Interessentskab - Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab, også kendt som I/S, kan være ejet af to eller flere, og der er intet kapitalkrav. Ejerne kaldes interessenter.

Når man vil starte en virksomhed, er det vigtigt at vælge den rigtige virksomhedstype fra starten af.

Kravene for at stifte et interessentskab minder meget om de krav, der er for at starte en enkeltmandsvirksomhed. Den grundlæggende forskel er dog, at der skal være minimum to ejere i et interessentskab. De to ejere behøver ikke at være personer, men det kan sagtens være to andre virksomheder, der stifter det sammen. Det, at to selskaber går sammen, kaldes joint venture.

Hvordan bogføres der i et interessentskab?

Interessentskaber er omfattet af bogføringsloven og ligesom ved enkeltmandsvirksomheder, er der et krav om, at regnskabet skal indeholde moms og SKAT.

Man er ikke forpligtet til at indsende sit regnskab til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, og man er fritstillet for, hvordan man vil udarbejde sit regnskab, da det ikke skal bruges af andre, end virksomheden. Dog kan man komme ud for at skulle vise sit regnskab til banken, og i den situation skal man følge årsregnskabsloven.

Som sagt, er interessentskaber underlagt bogføringsloven, og det betyder, at alle bilag skal bogføres. Det er valgfrit, om man vil bruge en revisor, men det kan være en god ide, hvis man er usikker på bogføring. Det kan også anbefales at gøre brug af et bogføringssystem.

Hvordan hæfter ejerne i et interessentskab?

Ligesom i en enkeltmandsvirksomhed hæfter ejerne i et interessentskab også personligt. Udover, at hæfte personligt, hæfter ejerne også solidarisk. Dette betyder, at alle ejere hæfter for hele gælden i virksomheden. Dette kan ende ud i, at én af ejerne skal betale hele gælden, hvis den ene af ejerne ikke har nok kapital eller aktiver.

Lad os tage et eksempel:

Rasmus og Line har et I/S, og køber for 100.000 kr. varer af en anden virksomhed, Ketcher DK. Intentionen er, at varerne skal sælges videre, men da det ikke sker, kan de ikke betale de 100.000 kr. Til Ketcher DK.

Ketcher DK kan vælge at tvinge Rasmus og Line til at betale regningen. Hvis de stadig ikke betaler regningen, kan Ketcher DK forlange, at Rasmus og Lines ejendele skal tvangsauktioneres.

Rasmus ejer ingenting, men Line ejer to biler, og hermed kommer Line til at skulle betale hele regningen.

Denne form for hæftelse kan man undgå ved at udforme en interessentskabskontrakt. Man kan her aftale, at hver ejer hæfter for x antal procent af gælden. Sådan en kontrakt bør udarbejdes sammen med en advokat.

Hvis vi igen tager udgangspunkt i ovenstående eksempel, kunne en interessentskabskontrakt have hjulpet Line. Med en interessentskabskontrakt, ville Line eksempelvis kun hæfte for 50%, og skulle kun betale 50.000 kr.

Hvordan beskattes der i et interessentskab?

Selvom, at et interessentskab er en selvstændig virksomhed, hænger skatten, der skal betales, sammen med den enkelte ejer. Der skal betales skat af overskuddet i selskabet.

Vi tager et eksempel mere:

Hvis Rasmus og Line har tjent 20.000 kr., og har udgifter for 5.000 kr. Deres profit er 15.000 kr., og det beløb skal de betale skat af.

Hvilke andre former for virksomhedstyper findes der?

Udover interessentskab findes der også andre virksomhedsformer. De mest almindelige er:

  • Aktieselskab (A/S): Et selskab med mindst én ejer, og hvor der er et kapitalkrav på 400.000 kr.

  • Anpartsselskab (ApS): Et selskab som kan have en eller flere ejere, og som kræver et kapitalindskud på mindst 40.000 kr.

  • Enkeltmandsvirksomhed: Et selskab som kun har én ejer, og hvor der ikke er et kapitalkrav.

  • Iværksætterselskab (IVS): Et selskab som har mindst en ejer, og hvor der skal skydes mellem 1 kr. og 49.999 kr. ind i virksomheden. Denne virksomhedsform vil fra 15. oktober 2021 ikke længere være mulig at stifte.

  • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV): Et selskab som kun har én ejer, og hvor der ikke er et kapitalkrav.