Driftsselskab - Hvad er et driftsselskab?

Et driftsselskab er en selskabsform, der står for den daglige drift i virksomheden.

Som lille virksomhed kan du passende foretage din fakturering i SumUp Fakturaer, så du altid har korrekte og professionelle fakturaer.

Et driftsselskab er nært beslægtet med et holdingselskab, hvilket er derfor at holdingselskab skal forklares først.

Holdingselskabet fungerer som den virksomhed, der blot holder de penge, som driftsselskabet optjener. Et holdingselskab kan ikke stå for sig selv, men skal være knyttet til en eller flere driftsselskaber. Som navnene lyder så står driftsselskabet for selve driften, og holdingselskabet holder pengene, der bliver flyttet fra driftsselskabet.

Hvilken type virksomhed er et driftselsskab?

Et driftsselskab er ikke sin egen virksomhedsform, ligesom der findes enkeltmandsvirksomheder, anpartsselskaber osv. Derimod kan et driftsselskab være enhver selskabstype:

Typisk ses det, at driftsselskaber bliver oprettet som et anpartsselskab, da det ikke kræver mere end 40.000 kr. at oprette, og hver ejer hæfter kun for det beløb, de har kastet i virksomheden. Modsat kræver det 400.000 kr. at oprette et aktieselskab, hvor at der dog også kun hæftes for det beløb, der skydes i virksomheden.

Interessentskaber har modsat anpartsselskab og aktieselskab intet kapitalkrav, men her hæfter ejerne solidarisk, hvilket kan være farligt, hvis den ene af ejerne ikke kan betale.

Hvad er fordelene ved at oprette et driftsselskab?

Der er flere fordele ved at oprette et driftsselskab. Den første og nok også mest brugte fordel er, at det overskud der generes i driftsselskabet kan overføres til holdingselskabet. Det er er en fordel, hvis driftsselskabet kommer i økonomiske problemer, da pengene derfor vil være i et holdingselskab.

En anden fordel er, at man slipper for at betale udbytteskat, og man skal ej heller betale personskat, hvis man vælger at sælge driftsselskabet. Netop fordi at pengene kan føres over i et holdingselskab, så mister virksomheden heller ikke det akkumulerede overskud, hvis virksomheden skulle gå konkurs.

Hvad er ulemperne ved at oprette et driftsselskab?

Grundlæggende set er der kun to ulemper ved at oprette et driftsselskab. Den første ulempe er, at man ved oprettelse af et driftsselskab typisk også opretter et holdingselskab. Det betyder, at man skal betale dobbelt op på stiftelsesomkostninger. I og med at der oprettes to selskaber, skal hvert selskab også have udarbejdet deres eget regnskab hvert år.

Derfor vil det være svært for en virksomhed med få midler at starte et driftsselskab, og specielt svært hvis de bruger mange kræfter på at udarbejde blot et enkelt regnskab.

Hvordan opretter man et driftsselskab?

Som forklaret længere oppe så er et driftsselskab ikke en selskabsform for sig, men det kan eksempelvis være et anpartsselskab, et aktieselskab eller et interessentskab. Derfor så opretter man et driftsselskab på samme måde, som man ville oprette et af hvert andet selskab.

Udover det så kan man oprette sit holdingselskab samtidig med, at driftsselskabet oprettes. Det er ofte godt at kontakte en revisor eller rådgiver i forbindelse med oprettelse af et holdingselskab samt driftsselskab, da der kan være nogle faktorer, der spiller en rolle i hvordan og hvorledes, det bedst kan gøres.