaamaan meitä kaikilta vaatimuksilta ja vastuilta, joita sinulle saattaa aiheutua listauksista johtuen voimassaolon aikana.

I. Voimme yhdistää eri tileillä olevia sinua koskevia tietoja, mukaan lukien järjestelysi ja mahdolliset takaamasi tilit, sekä tileillä ja muissa mahdollisesti käyttämissämme konsernimme tuotteissa ja palveluissa olevia sinua koskevia tietoja. Saatamme myös yhdistää sinua koskevia tietoja muita yrityksiä koskeviin tietoihin.

J. Jollei sovellettavista laeista muuta johdu, voimme vaihtaa kauppiastietojamme sinusta ja suhteestasi meihin konsernimme hallussa ajoittain oleviin samankaltaisiin tietoihin, jotta voimme saada täydellisen kuvan suhteestasi meihin ja jotta voimme soveltaa tätä sopimusta täysimääräisesti.

K. Kaikki maksutapahtumatiedot ovat omaisuuttamme tai edustajiemme omaisuutta ja pysyvät omaisuutenamme tai edustajiemme omaisuutena kaikkina aikoina. Voimassaolon aikana myönnämme sinulle peruttavissa olevan, ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman oikeuden käyttää, tallentaa, kopioida ja jakaa maksutapahtumatietoja siinä määrin kuin se on tarpeen maksutapahtuman suorittamiseksi tai tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

L. Siirrämme kortinhaltijan tiedot ja sinun tietosi käsittelyä, käyttöä, ja luovuttamista varten edustajillemme Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, joissa ei ehkä ole Euroopan talousalueella voimassa olevaan lainsäädäntöön verrattavissa olevia henkilötietojen suojaa koskevia lakeja. Olemme vastuussa siitä, että henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattuja siirron aikana ja sen jälkeen.

M. Säilytämme meille antamiasi tietoja tietokonetietokannassa, ja/tai niitä voidaan säilyttää jollain muulla tavalla. Käytämme näitä tietoja sinulle toimittamiemme tuotteiden ja palveluiden sekä mahdollisten kanssasi tulevaisuudessa tekemiemme sopimusten hallinnointiin. Sinulla on oikeus tutustua meille antamiisi ja hallussamme oleviin henkilötietoihisi, ja voit käyttää tätä oikeuttasi lähettämällä meille kirjallisen pyynnön sääntömääräiseen kotipaikkaamme. Henkilötietoihisi liittyvien oikeuksiesi käyttämisestä ei yleensä veloiteta maksua, mutta voimme kuitenkin veloittaa kohtuullisen maksun, jos pyyntösi on selvästi perusteeton, toistuva tai liiallinen. Vaihtoehtoisesti voimme kieltäytyä noudattamasta pyyntöäsi näissä tilanteissa. Sinulla on myös oikeus vaatia meitä korjaamaan hallussamme olevissa sinua koskevissa tiedoissa olevat virheet.

N. Kun otat lainan tai teet rahoitussitoumusta koskevan sopimuksen tai saatat tehdä niin, voimme antaa (ja/tai hakea) tietoja sopimuksistasi/tileistäsi ja siitä, miten hoidat sopimuksiasi/järjestelyjäsi ja tilejäsi, muille rahoituslaitoksille ja toimiluvan saaneille luottotietotoimistoille säännöllisesti, ja voimme vaihtaa sinua koskevia tietoja meidän ja konsernimme jäsenten välillä. Toimiluvan saaneet luottotietotoimistot voivat tallentaa tietoja kustakin tekemästämme hakutyypistä riippumatta siitä, jatketaanko hakemuksesi käsittelyä vai ei.

O. Voimme tehdä hakuja omista rekistereistämme petosten estämiseksi tai havaitsemiseksi. Voimme myös välittää tietoja petostentorjuntaan osallistuville taloudellisille ja muille järjestöille suojellaksemme itseämme ja asiakkaitamme varkauksilta ja petoksilta. Jos annat meille vääriä tai epätarkkoja tietoja, ja epäilemme petosta, kirjaamme tämän rekistereihimme (ja meillä on oikeus välittää tällaiset tiedot taloudellisille ja muille järjestöille) ilman vastuuta sinua kohtaan.

P. Sinulla on oikeus tutustua toimiluvan saaneiden luottotietotoimistojen hallussa oleviin sinua koskeviin henkilötietoihin. Ota meihin yhteyttä kirjallisesti, jos haluat tietää käyttämiemme toimistojen nimet.