Aktieselskab - Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab, også kendt som A/S, er et selskab, hvor ejernes indskud er fordelt på aktier.

Et aktieselskab er blot ét ud af flere typer virksomhed man kan vælge, når man vil starte en virksomhed.

Man kan stifte et aktieselskab på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Siden guider dig igennem oprettelsen, og det koster 670 kr. i gebyr at gøre det via hjemmesiden. Hvis man vælger at oprette selskabet ved hjælp af email eller post er gebyret på 2.150 kr.

Et aktieselskab kan også fungere som et holdingselskab.

Hvad er kravene for at starte et aktieselskab?

Ved opstart af et aktieselskab kræves det, at der er en startkapital på 500.000 kr. Startkapitalen kan enten være kontanter, eller aktiver. Hvis der indskydes aktiver i startkapitalen, skal der laves en vurderingsberetning af en revisor.

I et aktieselskab skal der vælges én af to følgende ledelsesformer:

  1. Bestyrelse og direktion

  2. Tilsynsråd og direktion

Forskellen på de to ledelsesformer er, at bestyrelsen er en del af ledelsen hvor, at tilsynsrådet ikke er.

Direktionen skal bestå af minimum 3 personer, og én af dem skal udpeges som formand. Formanden må ikke være direktøren i selskabet. Hvis der er tale om et aktieselskab på mere end 35 personer, har medarbejderne ret til minimum én repræsentant i direktionen. Den valgte medarbejderrepræsentant har samme indflydelse, som de repræsentanter, der er valgt på generalforsamlingen.

Hvordan skal der bogføres i et aktieselskab?

Aktieselskaber skal i følge årsregnskabsloven udforme et regnskab der skal dække en periode på 12 måneder. Det er et krav af regnskabet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen.

En virksomhed skal have regnskabet revideret af en revisor hvis de overskrider to ud af tre kriterier:

  • En balancesum på mere end 4 mio. kr.

  • En nettoomsætning på mere end 8 mio. kr.

  • Mere end 12 fuldtidsansatte i gennemsnit på et regnskabsår.

Lad os tage et eksempel. Josefines firma Hundeliv omsætter for mere end 8 mio. kr. årligt, men deres balancesum er under 4 mio. kr., og der er kun 9 fuldtidsansatte. I dette tilfælde skal Hundelivs firma ikke have regnskabet revideret af et firma.

Hvordan hæftes der i et aktieselskab?

I et aktieselskab holdes selskabets økonomi separat fra aktieholdernes. Hæftelsen begrænses til det beløb ejerne har skudt i virksomheden, de kan dermed ikke miste mere værdi, end det, der er kastet i virksomheden. Den værdi, der er i virksomheden, bliver kaldt aktiekapitalen.

Størrelsen på aktieselskaber

Selvom, at startkapital er på 400.000 kroner, betyder det ikke, at det kun er store selskaber, der er aktieselskaber. Der kan være alt fra få aktionærer til flere tusinde, så det er ikke nødvendigvis kun store børsnoterede selskaber der er aktieselskaber.

Hvordan skal der beskattes i et aktieselskab?

Ifølge selskabsloven skal der betales selskabsskat, hvis der genereres et overskud i selskabet. Såfremt, at der udbetales et udbytte til aktionærerne, kan dette kun ske, hvis selskabet har overskud det pågældende regnskabsår. Derudover skal der være en god mængde af reserve i selskabet. Aktionærerne kan kun få udbetalt udbyttet, hvis selskabet har fået dækket tidligere regnskabsårs underskud.

Som aktionær bliver man beskattet af det, der kaldes en udbytteskat. Udbytteskatten har en trækprocent på 27%, hvis udbyttet er på under 55.300 kr., og på 42%, hvis udbyttet er over 55.300 kr. Det er selskabets opgave at tilbageholde skatten ved udbetalingen.

Hvilke andre former for virksomhedstyper findes der?

Udover aktieselskab findes der også andre virksomhedsformer. De mest almindelige er:

  • Anpartsselskab (ApS): Et selskab som kan have en eller flere ejere, og som kræver et kapitalindskud på mindst 40.000 kr.

  • Enkeltmandsvirksomhed: Et selskab som kun har én ejer, og hvor der ikke er et kapitalkrav.

  • Interessentskab (I/S): Et selskab som har to eller flere ejere, og hvor der ikke er et kapitalkrav.

  • Iværksætterselskab (IVS): Et selskab som har mindst en ejer, og hvor der skal skydes mellem 1 kr. og 49.999 kr. ind i virksomheden. Denne virksomhedsform vil fra 15. oktober 2021 ikke længere være mulig at stifte.

  • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV): Et selskab som kun har én ejer, og hvor der ikke er et kapitalkrav.