Udbytteskat - Hvad er udbytteskat?

Udbytteskat er den skat, der betales af det udbytte, der trækkes ud, hvis virksomheden har lavet et overskud.

Med SumUp Fakturaer kan du få styr på, hvor mange penge du får ind gennem de fakturaer, som du sender.

Hvis en virksomhed har skabt et overskud, og har tilstrækkelig med reserver i virksomheden, kan virksomheden vælge at udbetale udbytte til aktionære og anpartsholdere. Udbytte kan ses som en økonomisk gevinst, hvis den virksomhed man har lavet en investering i klarer sig godt. Man skal betale udbytteskat af det udbetalte udbytte.

Hvad er satserne for udbytteskat?

Hvor meget man betaler i udbytteskat afhænger af, hvor meget udbytte der er tale om, og om det er udenlandsk udbytteskat eller dansk udbytteskat. Hvis man får udbytte fra en dansk virksomhed, er satserne som følgende:

  • Hvis man får udbetalt mellem 1 og 55.300 kr., skal man betale 27% i udbytteskat

  • Hvis man får udbetalt mere end 55.300 kr., skal man betale 42% i udbytteskat

Satserne ændres hvert år, men det plejer at være nogenlunde samme satser med enkelte ændringer. Det er en højere sats, hvis man får udbytteskat fra udlandet, og satsen afhænger af, hvilket land der er tale om.

Danmark har lavet en såkaldt dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og andre lande, der gør det muligt ikke at skulle betale en høj udbytteskat i begge lande. Canada, Holland og Indien er nogle af de lande, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med.

Det betyder, at hvis man køber aktier i eksempelvis Holland, så tager tilbageholder Holland 15% i udbytteskat. Det betyder ikke, at man så skal betale enten 27% eller 42% yderligere i udbytteskat. I stedet bliver de 15% modregnet den danske udbytteskat, som man skal betale.

Hvornår skal man betale udbytteskat?

Man skal betale udbytteskat, når man får udbetalt et udbytte fra en af ens investeringer. Der er ikke noget fribeløb, så man betaler fuld udbytteskat af ens samlede udbytte.

Det er først muligt at betale udbytteskat efter, at virksomheden, der skal udbetale udbyttet, har registreret det. Reglen er den, at man skal betale udbytteskatten senest den 10. i måneden efter, at udbyttet er modtaget. Udbyttet skal registreres i TastSelv, men det kan være en god ide at kontakte Skat, så det bliver gjort ordentligt.

Hvis du kun har med danske virksomheder at gøre, vil det automatisk blive registreret i TastSelv, og du skal derfor kun tjekke, om beløbet du har fået udbetalt er korrekt.

Kan man få refusion af udbytteskat?

Det sker nogle gange, at man betaler dobbelt skat i begge lande og selv skal stå for af få refunderet udbytteskatten fra det ene sted. Det sker kun, når der er tale om udbytte fra udlandet, og ikke fra danske virksomheder. Hvert land har deres egne refusionsregler, og det kan desværre være svært at gennemskue den præcise sats.

Man kan søge om at få differencen betalt tilbage, så man ikke betaler mere end 27% eller 42%, som er den danske udbyttesats. Det kan være en lang proces at få refusionen, men når alt kommer til alt, så er det penge, man har ret til.