Virksomhedsformer - Hvad er en virksomhedsform?

En virksomhedsform viser, hvordan en virksomhed er grundlagt, hvordan ejerforholdene er, og hvordan der hæftes for gæld.

Lige meget hvilken virksomhedsform du vælger, kan SumUp Fakturaer bruges som faktureringsprogram.

Brug SumUp Fakturaer som faktureringsprogram

Før en virksomhed opstartes, er det vigtigt at beslutte sig for, hvilken type virksomhed, der skal stiftes. Man er ikke bundet i sin beslutning, og det sker ofte, at en virksomhed ændre virksomhedsform i takt med virksomhedens udvikling.

Hvordan vælger man en virksomhedsform?

I og med, at alle virksomhedsformer ikke er ens, er det vigtigt at tænke over sit valg:

Man skal først og fremmest overveje:

 • Hvor stor en kapital kan man skyde i firmaet?

 • Hvor meget vil man selv hæfte for, hvis det går galt?

 • Hvilke regnskabskrav kan kan opfylde?

 • Vil jeg eje virksomheden alene, eller sammen med andre?

De mest typiske virksomhedsformer vil blive gennemgået løbende, og der vil især være fokus på hæftelsen af gæld, ejerform og den nødvendige startkapital.

Hvilke virksomhedsformer findes der?

De traditionelle virksomhedsformer er:

Enkeltmandsvirksomhed , anpartsselskab (ApS), aktieselskab (A/S), interessentskab (I/S), iværksætterselskab (IVS) og personlig ejet mindre virksomhed (PMV). (OBS: Iværksætterselskaber afskaffes 15. oktober 2021).

De vil alle blive gennemgået en efter en, så det er nemt at se, hvor forskellen ligger hos de forskellige.

Enkeltmandsvirksomhed som virksomhedsform

I en enkeltmandsvirksomhed er der kun én ejer. Ejeren hæfter personligt og ubegrænset, hvilket vil sige, at går virksomheden konkurs, står ejeren tilbage med den fulde gæld.

Ved opstart af en enkeltmandsvirksomhed, er der ikke noget kapitalkrav, og ejeren bestemmer selv, hvor mange penge der puttes i virksomheden. Beslutningerne i virksomheden foretages af den ene ejer, der er.

Der skal bogføres i en enkeltmandsvirksomhed, men der skal ikke udarbejdes en årsrapport.

Enkeltmandsvirksomheder er underlagt følgende love:

 • Bogføringsloven

 • Generelle love

 • Virksomhedsskatteloven

 • Lov om erhvervsdrivende virksomheder

 • Affaldsbekendgørelsen

Anpartsselskab som virksomhedsform

I et anpartsselskab er der, som minimum én ejer, og ofte flere. Ejerne hæfter kun for det beløb, de har kastet i virksomheden, og ikke en krone mere. Ved opstart af et anpartsselskab, skal ejerne indskyde en kapital på mindst 40.000 kr. Beslutningerne i virksomheden træffes af ejerne, og bliver afgjort af, hvad flertallet synes.

Der skal bogføres i et anpartsselskab, og der skal udarbejdes en årsrapport, som skal offentliggøres.

Anpartsselskaber er underlagt følgende love:

Aktieselskab som virksomhedsform

I et aktieselskab er der, som minimum en ejer, og ofte flere. Ejerne hæfter kun for det beløb, de har kastet i virksomheden, og ikke en krone mere. Ved opstart, af et aktieselskab, skal ejerne indskyde en kapital på mindst 400.000 kr.

De 400.000 kr. udgør altså i starten virksomhedens aktiekapital. Ejerandele bliver i et aktieselskab opgjort i aktier. Beslutningerne i virksomheden træffes af ejerne, og bliver afgjort af, hvad flertallet synes.

Der skal bogføres i et aktieselskab, og der skal udarbejdes en årsrapport, som skal offentliggøres.

Aktieselskaber er underlagt følgende love:

Interessentskab som virksomhedsform

I et interessentskab er der, som minimum to ejere, og ofte flere. Ejerne hæfter her personligt, ubegrænset og solidarisk. Det betyder, at går virksomheden konkurs, står ejerne tilbage med gælden. Hvis en af ejerne ikke kan betale sin andel af gælden, kan det ende med, at resten af ejerne skal betale for hele gælden.

Ved opstart af et interessentskab, er der ikke noget kapitalkrav, og ejerne bestemmer selv, hvor mange penge, der puttes i virksomheden. Beslutningerne i virksomheden træffes af ejerne, men det foreslås, at vigtige beslutninger kun bliver truffet ved enighed blandt ejerne.

Der skal bogføres i et interessentskab, men der skal ikke udarbejdes en årsrapport, hvis der bare er én fysisk ejer. Hvis der derimod er to ejere, og begge ejere er virksomheder, skal der udarbejdes en årsrapport.

Interessentskaber er underlagt følgende love:

Iværksætterselskab som virksomhedsform

OBS: Det er ikke muligt fra 15. oktober 2021 at starte et iværksætterselskab, da virksomhedsformen bliver afskaffet.

I et iværksætterselskab er der, som minimum én ejer, og ofte flere. Ejerne hæfter kun for det beløb, de har kastet i virksomheden, og ikke en krone mere.

Ved opstart af et iværksætterselskab skal ejerne indskyde en kapital på mindst 1 kr. Dog skal der opspares 25% af overskuddet i virksomheden, som bliver gemt i en reserve. Der skal opspares indtil, at selskabskapitalen er på 40.000 kr., og virksomheden omregistreres herefter til et anpartsselskab.

Beslutningerne i virksomheden træffes af ejerne, og bliver afgjort af, hvad flertallet synes.

Der skal bogføres i et iværksætterselskab, og der skal udarbejdes en årsrapport, som skal offentliggøres

Iværksætterselskaber er underlagt følgende love:

 • Selskabsloven

 • Generelle love

 • Bogføringsloven

 • Selskabsskatteloven

Personlig ejet mindre virksomhed som virksomhedsform

I en personlig ejet mindre virksomhed er der kun en enkelt ejer, og aldrig flere. Ejeren hæfter personligt og ubegrænset så, hvis virksomheden går konkurs, er ejeren ansvarlig for gælden.

Ved opstart af en personlig ejet mindre virksomhed, er der ikke noget kapitalkrav, og ejeren bestemmer selv, hvor mange penge der puttes i virksomheden. Beslutningerne i virksomheden foretages af den ene ejer, der er.

Der skal bogføres i en personlig ejet mindre virksomhed, men der skal ikke udarbejdes en årsrapport.

Personlig ejet mindre virksomheder er underlagt følgende love:

Umiddelbart lyder enkeltmandsvirksomheder og personlig ejet mindre virksomhed som den samme virksomhedsform. Forskellen blandt de to, ligger i, at man i PMV ikke må have ansatte og ikke må importere og eksportere udenfor EU. Derudover må man, i en personlig ejet mindre virksomhed, ikke omsætte for mere end 50.000 kr.

Lav en faktura med eller uden moms med SumUp Fakturaer