Anpartsselskab - Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab, også kendt som ApS, er et selskab, som en, eller flere personer kan eje.

Når man vil starte en virksomhed, er anpartsselskaber et af de virksomhedstyper man kan vælge.

Når man vil starte et anpartsselskab, er man forpligtet til, at indskyde 40.000 kr. (før 50.000 kr.) ind i virksomheden. Dette kan enten være i form af kontanter, eller aktiver. Hvis man vælger, at bringe aktiver ind i selskabet, skal disse vurderes af en revisor.

Et anpartsselskab kan også fungere som et holdingselskab.

Hvad er kravene for, at starte et anpartsselskab?

Udover kapitalkravet skal selskabet også have en bestyrelse, og/eller en direktion. Det er dem, der skal underskrive årsrapporten hvert år. Rapporten skal indsendes senest 5 måneder efter, at regnskabsåret er slut.

Udover, at skulle indskyde en værdi af 40.000 i selskabet, er der også andre krav til, at starte et ApS. For at gøre processen mere overskueligt, kan oprettelsen af ApS deles op i 3 faser:

 • Første fase: Her skal stifteren/stifterne af selskabet udarbejde et stiftelsesdokument samt underskrive det. Det indeholder væsentlige oplysninger om virksomheden såsom formål med selskabet, og hvor kapitalen kommer fra.

 • Anden fase: Her udarbejdes en protokol, og en anpartshaverfortegnelse. Den indeholder de ejerforhold, der er - altså hvor mange, og hvem, der ejer hvilke andele af selskabet.

 • Tredje fase: Her registreres og oprettes selskabet hos Erhvervsstyrelsen.

En vigtig detalje er, at der i navnet på selskabet skal indgå, at der er tale, om et anpartsselskab. Enten skal ordet 'anpartsselskab', eller 'ApS' indgå i firmaets navn.

Fordele og ulemper ved anpartsselskab

En af grundene til, at mange starter et anpartsselskab er, at der er begrænset hæftelse. I og med, at et anpartsselskab er et kapitalselskab, holdes ejerens/ejernes personlige økonomi separat fra selskabets økonomi. Går virksomheden konkurs, hæfter ejeren/ejerne af selskabet kun for de 40.000, der er indskudt i virksomheden.

Der kan dog være visse situationer hvor, at ejeren/ejerne kan hæfte personligt. Selskabet kan eksempelvis have optaget et lån i banken, og her kan ejeren/ejerne hæfte personligt for gælden.

En anden fordel er, at der som udgangspunkt ikke vil være udgifter, til en revisor. Dette kræver dog, at man selv tager ansvaret for, at lave regnskabsaflæggelse og ikke har aktiver med ind i virksomheden. Der er først krav til, at have en revisor i et anpartsselskab, når der er:

 • En balancesum på 4 mio kr.

 • En nettoomsætning på 8 mio kr.

 • 12 fuldtidsansatte, i gennemsnit, på et regnskabsår

En ulempe ved, at starte et ApS er, at det kræver, at man ligger 40.000 kr. i kapital. Hvis man som iværksætter ikke har 40.000 til en opstart, kan man med fordel oprette et iværksætterselskab (IVS) (OBS: Iværksætterselskaber afskaffes 15. oktober 2021). I et IVS kan virksomheden opstartes med bare 1 krone i kapital. Efter opstart, skal virksomheden lægge 25% af overskuddet til siden indtil, at de har 40.000 kr. i kapital - herefter kan det blive et anpartsselskab.

Hvordan skal der bogføres i et anpartsselskab?

Anpartsselskaber er underlagt bogføringsloven, der beskriver visse retningslinjer, som virksomheder skal følge, når de aflægger regnskab. Der er nogle krav, der blandt andet omhandler: dokumentation, opbevaring af bilag samt registrering.

Hvilke andre former for virksomhedstyper findes der?

Udover anpartsselskab findes der også andre virksomhedsformer. De mest almindelige er:

 • Aktieselskab (A/S): Et selskab med mindst én ejer, og hvor der er et kapitalkrav på 400.000 kr. Ejerandelene bliver opgjort i aktier

 • Enkeltmandsvirksomhed: Et selskab som kun har én ejer, og hvor der ikke er et kapitalkrav.

 • Interessentskab (I/S): Et selskab som har to eller flere ejere, og hvor der ikke er et kapitalkrav.

 • Iværksætterselskab (IVS): Et selskab som har mindst en ejer, og hvor der skal skydes mellem 1 kr. og 49.999 kr. ind i virksomheden. Denne virksomhedsform vil fra april 2021 ikke længere være mulig at stifte.

 • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV): Et selskab som kun har én ejer, og hvor der ikke er et kapitalkrav.